20-WIECZNY PROROK: Nieokiełznany materializm naukowy gwarantuje apokaliptyczny los ludzkości

Opublikowano Maj 23, 2023, autor: State of the Nation

STEINER I DEMONY KRWI

Jason Heppenstall, Czasy przebudzenia New Dawn

Czy rasa ludzka jest pod duchowym atakiem?

I czy ezoteryczny filozof i jasnowidz Rudolf Steiner ostrzegał przed tym ponad sto lat temu, kiedy powiedział, że “szczepionka” będzie systemem dostarczania klęski ludzkości?

Dla wielu zbyt autorytarna reakcja rządów na całym świecie na COVID-19 wskazywała na głębszą, bardziej złowrogą siłę napędową. Ale nie tylko rządy wydawały się zachowywać dziwnie.

W ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy świadkami, jak ludzie z szerokiego spektrum społeczeństwa potulnie poddawali się drakońskim atakom na ich wolność, a wielu nawet zaciekle broniło ataku.

W ten sam sposób widzieliśmy polityków i partie, które kiedyś działały na platformach wolności osobistej i autonomii gospodarczej, niemal z dnia na dzień zamieniają się w apodyktycznych maniaków kontroli, zdecydowanych na mikrozarządzanie każdym aspektem naszego życia. Jak do tego doszło?

Ostatnio termin “psychoza masowego tworzenia” jest na ustach wszystkich. Definiuje się go jako zjawisko psychologiczne, w którym masa ludzi dobrowolnie przechodzi przez proces deindywiduacji i tworzy się mentalność stadna.

Ze względu na ich zaraźliwą naturę, myślokształty wpływające na tych zdeindywidualizowanych ludzi, katalizowane przez pozytywne sprzężenia zwrotne programów informacyjnych, mediów społecznościowych i interakcji rówieśniczych, rozprzestrzeniają się jak pożar w całej populacji.

W przeszłości nazywano to psychologią motłochu, a mówiąc bardziej prościej, szaleństwem tłumów.

Psychologia: od nauki do okultyzmu

Kimś, dla kogo wydarzenia ostatnich kilku lat nie byłyby tak zaskakujące, był austriacki filozof ezoteryczny i mistyk Rudolf Steiner, który zmarł prawie sto lat temu. Przez całe życie Steiner napisał wiele książek i wygłosił tysiące wykładów na temat swoich teorii, przyczyniając się znacznie do zrozumienia różnych dziedzin, od architektury po edukację i rolnictwo po pszczelarstwo.

Jego bardzo unikalne – a czasem kontrowersyjne – spostrzeżenia i metody doprowadziły do powstania ruchu duchowego znanego jako antropozofia, który podkreśla istnienie nieograniczonego potencjału dla istot ludzkich.

W przeciwieństwie do niektórych ezoterycznych myślicieli, Steiner widział wielkie znaczenie materialistycznej nauki, ale twierdził, że ważne jest, aby postrzegać ją tylko jako pojedynczy aspekt rzeczywistości, który idealnie powinien być połączony z tym, co nazywał “nauką duchową” – zdobytą przez mistyczne doświadczenie – w celu przedstawienia pełnego obrazu.

W końcu przełomy często mają miejsce, gdy naukowcy otrzymują wgląd spoza sfery materialnej, jak w słynnym przypadku Jamesa Watsona, któremu przypisuje się odkrycie kształtu podwójnej helisy DNA, który przyszedł do niego we śnie z dwoma splecionymi wężami.

Podobnie Dmitrij Mendelejew stworzył układ okresowy po śnie o “… stół, przy którym wszystkie elementy ułożyły się zgodnie z wymaganiami.” Przypadki te pokazują, że nie wszystkie odkrycia naukowe są wynikiem logicznej dedukcji i eksperymentów.

W rzeczywistości Steiner, który od dzieciństwa otrzymywał mistyczne wglądy, doskonalił swoje umiejętności jasnowidzenia do tego stopnia, że informacje, które otrzymywał z niekonwencjonalnych źródeł, stały się czymś więcej niż okazjonalnym przebłyskiem wglądu. Jego poszukiwaniem stało się ustanowienie metod uzyskiwania obiektywnej percepcji pozazmysłowej – zadanie, które uważał za niezwykle ważne, ponieważ wierzył, że w sferze duchowej toczy się epicka bitwa, która miałaby katastrofalne konsekwencje dla ludzkości, jeśli nie zostanie bezpośrednio rozwiązana.

Duchy ciemności

Jego najwyraźniejsze ostrzeżenia o przyszłym losie ludzkości pojawiły się w serii wykładów wygłoszonych pod koniec życia w Dornach w Szwajcarii; wykłady te są reprodukowane w książce The Fall of the Spirits of Darkness (Upadek duchów ciemności). Chociaż krytycy Steinera twierdzą, że jego proza może być prowadzona, jego wykłady meandrujące, a jego koncepcje trudne do uchwycenia, jest on niezwykle jasny i bezpośredni, jeśli chodzi o los, który czeka ludzkość, jeśli nasza obsesja na punkcie naukowego materializmu będzie mogła panować swobodnie bez powrotu do równowagi przez równoważące siły duchowości.

Najlepiej ilustrują to dwa ostatnie wykłady z serii – 13 i 14 – zatytułowane odpowiednio Wpływ upadłych duchów na świat i w przyszłość. Steiner zakłada, że niewidzialna bitwa miała miejsce na początku 19Th wiek, który utraciły pewne “duchy ciemności”. Duchy te zostały należycie wyrzucone ze swoich niebiańskich królestw i strącone na bardziej materialny plan egzystencji, tj. tutaj. Jest niezwykle precyzyjny, kiedy to nastąpiło: jesienią 1879 roku.

Te nowo przybyłe duchy dołączyły do tych, którzy już tu byli – tych, którzy istnieli obok ludzkości i wpływali na nią od czasów mitologicznych związanych z Upadkiem. Biorąc pod uwagę, że potrzeba czasu, aby te złośliwe duchy przebiły się przez ludzkie społeczeństwa, dopiero w 1914 roku ich szkodliwy wpływ ujawnił się w społeczeństwie ludzkim w postaci pierwszej wojny światowej – katastrofalnego wydarzenia, którego przyczyna wciąż zastanawia świeckich historyków.

Lucyfer i Ahriman – przywódcy stada

Duchy Ahriman i Lucyfer hakują ludzkość od tysięcy lat, mówi Steiner, przy czym Lucyfer jest “przynoszącym światło”, który chce uczynić nas bardziej duchowymi i dać nam więcej wolnej woli, a Ahriman robi coś przeciwnego i czyni nas bardziej materialistycznymi i łatwiejszymi do kontrolowania. W uproszczeniu Lucyfer jest wpływem wstępującym, podczas gdy Ahriman jest zstępujący.

Rzeźba Steinera przedstawiająca twarz Ahrimana

Dlaczego mieliby chcieć to zrobić? Cóż, po prostu nie wiemy – naszym ludzkim umysłom trudno jest zrozumieć, co sprawia, że anioły i demony tykają. Ale ilekroć dochodzi do jednej z tych okresowych bitew w świecie duchów, powiedział Steiner, zwykle skutkuje to nową partią posiłków rzucanych do sfery materialnej, aby połączyć siły z tymi, którzy już tu są.

Steiner powiedział nam, że Ahriman – demon po raz pierwszy zidentyfikowany przez Zoroastrian w starożytnej Persji – ma teraz przewagę. Miał osobistą rozmowę z Ahrimanem i widział jego twarz w wizji – w rzeczywistości w chwili śmierci wciąż rzeźbił jej podobiznę z drewna.

Głównym celem Ahrimana wydaje się być wciągnięcie ludzkości w czysto materialistyczny stan pozbawiony jakiejkolwiek formy duchowości, usuwając nawet impuls do połączenia się z naszymi duszami.

Metodą ataku byłaby nauka i technologia oraz przejęcie umysłów potężnych i wpływowych ludzi w celu przeforsowania tego programu.

Tymi kontrolowanymi ludźmi mogą być naukowcy, politycy, przywódcy religijni lub ktokolwiek mający jakikolwiek wpływ.

W ten sposób demoniczne siły działałyby poprzez tych ludzi, a sami ludzie, zaślepieni zbyt ludzkimi słabościami, takimi jak chciwość lub żądza władzy, nie mieliby podstawowej świadomości, aby rozpoznać, co się dzieje.

Nowa religia dla nowej ery

Tłem tego zagarnięcia władzy był wzrost ateizmu oraz kult nauki i postępu. Mamy sytuację, w której czysto materialistyczna perspektywa jest przedstawiana jako jedyne wyjaśnienie całego stworzenia.

Ateizm stał się dla niektórych de facto religią, podczas gdy bogate tradycje rodzimej duchowości zostały zepchnięte na boczny tor i zmiażdżone. Ludzie, zwierzęta i całe życie są traktowane w ten sam zimny sposób; jedynie pojemniki z białkami i kodem genetycznym, które można wykorzystać.

Finał tej sztuki jest przedstawiony jako ponury, monochromatyczny świat pozbawiony ducha i światła, w którym ludzie – ich umysły i duchy złamane – są zapędzani razem i monitorowani jak zwierzęta laboratoryjne.

Widzimy, jak ten scenariusz jest przyspieszany. Prezesi korporacji technologicznych są postrzegani niemal jak święci lub bodhisattwowie, dyndający marchewką życia wiecznego w postaci wgrywania “danych” zawartych w naszych mózgach na mikrochipy.

Jednocześnie politycy, naukowcy korporacyjni, urzędnicy państwowi i ekonomiści są uważani za technokratycznych inżynierów, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania giganta gospodarki materialnej.

Wolna wola? Zakłada się, że będzie to niepotrzebne, gdy algorytmy oparte na sztucznej inteligencji – które znają nas lepiej niż my – osiągną prędkość ucieczki.

Na tym etapie życie ludzkie nie miałoby żadnej wartości wewnętrznej, a skorupy naszych dawnych jaźni byłyby zajęte przez demoniczną armię, o której Steiner ostrzegał nas, że czeka na swój moment.

We krwi

Niektórzy twierdzą, że Rudolf Steiner przewidział szczepionkę, która będzie systemem dostarczania ostatecznej klęski ludzkości. W świetle tajnych wysiłków podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat, aby wstrzyknąć prawie każdemu na planecie leczenie edycji genów, jego przenikliwość wydaje się niezwykła – ale na ile jest prawdziwa?

Zdumiewające jest to, że Steiner był niezwykle jasny (jak na własne standardy) co do fizycznego procesu, w którym nastąpi to przejęcie. W swoim ostatnim wykładzie w The Fall of the Spirits of Darkness stwierdza, że świat duchowy, w którym mieszkają istoty takie jak anioły, demony i archanioły, znajduje się w ludzkiej krwi. Miał na myśli to całkiem dosłownie, mówiąc:

“Zarówno archaniołowie, jak i aniołowie mieli swoje miejsce zamieszkania we krwi. Zaprawdę, krew nie jest czymś, co chemicy mogą analizować; Jest to również miejsce zamieszkania istot z wyższych światów.”

W tym celu spekulował, że mechanizm dostarczania będzie w postaci szczepionki wstrzykiwanej bezpośrednio do naszych ciał.

“Dzisiaj [w 1917 r.] ciała są szczepione przeciwko jednej i drugiej rzeczy; W przyszłości dzieci będą szczepione substancją, którą z pewnością będzie można wyprodukować, a to uczyni je odpornymi, aby nie rozwinęły głupich skłonności związanych z życiem duchowym – “głupich” tutaj, oczywiście, w oczach materialistów.

Ta “szczepionka”, mówi dalej, zablokowałaby wszelką komunikację ze świata duchów, co oznacza, że żadne wiadomości ani impulsy nie byłyby w stanie przedostać się od “duchów światła”, których celem jest zawsze pomoc ludzkości w rozwoju i wypełnieniu naszego przeznaczenia.

Szczepionka trwale zablokowałaby pozytywne impulsy, które kiedyś były nam przekazywane, a zamiast tego nieszczęsne ofiary byłyby w stanie odbierać impulsy przychodzące do nich tylko z destrukcyjnych źródeł, które możemy sobie wyobrazić dzisiaj, że mogą obejmować media, system edukacji, a nawet ustaloną religię.

Mówi, że będzie wielkie zamieszanie, a siły arymańskie wywrócą ludzkie myśli do góry nogami i na lewą stronę.

Wszystko, co kiedyś było dobre i rozsądne, będzie wydawało się złe i szalone, podczas gdy wszystko, co kiedyś uważano za szalone i złe, zostanie przedstawione jako rozsądne i dobre.

Gry Squid: od Wetiko do Matrixa

Czy to brzmi nieprawdopodobnie, bełkot dawno zmarłego mistyka? Wielu bez wątpienia powie, że tak i że istnieje więcej ziemskich i wiarygodnych wyjaśnień psychicznej epidemii, która ogarnęła świat. Być może Steiner mówił metaforycznie, w końcu niektórzy mogą rozumować.

Niemniej jednak zjawisko, do którego nawiązywał Steiner, wykazuje uderzające podobieństwo do indiańskiej koncepcji wetiko. Autor Paul Levy pisał obszernie na ten temat, definiując to jako “zaraźliwą psychoduchową chorobę duszy, pasożyta umysłu, który jest obecnie odgrywany masowo na scenie światowej poprzez zbiorową psychozę o tytanicznych proporcjach”.

Słuchając niedawnego podcastu Legalise Freedom zatytułowanego “COVID-19: War on Humanity”, Emma Farrell, uzdrowicielka roślin, która używa technik szamańskich, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych królestw, zauważyła, że ona i inni w tej samej dziedzinie widzieli prawdziwą hordę duchowych pasożytniczych istot związanych z ludźmi w ciągu ostatnich dwóch lat – jakby brama przeciwpowodziowa została otwarta i przelali się przez nią.

Te byty, jak mówi, mają różne kształty i rozmiary, ale są dwa bardzo powszechne i rozpoznawalne, z których jeden jest podobny do kałamarnicy.

Te podobne do kałamarnic istoty, jak mówi, przywiązują się do niechronionych ludzi i zbierają ich duchową energię, powodując podział i niezgodę między nami.

POWYŻEJ: Grafika promocyjna przedstawia robota podobnego do kałamarnicy, który pojawia się w filmie The Matrix Revolutions z 2003 roku. TOP: Przebojowy serial Netflix z 2021 roku, Squid Game, to ponury i brutalny thriller survivalowy, który zakłada, że ludzka natura jest z natury barbarzyńska.

Uderzyło mnie, że to jest tak interesujące, jak widzieliśmy, jak ten archetyp kałamarnicy przenosi się do ludzkiej świadomości w ciągu ostatnich kilku lat, nie tylko stając się widocznym w kulturze popularnej.

Wiele osób zgłaszało, że śniło o ośmiornicach lub kałamarnicach, a artyści tacy jak Piotr Jankowski malowali obrazy tych wizji.

Rzeczywiście, nikczemne maszyny, które kontrolują ludzi i zbierają ich energię w filmach Matrix, wyglądają jak robotyczne kałamarnice, podczas gdy jednym z najlepszych seriali Netflix w 2021 roku była Squid Game, ponury i brutalny thriller survivalowy, który zakłada, że ludzka natura jest z natury barbarzyńska.

Co więcej, odrodzenie się popularności nadprzyrodzonych opowieści H.P. Lovecrafta o horrorach z głębin dodaje kolejną mackowatą warstwę do tego rugosowego tortu.

I nie zapominajmy, kiedy Goldman Sachs, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, został pamiętnie opisany przez dziennikarza Rolling Stone Matta Taibbiego jako “wielka wampirza kałamarnica owinięta wokół twarzy ludzkości, nieustannie wtłaczająca swój lejek krwi we wszystko, co pachnie pieniędzmi”. Opis jest trafny. W końcu, jaki jest cel banku inwestycyjnego, jeśli nie przekształcenie każdego aspektu świętego świata w spieniężone aktywo, którym można handlować, wykorzystywać i lewarować?

Droga powrotna do zdrowia psychicznego

Czy ta manifestacja archetypu kałamarnicy/ośmiornicy w ludzkiej świadomości może być tym, przed czym ostrzegał nas Steiner?

Czy naprawdę istnieją duchowe byty w naszej krwi, które mogłyby wyjaśnić obsesję technokratów miliarderów na punkcie wstrzykiwania nam substancji, o których mówi się, że zawierają nanocząsteczki, o których wiemy bardzo mało?

I jak to się ma do psychoduchowej choroby wetiko nakreślonej przez Paula Levy’ego i koncepcji “psychozy masowej formacji” omawianej w alternatywnych mediach?

Być może prawda leży gdzieś w sposobach tych pojęć, z ukrytą sugestią, że nie powinniśmy spocząć w naszych głębokich badaniach nad sposobem cierpienia, które jest obecnie tak powszechne na całym świecie. Tylko w ten sposób możemy mieć nadzieję na znalezienie niezbędnych narzędzi i broni do walki z nim.

A może demony arymaniczne, przed którymi ostrzegał nas Steiner, pasożyty umysłu wetiko, o których pisze Paul Levy, i mackowate istoty, które wdarły się do naszej zbiorowej świadomości poprzez kulturę popularną, grają w tej samej drużynie.

Jeśli tak, to jak wygląda nasz zespół?

A jak wygrać tę grę?

Być może walka jest konieczna w tym momencie rozwoju ludzkości i że pokonując te “duchy ciemności” możemy przejść na wyższy poziom.

W każdym razie, odwołując się do starego porzekadła, o którym wspomniał wcześniej… Mówi się, że ludzie mogą oszaleć w tłumie, ale droga powrotna do zdrowia psychicznego odbywa się dla jednej osoby raz.

___
https://www.wakingtimes.com/steiner-the-blood-demons/

Wypowiedz się