Kim opiekuje się państwo opiekuńcze?

Dr Szczęsny Zygmunt Górski

szczesny-gorski

Komentarz do debaty o obecnym kryzysie, o długu państwowym, o deficycie i budżetowej dziurze, o cięciach wydatków budżetowych, o emeryturach i podatkach

Dobrą ilustrację sprzeczności interesów realnej i finansowej sfery gospodarki może stanowić zestawienie z raportu Kanadyjskiego Biura Kontroli Finansów, na co wydano dług publiczny netto Kanady w ciągu 125 lat, w okresie 1867 – 1992 r., wynoszący 423 miliardy $.

 Na pokrycie deficytu budżetowego wydatków planowych wydano 37 mld.$. Pozostałe 386 mld $ wydano na pokrycie kosztu wypożyczenia tych 37 miliardów $. To znaczy Rząd wydał ca 9% na rzeczywiste dobra i usługi dla kanadyjskiego społeczeństwa [emerytury, edukacja, kultura, opieka społeczna, zdrowie…] zaś 91% na tzw. obsługę długu, to jest na spłatę procentów od kredytu.W roku 2003 proporcja ta wynosiła już 93% i 7%.

Dług Kanadyjski 1867 – 1992 $423 mld

szczesny-gorski-wykres

Udział poszczególnych czynników produkcji w produkcie krajowym brutto:

 • Praca i zarządzanie – około 10% (udział pracy, wkład prywatny)
 • Inwestycje w przemysł dokonane przez prywatnych inwestorów z ich własnych oszczędności – około 2% (udział kapitału prywatnego)
 • Bogactwa naturalne – około 10% (dobro powszechne, kapitał społeczny)
 • Postęp naukowo-techniczny – około 50% (dobro społeczne, kapitał społeczny)
 • Podział pracy i specjalizacja dzięki organizacji pracy – około 10% (kapitał społeczny)
 • Inwestycje w przemysł dokonane przez całe społeczeństwo – około 18% (udział kapitału społecznego – z podatków, oszczędności długoterminowych np. ubezpieczenia, fundusze emerytalne)

właściwa dystrybucja ekonomicznego przyrostu realnego jako dywidendy od kapitału

 • około 10% – należy się osobom zatrudnionym i zarządzającym
 • około 2% – należy się inwestorom prywatnym z tytułu ich własnych oszczędności
 • około 88% – powinno zostać rozdzielone między wszystkich obywateli jako renta od zysku z kapitału społecznego – dywidenda społeczna.

Podział faktyczny

 • Około 90% – wielcy prywatni inwestorzy finansowi, banki
 • Około 10% – ogół społeczeństwa.

 

Dr n. przyr. mgr fiz. Szczęsny Zygmunt GÓRSKI

 

Oryginalny artykuł z przypisami i linkami:

http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze/

Wypowiedz się