Promieniowanie elektromagnetyczne (EMR) cześć 1 z 3

Grypowy charakter choroby wywołanej przez EMR jest wykorzystywany do oszukiwania społeczeństwa, aby uwierzyło, że rzekomo nowy patogen koronawirusowy zagraża zdrowiu ludzkiemu i może być wyeliminowany tylko poprzez masowe szczepienia. Świetlówka zapala się, gdy jest umieszczona pod liniami transmisyjnymi wysokiej mocy. Niniejszy artykuł omawia konsekwencje zdrowotne promieniowania elektromagnetycznego tła (EMR) w naszym codziennym środowisku. Naszym głównym celem jest wykazanie, z użyciem obiektywnych i sprawdzalnych dowodów, że: (a) Elita wiedziała od dziesięcioleci, że ciągłe wystawianie się na rosnące poziomy tła EMR jest szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. (b) Aktywnie promują oni zwiększone użycie EMR w określonych pasmach częstotliwości w celu osłabienia ludzkiego systemu odpornościowego i ułatwienia kontroli społecznej. (c) Grypowy charakter choroby wywołanej przez EMR jest wykorzystywany do oszukiwania społeczeństwa, aby uwierzyło, że rzekomo nowy patogen koronawirusowy zagraża zdrowiu ludzkiemu i może być wyeliminowany tylko poprzez masowe szczepienia. (d) Ogólnoświatowy system telekomunikacyjny 5G będzie wkrótce wykorzystywany jako broń do ujarzmiania, okaleczania, a być może nawet zabijania dużej liczby ludzi (w każdym wieku) w cichy, niemożliwy do zidentyfikowania sposób, umożliwiający wprowadzenie drakońskich praw i totalitarnej formy rządów. Winą za te obrażenia i zgony zostanie prawdopodobnie obarczony nowy, bardziej zjadliwy szczep „Covid-19” lub innej egzotycznej choroby. Artykuł jest dość długi i może okazać się męczący dla niektórych czytelników. Może lepiej najpierw przeczytać Wnioski (strony 37-49) które są bardzo niepokojące – a dopiero potem zdecydować, czy przeczytać całość. Poniżej: Jarząca się świetlówka siedzi na bloku marmuru. Zasilana jest ona przez indukcję magnetyczną. Obwód elektryczny znajdujący się pod blokiem wytwarza silne pole magnetyczne, które bezprzewodowo oświetla świetlówkę. Poważne pogorszenie stanu zdrowia Millennialsów Rozpoczniemy od przeglądu raportu amerykańskiej korporacji ubezpieczeń zdrowotnych Blue Cross Blue Shield – The Health of Millennials – który został opublikowany w kwietniu 2019 roku. Grupa znana jako „Millennials” to część populacji, która urodziła się między 1981 a 1996 rokiem. Raport przyjrzał się ich ogólnemu stanowi zdrowia w 2017 roku, kiedy to osoby te byłyby w wieku od 21 do 36 lat, i porównał go z Generacją X (osoby urodzone w okresie od 1965 do 1980 roku). Badanie wykazało, że stan zdrowia Millennialsów wchodzi w poważny spadek w wieku 27 lat. Tylko 83% z nich uważa, że cieszy się dobrym zdrowiem. Kiedy przeanalizowano pierwszą dziesiątkę chorób dotykających tę kohortę, badanie wykazało, że w latach 2014-2017 częstość występowania ośmiu z nich wykazała dwucyfrowy wzrost w ujęciu procentowym. Na przykład, schorzenie nr 1, „poważna depresja”, wzrosło z 3,8 na sto osób do 5 na sto. W ciągu zaledwie trzech lat jej występowanie zwiększyło się o ponad 30 procent! Uszeregowane według negatywnego wpływu na zdrowie, chorobą nr 10 była „Cukrzyca typu II”. Wzrosła ona z 1,9 do 2,3 na sto osób, co stanowi wzrost o ponad 20 procent! Kiedy te wyniki zostały porównane z wynikami pokolenia X w … Czytaj dalej Promieniowanie elektromagnetyczne (EMR) cześć 1 z 3