List do ministra B. Zdrojewskiego

 

Stowarzyszenie                                                                            Warszawa 31,01.2014 r

Klub Inteligencji Polskiej

Ul. Śniadeckich 10 Warszawa   

                             Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                                         Pan Bogdan Zdrojewski.

                                               Prośba

W imieniu członków naszego Stowarzyszenia zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana, o niezwłoczną interwencję w sprawie pochówku świętej pamięci Bohdana Poręby, jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii kinematografii polskiej.

Prosimy o pomoc w celu do­prowadzenia do pochowania świętej pamięci Bohdana Poręby na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

 

Świętej pa­mięci Bohdan Poręba udowodnił swoim życiem i twórczością, że zasługuje na za­szczyt pochowania go pośród ludzi zasłużonych dla kultury polskiej i Państwa Pol­skiego. Wszelkie kwestie odmienności politycznej w obliczu śmierci osoby tak wybit­nie zasłużonej dla każdego, dla kogo droga jest sfera duchowa związana z polskością, powinny stanąć w dalekim planie albo w ogóle zniknąć – natomiast brane powinny być wyłącznie zasługi człowieka wybitnego, jako tego, który pracował dla ugrunto­wania i wzbogacenia tego wszystkiego, co nazywamy kulturą polską. A w wypadku świętej pamięci Bohdana Poręby kwestia jest bezdyskusyjna – był to jeden z najwy­bitniejszych reżyserów filmowych w historii kinematografii polskiej.

Twórca „Hubala” bezsprzecznie  zasługuje na godne miejsce na warszawskiej nekropolii.

Sekretarz Generalny                                                                Prezes

Marek Toczek                                                         Dr Dariusz Grabowski

Wypowiedz się