POWSZECHNY UDZIAŁ W REFERENDUM TO NASZ OBOWIĄZEK.

Prezydent Warszawy HGW musi odejść.

HGW musi II

Jest zbyt wiele powodów, by w referendum mieszkańcy stolicy odwołali prezydenta, panią Hannę Gronkiewicz Waltz.

 

Zasadniczym powodem jest stosunek władczyni na Ratuszu do Warszawiaków. Pani prezydent HGW po 7 latach sprawowania swojego urzędu, nie wysilając się w poszukiwaniu pozytywnych efektów swojego urzędowania, miała jedynie do zaproponowania swoim wyborcom, nawoływanie do bojkotu udziału w referendum. Jest to zachowanie zarówno aroganckie, jak i wielce niestosowne. W żadnym wypadku nie może być usprawiedliwieniem fakt, że do podobnego zachowania wzywa społeczeństwo prezydent RP Bronisław Komorowski, jak i premier Donald Tusk. Jest to dowód końca misji tego układu politycznego, końca systemu zorganizowanego przez pewne środowiska do czerpania osobistych korzyści.

Niezależnie od wielu niewiadomych dotyczących przyszłości mieszkańców stolicy, jest pewne, że pozostawienie pani HGW na stanowisku prezydenta, jedynie pogłębi rozrost warszawskiej biurokracji, wzmocni butę i arogancję ratuszowych urzędników oraz wzmocni ich poczucie bezkarności i nieusuwalności. Ostatnie propagandowe działania / reforma z biletami, ciągłe zabieranie głosu w mediach/ zmierzające do dalszego okłamywania obywateli, świadczy o determinacji samej prezydent stolicy i jej politycznego zaplecza w utrzymaniu posiadanych stanowisk za wszelką cenę.

HGW I

Powinniśmy mieć świadomość, że bez odwołania pani prezydent HGW nie będzie możliwe naruszenia tego politycznego układu i jak głoszą specjaliści, decydenci gotowi są do zastosowania każdego chwytu i tymi najbrudniejszymi włącznie. Grożenie przez premiera, że komisarzem Warszawy po referendum może zostać ponownie H.G.Waltz, jedynie potwierdza potrzebę naszej determinacji i powszechnego udziału w referendum.

Jeżeli nie chcemy, by w stolicy dokonywano bezprawnej sprzedaży mieszkań tylko wybranym mieszkańcom, by dokonywano dalszej likwidacji szkół, przedszkoli, świetlic i innych obiektów, zmian w komunikacji oraz niedotrzymywaniu terminów w inwestycjach, to nie możemy usłuchać propagandowych wezwań do bojkotu referendum.

Doskonale wiemy i rozumiemy trwogę w obozie Platformy, bowiem prezydent HGW stanowi mocny fragment muru, jaki został postawiony przez rządzących i odgradza społeczeństwo od władzy. Wypadnięcie tej cegły z konstrukcji zwanej PO, znacząco naruszy stabilność tego tworu i przyspieszy upadek tej korupcjogennej wieży.

Referendum, to również wyrażenie protestu wobec bezprawia, łamania zasad funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości, to protest wobec kłamstw i fałszerstw w prokuraturach i sadach RP. Tego bez zmiany systemu na pewno nie wyeliminujemy. Stworzona przez rządzących potężna armia urzędników i piastujących synekury będzie bronić wszelkimi dostępnymi / niekoniecznie zgodnymi z prawem / środkami. Zmian w stosowaniu prawa nie osiągniemy bojkotując referendum.

Bojkotując referendum z pewnością nie zmienimy zachowania Straży Miejskiej, nie poczujemy się bezpieczniejsi na naszych ulicach i osiedlach, nie zrobi się czyściej na naszych podwórkach i na naszych ulicach, a zwiększone zostanie tylko zainteresowanie służb miejskich na zakładaniu nowych fotoradarów i obręczy na koła samochodów.

Usunięcie od władzy pani HGW, to realna nadzieja na zmiany, to możliwość wybrania osoby dbającej o miasto, działającej na rzecz swoich obywateli, to realizacja w oczekiwany sposób inwestycji i wyeliminowanie korupcyjnych oznak funkcjonowania instytucji i urzędów stolicy. Warszawa i jej mieszkańcy mają prawo czuć się partnerami w decydowaniu o kierunkach rozwoju miasta, mają prawo wiedzieć jak i dlaczego zostały rozdysponowane olbrzymie fundusze na miejskie inwestycje.

13 października powinniśmy pokazać, że nie ma miejsca dla „świętych krów”, nie może mieć miejsca dla poczucia bezkarności i nieusuwalności z zajmowanych stanowisk, tylko dlatego, że pewne siły mając opanowane środki propagandy, będą nas ogłupiały swoimi wypowiedziami, podstawiając oddanych sobie dziennikarzy i „telewizyjnych celebrytów”. W tym dniu musimy pokazać, że jesteśmy w stanie podziękować osobom, które nie sprawdziły się i tym samym następcom przypomnimy o możliwościach demokracji.

Szczytem arogancji i wielkiej bezczelności ze strony decydentów Platformy są oświadczenia premiera i jednego z czołowych działaczy PO p. Halickiego, o rzekomej możliwości wyznaczenia na komisarza stolicy, Hanny Gronkiewicz Waltz, w wypadku przegranego przez HGW referendum. Jest to zwykłe pokazanie przez rządzących, gdzie mają oceny Warszawiaków. To jest prawdziwy obraz PO.

Jeżeli zdecydowaliśmy o referendum, to nie dajmy obecnym decydentom możliwości do szydzenia z naszej nieobecności w lokalach wyborczych. Nie wolno pozwolić rządowi na zastraszaniu społeczeństwa i gardzenia nim. To właśnie takie i podobne pomysły wskazują na trafną decyzję o przeprowadzeniu referendum. To są koncepcje, które mają tylko zawłaszczyć władzę dla wybranego towarzystwa.

HGW II

Hanna Gronkiewicz Waltz musi odejść, a wraz z nią to całe towarzystwo.

Adam Zawrat

Wypowiedz się