ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI-11 LISTOPADA

11-listopada

Odezwa  

Klubu Inteligencji Polskiej

do Polaków na Dzień Niepodległości.

 

W Dzień Niepodległości, 11 listopada, święcimy wolność i suwerenność Polski, naszej ukochanej Ojczyzny.

Krew za nią przelały miliony naszych rodaków w wielu pokoleniach. Jesteśmy spadkobiercami wspaniałego dziedzictwa narodowego, za które ponosimy odpowiedzialność.

Obecnie, od wielu lat, Polska niepodległość i suwerenność jest podkopywana przez nieodpowiedzialne działania polityków i urzędników przedkładających obce interesy nad polską rację stanu i interesy Narodu. Takie zachowania już raz doprowadziły Polskę do rozbiorów i zaniku państwa polskiego. Stanowczo nie zgadzamy się na takie postępowanie.

Jako Polacy mamy prawo do decydowania o swoich sprawach, do bycia suwerenem we własnym kraju, do czerpania korzyści z własnej pracy i naszego wspólnego bogactwa.

Czas się przebudzić i zacząć przejmować polskie sprawy w nasze ręce, podobnie, jak zrobił to rząd Viktora Orbana na Węgrzech i Islandczycy w swoim kraju:

1. Żegnamy przedstawicieli partii, które rządziły w Polsce do tej pory. One już wielokrotnie udowodniły, iż nie mają odpowiednich kompetencji do rządzenia Polską i czas już najwyższy, aby odeszły w polityczny niebyt.

2. Żegnamy skorumpowanych urzędników państwowych, dzięki którym państwo polskie stało się wrogiem polskich obywateli. Szczególnie dobitnie żegnamy urzędników odpowiedzialnych za finanse i bankowość – w tym Prezesa NBP, członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy swoją polityką doprowadzili do zapaści gospodarczej i finansowej Polski, do utraty suwerenności finansowej, monetarnej i ekonomicznej, przyczyny wszystkich dalszych kłopotów Narodu polskiego.

Już czas przejąć Polskę z rąk ludzi cynicznych i przedkładających interes prywatny, partyjny lub obcy nad interes Polski. Czas zacząć kierować się Polską Racją Stanu. 

Polska Racja Stanu to nadzieja nie tylko dla nas, ale dla wszystkich Narodów uginających się obecnie pod brzemieniem totalitarnego, finansowego neokolonializmu.

Polska tradycja narodowo-wyzwoleńcza zawsze dotyczyła wszystkich uciśnionych, co znalazło odzwierciedlenie w pięknym haśle jakim posługiwali się Polacy:

Za Waszą i Naszą Wolność

Zapraszamy do współpracy dla dobra wszystkich Obywateli, Narodów i Ojczyzn.

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej

www.klubinteligencjipolskiej.pl

 

 

Wypowiedz się