Strona główna (2)

Szczególnie polecamy:

Oszustwo w biały dzień.

KOKO, KOKO nie ma EURO, nie ma SPOKO

 

Roman Obawa

 

Optymiści, szczególnie ci niepoprawni, zostali sprowadzeni na ziemię. Poseł Jan Tomaszewski miał rację i niezależnie od naszych sympatii do niego, kolejny raz bezbłędnie odkrył kołdrę, pod którą było tylko mnóstwo nieczystych zagadkowych spraw i których w żaden sposób nie da się zawinąć w kolorowe papierki. Mamy za sobą zenit naszego udziału w Euro 2012 i mimo dalszego nadmuchiwania tego propagandowego balonu, powietrze z niego uchodzi szybciej niż opłaceni propagandziści zdołają weń wdmuchać. Robi się brzydki kapeć. A smrodek związany z tą imprezą zaczyna być coraz ostrzejszy……………………

 

Arcybiskup S. L. Głodź-wywiad

Arcybiskup
Głódź: Sztandaru „Solidarności” nie można chować do muzealnej gabloty – bo
zostanie szturmówka i ulica

Wywiad
15.06.2012 r

 

Ludzie władzy ulegają pokusie
zaczarowania niewygodnej dla nich rzeczywistości i lekceważenia związków
zawodowych – z metropolitą gdańskim ks. abp. Sławojem Leszkiem Głódziem
rozmawia Artur S. Górski

 

– Znajdujmy się w sytuacji, gdy punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia. Innymi słowy – mamy odmienne spojrzenia na te trzy rzeczywistości.
Do tego sprawujący władzę mają przecież świadomość, że nie ma dzisiaj gigantów,
nie ma wielkich zakładów pracy. Jaki protest może wstrząsnąć krajem? Nie ma
Nowej Huty, Ursusa, stoczni. I ludzie władzy ulegają pokusie lekceważenia i
czarowania niewygodnej dla nich rzeczywistości i lekceważenia istnienia
związków zawodowych.

 

– Ta arogancja władzy ujawniła się w tak
istotnym temacie, jak wiek, do którego musimy pracować, by pójść na wypracowaną
emeryturę…

 

– W tej debacie przed związkami zatrzaśnięto drzwi.
Drzwi parlamentu zamknęli przed „Solidarnością”, ci, którym ta „Solidarność”
otworzyła wrota do polityki, otworzyła na oścież drzwi do Sejmu i do Senatu.
Interesujące, że na płaszczyźnie idei wszyscy są zgodni. Okazuje się, że można
obnosić się z ideami wolności i solidarności, jeździć z tym za granicę. Do
Tunezji, do Egiptu i do Ameryki Łacińskiej. Opowiadać slogany na konferencjach.
Z tych idei głoszonych na konferencjach, ze sloganów, część historycznych
postaci „Solidarności” po prostu żyje – w dosłownym znaczeniu………………………………

 

Zmiana sposobu emisji pieniądza.

 

Zasady monetyzacji
społecznej gospodarki rynkowej.

Pieniądz oparty na
parytecie gospodarczym.

 

Jacek Andrzej
Rossakiewicz

 

Zmiana zasad emisji pieniądza nie dotyczy jedynie Polski.
Jest to problem typowy dla cywilizacji zachodniej, zwanej także ostatnio cywilizacją atlantycką. Określenie cywilizacji w odniesieniu do położenia
geograficznego jest jednak mało precyzyjne i nie odzwierciedla jej cech
charakterystycznych. Lepszym określeniem
jest określenie cywilizacja lichwiarska,
bowiem obecne cechy naszej cywilizacji są w coraz większym stopniu uwarunkowane
sposobem emisji „pieniądza” w postaci oprocentowanego długu. Taki sposób
emisji środków rozliczeniowych determinuje pozostałe cechy cywilizacji
zachodniej. Procedura emisji długu dla ludności ogranicza także obrót
gospodarczy, ingerując w niego za pomocą procedur kredytowych wymuszających
wpłacanie do banku kwot powiększonych o odsetki oraz czyniąc trwałą
tezauryzację pieniędzy opłacalną……..

 

…… Sposób monetyzacji gospodarki jest jednym z
najważniejszych czynników określających jej cechy, to on właśnie przesądza o
tym, kto czerpie korzyści z gospodarki.
Emisja pieniądza jako długu i jego oprocentowanie powoduje transfer znakomitej
części zysku do emitentów takiego pieniądza. Koszty kapitałowe kształtują
się średnio na poziomie 30% ceny towarów i usług[i]
i nie jest to jedyny zysk emitentów długu…………………..

 

[i] Margrit Kennedy, Pieniądz wolny od inflacji i odsetek, (2004),
Kraków, Wydawnictwo Zielone Brygady

 

Prezydent Obama wiedział, co mówił

Kolejny dowód na to, że prezydent Obama nie przejęzyczył się.

Żeby jednak te bezprawne żądania narzucić takim państwom jak Polska,
należy najpierw zarzucić Polsce odpowiedzialność za hitlerowskie zbrodnie.
Stąd oskarżenia o mordowanie Żydów, książki Grossa, no i termin „polskie obozy
koncentracyjne” używany w amerykańskiej telewizji.

 

Tak więc wcale nie jest powiedziane, że
Obama się przejęzyczył. Jeśli to nie
przypadek, to znaczy, że to zamierzona historia. Jaki może być jej cel?…………………….

 

Niszczenie Marynarki Wojennej

SŁÓW KILKA O POLSKIEJ
MARYNARCE WOJENNEJ, CZYLI AROGANCJA WŁADZY

Wiceadm. Marek Toczek

 

„To nie obronność jest droga,
to za bezbronność płaci się najwyższą cenę”…………………

 

Jak to jest, że miliony Polaków  pamiętających jeszcze co znaczy „Polska
– państwo morskie”, „ Gdynia – nasze okno na świat”, ci wspaniali
ludzie mogą
dzisiaj  godzić się na taką
podłość polityków wobec narodu?….

 

Czyżby
strategiczna wizja Rzeczypospolitej jako państwa morskiego w  wykonaniu polityków ostatnich kilkunastu lat,
ze szczególnym wskazaniem na PO, PiS, i SLD sprowadzać się będzie w praktyce do
utrzymania pododdziałów wartowniczych  na
brzegu,  pilnowania sprawności
oznakowania nawigacyjnego i utrzymania w czystości wybranych odcinków plaż
nadmorskich………………….

 

Oznacza to w praktyce utratę możliwości działań
bojowych MW RP na morzu, prowadzącą w dalszej kolejności do przerwania

 

narodowego systemu szkolenia kadr morskich i w
konsekwencji likwidację MW RP………….

 

Przedsiębiorcy i inteligencja

 

PRZEDSIĘBIORCY I INTELIGENCJA POLSCE

POLSKA PRZEDSIĘBIORCOM I INTELIGENCJI

 

dr Dariusz Grabowski

 

W bitwie o przyszłość Polski i Polaków
zdecyduje postawa i aktywność dwóch grup społecznych – przedsiębiorców i
inteligencji………………..

 

….. Rola i miejsce inteligencji w historii państwa i narodu są szczególne.
To ona ma pozwolić na zachowanie i ubogacanie naszej tożsamości. Inteligencja
powinna wnosić w kulturę nie tylko słowa, ale i czyny. Tworzyć, organizować,
koordynować działania środowisk i dużych grup społecznych…………..

 

Dziś dramat
Polski polega na tym, że inteligencja została „zainfekowana” obcymi
ideologiami, egoizmem, prywatą, pogardą dla własnej przeszłości i dorobku
przodków……………..

 

Suwerenność Narodu i emisja pieniądza.

Zdolność do emisji pieniądza

jako podstawa suwerenności i rozwoju Narodów.

 

Jacek Andrzej Rossakiewicz

Emisja pieniędzy proporcjonalna do wzrostu gospodarczego i istniejącej szybkości obrotu to wyjście – moim zdaniem – optymalne. W Polsce wyłączność takiej emisji dla NBP jest zapisana w Konstytucji R.P…………………..

Wyzbywanie się prawa do emisji pieniądza cofa Narody w rozwoju i skazuje je na neokolonializm. Taka uległość wobec cywilizacji lichwiarskiej skutkuje pogardą i wzmożeniem wyzysku. Naród, który nie dba o swoje prawa i nie realizuje własnych obowiązków jest uznawany przez lichwiarzy za niegodny przetrwania i są prowadzone wobec niego intensywne działania depopulacyjne. Taka jest kara za opieszałość, brak solidaryzmu społecznego, miłości bliźniego i inteligencji……………………

Prezydencie B. Obama- przeproś Polaków.

PRZESTAŃMY
USPRAWIEDLIWIAĆ PREZYDENTA OBAMĘ.

Dr. Tadeusz Polak

Tak siarczystego policzka dawno już Polsce nikt nie
wymierzył. Na dodatek zrobiła to osoba, która mieni się jednym z największych
sojuszników naszego kraju”……………………..

….A mógł przecież powiedzieć „ niemiecki”,” nazistowski”, czy „faszystowski”- nie, tego
prezydent Obama nie powiedział- miał bowiem przez swoich urzędników napisane „ polski obóz śmierci” i tak miał to
odczytać, właśnie wówczas i przy takiej uroczystości, by usłyszeli to obywatele
USA, Polski, Niemiec, Izraela i całego świata. Powiedział to, co myślał i co
chciał powiedzieć…………………………

Panie prezydencie
Obama. Niemcy zorganizowali ok 12 tysięcy obozów koncentracyjnych, w których
wymordowali ok 11 milionów ludzi. To były niemieckie obozy śmierci. Swojej
wypowiedzi nie można nazywać „przejęzyczeniem”. Reakcja polskich polityków
powinna być godna, a polskojęzyczne
media nie muszą ujawniać przy okazji swojego bezkrytycznego uwielbienia
dla amerykańskiego prezydenta…………….

List otwarty do
prezydenta USA Baracka Obamy

Klub Inteligencji Polskiej
wyrażając protest wobec użycia przez prezydenta USA Baracka Obamy
obraźliwego dla Polaków określenia „
polskie obozy śmierci” w czasie uroczystości nadania Medalu Wolności polskiemu
bohaterowi Janowi Karskiemu, wystosował list otwarty, w którym m.in. czytamy:

Domagamy się, w imię
wieloletniej przyjaźni łączącej oba nasze narody, wspólnie przelanej krwi,
wkładu Polaków w budowaniu fundamentów Stanów Zjednoczonych Ameryki przez
Kazimierza Pułaskiego, Tadeusza Kościuszkę i innych, aby Pan Prezydent
przeprosił publicznie Polaków i podjął działania zakazujące w przyszłości
używania fałszywego sformułowania – „polskie obozy śmierci” .

Całość: W zakładce:    Nasze stanowisko

   Strategia dla Polski

 

dr Dariusz Grabowski- stawia pytanie,

 

Co należy robić? Powinniśmy nie dopuścić do „zainfekowania” naszej gospodarki nowymi chorobami Europy. Mam tu na myśli przede wszystkim tzw. pakt fiskalny…………………

 

Nie powinniśmy ulec schematowi „zaciskania pasa” ponad miarę po stronie wydatków, który instytucje europejskie starają się narzucić członkom Unii.   Polityka ta miast leczyć wpędza w jeszcze głębszą chorobę gospodarki państw europejskich, a w szczególności ich budżety, skutkuje rosnącym bezrobociem, zadłużeniem, obniżeniem tempa wzrostu PKB. …………

 

 

 

 

 

Klęska demograficzna Narodu Polskiego

Powolne, lecz systematyczne wyniszczanie narodu polskiego

 

Doc. Dr Rudolf Jaworek?

 

 

 

………….W wyniku tej ofensywy ludobójstwa przyrost naturalny ludności Polski wynoszący 4,1 na tysiąc mieszkańców w r. 1990, spadł już do roku 2000 do0,3 i 0,9 w r2008.. Zaś współczynnik reprodukcji ludności netto w 2009r spadł do 0,675. Jest to powolne lecz systematyczne wyniszczanie narodu…………………………….

 

……………Rodzi się pytanie: jaka jest różnica pomiędzy wymordowaniem kilku mln ludności w czasie wojny, a wymordowaniem ich milionów w czasie pokoju przez pozbawienie istnień życia tworząc odpowiednie warunki uniemożliwiające jego powstanie?…………………

 

Czy będzie wojna z Iranem?

plany możliwego uderzenia na Iran gotowe dzisiaj

 

– Plany ewentualnego uderzenia na Iran są gotowe i opcja taka jest w zasięgu możliwości – powiedział ambasador USA w Izraelu w czwartek, na kilka dni przed rozmowami Teheranu ze światowymi potęgami, które podejrzewają Iran o pracę nad bronią jądrową. Izrael, który, jak się domniemuje, jest jedynym państwem na Bliskim Wschodzie, które dysponuje arsenałem atomowym, czuje się zagrożony potencjalnym wejściem Iranu w posiadanie takiej samej broni i sugeruje dokonanie prewencyjnego uderzenia. Tak ocenia ambasador USA w Izraelu.

 

Gdzie tamten Wałęsa?

Mój dawny bohater Wałęsa

Kiedy wczoraj 16.05.br. usłyszałem w TVN pana Lecha Wałęsę nawołującego do pałowania związkowców z “Solidarności” i wykrzykującego, ze sam gotów jest stanąć na czele pałujących – poczułem wielki smutek. Smutek wypływający z obserwacji procesu przeobrażania się mojego dawnego bohatera w dzisiejszego kretyna.

 

Wobec chamskiej wypowiedzi L.Wałęsy zachęcającej do “pałowania”

 

związkowców zrodziły się we mnie wspomnienia, które załączam do ewentualnego wykorzystania. Rudolf Jaworek

 

 

 

Pamiętajmy o kresach

Minęła kolejna rocznica ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej Wołynia przez nacjonalistów ukraińskich, w tym przede wszystkim przez OUN (Organizację Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA (Ukraińską Powstańczą Armię).

 

Rok 1943 to największe nasilenie zbrodniczych napadów na polskie osiedla i na Polaków żyjących w ukraińskich wsiach i koloniach. Mordowana była głównie ludność wiejska, bowiem w miastach stały załogi niemieckie, które na napastników działały powstrzymująco. Niszczono wszelkie ślady polskości, jak domostwa, niektóre obiekty użytku ogólnego, w tym kościoły, sady, ogrody itp

Julian Lewiński

 

Gdzie nasze poczucie odpowiedzialności o dobro wspólne?

Zacznijmy myśleć po polsku.

Jestem Polakiem, więc mam obowiązek
myślenia w interesie narodu polskiego.

 

Dr Tadeusz Polak.

 

Dyskusja w kraju jest zakłamana i skierowana w cierniste
krzewy najeżone kolcami. Media narzuciły nam swoje tematy, a zapraszana do
studia ‘”gadające głowy” tną sieczkę na drobniejszą. Prawdę możemy odczytać,
tylko na niektórych portalach internetowych. Prawda musiała uderzyć mocno,
ponieważ władza na 12 godzin zawiesiła działalność portalu. Nie wnikajmy w to,
że to jest niedopuszczalne, niestety w naszym kraju, jest to ciągle możliwe.
Zapoznajmy się z artykułem Łażącego Łazarza z Nowego Ekranu:………………………

 

Przestępcza edukacja ?

Czy Wszyscy jesteśmy przestępcami?

 

Dr Tadeusz Polak

 

Chciałbym w związku z tym władzom Stowarzyszenia zwrócić uwagę na interesujący wykład pani profesor Ewy Nawrockiej. Sądzę, że każdego polskiego inteligenta powinno zbulwersować to, co powiedziała pani profesor:” Bezmyślna i nieodpowiedzialna reforma szkolnictwa podstawowego i średniego doprowadziła do kompletnej zapaści edukacyjnej. Jej autorzy i orędownicy już gryzą ziemię, a nauczyciele zmagają się z przeszkodami nie do przekroczenia, a my dostajemy studentów niedouczonych, niemyślących, intelektualnie leniwych i biernych, a do tego aroganckich, niezainteresowanych studiami poza zdobyciem „papieru”. Ale czy mamy prawo na nich narzekać ? Bez sprzeciwu pogodziliśmy się z likwidacją egzaminów wstępnych i regułami nowej, ogłupiającej, testowej matury”.…………………………

 

W rocznicę Konstytucji 3 maja

dr Tadeusz Polak

Niestety, ale to rządzący nie mają dziś woli politycznej by myśleć w kategoriach polskiej racji stanu, a kłótnie polityczne są jedynymi przymiotami, którymi tak mocno się chełpią. To nie wyborcy bezpośrednio z naszej sceny politycznej uczynili najgorszej jakości bazar, na którym lichwa i korupcja święcą sukcesy. To panowie politycy nie słuchacie głosu rozsądku, płynącego z całego kraju, to przecież do was abp. Michalik wołał z Częstochowy ” Czyż nie marnotrawimy dziedzictwa wiary, skoro w tej naszej, chrześcijańskiej, w zdecydowanej większości ochrzczonej Polsce tyle jest kłamstwa i prywaty, zamiast służby Ojczyźnie, zamiast służby i troski o jej przyszłość”. Nie mogą elity polityczne przecież powiedzieć, że kłamstwo i prywata odnosi się do narodu…………….

 

Przywrócić lekcje historii do szkół

Przywracamy lekcje historii do szkół

 

Musimy wspólnie przeciwdziałać rządowym planom wynaradawiania polskiej młodzieży. Nauka historii poza budowaniem więzów społecznych uczy analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z przeszłości, dzięki którym łatwiej jest zrozumień świat współczesny i zmiany w nim zachodzące. Jeśli dziś nie staniemy w obronie nauczania historii w polskiej szkole może okazać się, że bezpowrotnie stracimy całe pokolenie Polaków wyzutych z przywiązania do tradycji narodowej i poczucia odpowiedzialności za ciągłość państwa polskiego.

 

Apelujemy, by 2 maja w Dzień Flagi Narodowej jak najwięcej osób wyszło na ulice swoich miast i miasteczek i zbierało podpisy pod projektem ustawy. Zróbmy to dla polskiej młodzieży, którą rząd próbuje pozbawić możliwości poznania dziejów swej Ojczyzny. Prosimy, aby podczas zbierania podpisów robić zdjęcia i przesyłać je do nas, wszystkie materiały z wydarzeń związanych z akcją z całej Polski na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej……………………..

 

Zarząd Główny Klubu Inteligencji Polskiej

 

 

A. Kwaśniewski za nową komisją

A.KWAŚNIEWSKI ZA WYJAŚNIENIEM KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ?

 

Roman Obawa

 

Ostatnio moją uwagę zwrócił wywiad, jakiego udzielił były prezydent A. Kwaśniewski dla GW. Sam wywiad nie jest specjalnie interesujący, ale temat, na który usiłuje zwrócić naszą uwagę były prezydent. Otóż po dwóch latach pan prezydent zaczyna wpisywać się w nurt racjonalności i przychyla się do projektu powołania komisji o składzie międzynarodowym. Oto, co możemy wyczytać: ………………..

 

 

 

Smoleńsk – poszukiwanie prawdy?

Jeśli przyjmiemy, że współrzędne satelitarne były w istocie przesunięte, na osi Y, nie tylko o 40 m w lewo (patrząc od strony samolotu) – jak to stwierdziła ekipa Jak 40 – ale także, jak to sugeruje „ruska-pavda.com”, na osi X o 500 m wstecz (patrząc od strony lotniska), oraz o 60 m w dół, na kartezjańskiej osi Z, to diagram rzeczywistego nalotu TU 154M nad lotnisko staje się zrozumiały. ………………….

Chłodnym okiem II

Polska na skraju bankructwa?

 

Roman Obawa

 

„państwo stoi na skraju bankructwa, ku upadkowi chyli się system emerytalno-rentowy, służba zdrowia znajduje się w zapaści, rośnie bezrobocie, poszerza się obszar biedy…………………. Szkoda, że opozycyjni liderzy, łącznie z panem Ziobro, ograniczają się tylko do ocen obserwowanego zła i rzucania wiecowych haseł, a nie fatygują się do wskazania obywatelom sposobu naprawy i wiarygodnych gwarancji…………………….

 

Program naprawy Rzeczypospolitej

Prof Włodzimierz Bojarski

W procesie transformacji; agresywnej, światowej konkurencji, niszczycielskiej wyprzedaży i zawłaszczania majątku narodowego oraz sztucznie wywoływanych bankructw, gospodarka polska została w znacznym stopniu zniszczona. Wywołało to duże bezrobocie; w szczytowym okresie traciło pracę po około 0,5 miliona pracowników rocznie. Pomimo pewnych zmian, bezrobocie i bieda utrwaliły się w wielu rejonach kraju, a tylko niewielka część bezrobotnych otrzymuje zasiłki. W 2007 r. stopa skrajnego ubóstwa wynosiła w miastach 4,1%, a na wsi aż 10,5%. Umiarkowane ubóstwo, uzasadniające pomoc społeczną (której brakuje) dotyka w miastach dalsze 10,4% ludności, a na wsi 22%. Nadal zawęża się sfera publiczna i działalność socjalna państwa. Nastąpiło istotne zmniejszenie dochodów budżetowych; deficyt budżetowy w roku 2010 może dojść do 100 mld zł.…………………

Polska została sprzedana-Kto winien?

Jestem przekonany, że na Uniwersytecie Jarosławskim pierwszy raz oficjalnie uczestnicy wykładów mogli usłyszeć tak bezkompromisową jak moja diagnozę stanu Polski.

 

My Polacy mamy obowiązek być właścicielami Naszego Kraju. To kapitał naszej przyszłości jako Narodu………..

 

 

 

 

 

Musimy – jako Naród zrozumieć jedną zasadę suwerenności. My Polacy mamy obowiązek być właścicielami Naszego Kraju. To kapitał naszej przyszłości jako Narodu……………………..

 

A ja wołam: jeżeli nasi liderzy, politycy ostatnich 23 lat sprzedali większość majątku Naszego Kraju, jeżeli Nasz Dom – Polska – jest własnością wierzycieli – to można ten fakt określić tylko w jeden sposób: ZDRADA, ZDRADA, ZDRADA – po trzykroć – Zdrada Narodowa……………….

 

Dr.Ryszard Opara

 

Polska polityka wschodnia

Polska polityka wschodnia w przeszłości i współcześnie

 

dr Ryszard Ślązak i mgr Wojciech Janicki

 

W dyskusjach na temat koncepcji ,rozwoju i przyszłości państwa polskiego pojawiają się różne historyczne odniesienia. Jedno z nich występuje w pytaniu – Polska na wzór piastowski czy jagielloński? Odpowiedź na tak postawione zagadnienie nie może być jednoznaczna………………….

 

Czy to już klęska gospodarcza?

Gospodarka na złej liberalnej drodze. Przyczyny gospodarczej klęski.

 

prof. Włodzimierz Bojarski

 

Rozmiar dokonanych zniszczeń i głębokość zapaści gospodarczej skłaniają do wyraźnego mówienia o klęsce gospodarczej poniesionej przez Polskę w okresie neoliberalnej transformacji. Ogólna ocena tej klęski wymaga szerszego spojrzenia historycznego…………………

 

Rewolucja w Rosji

Doc.dr Rudolf Jaworek

 

CZY AUTOREM REWOLUCJI W ROSJI BYŁY

TAJNE STOWARZYSZENIA

Posyłając Lenina do Rosji, rząd nasz wziął na siebie wielką odpowiedzialność, lecz z punktu widzenia wojskowego było to zupełnie usprawiedliwione. Rosję trzeba było położyć…………………….

 

Obronność to zbiorowy obowiązek

 

 

Dr Dariusz Kosiur

 

         „Obrona Ojczyzny jest konstytucyjnym obowiązkiem

 

            każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej”

W najbliższym czasie mamy być świadkami kolejnych zawirowań wokół naszych sił zbrojnych. Tradycyjnie, nowe rozdanie polityczne rozpoczyna chocholi taniec w zakresie organizacji Wojska Polskiego………………………………..

 

Dlaczego sędziowie wygrali?

Roman Obawa

W Klubie Inteligencji Polskiej na porządku dziennym jest ocena zjawisk nurtujących naszych współrodaków. Uczestnikom kolejnych spotkań trudno jest zrozumieć, że równolegle z obowiązującymi aktami prawnymi, stosowanie prawa jest głownie uzależnione od przynależności do określonej grupy zawodowej……..

Chłodnym okiem

Już Piotr Skarga zauważył, że CHŁODNYM OKIEM widać lepiej.

 

Roman Obawa

 

W kraju bezprawia i korupcji powszechnie zauważanych przez naszych rodaków na każdym kroku widzimy absurdy i często z tego powodu nie możemy sobie ich wytłumaczyć……………….

 

Dlaczego Kościół jest atakowany?

Doc dr Rudolf Jaworek z grupą przyjaciół poszukuja przyczyn. Czy faktycznie po roku 1989 wszystkie kolejne rządy w naszym kraju w swoim działaniu, równolegle z propagandowymi sloganami prowadziły antykoscielną politykę? Jaka była tego przyczyna?………

Poprzez rewolucję do zbrodnito cykl artykułów ciągle aktualnych

Doc. dr Rudolf Jaworek

W pewnych sprzyjających warunkach
rozwija się błyskawicznie i atakuje całe społeczeństwa jak np. faszyzm,
bolszewizm, niosąc z sobą rozpacz  i unicestwienie. Przenosi się z jego
ogniska jak iskra, powodując nowe pożary nieraz w bardzo odległych
miejscach. Czasem zwycięża i pozostawia po sobie na wielkich obszarach
zgliszcza kwitnącej tam uprzednio cywilizacji…………

Kto kieruje tym kłamstwem?

Doc.dr Rudolf Jaworek

Nie wiem jak to się dzieje, że kiedy tylko pojawi się jakaś szlachetna i
pożyteczna idea dla ludzi, od razu przyklejają się do niej różne ohydne
pijawki, mogące piękno zohydzić. Jest tak po lewej jak i po prawej stronie
współczesnych politycznych prądów. Sprawiedliwość społeczną, którą głosi
tzw. lewica, łączy się z takimi zwyrodnieniami jak szerzenie
homoseksualizmu, miłości lesbijskiej, masturbacji miast seksu, mordowaniem
dzieci nienarodzonych, a nawet mordowaniem wszystkich myślących inaczej…………………………..

Bałtyk przedłużeniem Wisły i Odry

 

„Błękitna Polska”: Bałtyk musi być przedłużeniem Wisły i Odry!

 

Krzysztof Zagozda 

 

            Kilka miesięcy temu opinię publiczną zbulwersowała konstatacja Komisji Europejskiej, że Polska nie leży nad morzem. Mało kto jednak dostrzega, że rzeczywista istota dramatu nie tkwi w brukselskim tworzeniu „nowej geografii”, ale w naszej własnej – cywilizacyjnej i mentalnej – ucieczce znad Bałtyku

Klub Inteligencji Polskiej do prezydenta RP

 

Klub Inteligencji Polskiej do prezydenta RP- w sprawie sytuacji w Marynarce Wojennej RP.

 

Stowarzyszenie „Klub Inteligencji Polskiej” nie występuje przeciwko cywilnej kontroli nad wojskiem………………… Wystarczyło niespełna kilkanaście lat niekompetentnych rządów, braku zrozumienia dla sprawy, arogancji i braku wyobraźni, aby w atmosferze złych decyzji……………………………. Atmosfera jaką ostatnio wytwarza się wokół Marynarki Wojennej nie służy naprawie sprawy.

 

Problemy emerytur i demografia

Problemy emerytur i demografia

 

Doc.dr Rudolf Jaworek

 

Powstała zmiana struktury wieku ludności (spadek liczby urodzeń, emigracja

 

ludzi w wieku rozrodczym) daje fałszywy obraz przedłużania się naszego życia, a jednocześnie uzbraja w argumenty uzasadniające wydłużanie czasu pracy i przechodzenia na emeryturę narodu przez elity nie zainteresowane jego przetrwaniem………………………………

 

Dlatego polityka depopulacyjna stosowana w Polsce jest sprzeczna z jej interesem, tym bardziej, że zarówno gęstość zaludnienia jak i możliwości jej wyżywienia, a także ubioru i mieszkania nie stanowią istotnej bariery rozwoju…………………………………..

 

 

 

USA. Państwo mniej wspaniałych przywódców. cz.III

USA. Państwo wspaniałych ludzi i mniej wspaniałych ich przywódców. Część III

 

Doc.dr Rudolf Jaworek

 

Biali niewolnicy i oligarchia

 

W podobny sposób powstały olbrzymie fortuny Rockeffeleera, Morgana, i innych rodzin bankierów, którzy wg. niektórych autorów stworzyli epokę “niskich wynagrodzeń i ogromnych dywidend” – epokę ogromnego przepychu i biedy.

 

USA-państwo wspaniałych ludzi cz II

 

USA.- Państwo wspaniałych ludzi i mniej wspaniałych przywódców Część II

 

Rudolf Jaworek

 

Amerykę znałem z książek Jacka Londona i innych, i była dla mnie, żyjącego w obozie socjalistycznym, surowym, pełnym ograniczeń – krajem moich marzeń. …………………..

 

…………. popijając piwo lub whisky, dyskutowaliśmy, wspólnie z afrykańskimi, czarnymi, kolegami o historii ich kraju i niedawnej historii kolonialnej, kiedy ich dziadków chwytano i wywożono do Ameryki……………..

 

Refleksje powyborcze

 

. Zobaczcie kogo wybraliśmy? .

To wołanie powraca za każdym razem i bez rezultatu. Można by myśleć że złe wybory są przypadkowe , że nie są wypracowaną i zaplanowaną regułą. Moim skromnym zdaniem coraz wyraźniej zarysowuje się linia frontu walki z wszystkim co Polskę stanowi, co stanowi cywilizację łacińską, a nawet powiem więcej; Jest to kolejna próba walki o przejęcie materialne Europy i zniszczenie jej ideowej tożsamości …………………………………..

Jaka opozycja, taki rząd

 Skoro PiS, jest zdolne tylko do gestów i medialnych potyczek………….

 

Dariusz Grabowski

 

Tę krótką rozprawkę o expose premiera Donalda Tuska i składzie jego gabinetu zaczynam… od poświęcenia kilku słów analizy opozycji i jej wystąpień.

 

 

 

 

 
 

Przyjaźń wymaga starań z obydwu stron

 

Doc. Dr Rudolf Jaworek

 

Niemcy nie zawsze byli naszymi przyjaciółmi Ten nasz wielki, bezpośrednio graniczący z Polską sąsiad wywierał ogromny wpływ na naszą dotychczasową historię

 

 

Katastrofa Kolejowa

 

                       

 

 

 

 

 

KATASTROFA KOLEJOWA

 

Doc.dr Rudolf Jaworek

 

……………………..My starsi, którzy pamiętamy sprawność funkcjonowania kolei w okresie przedwojennym, a nawet po wojnie, kiedy byliśmy pod okupacją sowiecką, nie możemy zrozumieć przyczyn rozregulowania kolei po przemianach 1989r., likwidacji znacznej części połączeń kolejowych, likwidacji szkolnictwa kolejowego………………………….

 

 

Dziura ozonowa-czy rzeczywiście?

Dziura ozonowa-czy rzeczywiście?

Andrzej Ruraż-Lipiński

Niektórzy naukowcy, począwszy od lat 50 ubiegłego stulecia głosili tezę, iż nauka, i ich badania naukowe są wolne od polityki, od jakichkolwiek politycznych nacisków, co nie jest do końca prawdą……………….

 

         

Dokąd obecnie zmierza świat

 

Dokąd zmierza świat XXI wieku ?

 

Dr Krzysztof Lachowski

 

Artykuł ten został przygotowany 11 lat temu jako referat na interdyscyplinarny II Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego…………………………………

 

 

 

 

Profesor Kazimierz Łastawski

 

Monografia – studium gen. dyw. dra Franciszka Puchały Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski jest w polskiej literaturze najpełniejszą pracą o Sztabie Generalnym WP w latach 1945-1990…………..

 

 

Czas na emryturę

 

Wiek emerytalny- 67 lat – dlaczego?

 

Doc.dr Rudolf Jaworek

 

W związku z dyskusją nad podniesieniem wieku emerytalnego zwracam uwagę, że do granicy wieku 67 należy dodać………………………

 

 

Decyzja władz sowieckich

Za bezprecedensowy fakt ludobójstwa należy uznać zbrodniczą decyzję władz sowieckich przedstawioną Stalinowi przez komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berię………………..

Marynarka Wojenna-historia i teraźniejszość.

Adm. Marek Toczek

 „Moim obowiązkiem jest podejmowanie prób dotarcia do decydentów, a przede wszystkim do świadomości Polaków, z wiedzą o aktualnym stanie naszej gospodarki morskiej i kondycji Marynarki Wojennej RP”.

Czy tragiczne dzieje naszego narodu, choćby tylko te z ostatnich 200 lat, niczego nas nie nauczyły? Czy swą beztroską, brakiem odpowiedzialności za obronność państwa, władze III RP chcą zafundować przyszłym pokoleniom Polaków podobne doświadczenia?

Marek Toczek

 

USA-Państwo wspaniałych ludzi i mniej wspaniałych przywódców

Doc.dr Rudolf Jaworek

Nigdzie na świecie do XX w. Nie zniszczono tak wielkich puszcz jak te rozciągające się od Maine do Missisipi. Zdobywcom kontynentu, w przeciwieństwie do tubylców, nie zależało na zachowaniu lasów i prerii. „Byli nie tylko mordercami, lecz także żądną bogactw hałastrą, której chodziło tylko o jedno: o zysk, i jeszcze raz zysk i to natychmiastowy. On był dla nich prawdziwym bogiem, nadal też jest bogiem wyższym ponad wszystko.” Łupili wszystko, co dało się sprzedać: zwierzęta, ziemię, wodę. Zaczęli od sprzedaży lasów tak, że po upływie pół wieku trzecią część urodzajnych gleb zamieniono w pustynię.

Rudolf Jaworek