Bezprawie w Tarnowskich Górach

Sąd w Tarnowskich Górach. Wstęp

                       Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny,
                        A placem boju będzie dół kryjomy,
                        A wyrok o nim wyda wróg potężny
                            A. Mickiewicz, Do Matki Polki
Działalność Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach to jeden z lepiej rozpoznanych najnowszych przykładów deprawacji sądów i osób, którym w Polsce bezmyślnie powierzono funkcje sędziów. Narzucona Polsce cenzura sprawia, że opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy z bezmiaru ludzkiego nieszczęścia, krzywdy z jednej strony, a z drugiej – bezprawia i zdziczenia. Tymczasem wiedza to warunek wstępny mobilizacji obywatelskiej i patriotycznej społeczeństwa, a w rezultacie mobilizacji – zmian koniecznych w interesie Polski. Dlatego będziemy tu przedstawiać rzeczywistość rzeczywistą, a nie tę, którą znają Państwo z Gazety Wyborczej i TVN.
Opisywane tu wydarzenia można sprawdzić w dokumentach spraw sądowych; każdy obywatel ma prawo do interesującej go informacji publicznej. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach znany jest z łamania tego prawa i jeżeli spotkają się Państwo z odmową, prosimy o kontakt – będziemy nagłaśniać te sprawy.
Zachęcamy Państwa do wsparcia i osobistego udziału w wysiłkach organizacji patriotycznych, pragnących położyć kres bezprawiu samozwańczych sądów. Dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatniej stronie tego portalu. Tylko razem zmienimy Polskę.
Chcieć to móc!
     
                                                                                                  
Mariusz Cysewski