Zakłamywanie historycznej prawdy- Apel

Wyemitowany w tym tygodniu trzyczęściowy film publicznej telewizji niemieckiej ZDF “Nasze matki, nasi ojcowie” pokazuje II wojnę światową oczami pięciorga młodych przyjaciół z Berlina. Polskich partyzantów z AK przedstawia jako zdeklarowanych antysemitów. W tej sprawie interweniują już oburzeni Polacy z ambasady w Berlinie.

 

APEL

 

Polki i Polacy,   

     W niemieckich mediach coraz częściej zakłamywana jest historyczna prawda o II wojnie światowej. Coraz częściej ofiary: narody polski, żydowski i inne przedstawiane są bądź to jako kaci, bądź wspólnicy oprawców.

     Niemiecka telewizja ZDF wyemitowała serial tendencyjnie ukazujący żołnierzy Armii Krajowej. Natomiast niemiecki tabloid „Bild” w komentarzu do tego filmu napisał: „Armia Krajowa, której jednostki działały jako oddziały partyzanckie, składała się z polskich nacjonalistów. Antysemityzm był w jej szeregach ekstremalnie rozpowszechniony”. Przypomina to metody goebbelsowskiej propagandy.

 

     My, przedstawiciele Klubu Inteligencji Polskiej solidaryzujemy się z inicjatywą wysyłania listów do redakcji „Bild„ o następującej treści:

„Armia Krajowa zwalczała szerzący się w warunkach wojennych bandytyzm i surowo karała szantażystów i donosicieli, którzy żądali pieniędzy od ukrywających się Żydów i pomagających im Polaków, lub denuncjowali ich. Sądy podziemne skazywały często na karę śmierci a wyroki były wykonywane przy nadarzającej się okazji. Armia Krajowa regularnie informowała polski rząd na uchodźstwie, a tym samym mocarstwa zachodnie, o tragicznej sytuacji Żydów w okupowanej Polsce. Stworzyła również podziemną organizację o nazwie „Żegota”, której zadaniem było niesienie pomocy Żydom. Proszę o usunięcie wzmiankowanego artykułu z Państwa strony internetowej i opublikowanie sprostowania.”

 

     My, przedstawiciele Klubu Inteligencji Polskiej popieramy list protestacyjny ambasady RP w Berlinie skierowany do redakcji „Bild”.

 

     My, przedstawiciele Klubu Inteligencji Polskiej wzywamy wszystkich Polaków do wyrażenia sprzeciwu wobec publikacji „Bild” poprzez bojkot wydawanych w Polsce przez właściciela gazety „Bild” – spółkę Axel Springer – tytułów prasowych: Fakt, Przegląd Sportowy, Newsweek. Niech ci, którzy szkalują dobre imię Polski przekonają się, że nie są w Polsce bezkarni.

 

     My, przedstawiciele Klubu Inteligencji Polskiej wzywamy internautów – dzisiaj rówieśników żołnierzy Armii Krajowej do dołączenia do nas i pomocy w rozpropagowaniu apelu. Dotrzyjmy do polskich sumień i poczucia godności.

 

 

 

Solidarność Walcząca                           Klub Inteligencji Polskiej

 

Kornel Morawiecki                                 Dariusz Maciej Grabowski

 

 

 

Warszawa, 2013-03-25