WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DO GENERALNEGO REMONTU

Wymiar Sprawiedliwości do Generalnego Remontu

Sąd stół toga i mlotek

Bulwersujące wyniki sondaży na Forum-Z. Na pytanie czy znieść immunitet sędziów i prokuratorów – TAK odpowiada 95% respondentów.  Czy Wymiar Sprawiedliwości jest skorumpowany – TAK odpowiada 97% respondentów, na pytanie czy popierasz akcję Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości – TAK powiada 99% respondentów. Na każde z pytań odpowiedziało ponad cztery tysiące osób. Komentowanie tych wyników jest zbyteczne.

O problemach tych pisałem w Liście Otwartym do Premiera Donalda Tuska w dniu 1 września 2012 roku. Do dziś nie otrzymałem nań żadnej odpowiedzi. Może jakiś bliski współpracownik z Kancelarii Premiera, jednak mu go przedstawi. To dla Państwa bardzo ważny problem.

Z analizy zawodów osób, które wpisały się na listę poparcia Forum-Z, wynika, że największą grupę stanowią przedsiębiorcy, prowadzący własną działalność i rzemieślnicy (33%), inżynierowie i technicy (23%), oraz ekonomiści (7%), dalej wolne zawody (6%), nauczyciele (5%), służba zdrowia, emeryci, naukowcy, w tym 35 profesorów i doktorów habilitowanych, pracownicy umysłowi, robotnicy, rolnicy, 12 duchownych, 69 prawników, w tym prokurator i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Jest nawet jeden poseł.

Bardzo istotne jest to, że trzy największe grupy to przedsiębiorcy, technicy i ekonomiści. To ludzie, którzy budują nasz kraj, tworzą dochód narodowy i miejsca pracy. Obecna od wielu lat Od października 2012 r. na  Listę Poparcia wpisało się ponad 5300 osób. Na Forum-Z i blogu Tokfm przekroczono 100 tys. odwiedzin z ponad 50 krajów. To dużo, jak na portal społeczny wymagający refleksji. Ale  to wciąż za mało by zainteresowały się tym media. A to jest niezbędne. Musimy więc działać – teraz już wspólnie – by liczba zwolenników NAPRAWY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI znacznie wzrosła. Trzeba powiedzieć, że ilość osób, które mogą poprzeć ten program jest ogromna – jednak musimy do nich dotrzeć. O to proszę wszystkich, a w szczególności  tych, którzy wpisali się na Listę Poparcia. Musimy stać się widoczni  dla całego społeczeństwa. Chodzi o to, by każdy z Was przekonał możliwie jak najwięcej osób. Proponuję, aby każdy, stał się ambasadorem tej idei i poparł ją poprzez czynne działania, jak rozmowy z bliskimi i przyjaciółmi, umieszczenie plakietki poparcia na zapaść Wymiaru Sprawiedliwości zmniejsza efektywność ich pracy – hamuje rozwój kraju.

Od października 2012 r. na  Listę Poparcia wpisało się ponad 5300 osób. Na Forum-Z i blogu Tokfm przekroczono 100 tys. odwiedzin z ponad 50 krajów. To dużo, jak na portal społeczny wymagający refleksji. Ale  to wciąż za mało by zainteresowały się tym media. A to jest niezbędne. Musimy więc działać – teraz już wspólnie – by liczba zwolenników NAPRAWY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI znacznie wzrosła. Trzeba powiedzieć, że ilość osób, które mogą poprzeć ten program jest ogromna – jednak musimy do nich dotrzeć. O to proszę wszystkich, a w szczególności  tych, którzy wpisali się na Listę Poparcia. Musimy stać się widoczni  dla całego społeczeństwa. Chodzi o to, by każdy z Was przekonał możliwie jak najwięcej osób. Proponuję, aby każdy, stał się ambasadorem tej idei i poparł ją poprzez czynne działania, jak rozmowy z bliskimi i przyjaciółmi, umieszczenie plakietki poparcia na własnej stronie internetowej, wysłanie linków do www.forum-z.cba.pl do osób z własnej listy mailingowej itp. WTEDY OSIĄGNIEMY NASZ CEL – PRAWORZĄDNE PAŃSTWO.

 

Powstaje palące pytanie – kiedy nasze władze zabiorą się za „Generalny Remont” Wymiaru Sprawiedliwości? Społeczeństwo czeka na to już od dwudziestu trzech lat. Jak długo jeszcze?

 

Michał Ziębiński

Wypowiedz się