SEKTOR SPÓŁDZIELCZY WALCZY O SWOJE PRAWA

LIST OTWARTY ILIST OTWARTY IILIST OTWARTY IIILIST OTWARTY IVLIST OTWARTY V

                                                                                                     

Spółdzielczość  powstała blisko dwa wieki temu jako forma obrony zwykłych ludzi przed chciwymi i bogatymi. Wbrew propagandowym nieprawdziwym  stereotypom, kojarzącym ją z zakładanymi pod przymusem  w PRL –u kołchozami, nie była lubiana przez ówczesne władze i próbowano ją upaństwowić. Ale od rozpoczęcia transformacji w kapitalizm,  także jest niewygodna dla ustroju ludzi bogatych oraz anonimowych obcych właścicieli i próbuje się ją zniszczyć. Jak wygląda  niszczenie tej formy własności wspólnotowej zwykłych ludzi prezentuje poniższy List Otwarty Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Krzysztof Lachowski

 

 

 

Wypowiedz się