Zaproszenie na konferencję: Prospołeczne systemy finansowe

life

 

KRS_zaproszenie2

Program Konferencji

Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu

w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie, w sali im. prof. Stanisława Wojciechowskiego –  Prezydenta II RP

w Krajowej Radzie Spółdzielczej, w „Gmachu pod Orłami”, ul. Jasna 1

IV piętro

 8.30 – 9.30  Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45   Otwarcie i powitanie:

prof. dr hab. Andrzej Zawiślak – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Szkoły Wyższej

Alfred Domagalski – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej

 

I SESJA – Przemoc finansowa i rewolucja pracy

9.45 –  9.55    Wprowadzenie

9.55 – 10.15   Sprzeciw wobec władzy łupieskich systemów finansowych – prof. dr hab. inż.Włodzimierz Bojarski, Warszawska Szkoła Zarządzania. Szkoła Wyższa, wiceprezes Klubu Inteligencji Polskiej

10.15 – 10.35  Rewolucja pracy, czyli jak zapewnić społeczeństwu służbę systemów finansowych – dr inż. Aleksander Kisil, dyrektor Instytutu Skutecznego Przywództwa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, członek Zarządu Głównego Klubu Inteligencji Polskiej

10.35 – 10.55    Ocena nadzoru państwa nad działalnością kredytową –  inż. Wojciech Sawicki, Klub Inteligencji Polskiej

10.55 – 11.15    Formy przemocy finansowo-prawnej – Stanisław Adamczyk, Klub Inteligencji Polskiej

11.15 – 11.30   Pytania i dyskusja

11.30 –  11.45   Przerwa na kawę

II SESJA – Kryzys jako stymulator zmian

11.45 – 11.50   Wprowadzenie

11.50 – 12.10   Indywidualizm i wolność jako fundament współczesnych doktryn społeczno- ekonomicznych oraz ograniczenie ekonomii społecznej – prof. dr hab. Artur  Śliwiński, Europejski Monitor Ekonomiczny

12.10 –  12.30   Kryzys Kapitalizmu – dr n. przyr. Szczęsny Z. Górski 

12.30 – 12.50   Likwidacja światowych rynków finansowych warunkiem koniecznym budowy   nowego ustroju społecznego –  Izabela Litwin, prezes Fundacji  “Jesteśmy Zmianą”

12.50 – 13.10   Zasady anulowania długów – Jacek Rossakiewicz, członek Zarządu Głównego Klubu Inteligencji Polskiej

13.10 – 13.25   Pytania i dyskusja

13.25 – 13.40   Przerwa na kawę

III SESJA – Uwarunkowania kredytowe, unijne, dewizowe i dochodu podstawowego

13.40 – 13.45   Wprowadzenie

13.45 – 14.05   Banki spółdzielcze a rozwój kredytów dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw – prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Szkoła Główna Handlowa, Rada Polityki Pieniężnej

14.05 – 14.25  Kryzys i regulacje unijne dotyczące banków spółdzielczych w Polsce, zagrożenia i szanse –  Piotr Huzior, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka

14.25 – 14.50  Wypływ kapitału z Polski w warunkach polskiego prawa dewizowego w okresie członkostwa w UE  – dr Ryszard Ślązak, członek Zarządu Głównego Klubu Inteligencji Polskiej

14.50 – 15.20   Pytania i dyskusja

15.20 – 16.20   Przerwa obiadowa

IV SESJA – Nowe koncepcje wobec wyzwań współczesności

16.20 – 16.25   Wprowadzenie

16.25 – 16.45   Zarys koncepcji  ekonomii obywatelskiej i nowego ustroju – dr inż. Krzysztof Lachowski, prezes Towarzystwa Spółdzielców, Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa, wiceprezes Klubu Inteligencji Polskiej

16.45 – 17.05   Bezpieczeństwo ekonomiczne. Dywidenda Kredytu Społecznego a dochód Gwarantowany – Janusz Lewicki, redaktor  dwumiesięcznika  MICHAEL

17.05 – 17.25    Gospodarka Dobra Wspólnego w świetle zasad Społecznej Gospodarki Rynkowej – Mirosława Machnicki, prezes Stowarzyszenia Rytm Ziemi;

17.25– 17.45   Projekt polskiej waluty lokalnej – DOBRY –  jako sposób samoobrony finansowej – Dariusz Brzozowiec , autor i lider projektu

17.45 – 18.50   Pytania i dłuższa dyskusja

18.50 – 19.00   Podsumowanie i zakończenie

*

Udział w Konferencji jest odpłatny na miejscu w dniu obrad, w kwocie 70 zł brutto ( za powielone referaty i catering).

Zgłoszeń należy dokonywać na e-mail: konferencja27032014@krs.org.pl lub tel. 22 828 65 15.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Wypowiedz się