SOLIDARNOŚĆ W STOCZNI GDAŃSKIEJ

Krótki opis spotkania 101 organizacji w sali BHP 16.03.2013

 

Marek Chrapan

Po 23 latach tzw. “demokracji” w Polsce, po prawie 33 latach od spisania 21 postulatów na sali BHP Stoczni Gdańskiej ponownie spotkali się ludzie uczestniczący w tamtych wydarzeniach i dzisiaj zmuszeni do walki o te same postulaty co wówczas, lecz w o wiele gorszej sytuacji gospodarczej Kraju – przemysłu stoczniowego już nie ma, rządzące bandy zlikwidowały jako konkurencję dla przemysłu stoczniowego Niemiec, zlikwidowano praktycznie prawie wszystkie branże przemysłowe jako “niepotrzebne” dla prawie 40 mln Narodu któremu pracę maja zapewnić “rozwinięte” kraje UE i tam mają Polacy się przenieść. Dzisiaj już walka nie o polepszenie bytu ale o sam byt. Rozsiani po całej Polsce, w różnych organizacjach – przybyło 101 organizacji – działających jednak na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego nie mogą pogodzić się z zawłaszczeniem życia publicznego przez KLIKI udające “partie” polityczne całkowicie ignorujące społeczeństwo, a działające tylko na rzecz swojej KLIKI i jej “wodza”. Wypowiedź jednego z uczestników:
“Parlamentarzyści obecnej ordynacji wyborczej nie reprezentują swoich wyborców, ich potrzeb, potrzeb Państwa, Kraju, oni reprezentują służalczo swojego “wodza” i jego potrzeby inaczej nie znaleźliby się na miejscach gwarantujących bardzo dobrze opłacany fotel parlamentarzysty nie odpowiadającego za nic – jest to kopia komunistycznego systemu “parlamentarnego” przetransformowana w ułudę nazwaną dla zmylenia Narodu “Polską demokracją” – niestety, to czysta prawda dotycząca wszystkich bez wyjątku tzw. “opcji” parlamentarnych – KLIK zbrodniczego układu Magdalenkowego.

Już o godz. 11 sala była zapełniona. Uczestnicy spotkania przygotowując się do wystąpień rozkładali banery, plakaty :

Media i “mendia” też instalowały się na specjalnym podium dla nich. Dla mnie zostało miejsce stojąco – chodzące przeciskając się przez tłum.
Spotkanie rozpoczęło się z paruminutowym opóźnieniem odśpiewaniem hymnu i wystąpieniem Przewodniczącego Solidarności ustalającego sposób wystąpień spotkania podzielonego na dwie części. W pierwszej reprezentanci mieli przedstawić swoje organizacje na co było przeznaczone 2,5 godz. niestety gadulstwem wydłużone do 4 godzin. Zasadniczym tematem spotkania była dyskusja nad “ODZYSKANIEM PODMIOTOWOŚCI SPOŁECZEŃSTWA W PAŃSTWIE” poprzez ZMIANĘ KONSTYTUCJI umożliwiając wpływ zwykłego obywatela na “reprezentantów” Narodu.

Wszyscy zabierający głos kategorycznie stwierdzili bezwarunkową konieczność odsunięcia obecnych KLIK od “rządów”, znaczna część poszła dalej – konieczność odsunięcia od życia publicznego całego zbrodniczego układu Magdalenkowego włącznie z wszystkimi klonami i PiS. Znalazł się też głos o konieczności “rozgonienia całego “parlamentu” , “rządu”, rozwiązania tzw. “partii politycznych”, a na czas przygotowania i rozpisania według zupełnie nowej, prawdziwie demokratycznej ordynacji wyborczej, wyborów postawić na czele Państwa Naczelnika od nikogo nie uzależnionego.
Zdecydowana większość mówców popierała projekt JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze) ze zmienioną ordynacją wyborczą umożliwiającą start w wyborach kandydatów niezależnych po zebraniu odpowiedniej ilości głosów możliwych do zebrania przez samego kandydata. Ponieważ Przewodniczący Solidarności Piotr Duda też optował za tą zmianą wyborczą znacząca część reprezentantów z cedowała na niego swoje poparcie dla tej idei. Pojawiały się też głosy o nadrzędności sprawy uporządkowania Organów Ścigania, Wymiaru Sprawiedliwości, “Służb” bez czego nie może być mowy o normalności w Polsce. Chodzi tu głownie o tzw. “dekomunizację” i “deubekizację” (co prawda nie użyto tych określeń, ale kierunek oczywisty)

Wszyscy reprezentanci opowiedzieli się też za ZMIANĄ KONSTYTUCJI by umożliwić wprowadzenie JOW w wyborach (nie dla ordynacji tzw. “mieszanej”) oraz obligatoryjnego OBOWIĄZKU PRZEPROWADZANIA REFERENDÓW Z INICJATYW OBYWATELSKICH po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów poparcia.
Obligatoryjnego obowiązku dla parlamentu uwzględnienia obywatelskich inicjatyw ustawodawczych po zebraniu odpowiedniej ilości głosów, konieczności wprowadzenia takich ustaw (dzisiaj inicjatywy te są wrzucane do kosza) i obowiązywania ustawy przez określony czas (3-4 lata minimum, a nie zaraz po wprowadzeniu wycofywania jej co jest możliwe przy niewygodnej ustawie)

Przedstawiłem najważniejsze problemy poddane dyskusji podczas spotkania. Mnóstwo było przykładów na całkowitą patologiczność wszystkich “rządów” od 1989 roku jeżeli nawet nie akceptujących to jednak tolerujących typowe układy postkomusze i nawet komusze pod obłudnym pozorem “dobra państwa”

Piotr Duda jako Przewodniczący Solidarności zobowiązany został przez spotkanie podjęcia próby legalnego wprowadzenia wyżej omawianych zmian w KONSTYTUCJI RP przedstawieniem projektu JNiTAJ udającej “prezydenta” jako mającemu inicjatywę do zmiany Konstytucji. Jeżeli misja nie powiedzie się – będą podejmowane RADYKALNIEJSZE ŚRODKI DO UPODMIOTOWIENIA SIĘ NARODU WOBEC “WŁADZY”.
Osobiście nie wierzę w powodzenie tej misji i uważam ze już powinniśmy przygotowywać się do radykalnych rozwiązań jako że bandy mają respekt tylko przed siłą – o czym też wspominał P. Duda.

Piotr Duda zaapelował też do wszystkich Regionalnych Zarządów o pikiety Solidarnościowe z strajkującym Śląskiem i Zagłębiem w dniu 26.03.2013.

Marek Chrapan