Pani dr Grażyna Niegowska oskarża. (Cz. II)

Część II Warszawa, dnia 28.03.2013 r.   Do: KPP Legionowo w Legionowie ul. Jagiellońska 26 B 05-120 Legionowo   Oraz   WPG w Warszawie ul. Nowowiejska 26 B 00-911 Warszawa   Wnioskodawca: Grażyna Niegowska ul. Piaskowa 1 m.9 05-119 Legionowo     Sygn. akt KPP – D – 894/13 (KPP Legionowo) Sygn. akt PG. Śl 24/13 (WPG w Warszawie)                                                                            Wniosek dowodowy   W związku z zawiadomieniem złożonym w dniu 11 marca 2013 r. w KPP Legionowo i w dniu 18 marca 2013 r. w WPG w Warszawie o podejrzeniu popełnienia na moją szkodę czynu zabronionego spenalizowanego w treści art. 231 par. 1 kk w zw. z art. 267 par. 1 i 2 kk w zw. z art. 235 kk, modyfikuję mój wniosek z dnia 26.03.2013 r., złożony w KPP Legionowo i wnoszę o przeprowadzenie dowodu z: – wykazów wszystkich połączeń zarejestrowanych dnia 11 listopada 2012 r. przez operatora sieci Orange, związanych z numerem abonenckim 518 169 798, – wykazów wszystkich komórek rozróżnianych za pomocą numeru CID, które były w dniu 11 listopada 2012 r. obsługiwane przez stacje bazowe w pobliżu ul. Piaskowej 1 w Legionowie, – wykazów wszystkich połączeń z dnia 11 listopada 2012 r. z sieci mobilnych w obrębie naziemnych stacji bazowych (BTS) najbliższych geograficznie ul. Piaskowej 1 w Legionowie, do których mogły się logować połączenia z/do numeru 518 169 798 oraz z/do numerów znajdujących się w zasięgu tych stacji, – numeru IMSI, z którego 11 listopada 2012 r. inicjowane były połączenia na policyjny numer 997, – danych MCC, MNC, CELL ID i LAC, należących do BTS-u, do którego podłączony był terminal użyty do wykonywania tych połączeń, – innych parametrów, którymi dysponuje operator sieci komórkowej, a które umożliwią identyfikację opisanego w zawiadomieniu zdarzenia oraz wykrycie sprawcy czynu, – ze strony internetowej: http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/1682705,krotko-z-rudy-do-bytomia-z-marihuana,id,t.html, na której umieszczony jest komentarz o treści:   „retoryczne pytanie (gość) 2013-01-10 13:44”                         „płk. Krzysztof Badei, oficer, który wywołał lawinę przestępstw z udziałem oficerów WSI, SKW oraz szeregu funkcjonariuszy publicznych, włączając w to prokuratorów poniósł jakąś karę ???”, na okoliczność ustalenia autora wpisu, który na forum publicznym zauważa poważne uchybienia w działaniu instytucji WSI, SKW oraz organów ścigania.   Jednocześnie wnoszę o:   – wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie z zapytaniem, czy wydawano w nim zgodę na wykonanie czynności polegającej na naruszeniu w dniu 11 listopada 2012 r. mojej autonomii informacyjnej poprzez przełamanie zabezpieczeń elektronicznych telefonu komórkowego marki Samsung, model SGH – C300 (IMEI: 355092/01/035524/4) i karty SIM o numerze 518 169 798 w celu podszycia się pod ten numer i wykonania połączeń na policyjny numer 997, – załączenie do akt sprawy i do materiału dowodowego publikacji pt. „Oskarżenie pułkownika SKW”, która ukazała się na łamach portalu Klubu Inteligencji Polskiej, … Czytaj dalej Pani dr Grażyna Niegowska oskarża. (Cz. II)