WRZESIEŃ 2022: POCZĄTEK KOŃCA JEST TUTAJ

Opublikowano Wrzesień 14, 2022, autor: State of the Nation

Wysłane przez rewizjonistycznych historyków dla pokoju
na świecie SOTN Exclusive

Znaki i zapowiedzi są teraz wszędzie, stale pojawiają się i rosną w liczbie i intensywności z tygodnia na tydzień.

To tak, jakby Wszechświat otworzył kosmiczne wrota, uwalniając potok wróżb i zwiastunów oznaczających, że niesamowita zmiana jest na horyzoncie.

Jednak to, co jest kluczowe, aby zrozumieć, to to, że chociaż wydaje się, że Ojciec Kłamstwa kieruje nadchodzącym “NAJWIĘKSZYM SHOW NA ZIEMI” – KIEDYKOLWIEK, wszystko, co ma się wydarzyć, wydarzy się ściśle według boskiego planu.

Ale nigdy nie zapominajcie, że ten kierowany przez Boga Wielki Ucisk może się rozwinąć tylko z tak dramatycznym skutkiem i tak głębokim wpływem, ponieważ Moce, Które Będą, otrzymały tymczasowo moc, aby to zrobić.

Kim dokładnie są Moce, Które Są?

Globalistyczna kabała Nowego Porządku Świata jest w rzeczywistości zamieszkana przez starożytne linie krwi Illuminati, których imiona nie są nawet zapisane – NIGDZIE.

Prawdziwi przywódcy i najwyżsi decydenci kabała NWO nigdy nie ujawnili się w historii, ponieważ ich niezwykła moc i wpływy przede wszystkim pochodzą z całkowitej tajemnicy i podstępu. Następujący sposób:

Prawo #1:
Prawdziwa światowa moc nigdy, przenigdy się nie ujawnia. Zawsze pozostaje ukryty przed wzrokiem. Jeśli myślisz, że to widzisz, słyszysz, czujesz, to nie jest to prawdziwa moc. Ten trwały modus operandi jest tym, co pozwala prawdziwej mocy ziemskiej pozostać w pozycji wznoszącej, jak również nadal gromadzić jeszcze więcej mocy dla siebie.

Prawo nr 2:
Tajemnica jest esencją jej uścisku nad przyziemną władzą; dlatego zawsze będzie działać z najwyższą tajemnicą. Wraz z ujawnieniem przychodzi wrażliwość, a prawdziwa światowa władza nigdy nie zaryzykuje takiego potencjalnego ujawnienia. Jego wyższa pozycja jest na zawsze utrzymywana i umacniana, ponieważ jest to tajemnica, której nikt nie zna poza samą mocą. Nawet ci, którzy mieszkają blisko szczytu światowej potęgi, nigdy nie wiedzą, od kogo pochodzą rozkazy i nakazy.

Prawo #3:
Podczas obecnego “Wieku Konfliktu” prawdziwa światowa władza nigdy nie zmienia rąk. Może się tak wydawać, ale nigdy tak naprawdę nie robi. Tak jak umiejscowienie władzy geopolitycznej i potęgi militarnej wydaje się przesuwać w ciągu tysiącleci i stuleci od Egipcjan do Greków do Rzymian… dla Francuzów, Hiszpanów, Brytyjczyków i Amerykanów itd., ale prawdziwa siła stojąca za tymi różnymi tronami i armiami była taka sama.

W obecnym, bardzo ciemnym i gęstym okresie czasu moc zawsze płynie do tych linii krwi, które są podporządkowane “Siłom Ciemności”; dlatego wszyscy jesteśmy świadkami następującego faktu życia w 2022 roku: Na poziomie przyziemnym fałsz jest znacznie silniejszy niż prawda, gdy dotyczy mas ludzkości.

Naród wybrany

W każdej cywilizacji, każdej kulturze, każdym społeczeństwie, każdym narodzie, każdej religii, każdej rasie, każdym plemieniu, każdej rodzinie itd., są te dusze, które są przyciągane do światła i te, które lgną do ciemności.

Istnieje jednak specyficzne plemię, któremu dano supremację w operacyjnym prowadzeniu całego serialu tutaj na Ziemi. W związku z tym plemię to otrzymało wyższą pozycję nad wszystkimi innymi grupami i kolektywami.

Ten naród wybrany został specjalnie wybrany, ponieważ wywodził się z linii krwi, która była głęboko uwikłana w tę płaszczyznę egzystencji, nie pokładając żadnej wiary w życiu pozagrobowym; i żyć tylko za to, co można dziś zyskać (czytaj: ukraść).

Starożytni przodkowie tego narodu wybranego (w rzeczywistości sami wybrani) rozwinęli szczególną lojalność wobec określonego bóstwa, które od niepamiętnych czasów kierowało ich przeznaczeniem.

Z powodu niezwykłego wpływu i mocy proroków i astrologów wywieranych na to plemię, zostali oni ostatecznie wtłoczeni w zagrodę gorliwej religijności, która ostatecznie została skierowana na planetę Saturn. Innymi słowy, stali się intensywnie fanatyczną grupą Saturnian, którzy chcieli wszystko pod słońcem, aby przebłagać swojego boga Saturna.

Należy zauważyć, że słowo “Szatan” z Biblii Świętej jest w rzeczywistości słowa “Saturn”. Stąd wyrażenie “Synagoga Szatana” znajdujące się w Nowym Testamencie w Księdze Objawienia nabiera nowego znaczenia.

Ale dlaczego Saturn?

Dlaczego nie Jowisz … lub Słońce … czy Mars?

Ponieważ wcześni hebrajscy astrologowie w pełni rozumieli surową moc i głęboki wpływ, jaki Saturn wywierał na sprawy ludzi na całym świecie – TO DLATEGO.

Poniżej znajduje się znacznie bardziej dogłębne omówienie tego tematu, który został wprowadzony do Internetu po raz pierwszy w historii.

Saturn kontra Jowisz

Ziemska płaszczyzna istnienia i kontinuum czasoprzestrzeni wyróżnia się tak wieloma polaryzacjami. Trzecia gęstość tego Układu Słonecznego jest dosłownie definiowana przez biegunowe przeciwieństwa. Przeciwległe bieguny nie tylko przyciągają się nawzajem z wielką siłą, ale mogą również odpychać się nawzajem w zależności od konkretnego kontekstu.

Oto początek starcia tytanów. Tytani nie są tu używani jak w mitologii greckiej; termin ten jest raczej używany do określenia najpotężniejszych sił w królestwie ziemi, które od niepamiętnych czasów były w ciągłym konflikcie.

Aby właściwie przeniknąć głębiny rzeczywistej historii, ważne jest, aby zrozumieć naturę tych pierwotnych sił w kontekście Układu Słonecznego.

Po cesarzu tego Układu Słonecznego znanego jako Słońce, istnieją główne planety. Weźmy pod uwagę, że dwa największe z nich – jak dotąd – to Jowisz i Saturn.

Gdyby ktoś dokładnie przeanalizował całą historię, stałoby się oczywiste, że każde imperium, każde królestwo, każde lenno, każde państwo narodowe, każdy kraj, każde plemię, każdy klan i każda rodzina doświadczyły rywalizacji i walki związanej z sukcesją. Na przykład to Kain zabił Abla zgodnie z Księgą Rodzaju. Tak rozpoczął się pierwszy rodzinny spór tej rasy ludzkości, który trwa do tego dnia.

Cóż, Układ Słoneczny nie jest inny; dwie największe kule – Jowisz i Saturn – które krążą wokół Słońca, również mają ciągłą rywalizację. Każdy zawsze dąży do zdobycia dominacji na swoich własnych prawach. Ponieważ te dwie ogromne planety są tak duże, ich wpływ na świat ludzi jest również ogromny. Hermetyczna nauka astrologii mówi nam, jak wpływowi są obaj. Astrologowie zawsze odnoszą się do Jowisza i Saturna z wielkim szacunkiem ze względu na ich ogromny wpływ na całą przyziemną sferę życia na Ziemi.

Z powodu tej kosmologicznej rzeczywistości i faktu astrologicznego, ludzie, którzy zamieszkują Ziemię, są nieuchronnie dotknięci potężnymi energiami zarówno Jowisza, jak i Saturna w niezwykle głęboki i fundamentalny sposób. Starożytni doskonale zdawali sobie sprawę z tej planetarnej siły; i dlatego wykonywali regularne rytuały, które przebłagały tych “bogów w niebiosach”. Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że w ten sposób starożytne cywilizacje postrzegały główne planety – jako bóstwa, które przewodziły różnym domenom w Układzie Słonecznym, a zwłaszcza jako władcy wywierający swoją moc i wpływ na różne aspekty ziemskiej egzystencji.

Ponieważ ich imponujące obserwatoria dawały astrologom i astromancerom, kapłanom i prorokom, mędrcom i widzącym, wyroczniom i wróżbitom możliwość oglądania każdego ciała niebieskiego, wiedzieli, że bóstwa planetarne są wielkimi siłami, z którymi należy się liczyć. Faktem historycznym jest, że Jowisz i Saturn były darzone niezwykle dużym szacunkiem dla mocy, którą każdy z nich dzierżył w całym Układzie Słonecznym i poza nim.

Astrologowie okultystyczni byli szczególnie świadomi konieczności i znaczenia, aby nigdy nie rozgniewać tych dwóch tytanów Układu Słonecznego. To nie był przesąd z epoki kamienia łupanego, pamiętajcie, ponieważ wróżbici często tworzyli bezpośrednie korelacje między przyziemnymi sprawami a astrologicznymi tranzytami / konfiguracjami Jowisza i Saturna, gdy podróżowali przez niebo. Ich konfiguracyjne i czasowe związki ze wszystkimi innymi planetami, szczególnie ze Słońcem i Księżycem, szczególnie mówią o panującym stanie rzeczy w całej cywilizacji planetarnej.

“Jak na górze, tak na dole.”

Dzięki temu krytycznemu zrozumieniu tego, w jaki sposób Niebiosa powyżej odzwierciedlają Ziemię poniżej, o wiele łatwiej będzie zrozumieć, co do dzieje się teraz na świecie.

Działka centralna

Od niepamiętnych czasów bracia rywalizują. Nie tylko rywalizują, ale czasami walczą na śmierć i życie, aby zastąpić obecnego władcę, lub jeden po prostu zabija drugiego (Pamiętaj o Kainie i Able). Historia jest pełna tak wielu wojen, które toczyły się w celu ustalenia, kto będzie królem lub królową, prezydentem lub premierem. Podobnie, tam, gdzie chodzi o globalną dominację nad królestwem Ziemi, rywalizacja o królewskość trwa praktycznie od zawsze.

To epickie starcie było nadzorowane przez nadrzędną siłę, którą będziemy nazywać Ojcem Słońcem – bóstwem słonecznym. Patrząc w tym świetle, o wiele łatwiej jest dostrzec, że dwaj synowie – Jowisz i Saturn – po prostu odgrywają swoje przeznaczenie.

Saturn jest dobrze znany jako przynoszący karmę. Jako planeta odpowiedzialna za przeciwności życia, on dostarcza każdą próbę i ucisk na czas. Z tego powodu jest również znany jako Czas Ojca.

Oczywiście, podczas tych najciemniejszych wieków, Saturn nieuchronnie i niestety przyniesie ogromną ilość negatywnej karmy. W końcu losy ogromnej większości istot ludzkich nie są zbyt przyjemne z powodu przytłaczającej akumulacji złej karmy, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Teraz, z tym krytycznym nowym zrozumieniem, powinno być łatwo zrozumieć, że wczesna religia hebrajska rzeczywiście czciła Saturna; podczas gdy Jezus Chrystus był w sercu Jowiszem – Jowisz był planetą “Mistrza Duchowego” dla ludzkości.

Innymi słowy, podczas gdy Saturn gra złego glinę w życiu dusz na całym planie istnienia, Jowisz gra dobrego glinę. Dlatego, jak wspomniano powyżej, to, czego doświadcza teraz cała ludzkość, jest ostatnią bitwą ostatecznej wojny między Siłami Światła a Siłami Ciemności.

Saturnianie, znani również jako sataniści, walczą w imieniu Saturna; a Jupiterianie, znani również jako Jowiszowie, bronią królestwa Ziemi przed tak wieloma więdnącymi atakami na ludzkiego ducha, ludzką duszę i ludzkie ciało.

Wojna na Ukrainie

Lepiej niż inne pola bitewne na świecie, wojna na Ukrainie reprezentuje tę apokaliptyczną wojnę toczącą się między sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Każdy, kto nie widzi jawnych kłamstw, nagich kłamstw i podżegającej do wojny propagandy, która była systematycznie wypluwana przez Oś Zio-Anglo-Amerykańska, nie jest w stanie dostrzec oczywistej prawdy. Sama ta rzeczywistość jest rażącym świadectwem niezrównanej mocy Ojca Kłamstwa, który faktycznie posiada i prowadzi Klan Chazarów.

Wojna na Ukrainie podkreśla również powód, dla którego ta wyrachowana wojna agresji mocarstw zachodnich została celowo rozpoczęta w tym, co kiedyś było znane jako Królestwo Chazarii. Chazaria jest domem przodków najnowszego wcielenia tych linii krwi, które zdecydowały się ubóstwić Saturna (czytaj: Szatana) poprzez przyjęcie judaizmu w 8 wieku.

“Rządząca elita Chazarów została uznana przez Judę Halevi i Abrahama ibn Dauda, że nawróciła się na judaizm rabiniczny w 8 wieku…”

Chazarowie byli prawdopodobnie najbardziej bezwzględni, barbarzyńscy i bezprawi ze wszystkich plemion, jakie kiedykolwiek chodziły po Ziemi. Nie tylko sprawili, że Hunowie wyglądali jak uczniowie, ale wielu Hunów mieszkało w całym królestwie Chazarii.

W rzeczywistości historycznej ich działalność narodowa była niczym innym jak CRIME INC., gdzie terroryzowali wszystkie okoliczne królestwa i plemiona z nieustannym zamiarem gwałcenia, plądrowania i plądrowania wszystkiego, co mogło im ujść na sucho. Każdy, kto przechodził przez Chazarię w tamtych czasach, był po prostu martwym mięsem.

Tak więc, co wydarzyło się tuż przed wcześniej wspomnianym masowym nawróceniem na Judasim, jest to, że chrześcijańska Ruś na północy zrobiła wspólną wyprawę z islamskimi plemionami południa i zagroziła Królestwu Chazarii całkowitym zniszczeniem, gdyby nie zmienili swoich dzikich dróg, co zrobili.

Jednak od tego pamiętnego dnia chazarski kaganat, który był państwem opartym na współczesnej Ukrainie od 7 do 10 wieku naszej ery, zszedł całkowicie pod ziemię z wyraźnym zamiarem podboju świata.

Głównym celem wojny na Ukrainie i prawdziwym powodem, dla którego prezydent Władimir Putin rozpoczął rosyjską “specjalną operację wojskową”, było udaremnienie trwających prób Chazarów osiągnięcia całkowitej dominacji nad światem.

Należy podkreślić, że schemat wyludniania znany jako OPERACJA COVID-19, a także globalne ludobójstwo dokonywane za pośrednictwem Covid Super Vaccination Agenda, były złowrogim pomysłem niegdyś dobrze ukrytego klanu chazarskiego.

Również jako fakt historyczny, wszystkie następujące niszczycielskie wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich 120 lat, były zarówno wymyślone, jak i nadzorowane przez klan chazarski. A bardzo charakterystyczne wspólne wątki, które przewijają się przez każdy z nich, dowodzą ich satanistycznego pochodzenia.

Ludobójstwo Ormian,
I wojna światowa,
rewolucja bolszewicka,
pandemia grypy hiszpanki,
Wielki Kryzys,
ludobójstwo Hołodomoru,
chińska wojna domowa,
II wojna światowa,
wojna koreańska,
Holokaust,
chińska rewolucja kulturalna,
wojna w Wietnamie,
ludobójstwo w Kambodży,
ludobójstwo w Rwandzie,
wojna w Iraku,
ataki terrorystyczne 9/11,
Wojna z terroryzmem,
wojna w Afganistanie,
wojna w Syrii,
wojna w Libii,
wojna na Ukrainie,
pandemia
COVID-19 i Covid Super Vaccination Agenda
mają jedną wspólną cechę – plemię chazarskie.

(Źródło: Dopóki rasa ludzka nie zrozumie nikczemnego działania TRIADY, nic się nigdy nie zmieni.)

Właściwie, gdyby jakikolwiek historyk religii obiektywnie rozważył zakres i wielkość, jak również prawdziwą powagę i niszczycielskie skutki poprzedniej listy kataklizmów, mógłby rozsądnie stwierdzić, że rasa ludzka przeżywa Wielki Ucisk przez wiele dziesięcioleci.

Wielki Ucisk

Co ostatecznie prowadzi nas do Wielkiego Ucisku.

Pomyśl o dzisiejszym świecie jako o kontekście biblijnym.

Szczególnie dla chrześcijan lub dla tych, którzy dorastali w środowisku katolickim lub protestanckim, wyobraźcie sobie, że każda żyjąca osoba doświadcza teraz własnej wersji Księgi Hioba.

Dla osób wyznających inne religie i tradycje duchowe, poniższy link dobrze wyjaśnia trudną sytuację Hioba i jak doszło do jego kłopotliwego położenia zarówno w odniesieniu do Boga, jak i szatana.

Księga Hioba


Proszę sprawdzić ponownie: jest to niezwykle ważna i wrażliwa na czas praca w toku, która szybko ewoluuje, ponieważ różnorodne i historyczne wydarzenia kaskadowo przechodzą przez pierwszą stronę Internetu. Szkielet tej monumentalnej narracji jest rozwijany przez godzinę we współpracy z rewizjonistycznymi historykami na rzecz pokoju na świecie; w związku z tym normalne delegowanie zostało tymczasowo zmienione.


Wysłane przez rewizjonistycznych historyków dla Światowego Pokoju
Stan Narodu
14 września 2022

Comments

 1. adamd says:

  Z sieci….
  “Spójrz na to inaczej.
  Oszczędzisz urazów swojej szczęce, choć myślę, że miałeś na myśli żuchwę.

  Spójrz na te wszystkie profetyczne historie z Ksiąg nie jak na proroctwa przyszłych zdarzeń, tylko jak na scenariusze ułożone przed tysiącami lat.

  Ok 6 tys lat temu powołano do istnienia rasę hybryd ( właściwie to nawet kilka tych hybrydowych ras).
  I ich zadaniem ( między innymi zadaniami) jest realizacja tych scenariuszy, punkt po punkcie.
  Z jednoczesnym nagłaśnianiem tych Ksiąg w mediach, kościołach, sektach , w przepowiedniach jasnowidzów , aby stały się powszechnie znane.
  Po co ?
  Aby wzbudzić strach wśród maluczkich, którzy osobiście może nawet żadnej Księgi nie przeczytali, ale teraz już wiedzą, co tam stoi napisane i że to się sprawdza !
  Co wiec zrobią ci przestraszeni , nie oczytani maluczcy ?
  Buchną na kolana zatrwożeni potęgą Pana !
  Jakiegoś, bo tu każdy będzie wychwalał swojego Pana, mając w głowie zainstalowane już w dzieciństwie, że to ten jego Pan jest jedynym Panem, a reszta się myli i niechybnie pójdzie do piekła.
  I będzie tak trwał na kolanach czekając na koniec świata, zamiast wstać i zacząć robić co trzeba !
  Spróbuj chociaż na chwilę przyjąć ten punkt widzenia, a rzeczywistość stanie się bardziej zrozumiała i….. bardziej przyjazna, mimo szaleństwa galopującego coraz szybciej.

  Grunt to złapać właściwą perspektywę.
  Powodzenia !”

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Bardzo dobre i niezwykle trafne spostrzeżenie… dla owiec, które nie potrafią sobie wyobrazić, jak żyć bez pasterza, czyli pośrednika między Bogiem lub “bogiem”, a człowiekiem, zamiast samemu nawiązać kontakt bezpośrednio bez strachu, zwłaszcza przed “piekłem”, końcem świata itd…
   Dla rozwinięcia wiersz poety Jana Kasprowicza dla “zestrachanych owieczek”, o Jezusie, który incognito zawitał do góralskiej karczmy, by pobiesiadować z gazdami. Nieznajomy okazał się znakomitym kompanem: popijał, sypał dowcipami, i miał w sobie taką ujmującą prostotę, serdeczność. Szybko stał się duszą towarzystwa, a podochoceni górale wraz z piwem serwowali Mu przyśpiewki i inne słone kawały, przyjaźnie przy tym poklepując i rubasznie poszturchując. Coraz serdeczniejsza, familiarna bezpośredniość spowodowała, że Jezus postanowił ujawnić, kim jest… Wystarczyło, że Jezus dał się poznać, a w jednej chwili skończył się nastrój beztroskiej zabawy; zażyłość i poufałość zastąpiła pompatyczna celebra i wyszukana etykieta. Na nic zdały się jego perswazje i protesty. Oni wiedzieli swoje: “jak to przecież wobec Boga nie godzi się inaczej”. Wiele się przy tym namęczyli, wiele namordowali, a w łbach, z których zdążył już wyparować alkohol, pojawiło się trwożliwe pytanie: “Czy też aby nie obraziliśmy Go nazbyt swobodnym zachowaniem ?”… Posępni, utrudzeni i wylęknieni gazdowie chyłkiem opuszczali karczmę, by przez długi czas omijać ją z daleka. Bóg nie znosi namaszczenia, przesadnej powagi, sztywności. Zawsze kochał naturalność i prostotę. Również i dlatego Jezus ostrzegał, że jeśli nie staniemy się jako dzieci, nie otrzymamy przepustki do Królestwa Niebieskiego. Zresztą, właśnie dziecko lub mędrzec najszybciej chwytają istotę Boga.
   Bardzo trafnie ujmuje to starożytna mądrość: „Umiera Mędrzec i Głupiec. Obaj takie same mogą mieć problemy w życiu, ale nie mają takiego samego podejścia do nich. Głupiec uważa, że stanie się cud zbawienia świata, a Mędrzec wie, że ten cud sam ma zrobić. We mgle obaj szukają drogi: Głupiec wiodącej na spotkanie cudu, a Mędrzec umożliwia innym poradzenie sobie z mgłą.”

  • mario42 says:

   Dobry komentarz na pokrzepienie serc.

   Od siebie dodam kilka słów dla wystraszonych maluczkich.
   Szanowni Państwo proszę obejrzeć sobie odcinek serialu 07 zgłoś się “Złocisty”
   albo Klosa “Gruppenführer wolf”

   Schemat działania tej szajki i je pomniejszych kopii jest prawie taki sam jak w powyższych produkcjach.

   Jest grupa osób (uważam oczywiście że ten schemat jest na swój sposób dziedziczny i grupa ta działa od wieków) o możliwościach i wiedzy większej niż mają przeciętne osoby, grupy osób itp.
   Ta grupa działa na patencie, że nad nimi jest jakaś wszechmocna persona, która jest niemożliwa do przezwyciężenia.
   Oczywiście to bajka dla ubogich mentalnie co widać co trochę po różnego rodzaju wpadkach tych niezwyciężonych wszechmocnych przebierańców.

   Tak więc nie bójcie się nie rządzą wami żadni bogowie, a kapłani (jak w filmie Faron) ludzie jak wy z krwi i kości (zepsuci do szpiku kości ) i mający większe możliwości niż pojedyncze osoby ale nie większe niż ludzkość czy pewnego rodzaju egregor, który ta ludzkość mogła by wytworzyć gdyby była bardziej świadoma w swej masie.

   Otwierajcie oczy, nie bójcie się, a wielkość kuli śnieżnej będzie rosła.

   Pozdrawiam

 2. pepe says:

  ,, może się rozwinąć tylko z tak dramatycznym skutkiem i tak głębokim wpływem, ponieważ Moce, Które Będą, otrzymały tymczasowo moc, aby to zrobić.”
  Czyli nowe technologie ?

  Fenicjanie(Kartagińczycy) podbici przez Arabów(islamistów) przyjęli judaizm(kabalistyczny) . To samo zrobili chazarzy?
  ,,Tak więc, co wydarzyło się tuż przed wcześniej wspomnianym masowym nawróceniem na Judasim, jest to, że chrześcijańska Ruś na północy zrobiła wspólną wyprawę z islamskimi plemionami południa i zagroziła Królestwu Chazarii całkowitym zniszczeniem, gdyby nie zmienili swoich dzikich dróg, co zrobili.”
  A ich głównym celem jest pieniądz i władza!

 3. doran65 says:

  mario42 ….ma tutaj 300% prawde, racjeArcykaplani z korporacji , konsorcjum Nadjordanskich gusel(Biblijnych Abrahamowych bozkow) uczynili tez swojego Boga Agenta dla Slowianskich Goi( syna Ciesli z Betlejem nauki Syna Ciesli to: PRZEBACZANIE! DAROWANIE! ZAPOMINANIE! A NIECHTAa bog ich w niebie pokarze KOCHANIE WSZYSTKICH OPRAWCOW I ZBRODNIARZY itp i td. A jakie przykazy ,nakazy maja ” umilowani starsi bracia w wierze☠️JAJA za JAJA,serce za serceoko za oko!! zab za zab ,itp to wlasnie nie kto inny ale KORPORACJA ,KONSORCJUM Nad jordanem tak OBRZEZALA SLOWIANSKICH GOJOW z !!!!!WOLI WALKI O ISTNIENIE,,,,, BIALYCH LUDZI ❤️dzisiaj bialy czlowiek to : BIALY RASISTA! bialy EKSTREMISTA! bialy Nacjonalista! bialy Antysemita Ruski Agent itp itd

Wypowiedz się