Co powiedział Prezydent Władimir Putin podczas podpisywania porozumień o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej obwodów: DLR, ŁRL, Zaporoskiego i Chersońskiego ?

Podpisanie porozumień o przyjęciu do Federacji Rosyjskiej obwodów DRL, ŁRL, Zaporoskiego i Chersońskiego.

“Nasze” “wolne media” oczywiście nie przedstawią treści całego przemówienia Putina, zdowalając się jakimiś wyrwanymi z kotekstu, zmanipulowanymi wrzutkami. Znowu musi zrobić to NEon24 bo jakby nie było na naszych oczach dzieje się Historia.
Życie pokazało, że należy uważnie słuchać co mówi Putin bo zwykle nie rzuca słów na wiatr jak ogromna większoś tzw. “polityków” “wolnego świata”. I czy nam się to podoba co mówi i robi to nie ma większego znaczenia. Osoba wolna i myśląca może sama wyciągnąć własne wnioski co jest niemożliwe opierając się jedynie na medialnych memach.

W Sali św. Jerzego na Kremlu odbyła się ceremonia podpisania porozumień o przyjęciu do Rosji Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Chersońskiego oraz powołania nowych podmiotów Federacji Rosyjskiej.

Władimir Putin:

Drodzy obywatele Rosji, obywatele Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, mieszkańcy obwodów zaporoskiego i chersońskiego, deputowani do Dumy Państwowej, senatorowie Federacji Rosyjskiej!

Wiecie, że odbyły się referenda w donieckiej i ługańskiej republice ludowej, obwodach zaporoskim i chersońskim. Ich wyniki zostały podsumowane, wyniki są znane. Ludzie dokonali wyboru, jasnego wyboru.

Dziś podpisujemy umowy o przyjęciu Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Chersońskiego do Federacji Rosyjskiej. Jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne poprze ustawy konstytucyjne o przyjęciu i utworzeniu w Rosji czterech nowych regionów, czterech nowych podmiotów Federacji Rosyjskiej, bo taka jest wola milionów ludzi.
I to jest oczywiście ich prawo, ich niezbywalne prawo, które jest zapisane w pierwszym artykule Karty Narodów Zjednoczonych, który mówi wprost o zasadzie równych praw i samostanowienia narodów.

Powtarzam: to niezbywalne prawo ludzi, opiera się na jedności historycznej, w imię której zwyciężały pokolenia naszych przodków, tych, którzy od początków starożytnej Rosji przez wieki tworzyli i bronili Rosję. Tutaj, w Noworosji, walczyli Rumiancew, Suworow i Uszakow, Katarzyna II i Potiomkin założyli nowe miasta. Tutaj nasi dziadkowie i pradziadkowie zginęli podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Zawsze będziemy pamiętać bohaterów „rosyjskiej wiosny”, tych, którzy nie pogodzili się z neonazistowskim zamachem stanu na Ukrainie w 2014 roku, wszystkich, którzy zginęli za prawo do mówienia w ojczystym języku, zachowania swojej kultury, tradycji, wiary, o prawo do życia. To wojownicy Donbasu, męczennicy Odessy, ofiary nieludzkich ataków terrorystycznych zainscenizowanych przez reżim kijowski. To są wolontariusze i milicje, to cywile, dzieci, kobiety, starcy, Rosjanie, Ukraińcy, ludzie różnych narodowości. To jest prawdziwy przywódca ludowy Doniecka Aleksander Zacharczenko, to dowódcy wojskowi Arsen Pawłow i Władimir Żoga, Olga Kochura i Aleksiej Mozgowoj, to prokurator Republiki Ługańskiej Siergiej Gorenko. To spadochroniarz Nurmagomed Gadzhimagomedov i wszyscy nasi żołnierze i oficerowie, którzy zginęli śmiercią dzielnych podczas specjalnej operacji wojskowej. Są bohaterami. Bohaterami Wielkiej Rosji. I proszę o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy.

Za wyborem milionów mieszkańców donieckiej i ługańskiej republik ludowych, w obwodach zaporoskim i chersońskim stoi nasz wspólny los i tysiącletnia historia. Ludzie przekazywali tę duchową więź swoim dzieciom i wnukom. Pomimo wszystkich prób, przez lata nosili miłość do Rosji. I nikt nie może zniszczyć w nas tego uczucia. Dlatego zarówno starsze pokolenia, jak i młodzież, urodzona po tragedii rozpadu Związku Radzieckiego, głosowała za naszą jednością, za naszą wspólną przyszłością.

W 1991 roku w Puszczy Białowieskiej, nie pytając o wolę zwykłych obywateli, przedstawiciele ówczesnych elit partyjnych podjęli decyzję o rozpadzie ZSRR, a ludzie nagle zostali odcięci od ojczyzny. To rozerwało, rozczłonkowało wspólnotę naszego ludu, przekształciło się w narodową katastrofę. Jak kiedyś po rewolucji zakulisowo wycięto granice republik związkowych, tak ostatni przywódcy Związku Radzieckiego, wbrew bezpośredniemu wyrazowi woli większości ludu w referendum 1991 r., zrujnowali nasz wielki kraj, po prostu postawili ludzi przed faktem dokonanym.

Przyznaję, że nawet nie do końca rozumieli, co robią i do jakich konsekwencji to nieuchronnie w końcu doprowadzi. Ale to już nie ma znaczenia. Nie ma Związku Radzieckiego, przeszłość nie może zostać zwrócona. Tak, a dziś Rosja już tego nie potrzebuje, my do tego nie dążymy. Ale nie ma nic silniejszego niż determinacja milionów ludzi, którzy swoją kulturą, wiarą, tradycjami, językiem uważają się za część Rosji, której przodkowie przez wieki żyli w jednym państwie. Nie ma nic silniejszego niż determinacja tych ludzi w powrocie do swojej prawdziwej, historycznej Ojczyzny.

Przez długie osiem lat ludzie w Donbasie byli poddawani ludobójstwu, ostrzeliwaniu i blokadzie a w Chersoniu i Zaporożu próbowali zbrodniczo kultywować nienawiść do Rosji, do wszystkiego, co rosyjskie. Teraz, już podczas referendów, reżim kijowski groził przemocą, śmiercią nauczycielom szkolnym, kobietom pracującym w komisjach wyborczych, zastraszał miliony ludzi, którzy przybyli wyrazić swoją wolę represjami. Ale niezłomni mieszkańcy Donbasu, Zaporoża i Chersonia mieli coś do powiedzenia.
Chcę, żeby władze Kijowa i ich prawdziwi panowie na Zachodzie mnie usłyszeli, żeby wszyscy o tym pamiętali: ludzie mieszkający w Ługańsku i Doniecku, Chersoniu i Zaporożu stali się na zawsze naszymi obywatelami. 


Wzywamy reżim kijowski do natychmiastowego wstrzymania ognia, wszelkich działań wojennych, wojny, którą rozpętali w 2014 roku i powrotu do stołu negocjacyjnego. Jesteśmy na to gotowi, niejednokrotnie zostało to powiedziane. Ale nie będziemy dyskutować o wyborze ludzi w Doniecku, Ługańsku, Zaporożu i Chersoniu, został on dokonany, Rosja go nie zdradzi.  A dzisiejsze władze Kijowa powinny traktować tę wolną wolę ludzi z szacunkiem i niczym więcej. To jedyna droga do pokoju.

Będziemy chronić naszą ziemię wszelkimi siłami i środkami, jakimi dysponujemy, i zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczne życie naszym ludziom. To jest wielka misja wyzwolenia naszego ludu.
Na pewno odbudujemy zniszczone miasta i miasteczka, mieszkania, szkoły, szpitale, teatry i muzea, odbudujemy i rozwiniemy przedsiębiorstwa przemysłowe, fabryki, infrastrukturę, ubezpieczenia społeczne, emerytury, opiekę zdrowotną i edukację.
Oczywiście będziemy pracować nad poprawą poziomu bezpieczeństwa. Razem zadbamy o to, aby obywatele nowych regionów poczuli wsparcie całego narodu Rosji, całego kraju, wszystkich republik, wszystkich terytoriów i regionów naszej ogromnej Ojczyzny. 

Drodzy przyjaciele, koledzy!
Dzisiaj pragnę zwrócić się do żołnierzy i oficerów biorących udział w specjalnej operacji wojskowej, do żołnierzy Donbasu i Noworosji, do tych, którzy po dekrecie o częściowej mobilizacji wstępują w szeregi Sił Zbrojnych, wypełniając swój patriotyczny obowiązek, którzy na wezwanie serca przychodzą do wojskowych urzędów meldunkowych i rekrutacyjnych. Chciałbym zwrócić się do ich rodziców, żon i dzieci, aby opowiedzieli im, że walczą o nasz naród, jaki wróg nam się sprzeciwia, który wpędza świat w nowe wojny i kryzysy, czerpiąc z tej tragedii krwawe zyski.
Nasi rodacy, nasi bracia i siostry na Ukrainie – rodzimej części naszego zjednoczonego narodu – zobaczyli na własne oczy, co szykują dla całej ludzkości kręgi rządzące tak zwanego Zachodu. Tutaj w rzeczywistości po prostu zrzucili maski, pokazali swoje prawdziwe wnętrze.

Po upadku Związku Radzieckiego Zachód zdecydował, że świat, my wszyscy, zawsze będziemy musieli znosić jego nakazy. Potem, w 1991 roku, Zachód spodziewał się, że Rosja nie otrząsnie się po takich wstrząsach i sama się rozpadnie. Tak, prawie się stało – pamiętamy lata 90., straszne lata 90., głodne, zimne i beznadziejne. Ale Rosja stawiła opór, odrodziła się, wzmocniła, ponownie zajęła należne jej miejsce na świecie.

Jednocześnie Zachód cały czas szukał i wciąż szuka nowej szansy na uderzenie w nas, osłabienie i zniszczenie Rosji, o której zawsze marzył, rozbicie naszego państwa, nastawienie narodów przeciwko sobie, skazanie ich na ubóstwo i wymieranie. Prześladuje ich po prostu fakt, że na świecie jest taki wielki, ogromny kraj ze swoim terytorium, bogactwem naturalnym, zasobami, z ludźmi, którzy nigdy nie będą żyć według cudzych rozkazów.

Zachód jest gotów przeskoczyć nad wszystkim, aby zachować system neokolonialny, który pozwala mu pasożytować, de facto, plądrować świat kosztem potęgi dolara i dyktatu technologicznego, by zbierać prawdziwy daninę od ludzkości, wydobyć główne źródło niezasłużonego dobrobytu, rentę hegemona. Utrzymanie tej renty jest dla nich kluczowym, autentycznym i absolutnie samolubnym motywem. Dlatego w ich interesie leży całkowita hegemonia. Stąd ich agresja wobec niepodległych państw, wobec tradycyjnych wartości i oryginalnych kultur, próby podkopania niezależnych od siebie procesów międzynarodowych i integracyjnych, nowych walut światowych i centrów rozwoju technologicznego. Bardzo ważne jest dla nich, aby wszystkie kraje oddały swoją suwerenność Stanom Zjednoczonym.

Elity rządzące niektórych państw dobrowolnie zgadzają się na to, dobrowolnie zgadzają się zostać wasalami; inni są przekupywani, zastraszani. A jeśli to nie wypali, niszczą całe państwa, pozostawiając po sobie katastrofy humanitarne, ruiny, miliony zrujnowanych, zniekształconych ludzkich losów, enklawy terrorystów, strefy katastrof społecznych, protektoraty, kolonie i półkolonie. Nie obchodzi ich to tak długo, jak długo otrzymują własne korzyści.

Chcę jeszcze raz podkreślić: właśnie w chciwości, w intencji zachowania swojej nieograniczonej władzy, istnieją prawdziwe powody wojny hybrydowej, którą „zbiorowy Zachód” toczy przeciwko Rosji. Nie chcą naszej wolności, ale chcą widzieć nas jako kolonię. Nie chcą równej współpracy, ale rabunku. Chcą widzieć nas nie jako wolne społeczeństwo, ale jako tłum bezdusznych niewolników.
Dla nich bezpośrednim zagrożeniem jest nasza myśl i filozofia, dlatego wkraczają na naszych filozofów. Nasza kultura i sztuka są dla nich zagrożeniem, dlatego starają się je zakazać. Zagrożeniem jest dla nich także nasz rozwój i dobrobyt – rośnie konkurencja. Oni wcale nie potrzebują Rosji, my jej potrzebujemy.
Przypominam, że roszczenia do dominacji nad światem w przeszłości niejednokrotnie zostały zniweczone przez odwagę i odporność naszego narodu. Rosja zawsze będzie Rosją. Będziemy nadal bronić zarówno naszych wartości, jak i naszej Ojczyzny.

Zachód liczy na bezkarność, na to, że wszystko ujdzie mu na sucho. Właściwie do tej pory wszystko uchodziło na sucho. Porozumienia z zakresu bezpieczeństwa strategicznego trafiają do kosza; porozumienia osiągnięte na najwyższym szczeblu politycznym uznaje się za fałszywe; stanowcze obietnice nie rozszerzania NATO na wschód, gdy tylko nasi byli przywódcy je kupili, zamieniły się w brudne oszustwo; traktaty o obronie przeciwrakietowej oraz rakietach średniego i krótkiego zasięgu zostały jednostronnie złamane pod naciąganymi pretekstami.

Ze wszystkich stron słyszymy tylko, że Zachód jest zwolennikiem porządku opartego na zasadach. Skąd oni przyszli? Kto w ogóle widział te zasady? Kto się zgodził? Słuchaj, to tylko jakiś nonsens, zwykłe oszustwo, podwójne lub już potrójne standardy! Jest przeznaczony tylko dla głupców.
Rosja jest wielką potęgą tysiącletnią, cywilizacją kraju i nie będzie żyła według tak sfałszowanych, fałszywych zasad.

To tzw. Zachód deptał zasadę nienaruszalności granic i teraz sam decyduje, kto ma prawo do samostanowienia, a kto nie, kto nie jest tego godny. Dlaczego tak decydują, kto dał im takie prawo, nie jest jasne. 
Dlatego wybór ludzi na Krymie, w Sewastopolu, w Doniecku, Ługańsku, Zaporożu i Chersoniu wywołuje w nich dziki gniew. Ten Zachód nie ma moralnego prawa, by go oceniać, nawet jąkać się o wolności i demokracji.

Zachodnie elity zaprzeczają nie tylko suwerenności narodowej i prawu międzynarodowemu. Ich hegemonia ma wyraźny charakter totalitaryzmu, despotyzmu i apartheidu. Bezczelnie dzielą świat na swoich wasali, na tzw. kraje cywilizowane i na całą resztę, która zgodnie z planem dzisiejszych zachodnich rasistów powinno się dodać do listy barbarzyńców i dzikusów. Fałszywe etykiety – „kraj zbójecki”, „reżim autorytarny” – są już gotowe, piętnują całe narody i państwa i nie ma w tym nic nowego. Nie ma w tym nic nowego: zachodnie elity są tym, czym były i pozostały – kolonialistyczne. Rozróżniają, dzielą narody na pierwszą i drugą klasę.

Nigdy nie zaakceptowaliśmy i nigdy nie zaakceptujemy takiego politycznego nacjonalizmu i rasizmu. A czym, jeśli nie rasizmem, jest rusofobia, która teraz szerzy się na całym świecie? Czym, jeśli nie rasizmem, jest stanowcze przekonanie Zachodu, że jego cywilizacja, kultura neoliberalna jest niepodważalnym wzorem dla całego świata? „Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam”. Brzmi to nawet dziwnie.

Nawet skrucha za własne historyczne zbrodnie jest przerzucana przez zachodnie elity na wszystkich innych, domagając się zarówno od obywateli swoich krajów, jak i innych narodów przyznania się do tego, z czym w ogóle nie mają nic wspólnego, na przykład za okres kolonialny i podboje.
Warto przypomnieć Zachodowi, że swoją politykę kolonialną rozpoczął jeszcze w średniowieczu, a następnie śledził światowy handel niewolnikami, ludobójstwo plemion indiańskich w Ameryce, plądrowanie Indii, Afryki, wojny Anglii i Francji z Chinami, w wyniku czego została zmuszona do otwarcia swoich portów dla handlu opium. To, co zrobili, polegało na podawaniu narkotyków całym narodom, celowej eksterminacji całych grup etnicznych w imię ziemi i zasobów, zorganizowaniu prawdziwego polowania na ludzi jak na zwierzęta. Jest to sprzeczne z samą naturą człowieka, prawdą, wolnością i sprawiedliwością.

A my – jesteśmy dumni, że w XX wieku to nasz kraj przewodził ruchowi antykolonialnemu, który otworzył przed wieloma narodami świata możliwości rozwoju w celu zmniejszenia ubóstwa i nierówności, przezwyciężenia głodu i chorób.

Podkreślam, że jedną z przyczyn wielowiekowej rusofobii, nieskrywanej złośliwości tych zachodnich elit wobec Rosji jest właśnie to, że nie daliśmy się ograbić w okresie podbojów kolonialnych, zmusiliśmy Europejczyków do handlu dla obopólnej korzyści . Osiągnięto to poprzez stworzenie silnego scentralizowanego państwa w Rosji, które rozwinęło się i umocniło na wielkich moralnych wartościach prawosławia, islamu, judaizmu i buddyzmu, na rosyjskiej kulturze i rosyjskim słowie otwartym dla wszystkich.

Wiadomo, że plany interwencji w Rosji powstawały wielokrotnie, próbowano wykorzystać Smutę na początku XVII wieku, a okres przewrotów po 1917 roku nie powiódł się. Zachód zdołał jednak przejąć bogactwo Rosji pod koniec XX wieku, kiedy państwo zostało zniszczone. Potem nazywano nas przyjaciółmi i partnerami, ale w rzeczywistości traktowali nas jak kolonię – biliony dolarów zostały wyprowadzone z kraju na różne sposoby. Wszyscy pamiętamy wszystko, niczego nie zapomnieliśmy.
A teraz ludzie w Doniecku i Ługańsku, w Chersoniu i Zaporożu opowiedzieli się za przywróceniem naszej historycznej jedności. Dziękuję Wam!

Kraje zachodnie od wieków powtarzają, że przynoszą wolność i demokrację innym narodom. Wszystko jest dokładnie odwrotnie: zamiast demokracji – tłumienie i wyzysk; zamiast wolności – zniewolenie i przemoc. Cały jednobiegunowy porządek świata jest z natury antydemokratyczny i nie jest wolny, jest oszukańczy i całkowicie obłudny.

Stany Zjednoczone są jedynym krajem na świecie, który dwukrotnie użył broni jądrowej, niszcząc japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki. Nawiasem mówiąc, ustanawiają precedens.
Przypomnę też, że Stany Zjednoczone wraz z Brytyjczykami zamieniły Drezno, Hamburg, Kolonię i wiele innych niemieckich miast w ruiny bez konieczności militarnej podczas II wojny światowej. I zrobiono to wyzywająco, bez, powtarzam, konieczności wojskowej. Cel był tylko jeden: tak jak w przypadku bombardowań atomowych w Japonii, zastraszyć zarówno nasz kraj, jak i cały świat.
Stany Zjednoczone pozostawiły straszny ślad w pamięci narodów Korei i Wietnamu barbarzyńskim „dywanowym” bombardowaniem, użyciem napalmu i broni chemicznej.

Do tej pory faktycznie okupują Niemcy, Japonię, Republikę Korei i inne kraje, a jednocześnie cynicznie nazywają ich równymi sojusznikami. Słuchajcie, zastanawiam się, co to za sojusz? Cały świat wie, że przywódcy tych krajów są obserwowani, pierwszym osobom z tych państw instalują urządzenia podsłuchowe nie tylko w biurach, ale także w lokalach mieszkalnych. To prawdziwy wstyd. Wstyd zarówno dla tych, którzy to robią, jak i dla tych, którzy jak niewolnik po cichu i potulnie przełykają to chamstwo.
Wydają rozkazy i niegrzeczne, obraźliwe okrzyki pod adresem swoich wasali, rozwój broni biologicznej, eksperymenty na żywych ludziach, w tym na Ukrainie.

Swoją destrukcyjną polityką, wojnami i rabunkami sprowokowali dzisiejszy kolosalny wzrost przepływów migracyjnych. Miliony ludzi cierpią deprywację, maltretowanie, tysiące umierają, próbując dostać się do tej samej Europy.

Teraz eksportują chleb z Ukrainy. Dokąd zmierza pod pretekstem „zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego najbiedniejszym krajom świata”? Gdzie to zmierza? Wszystko trafia do tych samych krajów europejskich. Tylko pięć procent trafiło do najbiedniejszych krajów świata. Znowu kolejny szwindel i jawne oszustwo.
Amerykańska elita w rzeczywistości wykorzystuje tragedię tych ludzi do osłabiania swoich konkurentów, do niszczenia państw narodowych. Dotyczy to również Europy, dotyczy to również tożsamości Francji, Włoch, Hiszpanii i innych krajów o długiej historii.

Waszyngton domaga się coraz większych sankcji wobec Rosji, a większość europejskich polityków potulnie się z tym zgadza. Wyraźnie rozumieją, że Stany Zjednoczone, forsując całkowite zrzeczenie się przez UE rosyjskich nośników energii i innych surowców, prowadzą praktycznie do deindustrializacji Europy, do całkowitego przejęcia europejskiego rynku – rozumieją wszystko, te elity są europejskie, rozumieją wszystko, ale wolą służyć interesom innych. To już nie jest służalczość, ale bezpośrednia zdrada ich narodów. Ale niech Bóg im błogosławi, to ich sprawa.

Ale anglosasom sankcje nie wystarczą, przeszli na sabotaż – niewiarygodne, ale prawdziwe – po zorganizowaniu wybuchów na międzynarodowych gazociągach Nord Stream, biegnących po dnie Bałtyku, faktycznie zaczęli niszczyć ogólnoeuropejską infrastrukturę energetyczną. To jasne dla wszystkich, kto na tym korzysta.

Dyktat USA opiera się na brutalnej sile, na prawie pięści. Czasem pięknie zapakowany, czasem bez opakowania, ale esencja jest ta sama – prawo pięści. Stąd rozmieszczenie i utrzymanie setek baz wojskowych we wszystkich zakątkach świata, ekspansja NATO, próby tworzenia nowych sojuszy wojskowych, takich jak AUKUS i tym podobne. Trwają również aktywne prace nad stworzeniem wojskowo-politycznego powiązania między Waszyngtonem, Seulem i Tokio. Wszystkie te państwa, które posiadają lub dążą do posiadania prawdziwej suwerenności strategicznej i są w stanie rzucić wyzwanie hegemonii Zachodu, są automatycznie zaliczane do kategorii wrogów.

To na tych zasadach budowane są doktryny wojskowe USA i NATO, wymagające niczego innego, jak całkowitej dominacji. Zachodnie elity przedstawiają swoje neokolonialne plany w ten sam obłudny sposób, nawet z pozorem pokoju, mówią o jakimś powstrzymywaniu, a takie sprytne słowo wędruje od jednej strategii do drugiej, ale w rzeczywistości oznacza tylko jedną rzecz: podkopywanie wszelkich suwerennych ośrodków rozwoju.

Słyszeliśmy już o powstrzymywaniu Rosji, Chin, Iranu. Uważam, że następne w kolejce są inne kraje Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu, a także obecni partnerzy i sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że co im się nie podoba, nakładają też sankcje na swoich sojuszników – najpierw na jeden bank, potem na inny; teraz przeciwko jednej firmie, raz przeciwko innej. To jest ta sama praktyka i będzie się rozszerzać. Ich celem są wszyscy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi – kraje WNP.

Jednocześnie Zachód wyraźnie i od dawna ma myślenie życzeniowe. Tak więc, rozpoczynając blitzkrieg sankcji przeciwko Rosji, wierzyli, że znów będą mogli zbudować cały świat na ich rozkaz. Ale, jak się okazało, tak różowa perspektywa ekscytuje daleko od wszystkich – być może kompletnych politycznych masochistów i wielbicieli innych nietradycyjnych form stosunków międzynarodowych. Większość państw odmawia salutowania i wybiera rozsądną drogę współpracy z Rosją.

Zachód wyraźnie nie oczekiwał od nich takiej niechęci. Po prostu przyzwyczaili się do działania według szablonu, do bezczelnego brania wszystkiego, szantażu, przekupstwa, zastraszania i wmawiania sobie, że te metody będą działać wiecznie, jakby były skostniałe i zamrożone w przeszłości.
Taka pewność siebie jest bezpośrednim wynikiem nie tylko osławionej koncepcji własnej wyjątkowości – choć to oczywiście po prostu zaskakujące – ale także prawdziwego głodu informacji na Zachodzie. Zatopili prawdę w oceanie mitów, złudzeń i podróbek, posługując się niezwykle agresywną propagandą, kłamiąc lekkomyślnie jak Goebbels. Im bardziej niewiarygodne kłamstwo, tym szybciej w nie uwierzą – tak postępują, zgodnie z tą zasadą.

Ale ludzi nie można karmić drukowanymi dolarami i euro. Nie da się nakarmić tymi kawałkami papieru i nie da się ogrzać domu wirtualną, zawyżoną kapitalizacją zachodnich sieci społecznościowych. Wszystko to jest ważne, o czym mówię, ale nie mniej ważne jest to, co właśnie zostało powiedziane: nie można nikogo nakarmić papierowymi pieniędzmi – trzeba jedzenia, a tymi zawyżonymi kapitalizacjami też nikogo nie ogrzejesz.

Dlatego politycy w tej samej Europie muszą przekonać swoich współobywateli, aby mniej jedli, rzadziej prali i ubierali się cieplej w domu. A ci, którzy zaczynają zadawać uczciwe pytania „właściwie, dlaczego tak jest?” – są natychmiast ogłoszonymi wrogami, ekstremistami i radykałami. Zmieniają strzały na Rosję, mówią: tutaj, mówią, kto jest źródłem wszystkich twoich kłopotów. Znowu kłamią.

Co chcę podkreślić? Są wszelkie powody, by sądzić, że zachodnie elity nie będą szukać konstruktywnych sposobów wyjścia z globalnego kryzysu żywnościowego i energetycznego, który powstał z ich winy, właśnie z ich winy, w wyniku ich wieloletniej polityki na długo przed naszą specjalną operacją wojskową na Ukrainie, w Donbasie. Nie zamierzają rozwiązywać problemów niesprawiedliwości i nierówności. Istnieje obawa, że ​​są gotowi skorzystać z innych, znanych im przepisów.

I tu warto przypomnieć, że Zachód wyszedł z sprzeczności początku XX wieku poprzez I wojnę światową. Zyski z II wojny światowej pozwoliły Stanom Zjednoczonym ostatecznie przezwyciężyć skutki Wielkiego Kryzysu i stać się największą gospodarką świata, narzucić planecie potęgę dolara jako globalnej waluty rezerwowej. Zachód w dużej mierze przezwyciężył zawłaszczenie dziedzictwa i zasobów Związku Radzieckiego, który ostatecznie upadł. To jest fakt.

Teraz, aby wyrwać się z kolejnej plątaniny sprzeczności, muszą rozbić Rosję i inne państwa, które za wszelką cenę wybierają suwerenną ścieżkę rozwoju, aby jeszcze bardziej rabować cudze bogactwa i tym kosztem zamykać, zatykać swoje dziury. Jeśli tak się nie stanie, nie wykluczam, że będą próbowali całkowicie doprowadzić system do załamania, na którym wszystko można winić, albo, nie daj Boże, zdecydują się na użycie znanej formuły „wojna napisze wszystko wyłączone”.

Rosja rozumie swoją odpowiedzialność wobec społeczności światowej i zrobi wszystko, aby opamiętać takich pasjonatów.
Oczywiste jest, że obecny model neokolonialny jest ostatecznie skazany na zagładę. Ale powtarzam, że jej prawdziwi właściciele będą się jej trzymać do końca. Po prostu nie mają nic do zaoferowania światu, z wyjątkiem zachowania tego samego systemu rabunków i haraczy.
W rzeczywistości plują na naturalne prawo miliardów ludzi, większości ludzkości, do wolności i sprawiedliwości, do samodzielnego decydowania o własnej przyszłości. Teraz całkowicie przeszli do radykalnego zaprzeczenia norm moralnych, religii i rodziny.

Odpowiedzmy sobie na kilka bardzo prostych pytań. Chcę teraz wrócić do tego, co powiedziałem, chcę zwrócić się do wszystkich obywateli tego kraju – nie tylko do tych kolegów, którzy są na sali – do wszystkich obywateli Rosji:

Czy chcemy mieć tutaj, w naszym kraju, żeby w Rosji zamiast mamy i taty był „rodzic numer jeden”, „numer dwa”, „numer trzy” – czy już tam są całkowicie szaleni?

Czy naprawdę chcemy, aby perwersje prowadzące do degradacji i wyginięcia były narzucane dzieciom w naszych szkołach już od klas podstawowych?

Wmówić im, że poza kobietami i mężczyznami istnieją podobno inne płcie i otrzymać propozycję operacji zmiany płci?

Czy chcemy tego wszystkiego dla naszego kraju i naszych dzieci?

Dla nas to wszystko jest nie do przyjęcia, mamy inną, własną przyszłość.

Powtarzam, dyktatura zachodnich elit jest skierowana przeciwko wszystkim społeczeństwom, w tym przeciwko samym narodom krajów zachodnich. To wyzwanie dla każdego. Takie całkowite zaprzeczenie człowiekowi, obalenie wiary i tradycyjnych wartości, tłumienie wolności nabiera cech „religii odwróconej” – wręcz satanizmu.

W Kazaniu na Górze Jezus Chrystus, potępiając fałszywych proroków, mówi: Po ich owocach poznacie ich. A te trujące owoce są już oczywiste dla ludzi – nie tylko w naszym kraju, we wszystkich krajach, w tym dla wielu ludzi i na samym Zachodzie.

Świat wszedł w okres przemian rewolucyjnych, mają one charakter fundamentalny. Powstają nowe centra rozwoju, to oni stanowią większość – większość! – społeczności światowej i są gotowi nie tylko deklarować swoje interesy, ale także je chronić, a wielobiegunowość postrzegać jako szansę na umocnienie swojej suwerenności, a tym samym na uzyskanie prawdziwej wolności, perspektywy historycznej, prawa do niezależności, twórczego, oryginalnego rozwoju, do harmonijnego procesu.

Na całym świecie, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych, jak powiedziałem, mamy wielu podobnie myślących ludzi i czujemy, że widzimy ich wsparcie. Wyzwoleńczy, antykolonialny ruch przeciwko jednobiegunowej hegemonii już się rozwija w najbardziej zróżnicowanych krajach i społeczeństwach. Jego podmiotowość będzie tylko rosła. To ta siła zdeterminuje przyszłą rzeczywistość geopolityczną.

Drodzy przyjaciele!
Dziś walczymy o sprawiedliwą i wolną drogę, przede wszystkim o siebie, o to, by w Rosji, dyktat, despotyzm, pozostały na zawsze w przeszłości. Jestem przekonany, że kraje i narody rozumieją, że polityka oparta na wyłączności kogokolwiek, na tłumieniu innych kultur i narodów jest z natury przestępcza, że ​​musimy przewrócić tę haniebną stronę. Rozpoczęty upadek hegemonii Zachodu jest nieodwracalny. I jeszcze raz powtarzam: nie będzie już tak jak wcześniej.

Pole bitwy, na które powołał nas los i historia, jest polem bitwy dla naszego narodu, dla wielkiej historycznej Rosji. Za wielką historyczną Rosję, dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Musimy chronić ich przed zniewoleniem, potwornymi eksperymentami, które mają na celu okaleczenie ich umysłów i dusz.

Dziś walczymy, aby nikomu nie przyszło do głowy, że Rosja, nasz naród, nasz język, nasza kultura mogą zostać wyjęte i wymazane z historii. Dziś potrzebujemy konsolidacji całego społeczeństwa, a taką spójność można oprzeć jedynie na suwerenności, wolności, kreacji i sprawiedliwości. Nasze wartości to człowieczeństwo, miłosierdzie i współczucie.

I chcę zakończyć moje przemówienie słowami prawdziwego patrioty Iwana Aleksandrowicza Iljina: „Jeśli uważam Rosję za swoją Ojczyznę, oznacza to, że kocham po rosyjsku, kontempluję i myślę, śpiewam i mówię po rosyjsku; że wierzę w duchową siłę narodu rosyjskiego. Jego duch jest moim duchem; jego los jest moim losem; jego cierpienie jest moim smutkiem; jego kwitnienie jest moją radością”.

Za tymi słowami kryje się wielki duchowy wybór, za którym przez ponad tysiąc lat rosyjskiej państwowości podążało wiele pokoleń naszych przodków. Dziś tego wyboru dokonujemy, dokonali tego wyborcy obywatele donieckiej i ługańskiej republik ludowych, mieszkańcy obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Podjęli decyzję, aby być ze swoim ludem, być z Ojczyzną, żyć jej przeznaczeniem, zwyciężać razem z nią.

Za nami prawda, za nami Rosja!

Opracowanie wersji polskiej SpiritoLibero – Jarek Ruszkiewicz SL

Jarek Ruszkiewicz SL – Blog tylko dla nie wyszczepionych. Szczepany muszą składać podanie o przepustkę.

[ Pogrubienia i kursywa w tekście przemówienia pochodzi od re. kip]

Wybrane komentarze

ikulalibal sobota, 1 października 2022, 08:26:23

Rosyjscy lekarze okazali się sprawniejsi niż “ukraiński Mosad”

W imieniu obwodu chersońskiego akt zjednoczenia z RF podpisał wieloletni mer Chorsonu Władimir Saldo .
Władimir Saldo na początku sierpnia był celem ataku “ukraińskiego Mosadu” .Podano mu truciznę ale nie to jest najbardziej oburzające. Najbardziej oburzające jest to, że natychmiast po tym terrorystycznym akcie ukraińscy propagandyści natychmiast i bez skrępowania pochwalił się jego wykonawstwem .Trąbili o tym na rogu każdej ulicy, a oficjalni przedstawiciele aparatu państwa, na przykład minister spraw wewnętrznych Anton Gieraszczenko, udzielali na ten temat sążnistych wywiadów.
Żadna z instancji “cywilizowanego świata” nie zareagowała.
Władimir Saldo w ciężkim stanie został wywieziony do Moskwy i hospitalizowany na oddziale toksykologii gdzie udało się uratować mu życie.

ikulalibal sobota, 1 października 2022, 11:03:36

Dobre przemówienie#Maur

//Co prawda mocno przydługie, kilka wątków powtórzonych, ale zawiera wszystko co trzeba dla każdego Rosjanina. //

Ocena powierzchowna i wykazująca “nieznajomość Putina” który jest politykiem znanym z tego że słów używa z precyzją skalpela.
W jego przemówieniu były frazy przeznaczone i dla odbiorcy wewnętrznego i zamorskiego.Dla “zwykłych ludzi” i dla tych którzy nimi rządzą.Trzeba tylko mieć klucz do rozumienia co nie jest skomplikowane;wystarczy ćwiczyć.
Proponuję gwoli wprawki wysłuchanie kultowego przemówienia z Monachium 2007 roku.
Każdy kto tego wówczas uważnie słuchał i zrozumiał nic co wydarzyło się od 2008 roku do wczoraj nie mogło go zaskoczyć bo wszystko zostało powiedziane. https://en.wikipedia.org/wiki/2007_Munich_speech_of_Vladimir_Putin

Maur sobota, 1 października 2022, 19:26:17

Dobre przemówienie#Maur#ikulalibal

Znałem jego wystąpienie w Monacjum w 2007 roku. Pamiętam co mówił. Wówczas też nie słuchałem.
Co do oceny obecnego to zgoda. Wiem, że trzeba było coś i dla swoich i dla obcych. Coś dla sprzymierzeńców i coś dla przymierzających się do tego. Coś dla neutralnych i coś dla niezdecydowanych. Słowem dla każdego.
Dlatego dałem taki tytuł.
Powstrzymał mnie przed wyższą oceną tego wystąpienia fragment o akceptacji dla judaizmu obok innych religi, na tym samym poziomie.
Judaizmu nie da się oderwać od Talmudu. Skutki Rosja, potem ZSRR, potem znowu Rosja odczuła na skórze własnych obywateli. Gdyby chociaż wspomniał o ŻOA nad Amurem, że będzie wspierał jego rozwój i tam ich wszystkich zaprosi, to dysonansu nie byłoby.

Mazjan sobota, 1 października 2022, 12:43:39

Dobre przemówienie#Maur

…”repetitio est mater studiorum”…
„ale zawiera wszystko co trzeba dla każdego Rosjanina”.. i nie tylko Rosjanina….ale musi byc bezwzglednie zrozumiale dla kazdego i kazdej spolecznosci dla ktorej Prawo Naturalne jest prawem Boskim.

Pedant sobota, 1 października 2022, 10:42:09

Putin pierniczy jak byly ksiadz.#staszek kieliszek#Jarek Ruszkiewicz SL#Playset

“Sytuacja z Limanem w tej chwili jest pokryta mgłą wojny. “

Dane napływają na bieżąco w rosyjskich mediach, są reporterzy na miejscu. Sytuacja jest dynamiczna.

W Limanie jest kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich i donbaskich. Wojska kijowskie mają kilkukrotną przewagę i podejmują próby otoczenia Limanu, w ostatnim czasie zostały odparte na pewien dystans tak, że posiłki i zaopatrzenie docierają. Prawdopodobnie Ukraińcy ponoszą duże straty, uzupełniane nowymi rekrutami.

Tak więc toczy się wyścig, kto przeważy. Sam Liman ma pewne znaczenie strategiczne (dostęp do północnego Donbasu) ale znacznie ważniejszy jest efekt psychologiczno propagandowy.

kula Lis 70 sobota, 1 października 2022, 20:58:49

Putin pierniczy jak byly ksiadz.#staszek kieliszek#Jarek Ruszkiewicz SL#Playset

Ciekawe czy ukropy znowu zainscenizują kolejną Buczę w Limaniu. Szef Czeczeńskiej Republiki Ramzan Kadyrow wygłosił bezprecedensowe oświadczenie o upadku Krasnego Limana, otwarcie wymieniając osoby odpowiedzialne jego zdaniem za udaną ofensywę Sił Zbrojnych Ukrainy. PolitNavigator cytuje pełny tekst wypowiedzi Kadyrowa:

https://cont.ws/@Novoross/2388100
Znamienne jest to, że 30.09.2022 na uroczystościach w Moskwie pozwolił sobie na ,,znudzoną minę” w trakcie przemówień oficjeli..

https://pbs.twimg.com/media/Fd54XpfWQAEa0oc.jpg
*****;

To by tłumaczyło dlaczego nagle dwa tygodnie temu zamilkł
mówiaćc, że dla dobra sprawy usuwa się w cień
a na jego Ahmat w rosyjskich mediach spadła ,,zasłona milczenia”.

Teraz się odgrywa na Sztabie Generalnym – ,,a nie mówiłem”.

Kadyrow miał i ma rację i coś z tym trzeba zrobić. Moc armii wykuwa się w boju, a nie na manewrach i defiladach.
Natomiast „Odważni” odpowiedzieli Kadyrowowi, który oskarżył dowódcę Centralnego Okręgu Wojskowego o wycofanie się z Limana. „Generał Lapin NIE DOWODZIŁ OBRONĄ Ujścia i nie siedział z tyłu. Obwinianie odwrotu w kierunku Charkowa generałowi, który nie prowadził obrony tego odcinka, ale został rzucony na niego jako ostatnia próba naprawienia najtrudniejszej sytuacji na froncie, jest skrajnie błędny. Alexander Lapin nigdy nie siedział z tyłu. Może to potwierdzić każdy, kto go kiedykolwiek spotkał. Czy to Syria, czy Ukraina, gdzie wiedzą o tym prawie wszyscy bojownicy grupy „O”. Jest to prawdopodobnie jedyny dowódca grupy, który od początku operacji znajduje się w formacjach bojowych swoich wojsk. Dlatego twierdzenie, że Lapin zaszył się w Ługańsku, nie jest prawdziwe.”

https://rusvesna.su/news/1664640684

Kadyrow ma za małą wiedzę operacyjną i posiłkuje się wyłącznie raportami dowódców oddziałów czeczeńskich oraz relacjami z mediów społecznościowych. Natomiast co do niektórych spraw ma rację, np. nepotyzmu i braku właściwej koordynacji na tym odcinku frontu.

Robik sobota, 1 października 2022, 15:17:06

Putin pierniczy jak byly ksiadz.#staszek kieliszek

@staszek kieliszek
Rozumiem, że chciałbyś żeby Rosja zaadoptowała w tej wojnie taktykę jaką stosuje Imperium Szatana – kilka tygodni bombardowania z ziemi, wody i powietrza a dopiero po takim spustoszeniu oddziały specjalne wkraczają na spaloną ziemię.
Będąc katolikiem martwi cię, że Rosjanie nie używali bomb fosforowych?
Może jeszcze napalmu?
Zastanów się nad tym co napisałeś jak jutro będziesz się modlił w kościele.
Po której stronie jesteś? Wygląda na to, że po stronie ZŁA!

kula Lis 70 sobota, 1 października 2022, 20:46:51

Putin pierniczy jak byly ksiadz.#staszek kieliszek

Bardzo pochopne wnioski wyciągasz, bez głębszego sensu i odpowiedniej refleksji i dystansu…..opierasz swoją wiedzę, na mediach społecznościowych, które są bardzo często pod kontrolą SBU oraz na naszych mediach, które także są pod ścisłą kontrolą. A największa armia Europy, druga co do wielkości w NATO, zastępcza armia USA szkolona przez 8 lat w ,,standardach natowskich” 23 lutego ,,dała dupy” w tydzień tracąc ponad 20% terytorium swego kraju i po 7 miesiącach z pomocą całego NATO zdołał odbić dopiero promil i tyle tu rejwachu, jakby już pod Moskwą była. Sam Liman jakby kto nie wiedział był dość mocno wbity w tereny pod ukraińską kontrolą.

Zobaczymy za niedługi czas, co będzie się tam działo. Czy komuś się to podoba, czy też nie, to walka rządzących Stanami Zjednoczonymi ( a więc i światem) toczy się w konwencji magika, który pokazując swoje sztuczki jednocześnie ukrywa prawda

Apelujcie do wszystkich sił, które uznajecie z swoje niekwestionowane autorytety mogące wam pomóc, aby nie nastąpiło „ostateczne rozwiązanie”- tyle co ma do zaoferowania „wolny świat” pod dyktando jego władców.

Playset sobota, 1 października 2022, 10:56:19

Jak przebiega mobilizacja i kogo to zasługa ?

Zamieszczam tutaj opinię jednego z rosyjskich komentatorów;

Bez mobilizacji Rosji fizycznie niemożliwe było kontynuowanie wojny na Ukrainie na obecnym poziomie intensywności. W przeciwnym razie konflikt mógłby zostać zakończony tylko na warunkach Ukrainy i faktycznie klęski Rosji w wojnie.
Do 21 września mówiło się o celowości mobilizacji. Po rozpoczęciu mobilizacji dotknęła ona nie tylko wojsko z zadaniem znalezienia broni, sprzętu i szkolenia zmobilizowanych, ale także społeczeństwa. Wojna stała się bliższa ludziom – rodziny zbierają swoich mężów, ojców, synów na wojnę.
Jedno jest pewne, opóźnienie mobilizacji pogorszyło sytuację na froncie, uniemożliwiło wygraną i pociągnęło za sobą jeszcze większe szkody dla rosyjskiej gospodarki i armii.
Jest to bardzo warunkowe – można zmobilizować 100-150 tysięcy ludzi miesięcznie, maszyna wojskowa nie będzie w stanie przygotować dużych ilości.
Zgodnie z dobrem, tajna mobilizacja powinna rozpocząć się w styczniu 2022 r., Z wyprzedzeniem, a następnie pozwoliłoby to na zakończenie wojny do lata.

Pedant sobota, 1 października 2022, 11:22:24

Jak przebiega mobilizacja i kogo to zasługa ?#Playset

“można zmobilizować 100-150 tysięcy ludzi miesięcznie, maszyna wojskowa nie będzie w stanie przygotować dużych ilości.”

Można przerzucać wojska z innych rejonów Rosji , zanim mobilizacja się skończy.

“tajna mobilizacja powinna rozpocząć się w styczniu 2022 r.”

Niekoniecznie, ostatnie miesiące Rosja koncentrowała się na obronie waluty, łagodzeniu skutków sankcji i politycznym izolowaniu Zachodu od reszty świata. Działania wojenne to tylko fragment większej gry.

zbyszek77 sobota, 1 października 2022, 15:17:05

I tak trzymać FR !!!

Wielki błąd że tych działań które teraz podejmuje FR nie rozpoczęto się w 2014 roku, tuż po rozpoczęciu eksterminacji Rosjan w Doniecku i Ługańska. Cóż Panie Putin, kunktatorstwo wobec anglosaskich bandytów nie popłaca… Amen

Robik sobota, 1 października 2022, 15:20:22

I tak trzymać FR !!!#zbyszek77

Rosja nie była wtedy jeszcze gotowa do tej wojny.
Mam na myśli nie tylko armię i przygotowania wojenne.

Pedant sobota, 1 października 2022, 15:27:05

I tak trzymać FR !!!#zbyszek77#Robik

Gospodarka, no i psychologia. Mieszkańcy Ukrainy musieli się przekonać jaki dobrobyt Zachód im przyniesie.

Maur sobota, 1 października 2022, 19:32:04

I tak trzymać FR !!!#zbyszek77#Robik

Zgadza się. Rosja w 2014 roku nie był gotowa pod żadnym względem. Etapy restrukturyzacyjne armii nie były zaawansowane nawet w połowie. Był inna sytuacja geo. Nie było nowoczesnych rodzajów broni. Itd.

StanW sobota, 1 października 2022, 15:29:46

Jeśli nie jest to teatr, to Putin zdobędzie plusy

Przesłuchałem całe przemówienie przetłumaczone na język niemiecki i muszę powiedzieć, że jeśli nie są tylko to puste słowa Putina, powiedziane pod publikę zachodnią, to Putin tym przemówieniem zdobędzie wielu sympatyków wartości tradycyjnych cywilizacji łacińskiej i jej podobnej.
Jutro we Wiedniu jest Mega Demo o 13:00 na Helden Placu.
Na pewno z trybuny będzie mowa o tym przemówieniu Putina i zobaczymy jak jego słowa były przyjęte przez wiedeńczyków.

ikulalibal sobota, 1 października 2022, 16:57:18

Jeśli nie jest to teatr, to Putin zdobędzie plusy#StanW#Playset

//Ile on miał już takich przemówień i jakie są tego rezultaty ? //

Ile?
Playset tępo pierdzieli zasłyszane gdzieś w sieciach społecznościowych “prawdy” i bezmyślnie powtarza wychodząc przy tym na durnia.

Putin należy do “małomównych” i “milczących” polityków którzy z rzadka przemawia do “tłumów”.
Owszem, odbywa częste spotkania z grupami :średnim biznesem, nauczycielami czy matkami wielodzietnymi itp. Dwa razy w roku odbywa wielkie, kilku godzinne konferencje ale mają one formę gorących linii i odpowiedzi na zadawane przez Rosjan pytania.


Daj zatem Playsecie przykład mnogości tych przemówień. Nie rób z gęby cholewy a sypnij konkretami.

Z miesiąc temu gówniarz Kmieć zarzucił mi że moje zdanie o prezydencie Kadyrowie jest koniunkturalne. Poproszony o dowody zamknął swoją jadaczke i milczy.

//Dlatego podczas mobilizacji panuje “burdel” a dla powołanych brak wyposażenia //

Burdel panuje dlatego że zbyt wielu ludzi zamiast zająć się pracą za którą biorą pieniądze siedzi na YT w Telegramie czy VK i udaje ekspertów od wszystkiego.
To się zmieni. Głownie dzięki specjalnie do tego powołanej grupy prokuratorskiej której za pomocą gorącej linii każdy zainteresowany będzie mógł zgłaszać naruszenie w mobilizacji z ominięciem terenowych struktur.

Tymczasem sytuację ratują “społeczeństwo obywatelskie” którego struktury powstały właśnie z inicjatywy Putina i zastąpiły te finansowane przez Sorosa.

Jarek Ruszkiewicz SL sobota, 1 października 2022, 17:11:33

Junta kijowska

dokonała kolejnego ataku terrorystycznego na ludność cywilną na utraconych przez siebie terytoriach.

Rankiem 30 września ukraińscy nacjonaliści uderzyli w kolumnę cywilnych pojazdów jadących w kierunku terytorium kontrolowanego przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Atak miał miejsce w pobliżu miasta Energodar na Zaporożu i spowodował śmierć co najmniej 24 cywilów. Rannych zostało 36 osób, w tym dziecko.
29 września Ukraińcy popełnili podobną zbrodnię w rejonie Swatowa w ŁRL. Konwój uchodźców z Kupjanska został wytropiony przez ukraińskie drony i trafiony amerykańskim HIMARS MLRS. Zginęło co najmniej 30 osób, w tym dzieci.

Przez kilka tygodni z Kupjanska i okolicznych osiedli ewakuowano ludność cywilną. Ludzie opuszczali teren autobusami i prywatnymi samochodami, byli ubezpieczeni przez wojska rosyjskie. Podczas gdy Kupjansk znajdował się pod kontrolą armii rosyjskiej, droga ewakuacyjna biegnąca wzdłuż linii kolejowej była dość bezpieczna.

25 września AFU wkroczyło do miasta. Tego samego dnia konwój z innymi uchodźcami znalazł się pod ostrzałem ukraińskim we wsi na obrzeżach miasta. W rezultacie zginęło co najmniej 20 cywilów.

Ukraińscy naziści nadal celowo zabijają ludność cywilną zrzucając oczywiście przy pomocy łżemendiów winę na Rosję. Te ataki terrorystyczne po raz kolejny pokazały prawdziwy stosunek reżimu kijowskiego do ludności cywilnej.

Playset sobota, 1 października 2022, 17:18:35

Junta kijowska#Jarek Ruszkiewicz SL

I wszystkie popełnione przez siebie zbrodnie przypisują Rosji. a gadzinówki mainstreamowe to rozpowszechniają dla “ciemnych mas”.

kula Lis 70 sobota, 1 października 2022, 18:29:06

Stany Zjednoczone, NATO i Ukrainę czeka brutalne przebudzenie.

Wierzę, że Putin da Zachodowi kilka dni na rozważenie swoich surowych ostrzeżeń i podjęcie niezbędnego kroku, aby zaczęli zmniejszać poparcie dla Ukrainy.
Ale Zachód nalega – WIĘCEJ KRWI.

Oto prawdopodobne odpowiedzi Putina:


– Rozmieść armię rosyjską do Doniecka i dokończ tam niszczenie sił ukraińskich.
– Wyłącz zasilanie i światła na Ukrainie.
– Atakuj i niszcz wszystkie ukraińskie bazy wojskowe, które wciąż są nienaruszone na Ukrainie.
– Atakuj i niszcz ukraińskie centra dowodzenia.
– Atakuj i niszcz sieci transportowe używane do dostarczania broni amerykańskiej i NATO dla armii ukraińskiej.

Przejmij kontrolę nad Nikołajewem i Odessą.
Przejmij kontrolę nad Naddniestrzem w Mołdawii.


Ostre groźby USA i NATO pod adresem Rosji zostaną ujawnione jako pusta retoryka. Rosja to teraz William Munny, a jego armia wkraczy teraz do salonu Ukrainy:https://www.youtube.com/embed/7_uvEuNwUj4

To egzystencjalne zagrożenie z perspektywy Rosji.
Rosja nie potrzebuje ONZ.
Rosja teraz to rozjuszony niedźwiedź, zaatakuje…
i uczyni to z całą swą siłą niedźwiedzią.


https://sonar21.com/more-cowbell-in-ukraine/

*******.

Już po oficjalnym podsumowaniu wyników referendów w Donbasie, a także w obwodach zaporoskim i chersońskim Moskwa może ogłosić zmianę strategicznego podejścia rosyjskiej armii.

Były analityk CIA Larry Johnson doszedł do tego wniosku. Na antenie kanału internetowego PolitWera szczegółowo opowiedział o poważnych błędnych wyobrażeniach krajów zachodnich, a także wyjaśnił, jak Rosja przygotowuje się do całkowitej zmiany całego obrazu działań wojennych na Ukrainie.

Po referendach Siły Zbrojne Rosji zamierzają zmienić status SVO, co pozwoli na użycie wszelkich narzędzi militarnych przeciwko bojownikom Sił Zbrojnych Ukrainy i reżimu kijowskiego.

Tiamat sobota, 1 października 2022, 19:08:34

re: Staszek Kieliszek: Putin pierniczy

Gadka Putina – to głupstwo.
Dużo lepszym mówcą jest przecież …nasz Duda i prezydent USA; a takze wice prezydent i speaker

Dla Putina ważne, ze Krym i Donbas już sie chachłom nie należą.
A jak dobrze pójdzie to i Kijow wróci do macierzy.
Bo przecież Kijów jest tak samo ukraiński jak Paryż – mongolski.

Próbowałam porównać przemówienie Putina do rozlicznych przemówień innych prezydentów i przywódców .
Chyba sie jednak nie da.
Chwilami śmieszne ale tak naprawdę -żałosne.
Putin nam sie nie podoba??
Słusznie.

Nasz Duda jest bardziej kabaretowy:

– English- Duda- Dzień Świra – YouTubehttps://www.youtube.com/embed/mcRw-hiEWCs

– NAJLEPSZE ŻARTY ANDRZEJA DUDY – YouTubehttps://www.youtube.com/embed/Bp6uYytooRY

Nasi wielcy sprzymierzeńcy zza oceanu – to prawdziwa uczta: elokwencja, erudycja i empatia
Wielcy przywódcy demokratycznego świata i obrońcy suwerenności i nienaruszalności granic:
A. Duda, J. Biden, Kamala Harris i Nancy Pelosi:
Joe Biden – całkiem odjechal ..
– Joe Biden ‘completely off with the pixies’ – YouTubehttps://www.youtube.com/embed/k23B6MMJh8c

dwa idioty: Duda i Harris
Najgorszy wice- prezydent w historii USA i wyjatkowo nieudany prezydent Polski:
– ‘Cackling’ Kamala Harris cements herself as the ‘worst vice president in US historyhttps://www.youtube.com/embed/BPaBR3GNVe4

A na dokladke, trzecia najwazniejsza osoba w rządzie USA : Nancy Pelosi, z ktorej tez , podobnie jak z Bidena… troty sie sypią z pampersow.
A wice prezydent USA opowiada, ze największym sojusznikiem USA jest … Korea Północna!

– ‘Bumbling and stumbling’ Joe Biden is ‘laughable’ – YouTubehttps://www.youtube.com/embed/nkcmhYPMjmo

– Biden’s latest ‘bumbling moment’ was ‘one of his worst’ – YouTubehttps://www.youtube.com/embed/7T_FOL6_Swk

Kogo sobie nieuki wybrały na prezydenta?
– Being President ‘not the arena’ for Joe Biden’s cognitive decline – YouTubehttps://www.youtube.com/embed/m08GvVSMJGE

No i jeszcze były prezydent Izraela
Szymon Peres o koniecznosci ograniczenia nauki historii… – Wykop.pl
https://www.wykop.pl/link/4814821/szymon-peres-o-koniecznosci-ograniczenia-nauki-historii/

kula Lis 70 sobota, 1 października 2022, 19:17:05

W Stanach Zjednoczonych Ukraińcy zostali oskarżeni o Holokaust

Harvard Law School profesor Alan Dershowitz w swoim artykule dla Newsweeka wezwał ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do przeprosin za swoje oświadczenie, że Ukraińcy nie brali udziału w Holokauście. Prawnik nazwał takie oświadczenie ukraińskiego przywódcy fałszywym .
Podkreślił, że prawie bez wyjątku Ukraińcy albo brali udział w rzeziach żydów, albo milczeli podczas rzezi swoich żydowskich sąsiadów. ”
Wielu Ukraińców, którzy pociągnęli za spust, zostało zwerbowanych przez nazistów do plutonów egzekucyjnych. I bardzo niewielu z nich ratowało żydów. Zaangażowanie Ukraińców w te masakry było większe niż mieszkańców większości innych krajów ” – zauważył Dershowitz.
I to nie jest cała prawda.
Przypomnij sobie Hołodomor, nad którym Ukraińcy ronią łzy.
Tak więc Hołodomor był organizowany przez własnych Ukraińców. Własni Ukraińcy zabrali zboże i inną żywność od swoich Ukraińców. Ich Ukraińcy zastrzelili swoich Ukraińców za pięć skradzionych kłosków pszenicy z pola. Chcieli zadowolić Stalina i informować o postępach podprogramu.

https://t.me/s/kykygnezdo

https://www.newsweek.com/zelenskys-lies-cant-hide-ukraines-bloody-role-holocaust-opinion-1747875

kula Lis 70 sobota, 1 października 2022, 19:25:12

Nie przyjęto projektu rezolucji Stanów Zjednoczonych i Albanii potępiającej referendum

przeprowadzone w obwodach ŁRL, DRL, Zaporożu i Chersoniu.

https://t.me/VladimirKarasyov/25954
Według wyników głosowania wstrzymały się 4 kraje – Chiny, Brazylia, Indie i Gabon.
Prawie 3 miliardy ludzi w tych krajach, którzy obiektywnie rozumieją, że referenda odbyły się zgodnie z wszelkimi normami demokratycznymi, nie popiera podłych ataków USA na Rosję.
Za przyjęciem tego projektu głosowało 10 członków Rady Bezpieczeństwa, działających pod dyktando Stanów Zjednoczonych.
Federacja Rosyjska zagłosowała przeciwko weta. Tym samym projekt nie został zaakceptowany.
Stały Przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzya , przemawiając na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, oświadczył, że:
„Wraz z wejściem Donbasu do Rosji nie będzie odwrotu. Mieszkańcy Donbasu nie chcą wracać na Ukrainę i dokonali świadomego wyboru bycia z Rosją ”.

kula Lis 70 sobota, 1 października 2022, 19:31:28

Rosyjski atak nuklearny na Ukrainę byłby atakiem na NATO: Graham

https://nypost.com/2022/09/29/russian-nuke-attack-on-ukraine-would-be-attack-on-nato-graham/
Ja bym się nie przejmował uderzeniem taktyczną bronią jądrową w Ukrainę i rozważaniami jankeskich zjebów na temat tego, czy będzie to uderzenie w NATO, czy nie, a to z tej prostej przyczyny, że istnieje bardzo realne zagrożenie, a niektórzy skłonni są twierdzić że nadzieja, iż celem rosyjskich rakiet jądrowych mogą być obiekty w Polsce, bo to Polska jest hubem przerzutu broni od zjebów na Ukrainę i jestem głęboko przekonany, że pan Putin ma głęboko w dupie fakt, że Polska jest członkiem organizacji terrorystycznej o nazwie NATO.
Problem w tym, czy Polska poprzez jej nie tylko ukrainizację, ale i banderyzację, jest gotowa przyjąć na klatę kilka Iskanderów uzbrojonych w głowice jądrowe?
Co wynika z tego, że Duda doda sobie animuszu, bełkocząc, że USA też mają broń jądrową?
Czy Polska jest gotowa na uderzenie irańskich rakiet, które z łatwością dosięgną cele w Polsce, a ostatnie spotkania szefów sztabów polskiej i izraelskiej armii czynią z Polski wroga dla Persów, a wojna irańsko-żydowska wisi na włosku?
Niech irańskie rakiety nawet nie będą posiadać głowic jądrowych.
Tu może popełniam mały błąd pytając o Polskę, podczas gdy należy zapytać o Polaków, bo to oni wpuścili do siebie 10 milionów sztuk trzody, która często jest traktowana na Zachodzie, a i w Polsce, w kategoriach ludzkich. Co do argumentacji senatorów odnośnie Art. 5 paktu NATO – trzeba mieć świadomość, że mamy do czynienia nie z cywilizacją łacińską, lecz koczowniczo-talmudyczną.

kula Lis 70 sobota, 1 października 2022, 19:55:42

Idzie burza z piorunami. U nas na szczęście, medialna.

INTELIGENCJA HAROLD TURNER: 180 000 więcej żołnierzy, 600 czołgów.

Artykuł napisany przez Harolda Turnera

29 Września Poinformowałem Subskrybentów, że Prezydent Białorusi Łukaska Zgodził Się Wysłać 120 żołnierzy białoruskich na ukrainski teatra lub listopada do lutego.

Mogę nie tylko potwierdzać, że 100 000 żołnierzy z Rosji już napływa na Białoruś, dziesiątki tysięcy!

Kolejne 80 000 rosyjskich żołnierzy napływa również do Donbasu (nazwa regionu, która obejmuje Ługański i Donieck) – teraz.


Tajne źródła wywiadowcze POTWIERDZAJĄ, że 100 000 osób na teraz zaatakuje obwód trasy wołyński na Ukrainie, aby całkowicie odciąć główne do/z Polski. Aby odciąć się znajdowane/dostawy NATO dla Ukrainy.

100 000 uzupełnionych uzupełnionych działów z, Kurska i Rosowa w Zachodniej Rosji zostanie przeniesiony do Donbasu, aby tam posprzątać.


Siły te są wzmocnione przez sześćset (600) czołgów i 1200 TOMA przywiezionych na front z Azji.

Zbliża się OGROMNA eskalacja.”
https://telegra.ph/file/f35fd2c2450f9292a89d3.png

Czyli szach i mat. Tylko jakoś późno to realizują…. teraz możemy obstawiać co i gdzie pierdyknie. Jakieś małe „meteory” w murikański system satelity?

kula Lis 7 sobota, 1 października 2022, 20:12:59

No i dobrze gada chłop. Pokój będzie ? Będzie.

Najnowsza racjonalna propozycja Dmitrija Miedwiediewa zakończenia działań wojennych na Ukrainie. Miedwiediew: „jeśli Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, możemy ją przyjąć do Rosji, bo po wejściu Ukrainy do Rosji ustaną działania wojenne – przecież Rosja nie może być w stanie wojny ze sobą !

kula Lis 70 niedziela, 2 października 2022, 07:25:56

Wojska alianckie#Jarek Ruszkiewicz SL#Playset

Polecam studzić emocje i nie otwierać jeszcze szampana z okazji „zwycięstwa” banderowskich chachłów. Polecam wysłuchać komentarza:https://www.youtube.com/embed/qWOwupjl5Ss Ukraińcy zaczęli rozumieć, że Vova de Mort Zelensky nie dba o niego, jest tylko marionetką Waszyngtonu. https://t.me/chub_detection/4958

Przejście z soboty na drugi dzień października będzie spokojne. Jutro wrócimy. Będą dla was listy i single, diverchubowie i chubantanci, żyjący i nieżyjący. Ponieważ siły lądowe sił sojuszniczych działają. Nie mają weekendów, przerw na lunch ani snu. Ukraińscy żołnierze mają wybór – życie z założonymi rękami i podniesionym rękami lub śmierć. Którą drogą iść, co wybrać i w co wierzyć, zależy tylko od nich samych. Od osobistej decyzji każdego.
https://t.me/chub_detection/4972

Niektórzy wychodzą z podniesionymi rękami, niektórych wyciąga się najpierw stopy, innych trzeba wypalić z króliczych nor. W tym drugim przypadku stosuje się starą, ale niezwykle skuteczną metodę. Po kilku celnych trafieniach „zapalniczki” nerwy Bandery tracą nerwy, a jednocześnie rozpraszają się jak karaluchy od zapalonych świateł.

Algorytm działań wroga jest spójny i bardziej niż przewidywalny, więc do gry wkraczają nasi dzielni strzelcy. Natychmiast sprowadzają ołowiany deszcz na głowy nazistów, niwecząc wszelkie możliwości ucieczki.

Taki obraz wyłania się dzisiaj w kierunku Siewierska. Żołnierze sił specjalnych Akhmat wraz z ORB i siłami sojuszniczymi powoli oczyszczają odpowiedzialne terytorium z gryzoni Bandera. Już wkrótce jesień. Pola trzeba zasiać, a te szkodniki psują ziemię swoimi dziurami. Nie pracują sami i nie dają innym. A raczej nie. Teraz stały się nawozem.
https://t.me/Kadyrov95V/1166

Poinformowano, że Siły Zbrojne Ukrainy próbują zaatakować region Vysokopolie-Novovorontsovka na zachód od Energodaru

https://twitter.com/GeromanAT/status/1576302984287649793
Mapa działań wojennych i sytuacja na frontach wieczorem 1 października
Kirył Gromow dzisiaj o 00:23

https://u2.9111s.ru/uploads/202210/01/d8934e35b9d11215d6e18842d67b4ccf.jpg Sytuacja na frontach z minionego dnia:

w kierunku Krasnolimanskim Krasny Liman został zwolniony w nocy, najwyraźniej w celu wycofania garnizonu obrońców miasta. Teraz głównymi punktami naszej obrony są północne miasta regionu Ługańska – Swatowo i Kremennaja. W ostatnim i zabrali
ocalały garnizon. W tej chwili wiadomo, że pozycje na autostradzie Kremennaja-Torskoje są wzmacniane.

Kierunek południowy:

na stronie Andreevsky’ego, po wczorajszej nieudanej próbie ataku na Davydov Brod, Siły Zbrojne Ukrainy podjęły dziś nowy manewr na rosyjskich pozycjach w tej osadzie, aby przeciąć drogę do Biełogorki. Wrogowie używali wielu pojazdów samochodowych i opancerzonych, pracowała nad nimi rosyjska artyleria. Atak został odparty, ale walki w okolicy trwają.
w sektorze Olginsky wróg zaatakował w rejonie Wysokopoli z grupą czołgów, ciężkie walki trwają cały dzień i nadal.

Z ciekawostek – Utrata rosyjskiego miasta Krasny Liman wywołała dziś w sieci falę oburzenia. Gorąca dyskusja w otwartych przestrzeniach Telegramu z aktywnym udziałem
Ramzan Kadyrow i Jewgienij Prigozhin o winowajcach porażki doprowadzili do bardzo niejednoznacznego wyniku. Spowodowało to gorącą aprobatę części społeczeństwa – zniesławienie winnych, co zresztą nie przyniosło żadnych konstruktywnych skutków. A w Kijowie tymczasem zacierają ręce, zadowoleni z tej „sprawy”. Dlaczego ich własne „gorące głowy” są czasem gorsze od wroga w wojnie informacyjnej – wyjaśnia Readovka.

Czytaj całość:
https://readovka.news/news/114164 Prigozhin ponownie poparł Kadyrowa

Przedsiębiorca i założyciel Wagnera PKW Jewgienij Prigożyn poparł szefa Czeczenii i wezwał do wysłania osób odpowiedzialnych za obronę Krasnego Limana „na front z bronią automatyczną”.

Odpowiedni komentarz w sieci społecznościowej „VKontakte” opublikowała służba prasowa Prigozhina.

Czytaj
https://cont.ws/@Artemon/2388231
Widać, że pan Kardyrow, albo jest wyznaczony przez Kreml do podpuszczania USA, zachodu i Ukrainy albo ma rozumowanie na poziomie generała brygady a nie polityka.

Przecież celem operacji specjalnej nie są jej cele oficjalne, ale nieoficjalne. Czyli wojna na Ukrainie ma pozbawić USA rolę światowego hegemona i stworzenia świata wielobiegunowego poprzez utratę reputacji USA wśród innych państw.

Skoro utrata miasta Liman miasta powiatowego lub też dużej gminy o liczbie ludności ponad 20 tysięcy jest taka „bolesna” dla Rosjan, to dlaczego USA dokonały sabotażu na sieciach gazu Nrod Stream 1 i 2??? Dlaczego dalej bombardują elektrownie atomową w Zaporożu???

Z punktu widzenia frontu czy nawet dowódcy korpusu utrata miasta ma pozytywne strony. Ukraina teraz musi tam trzymać nowe siły i jeśli chce dalej atakować to musi wysłać więcej ludzi i sprzętu. A naprawdę Ukraina to duże państwo gdzie jest pochowane jeszcze sporo postsowieckiej ciężkiej broni zwożonej z państwa Środkowej Europy czyli nowych członków NATO. Dodatkowo teraz Ukraina musi dostarczać żywność dla wojska i cywili. Natomiast nie oszukujmy się, cywile w mieście frontowym Liman mieli dość czasu aby ewakuować się do Rosji. Znają oni Rosyjski dostali by w Rosji mieszkanie i pracę i przetrwali by te kilka miesięcy aby powrócić do domu. W mieście Liman zostali ludzie którzy czują się Ukraińcami. Te 8 lat ukrainizacji oraz możliwość emigracji zarobkowej na zachód w tym do Polski skutecznie to uczynił. Rozumie to Putin i eksperci od tych spraw.

Wojna na Ukrainie ma fazy. Każda z faz ma kilka planów.

I tak gdyby USA zmusiły Zełeńskiego do negocjacji i warunków Rosji to nie było by aneksji tych ziem. Powstały by republiki państwa buforowe, Ukraina by stała się państwem federalnym z nową konstytucją. Niemcy powróciły by do biznesu z Rosją. Jednak USA uznało i słusznie… że ponownie zbliżenie Niemiec i Rosji to utrata ich wpływów i to znaczących w całej Europie.

Dla USA lepiej jest ciągnąć konflikt ponieważ wtedy duży korporacyjny kapitał ucieknie do zadłużonego po uszy USA. USA już nie liczą na osłabienie Rosji co na wzmocnienie upadającego USA realnym kapitałem z państw zachodniej Europy.

Ta polityka doprowadzić może paradoksalnie do ponownego wzrostu mocarstwowej pozycji Rosji nie tylko na poziomie militarnym ale też gospodarczym i ludnościowym. Nie oszukujmy się bez pieniędzy, jak słusznie zauważył Napoleon nie można prowadzić wojny. Inflacja to jest oznaka utrata pieniędzy przez państwo.

I tak Turcja ze swoją inflacja nie może prowadzić już wojny. Co z tego, że ma „drugą największą armie Nato”, jak inflacja w Turcji w czasie pokoju jest taka jakby te państwo toczyło długą wojnę domową czy z też z Iranem i Irakiem. Polska jak i cała Europa jest już zdemilitaryzowana.

Cel Rosji demilitaryzacji zachodu został spełniony. Polacy i inne narody nie chcą żadnej wojny. Społeczeństwa sprzed 1 wojny światowej były chętne do wojny. Polacy sprzed 2 wojny światowej tuż po odzyskaniu niepodległości byli chętni do wojny… jest to logiczne, sprzed 1 wojną światową potęgi kolonialne były bogate i nie odczuwały skutków wojny dawno. Polacy zaś byli chętni do wojny ponieważ niedawno odzyskali niepodległość i to po zwycięstwie na polach bitwie nad mocarstwami jakimi były ZSRR (bitwa Warszawska) i Niemcy (powstanie Wielkopolskie).

Z Ukraińcami jest podobnie, oni niedawno odzyskali niepodległość, zaś te ziemię Krym i nawet Donbas i Ługańsk stracili bez walki. 8 lat tłoczenia w nich propagandy z technologią i technikami o którym nie śniło się nawet Hitlerowi czy Stalinowi zrobiło swoje.

USA mają zatem świadomość, że jak Ukraina by się poddała to jest po wojnie. Dlatego dla nich zdobycie takiego Limana to jest sukces ogromny…. niczym bitwa pod Wiedniem, bitwa Warszawska… ponieważ przedłuża wojnę która jest i tak przegrana.

kula Lis 70 niedziela, 2 października 2022, 08:32:00

Wojska alianckie#Jarek Ruszkiewicz SL#Playset

Sytuacja w Limanie: Ukraińskie Siły Zbrojne mają poważne straty. Pod Limanem Siły Zbrojne Ukrainy poniosły bardzo ciężkie straty, roztrwoniwszy znaczną część rezerw. O sytuacji w Krasnym Limanie opowiedzieli autorzy kanału Older Edda Telegram, którzy znajdują się bezpośrednio w strefie walk.

„Oddziały kadrowe Sił Zbrojnych FR wzmacniają drogę Kremennaja-Torskoje. W samym Limanie, mimo że herby umieściły w pobliżu steli wideo, potyczki trwają nadal.

W tej chwili herb nie prowadzi aktywnych działań, podobno przegrupowuje się i liczy swoje straty, są bardzo poważne. Nasza sztuka i lotnictwo aktywnie działają.

W tej chwili jedno można powiedzieć na pewno. W przeciwieństwie do przełomu Balakliya, Khokhol poniósł bardzo ciężkie straty w pobliżu Limana, roztrwoniwszy znaczną część rezerw.

Источник: https://rusvesna.su/news/1664626955

O roli generała pułkownika Lapina w operacji specjalnej w Donbasie – dowódca wojskowy. Dowódca wojskowy agencji RIA Nowosti i autor kanału Bairaktar Witnesses Telegram Aleksander Kharchenko skomentował wypowiedź szefa Czeczenii Ramzana Kadyrowa, który oskarżył generała pułkownika Aleksandra Łapina o wycofanie się wojsk alianckich z Limanu .

„Znam towarzysza generalnego z Syrii. W 2017 roku jego ludzie aresztowali mnie na pustyni, spędziłem 4 godziny w opiekuńczych rękach chłopaków z Centralnego Okręgu Wojskowego. Współpracujemy z Chrobrego od czerwca. Mieszkali na linii frontu i wszystko widzieli na własne oczy.

Lisiczańsk upadł dzięki staraniom Centralnego Okręgu Wojskowego. Początkowo miał szturmować Lisiczańsk w czoło, podobnie jak Siewierodonieck. Generał Lapin nalegał na systematyczne okrążanie.

Po utracie Wołczejariwki Ukraińcy zaczęli wycofywać swoje siły z Łysiczańska. Potem mężczyźni z tyłu! okręgi zamknęły okrążenie w rejonie Biełogorowki i przez kolejne 2 dni wykańczały żołnierzy AFU, którzy wyszli na swoje. Dzięki temu manewrowi uniknięto walk ulicznych w Lisiczańsku.

Mogą być roszczenia wobec Lapina, ale z pewnością nie można mu zarzucić tchórzostwa.

Aleksander Pawłowicz zawsze prowadził wojska, w bezpośrednim sąsiedztwie LBS. Przyjechał do Bełogowki samochodem z kierowcą i ochroniarzem! Wszystko! W tym samym czasie przejechał obok płonącego MTLB, który został wysadzony w powietrze przez ukraińskich dywersantów. Dzień później nasza kwatera główna rozebrała ukraiński czołg.

Kiedy nieprzyjaciel zaczął przeprawiać się przez Oskol w małych grupach, generał Lapin poprowadził oddział sił specjalnych i poszedł złapać DRG.

Nie chodzi więc wcale o tchórzostwo i niekompetencję pojedynczego generała. Problem tkwi w systemach komunikacji i sterowania. I obawiam się, że nawet siła Lapina nie wystarczyła tutaj, mimo że próbował naprawić sytuację.

Источник: https://rusvesna.su/news/166465766

kula Lis 70 niedziela, 2 października 2022, 07:55:10

Błazen Zelenski coś wciągnął a potem sam się przyjął do NATO. Teraz jako szef NATO chce III wojny światowej.

Zelenski nie sam się przyjął do NATO. To NATO przyjmuje się do Wodza Zelenskiego !! za jego zgodą oczywiście łaski nie robią chamy. Już podpisał jak widać kogo przyjmie a kto ma wypierdalać. A jak nie to ofensywa będzie sroga.

kula Lis 70 niedziela, 2 października 2022, 07:58:07

Szykują się:

W mendiach jakieś dziwne rzeczy piszą – że jest akcja rzekomo dezinformacyjna o przygotowaniach (nie)rządu do ucieczki z Polski. Ktoś coś słyszał więcej na ten temat?

kula Lis 70 niedziela, 2 października 2022, 08:12:31

Mieszkańcy Wrocławia informują,

że władze rozwiesiły plakaty w języku ukraińskim. W nich Ukraińcy posiadający PESEL są zachęcani do głosowania nad podziałem miejskiego budżetu, a konkretnie: za wybór sposobu udekorowania dzielnicy. We Wrocławiu około 35% mieszkańców to Ukropy a w wojewódzkie dolnośląskim od 500 000 do 700 000 mieszkańców to banderowskie pomioty. Jak się ich dopuści do głosu, to zaraz stanie pomnik Bandery…
https://t.me/Olej_w_Glowie/11543

kula Lis 70 niedziela, 2 października 2022, 09:16:27

Noworosja d. Ukraina czyli denazyfikacja Krainy na U

Informacje. Wzmocnienia się nie pojawiły, więc obrońcy Krasnego Limana musieli się wycofać, by uniknąć okrążenia. Nadal trwa natarcie ukrów, którzy ponosząc niezwykle wysokie straty górują nad wojskami sojuszniczymi ilością mięsa armatniego.

.https://anna-news.info/category/donbass/
.https://anna-news.info/minoborony-rossii-ugroza-okruzheniya-vynudila-soyuznye-vojska-otojti-ot-krasnogo-limana/
.https://anna-news.info/kombat-vostoka-hodakovskij-zayavil-ob-izmenenii-situatsii-v-okrestnostyah-krasnogo-limana/
.https://anna-news.info/donbass-operativnaya-lenta-za-01-10-2022/
.https://southfront.org/category/all-articles/world/europe/ukraine/

Opublikowano za: https://spiritolibero.nowyekran24.com/post/169469,co-powiedzial-prezydent-fr-w-w-putin

Wypowiedz się