MIKOŁAJ KOPERNIK

 

MIKOŁAJ KOPERNIK

Mikołaj Kopernik  (1473–1543) – polski astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, ksiądz, strateg i lekarz.  Postać znana każdemu Polakowi. Warto podreślić tylko to, co mniej znane: szczególnie zasługi Kopernika w ekonomii.

Cytaty: 

   • Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są – moim zdaniem – cztery:
  • niezgoda,
  • śmiertelność,
  • nieurodzajność ziemi oraz
  • spadek wartości monety.

Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to jedynie przez najgłębiej myślących, ponieważ nie powoduje natychmiastowego i gwałtownego upadku państw, ale doprowadza je do tego stanu stopniowo i jakby niewidocznie.

   • Źródło: Monetae cudendae ratio, tłum. Jerzy Drewnowski, cyt za: J. Dmochowski [red.], Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne, Warszawa 1923, s. 3–19.

 

  • Gorsza lepszą monetę z obiegu wypędziła.
   • Źródło: Rozprawa o urządzeniu monety, powst. 1526, wyd. 1816

 

 • Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.

Wypowiedz się