Oto twardy niepodważalny dowód, że nazistowski reżim Hitlera ściśle współpracował z niemieckim żydowskim kierownictwem syjonistycznym

Wysłany 19 kwietnia 2021 r. Przez State of the Nation Niezwykły wspólny wysiłek nazistów i syjonistów w 1933 r. – medal wydobywa go z Dziury Pamięci Zapytaliśmy, kto może zidentyfikować ten niezwykły dwulicowy medalion, i otrzymaliśmy dziesiątki odpowiedzi: Mark Weber z IHR pisze:  TEN medalik „Nazistowsko-syjonistyczny” został wydany przez berliński dziennik  Der Angriff  dla upamiętnienia wspólnej wizyty oficera SS Leopolda von Mildensteina  i urzędnika Federacji Syjonistycznej  Kurta Tuchlera w syjonistycznej Palestynie  . Seria artykułów z ich trasy, które ukazały się pod tytułem „Podróże nazistów do Palestyny”, ukazała się w  Der Angriff  pod koniec 1934 roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w moim artykule „Syjonizm i Trzecia Rzesza” opublikowanym pod adresem http://www.ihr.org/jhr/v13/v13n4p29_Weber.html Mark Weber  MAM jeden z tych żetonów. Było to uderzenie dla  gazety Goebbelsa  Der Angriff i tłumaczy się jako „A (nazistowskie) podróże do Palestyny”. Służyło to upamiętnieniu okazji, kiedy zwolennik / sympatyk syjonizmu (i zapewniony współpracownik), członek SS, baron  Leopold Von Mildenstein , wraz z żoną i  Kurtem Tuchlerem  z Federacji Syjonistycznej Niemiec spędzili sześć miesięcy w podróży po Palestynie. W tym czasie wielu niemieckich syjonistów, takich jak Tuchler, było zwolennikami nazistów i zdecydowanie oddawało się temu, co uważali za uczciwość i dobrą wolę polityki NSDAP wobec przesiedleń Żydów: sprzyjało to również ich celom politycznym. Dlatego przychylny raport Mildensteina był poszukiwany zarówno przez niemieckich syjonistów, jak i nazistów w ich zbiorowych wysiłkach na rzecz nawracania ludności Palestyny ​​przez żydowskich semitów. Dzienniki z tej wizyty zostały następnie opublikowane w Der Angriff w połowie lat 30-tych. Uważam, że Von Mildenstein był również orędownikiem awansu Eichmanna w Departamencie Przesiedleń. Nigdy nie można lekceważyć pokręconego geniuszu Goebbelsa. Pozdrowienia, Neal Jackson  Medalion został uderzony przez III Rzeszę, aby uhonorować współpracę i wsparcie udzielone przez Syjonistyczną Agencję Żydowską w uczynieniu Niemiec „Judenfrei”. SS zawarło pisemne porozumienia z organizacją syjonistyczną, aby zapewnić, że Żydzi przebywający w Niemczech lub pozostający pod ich kontrolą zostaną zmuszeni do emigracji, sprzedając ich majątek, z którego dochody trafiały na niemieckie rachunki bankowe, które miały być dostępne Agencji Żydowskiej na zakup towary i usługi z Niemiec JEŚLI deportowany zgodził się osiedlić w Palestynie. Nowy imigrant do kontrolowanego przez Żydów obszaru Palestyny ​​i jego rodzina otrzymaliby pracę, zazwyczaj w kibucu, i zostaliby robotnikiem rolnym – z traktorem i sprzętem rolniczym zakupionym z Niemiec (ale będącym własnością Agencji Żydowskiej). To był trudny wybór dla Żyda, który nienawidził rolnictwa i paskudnego klimatu w Palestynie – ale jeśli oznaczało to życie jego i jego rodziny, często je przyjmował. W związku z tym syjoniści zachęcali reżim nazistowski do jak najbardziej przerażającego uprzykrzania życia kontrolowanym przez nich Żydom. Do wyboru był obóz koncentracyjny lub Palestyna (Izrael). Wiele tysięcy wybrało Palestynę. Niemcy pozbyły się Żydów i poprawiły swoją gospodarkę, a żydowska Palestyna (wówczas komunistyczna istota) przyjęła kolonistów, … Czytaj dalej Oto twardy niepodważalny dowód, że nazistowski reżim Hitlera ściśle współpracował z niemieckim żydowskim kierownictwem syjonistycznym