BOMBA ATOMOWA: ROTHSCHILDOWIE OPATENTOWALI TESTY BIOMETRYCZNE COVID-19 W 2015 ROKU I W 2017 R.

Autor: Silviu „Silview” Costinescu

Nie jest to dyskusyjne, ponieważ informacje pochodzą z oficjalnych rejestrów patentowych w Holandii i USA. I mamy całą dokumentację

AKTUALIZACJA: Reuters zajął się kontrolą szkód dla tego artykułu i opublikował oszczerstwa na nasz temat, przebrane za „sprawdzanie faktów”.
Sprawdziliśmy fakty ich sprawdzanie faktów fraza po frazie tutaj.

Jak pokazaliśmy w poprzednich ujawnieniach, cała Covidiokracja jest maskaradą i symulacją od dawna przygotowaną przez Bank Światowy / MFW / Rothschildów i ich lemingi, z partnerstwem Rockefellera.
Nasze najnowsze odkrycia pogłębiają te poprzednie rewelacje.

Akceptujemy ten post na stronie WDA jak medal honoru, dziękujemy!

PIERWSZA REJESTRACJA: HOLANDIA, 2015

Źródło: Strona internetowa holenderskiego rejestru patentów

Informacje (dosłowna kopia):

Przewidziana jest metoda pozyskiwania i przesyłania danych biometrycznych (np. parametrów życiowych) użytkownika, w której dane są analizowane w celu ustalenia, czy użytkownik cierpi na infekcję wirusową, taką jak COVID-19. Metoda obejmuje użycie pulsoksymetru do uzyskania co najmniej procentu tętna i nasycenia krwi tlenem, który jest przesyłany bezprzewodowo do smartfona. Aby upewnić się, że dane są dokładne, akcelerometr w smartfonie służy do pomiaru ruchu smartfona i / lub użytkownika. Po uzyskaniu dokładnych danych są one przesyłane do chmury (lub hosta), gdzie dane są wykorzystywane (samodzielnie lub razem z innymi parametrami życiowymi) w celu ustalenia, czy użytkownik cierpi (lub może cierpieć) na infekcję wirusową, taką jak COVID-19. W zależności od konkretnych wymagań, dane, ich zmiany i/lub określenie mogą być wykorzystane do ostrzeżenia personelu medycznego i podjęcia odpowiednich działań.

 

DRUGIE ZGŁOSZENIE: USA, 2017

Szczegółowe informacje poniżej.

POBIERZ Z GOOGLE PATENTS (PDF)

JEDEN KLUCZOWY SZCZEGÓŁ UDERZYŁ MNIE

W TYCH REJESTRACJACH: Obie zostały złożone i zaktualizowane lata temu, ale miały zostać upublicznione we wrześniu 2020 r.

Przeczytaj również: BANK ŚWIATOWY TWIERDZI, ŻE ZESTAWY TESTOWE COVID-19 SĄ SPRZEDAWANE OD 2017 ROKU

To wystarczający dowód na to, że wiedzieli w 2015 roku, co wydarzy się we wrześniu 2020 roku!

 

TRZECIA REJESTRACJA: USA, 2017 (AKTUALIZACJA Z 2015 R.)

Źródło

Zobacz również: [EXCLUSIVE] FINAL EVIDENCE COVID-19 IS A „SIMEX” – PLANNED SIMULATION EXERCISE BY WHO AND WORLD BANK

Zanim przedstawimy patentowe szczegóły techniczne, zastanówmy się przez chwilę lub dwie nad Facebookiem wynalazcy:

Zauważasz cokolwiek?

Zobacz również: NADAL ZAPRZECZASZ, ŻE ROTHSCHILDOWIE STOJĄ ZA WIELKIM RESETEM? PRZESTAŃ, ROBI SIĘ ŚMIESZNIE

Informacje patentowe (dosłowna kopia):

Tytuł: System i metoda wykorzystania, biometrycznych i wyświetlania danych biometrycznych Zgłoszenie patentowe Stanów Zjednoczonych 20170229149 kodem rodzaju: A1

Streszczenie: Przewidziana jest metoda przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych użytkownika, samodzielnie lub razem (w synchronizacji) z innymi danymi, takimi jak dane wideo użytkownika w czasie, gdy dane biometryczne zostały pozyskane. Metoda ta obejmuje przechowywanie danych biometrycznych w taki sposób, aby były powiązane z identyfikatorem i co najmniej jednym znacznikiem czasu (np. czas rozpoczęcia, częstotliwość próbkowania itp.), oraz przechowywanie danych wideo w taki sposób, aby były powiązane z identyfikatorem i co najmniej jednym znacznikiem czasu (np. czas rozpoczęcia). Przechowując dane w ten sposób, dane biometryczne mogą być wyświetlane (w czasie rzeczywistym lub opóźnione) w synchronizacji z danymi wideo, a dane biometryczne mogą być przeszukiwane w celu zidentyfikowania co najmniej jednego zdarzenia biometrycznego. Wideo odpowiadające zdarzeniu biometrycznemu może być następnie wyświetlane samodzielnie lub razem z co najmniej jedną biometrią użytkownika podczas zdarzenia biometrycznego.

Wynalazcy: Rothschild,

Richard A. (Londyn, GB) Macklin,

Dan (Stafford, GB) Slomkowski,

Robin S. (Eugene, OR, US)

Harnischfeger, Taska

(Eugene, OR, US) Numer wniosku: 15/495485 Data publikacji:

08/10/2017 Data zgłoszenia: 24.04.2017 Cytat eksportowy: Kliknij, aby automatycznie generowanie bibliografii

Przypisany:

Rothschild Richard A.

Macklin Dan

Slomkowski Robin S.

Harnischfeger Taska

Klasy międzynarodowe: G11B27/10G06F19/00G06K9/00G11B27/031H04N5/77

Zobacz obrazy patentowe: Pobierz PDF 20170229149

Referencje patentowe w USA:

20160035143 N/A 2016-02-04
20140316713 N/A 2014-10-23
20140214568 N/A 2014-07-31
20090051487 N/A 2009-02-26
20070189246 N/A 2007-08-16

Główny egzaminator: MESA, JOSE M Attorney, Agent lub Firma: Fitzsimmons

IP Law (Gardena, CA, US) Roszczenia: To, co jest zgłaszane, to:

1. Metoda identyfikacji wideo odpowiadającego zdarzeniu biometrycznemu użytkownika, wspomniany film jest wyświetlany wraz z co najmniej jedną biometrią tego użytkownika podczas tego zdarzenia biometrycznego, obejmująca: otrzymanie prośby o rozpoczęcie sesji; używanie co najmniej jednego programu uruchomionego na urządzeniu mobilnym w celu przypisania numeru sesji i czasu rozpoczęcia do tej sesji; odbieranie danych wideo z kamery, wspomniane dane wideo, w tym wideo co najmniej jednego z tych użytkowników i otoczenia wspomnianego użytkownika w pewnym okresie czasu, wspomniany okres czasu rozpoczynający się od wspomnianego czasu rozpoczęcia; otrzymywanie danych biometrycznych z czujnika, wspomnianych danych biometrycznych, w tym wielu wartości na biometrii wspomnianego użytkownika w tym okresie; używając wspomnianego co najmniej jednego programu, aby połączyć co najmniej wspomniany numer sesji i wspomniany czas rozpoczęcia do wspomnianych danych wideo; używając wspomnianego co najmniej jednego programu do powiązania co najmniej wspomnianego numeru sesji, wspomnianego czasu rozpoczęcia i częstotliwości próbkowania do wspomnianych danych biometrycznych, przynajmniej wspomniany numer sesji jest używany do powiązania wspomnianych danych biometrycznych ze wspomnianymi danymi wideo, a przynajmniej wspomniana częstotliwość próbkowania i wspomniany czas rozpoczęcia są używane do łączenia poszczególnych z nich o wspomnianej wielości wartości z indywidualnymi czasami w tym okresie; otrzymanie wspomnianego zdarzenia biometrycznego, wspomnianego zdarzenia biometrycznego obejmującego jedną z wartości i zakres wspomnianych danych biometrycznych; wykorzystanie wspomnianego co najmniej jednego programu do zidentyfikowania pierwszego ze wspomnianej liczby wartości odpowiadających wspomnianemu zdarzeń biometrycznemu; używając wspomnianego co najmniej jednego programu i co najmniej wspomnianego czasu rozpoczęcia, wspomnianej częstotliwości próbkowania i wspomnianego okresu czasu, aby zidentyfikować pierwszy raz w tym okresie odpowiadającym wspomnianemu pierwszemu z tych wielu wartości; i wyświetlanie na wspomnianym urządzeniu mobilnym przynajmniej wspomnianych danych wideo podczas wspomnianego pierwszego razu wraz ze wspomnianą pierwszą ze wspomnianej wielości wartości, w której wspomniany pierwszy raz jest używany do pokazania wspomnianej pierwszej z tej liczby wielu wartości w synchronizacji z częścią wspomnianych danych wideo, które pokazują co najmniej jednego z tych użytkowników i otoczenia wspomnianego użytkownika podczas wspomnianego zdarzenia biometrycznego.

2. Metoda twierdzenia 1, w której wspomniany etap otrzymywania danych biometrycznych z tego czujnika obejmuje ponadto odbieranie danych tętna z monitora tętna.

3. Metoda roszczenia 1, w której wspomniane kroki łączenia wspomnianego numeru sesji ze wspomnianymi danymi wideo i wspomnianymi danymi biometrycznymi obejmują ponadto powiązanie numeru działania zarówno ze wspomnianymi danymi wideo, jak i wspomnianymi danymi biometrycznymi, w których wspomniany numer działania identyfikuje jeden z wielu działań, wspomniana sesja obejmuje wspomnianą wielość działań, a zarówno wspomniany numer sesji, jak i wspomniany numer działania są używane do powiązania wspomnianych danych biometrycznych ze wspomnianymi danymi wideo.

4. Metoda roszczenia 1, w której wspomniany krok przypisania numeru sesji do tej sesji obejmuje dalsze powiązanie opisu wspomnianej sesji z wspomnianą sesją.

5. Metoda roszczenia 1, w której wspomniane etapy otrzymywania danych wideo i danych biometrycznych obejmują ponadto otrzymywanie wspomnianych danych wideo i wspomnianych danych biometrycznych w tym okresie.

6. Metoda roszczenia 1, w której wspomniany etap otrzymywania danych wideo z kamery obejmuje ponadto otrzymanie wspomnianych danych wideo z tej kamery po wspomnianym czasie.

7. Metoda roszczenia 6, obejmująca ponadto etap analizy wspomnianych danych wideo dla identyfikatora identyfikującego wspomnianą sesję, wspomniany identyfikator jest używany przez wspomniany co najmniej jeden program do powiązania wspomnianego numeru sesji ze wspomnianymi danymi wideo.

8. Metoda twierdzenia 1, w której wspomniane etapy identyfikacji pierwszej ze wspomnianej wielości wartości odpowiadających wspomnianemu zdarzeniu biometrycznemu i zidentyfikowania pierwszego przypadku odpowiadającego wspomnianemu pierwszemu z tych wielu wartości obejmuje ponadto identyfikację każdej z tych wielu wartości odpowiadających wspomnianemu zdarzeniu biometrycznemu i identyfikację każdego z tych czasów odpowiadających każdej ze wspomnianych wielu wartości.

9. Metoda roszczenia 8, w której wspomniany krok wyświetlania co najmniej wspomnianych danych wideo podczas wspomnianego pierwszego razu obejmuje wyświetlanie co najmniej wspomnianych danych wideo podczas wspomnianego za każdym razem odpowiadającego każdemu z tych wspomnianych wielu wartości, przy czym wspomniany za każdym razem jest używany do pokazania każdej z tych wspomnianych wielu wartości w synchronizacji z częściami wspomnianych danych wideo, które pokazują co najmniej jednego z tych użytkowników i powiedział otoczenie użytkownika podczas wspomnianego zdarzenia biometrycznego.

10. Metoda roszczenia 1, obejmująca dalsze etapy otrzymywania danych o samorealizacji od wspomnianego użytkownika i łącząca co najmniej wspomniany numer sesji i co najmniej jeden raz ze wspomnianymi danymi samorealizacji, w których wspomniane dane samorealizacji wskazują, jak wspomniany użytkownik czuje się podczas wspomnianego co najmniej jednego razu, i powiedział, że co najmniej jeden raz jest używany do wyświetlania wspomnianych danych samorealizacji w synchronizacji z co najmniej jedną częścią wspomnianych danych wideo.

11. System identyfikacji wideo odpowiadającego zdarzeniu biometrycznemu użytkownika, przy czym wspomniany film jest wyświetlany wraz z co najmniej jedną biometrią tego użytkownika podczas tego zdarzenia biometrycznego, składający się z: co najmniej jednego serwera w komunikacji z siecią rozległą (WAN); urządzenie mobilne w komunikacji z tym co najmniej jednym serwerem za pośrednictwem wspomnianej sieci WAN, wspomniane urządzenie mobilne składające się z: wyświetlacza; co najmniej jeden procesor do pobierania instrukcji odczytu maszynowego z tego co najmniej jednego serwera; oraz co najmniej jedno urządzenie pamięci do przechowywania wspomnianych instrukcji do odczytu maszynowego, przy czym wspomniane instrukcje odczytu maszynowego są przystosowane do wykonywania kroków: odbierania żądania rozpoczęcia sesji; przypisanie numeru sesji i godziny rozpoczęcia do tej sesji; odbieranie danych wideo z kamery, wspomniane dane wideo, w tym wideo co najmniej jednego z tych użytkowników i otoczenia wspomnianego użytkownika w danym okresie czasu; otrzymywanie danych biometrycznych z czujnika, wspomnianych danych biometrycznych, w tym wielu wartości na biometrii wspomnianego użytkownika w tym okresie; powiązanie co najmniej wspomnianego numeru sesji i czasu rozpoczęcia ze wspomnianymi danymi wideo; powiązanie co najmniej wspomnianego numeru sesji, wspomnianego czasu rozpoczęcia i częstotliwości próbkowania ze wspomnianymi danymi biometrycznymi, przynajmniej wspomniany numer sesji jest używany do powiązania wspomnianych danych biometrycznych ze wspomnianymi danymi wideo, a przynajmniej wspomniana częstotliwość próbkowania i wspomniany czas rozpoczęcia są wykorzystywane do łączenia poszczególnych z tych o wspomnianej wielości wartości z indywidualnymi czasami w tym okresie; otrzymanie wspomnianego zdarzenia biometrycznego, wspomnianego zdarzenia biometrycznego obejmującego jedną z wartości i zakres wspomnianych danych biometrycznych; określenie pierwszej ze wspomnianej wielości wartości odpowiadających wspomnianemu zdarzeniu biometrycznemu; określenie po raz pierwszy we wspomnianym okresie czasu odpowiadającym wspomnianemu pierwszemu z tych wielu wartości; i wyświetlanie na wspomnianym wyświetlaczu przynajmniej wspomnianych danych wideo podczas wspomnianego pierwszego razu wraz ze wspomnianą pierwszą z tych wielu wartości, w których wspomniany pierwszy raz jest używany do pokazania wspomnianej pierwszej z tej liczby wartości w synchronizacji z częścią wspomnianych danych wideo, które pokazują co najmniej jednego z tych użytkowników i otoczenia wspomnianego użytkownika podczas wspomnianego zdarzenia biometrycznego.

12. System roszczenia 11, w którym wspomniany etap otrzymywania danych biometrycznych z tego czujnika obejmuje ponadto odbieranie danych tętna z czujnika tętna.

13. System roszczenia 11, w którym wspomniane kroki łączenia wspomnianego numeru sesji ze wspomnianymi danymi wideo i wspomnianymi danymi biometrycznymi obejmują ponadto powiązanie numeru działania zarówno ze wspomnianymi danymi wideo, jak i wspomnianymi danymi biometrycznymi, w których wspomniany numer działania identyfikuje jedno z wielu działań, wspomniana sesja obejmuje wspomnianą wielość działań, a zarówno wspomniany numer sesji, jak i wspomniany numer działania są używane do powiązania wspomnianych danych biometrycznych ze wspomnianymi danymi wideo.

14. System zastrzeżenia 11, w którym wspomniane etapy otrzymywania danych wideo i danych biometrycznych obejmują ponadto otrzymywanie wspomnianych danych wideo i wspomnianych danych biometrycznych w tym okresie.

15. System zastrzeżenia 11, w którym wspomniany etap otrzymywania danych wideo z kamery obejmuje ponadto otrzymanie wspomnianych danych wideo z tej kamery po wspomnianym czasie.

16. System roszczenia 15, w którym wspomniane instrukcje do odczytu maszynowego są dodatkowo dostosowywane do wykonywania etapu analizy wspomnianych danych wideo dla kodu kreskowego, wspomnianego kodu kreskowego identyfikującego wspomniany numer sesji i używanego do powiązania wspomnianego numeru sesji ze wspomnianymi danymi wideo.

17. System twierdzenia 11, w którym wspomniane etapy identyfikacji pierwszej ze wspomnianej wielości wartości odpowiadających wspomnianej biometrycznej parzystości i zidentyfikowania pierwszego razu odpowiadającego wspomnianemu pierwszemu z tej liczby wielu wartości obejmuje ponadto identyfikację każdej ze wspomnianych wielu wartości odpowiadających wspomnianemu zdarzeniu biometrycznemu i identyfikację każdego z tych zdarzeń biometrycznych i identyfikację każdego z tych razem odpowiadających każdej ze wspomnianych wielu wartości.

18. System roszczenia 17, w którym wspomniany krok wyświetlania co najmniej wspomnianych danych wideo podczas wspomnianego pierwszego razu obejmuje wyświetlanie co najmniej wspomnianych danych wideo podczas wspomnianego za każdym razem odpowiadającego każdemu z tych wspomnianych wielu wartości, w którym wspomniany za każdym razem jest używany do pokazania każdej z tych wielu wartości w synchronizacji z częściami wspomnianych danych wideo, które pokazują co najmniej jednego z tych użytkowników i powiedział otoczenie użytkownika podczas wspomnianego zdarzenia biometrycznego.

19. System roszczenia 11, w którym wspomniane instrukcje do odczytu maszynowego są dodatkowo dostosowywane do wykonywania kroków otrzymywania danych samorealizacji od wspomnianego użytkownika i łączenia wspomnianego numeru sesji i co najmniej raz ze wspomnianymi danymi samorealizacji, w których wspomniane dane samorealizacji wskazują, jak wspomniany użytkownik czuje się podczas wspomnianego co najmniej jednego razu, a powiedział, że co najmniej jeden raz jest używany do wyświetlania wspomnianych danych samorealizacji w synchronizacji z co najmniej jedną częścią powiedział dane wideo.

20. Metoda wyświetlania wideo w synchronizacji z co najmniej jedną biometrią uczestnika, obejmująca: użycie co najmniej jednego programu uruchomionego na urządzeniu komputerowym w celu przypisania numeru sesji i czasu rozpoczęcia do tej sesji; odbieranie danych wideo z co najmniej jednej kamery, wspomniane dane wideo, w tym wideo co najmniej jednego z tych osób i otoczenia tego obiektu przez pewien okres czasu; otrzymywanie danych biometrycznych z co najmniej jednego czujnika, wspomnianych danych biometrycznych, w tym wielu wartości na co najmniej jednej biometrii wspomnianego podmiotu w tym okresie; używając wspomnianego co najmniej jednego programu, aby połączyć co najmniej wspomniany numer sesji i wspomniany czas rozpoczęcia do wspomnianych danych wideo; używając wspomnianego co najmniej jednego programu do powiązania co najmniej wspomnianego numeru sesji, wspomnianego czasu rozpoczęcia i co najmniej jednej próbki z wspomnianymi danymi biometrycznymi; otrzymanie zdarzenia biometrycznego, wspomnianego zdarzenia biometrycznego składającego się z jednej wartości i zakresu wspomnianych co najmniej jednego zdarzenia biometrycznego; wykorzystanie wspomnianego co najmniej jednego programu do identyfikacji poszczególnych programów o wspomnianej wielości wartości odpowiadających wspomnianemu zdarzeń biometrycznemu; używając wspomnianego co najmniej jednego programu i co najmniej wspomnianego czasu rozpoczęcia, powiedział co najmniej jedną częstotliwość próbkowania i wspomniany okres czasu na zidentyfikowanie poszczególnych czasów w tym okresie czasu odpowiadającym wspomnianym indywidualnym o wspomnianej wielości wartości; i wyświetlanie na wspomnianym urządzeniu komputerowym przynajmniej wspomnianych danych wideo i wspomnianych indywidualnych danych o wspomnianej wielości wartości, w których wspomniane indywidualne czasy są używane do pokazania wspomnianych indywidualnych wartości o wspomnianej wielości wartości w synchronizacji z częściami wspomnianych danych wideo, które pokazują co najmniej jeden z tych badanych i otoczenia tego podmiotu podczas wspomnianego zdarzenia biometrycznego.

Opis:

ODSYŁACZ DO POWIĄZANYCH ZASTOSOWAŃ

Niniejszy wniosek jest kontynuacją ser. nr 15/293,211, złożonego 13 października 2016 r., który rości sobie pierwszeństwo zgodnie z 35 U.S.C. § 119 (e) do tymczasowego wniosku USA nr 62/240,783, złożonego 13 października 2015 r., Które to wnioski są wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu, w całości, przez odniesienie.

KONTEKST WYNALAZKU

1. Dziedzina wynalazku

Niniejszy wynalazek odnosi się do odbioru i wykorzystania danych biometrycznych, a w szczególności do systemu i metody wyświetlania co najmniej jednej biometrii użytkownika wraz z filmem użytkownika w czasie, gdy co najmniej jeden biometryczny jest mierzony i / lub odbierany.

2. Opis powiązanych dzieł sztuki

Ostatnio opracowano urządzenia, które są w stanie mierzyć, wykrywać lub szacować w wygodnej obudowie co najmniej jedną lub więcej metryk związanych z cechami fizjologicznymi, powszechnie określanymi jako dane biometryczne. Na przykład opracowano urządzenia przypominające zegarki, które są w stanie zmierzyć tętno lub puls danej osoby i, wykorzystując te dane wraz z innymi informacjami (np. Wiek, waga itp.), Aby obliczyć wynik, taki jak całkowita liczba kalorii spalonych przez daną osobę w danym dniu. Podobne urządzenia zostały opracowane do pomiaru, wykrywania lub szacowania innych rodzajów wskaźników, takich jak ciśnienie krwi, wzorce oddychania, skład oddechu, wzorce snu i poziom alkoholu we krwi, aby wymienić tylko kilka. Urządzenia te są ogólnie określane jako urządzenia biometryczne lub urządzenia do pomiaru biosensora.

Podczas gdy rodzaje urządzeń biometrycznych stale rosną, sposób wykorzystania danych biometrycznych pozostaje stosunkowo statyczny. Na przykład dane tętna są zwykle używane do podawania indywidualnych informacji o pulsie i spalonych kaloriach. Na przykład dane dotyczące alkoholu we krwi są zwykle wykorzystywane do podawania indywidualnych informacji na temat poziomu alkoholu we krwi oraz do informowania osoby o tym, czy może ona bezpiecznie lub legalnie prowadzić pojazd silnikowy. Na jeszcze innym przykładzie, wzorzec oddychania danej osoby (mierzalny na przykład przez poziom głośności w decybelach lub przez zmiany poziomu decybeli w odstępie czasu) może być monitorowany przez lekarza, pielęgniarkę lub technika medycznego w celu ustalenia, czy dana osoba cierpi na bezdech senny.

Chociaż dane biometryczne są użyteczne same w sobie, takie dane byłyby bardziej pouczające lub dynamiczne, gdyby można je było łączyć z innymi danymi (np. danymi wideo itp.), dostarczanymi (np. bezprzewodowo, przez sieć itp.) do urządzenia zdalnego i /lub przeszukiwalnymi (np. umożliwiającymi szybką identyfikację pewnych warunków, takich jak podwyższone tętno) i/lub przeszukiwalnymi krzyżowo (np. wykorzystanie danych biometrycznych do zidentyfikowania sekcji wideo ilustrującej określoną cechę lub odwrotnie). Istnieje zatem potrzeba stworzenia wydajnego systemu i metody, które są w stanie osiągnąć przynajmniej niektóre, a nawet wszystkie z powyższych korzyści, a także zdolne do łączenia danych generowanych w formie automatycznej lub ręcznej przez różne urządzenia, które często wykorzystują systemy operacyjne lub technologie (np. platformy sprzętowe, protokoły, typy danych itp.), które są ze sobą niezgodne.

W niektórych przykładach wykonania niniejszego wynalazku system i / lub metoda jest skonfigurowana do odbierania, zarządzania i filtrowania ilości informacji w odpowiednim czasie i opłacalnie, a także może mieć dodatkową wartość poprzez dokładny pomiar, wizualizację (np. Zsynchronizowaną wizualizację itp.) oraz szybkie powiadamianie punktów danych, które znajdują się poza (lub w) zdefiniowanym lub wstępnie zdefiniowanym zakresie.

Taki system i/lub metoda może być wykorzystywana przez osobę fizyczną (np. sportowca itp.) lub jej trenera, trenera itp., do wizualizacji osoby podczas wykonywania zawodów sportowych (np. jogging, jazda na rowerze, podnoszenie ciężarów, gra w piłkę nożną itp.) w czasie rzeczywistym (na żywo) lub później, wraz z jednocześnie zmierzonymi danymi biometrycznymi danej osoby (np. Tętno itp.) i / lub jednocześnie zebranymi „danymi samorealizacji”, ” lub dane empiryczne generowane przez podmiot, w których osoba wprowadza własne subiektywne stany fizyczne lub psychiczne podczas ćwiczeń, sprawności fizycznej lub aktywności / treningu sportowego (np. Odczuwanie początku „przypływu” adrenaliny lub endorfin w systemie, uczucie zmęczenia, „uzyskanie drugiego wiatru” itp.). Pozwoliłoby to osobie (np. osobie, trenerowi danej osoby, stronie trzeciej itp.) monitorować / obserwować fizjologiczne i / lub subiektywne cechy psychologiczne osoby podczas oglądania lub przeglądania osoby w wykonywaniu wydarzenia sportowego lub innej aktywności fizycznej. Takie wprowadzanie danych samorealizacji może być osiągnięte za pomocą różnych metod, w tym automatycznie, oznaczonych znacznikiem czasu w systemie notatek głosowych, krótkich lub skrótowych poleceń klawiszowych na smartfonie, inteligentnego zegarka, włączonej opaski fitness lub jakiejkolwiek innej metody wprowadzania połączonej z systemem, która jest wygodna do wykorzystania przez osobę, aby nie utrudniać (lub tak mało, jak to możliwe) przepływu i praktyki przez osobę fizyczną czynności w toku.

Taki system i/lub metoda ułatwiłaby również np. zdalną obserwację i diagnostykę w zastosowaniach telemedycznych, gdzie istnieje potrzeba, aby personel medyczny, strona monitorująca lub rodzic mieli jasne i szybkie potwierdzenie tożsamości pacjenta lub niemowlęcia, a także ich widocznego stanu fizycznego, wraz z jednocześnie generowanymi danymi biometrycznymi i/lub samorealizacyjnymi.

Ponadto system lub metoda powinny również zapewniać uczestnikowi lub stronie monitorującej sposób wykorzystania indeksowania wideo do skutecznego i intuicyjnego porównywania, mapowania i oceny danych uczestnika, zarówno na podstawie własnej historii biometrycznej uczestnika, jak i próbek danych innych uczestników lub porównywalnych danych demograficznych, niezależnie od platform operacyjnych lub aplikacji, które zostały wykorzystane do wygenerowania informacji biometrycznych i wideo. Dzięki możliwości filtrowania/wyszukiwania konkretnych zdarzeń (np. zdarzeń biometrycznych, zdarzeń samorealizacji, zdarzeń fizycznych itp.), pozyskane dane można zmniejszyć lub edytować (np. w celu utworzenia „bębna podświetlenia” itp.), Zachowując synchronizację między poszczególnymi segmentami wideo a zmierzonymi i / lub zebranymi danymi (np. Dane biometryczne, dane samorealizacji, dane GPS itp.). Takie kompleksowe indeksowanie zdarzeń, a wraz z nim możliwość przeprowadzenia ustrukturyzowanej agregacji powiązanych danych (wideo i innych) z (lub bez) danymi od innych osób lub innych istotnych źródeł, może być również wykorzystana do zapewnienia bogatszych poziomów informacji za pomocą metod analizy „Big Data” i „uczenia maszynowego” oraz dodania sztucznej inteligencji („AI”) do wdrożenia zaleceń i wezwań do działania.

PODSUMOWANIE WYNALAZKU

Niniejszy wynalazek zapewnia system i metodę wykorzystywania, przetwarzania, indeksowania, porównywania, klasyfikowania, porównywania i wyświetlania danych biometrycznych lub wynikających z nich, samodzielnie lub razem (np. w synchronizacji) z innymi danymi (np. danymi wideo itp.). Preferowane przykłady wykonania niniejszego wynalazku działają zgodnie z urządzeniem komputerowym (np. smartfonem itp.) w komunikacji z co najmniej jednym urządzeniem zewnętrznym (np. urządzenie biometryczne do pozyskiwania danych biometrycznych, urządzenie wideo do pozyskiwania danych wideo itp.). W pierwszym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku dane wideo, które mogą obejmować dane audio, oraz dane nie-wideo, takie jak dane biometryczne, są przechowywane oddzielnie na urządzeniu komputerowym i łączone z innymi danymi, co umożliwia wyszukiwanie i synchronizację danych wideo i nie-wideo.

W jednym z przykładów niniejszego wynalazku aplikacja (np. działająca na urządzeniu obliczeniowym itp.) zawiera wiele modułów do wykonywania wielu funkcji. Na przykład aplikacja może zawierać moduł przechwytywania wideo do odbierania danych wideo z kamery wewnętrznej i / lub zewnętrznej oraz moduł przechwytywania biometrycznego do odbierania danych biometrycznych z wewnętrznego i / lub zewnętrznego urządzenia biometrycznego. Platforma kliencka może również zawierać moduł interfejsu użytkownika, umożliwiający użytkownikowi interakcję z platformą, moduł edycji wideo do edycji danych wideo, moduł obsługi plików do zarządzania danymi, moduł bazy danych i synchronizacji do replikacji danych, moduł algorytmu do przetwarzania otrzymanych danych, moduł udostępniania i / lub przechowywania danych, oraz centralny moduł logowania i identyfikatora do łączenia się z zewnętrznymi serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook™.

Moduły te mogą być używane na przykład do rozpoczęcia nowej sesji, odbierania danych wideo dla sesji (tj. Za pośrednictwem modułu przechwytywania wideo) i odbierania danych biometrycznych dla sesji (tj. Za pośrednictwem modułu przechwytywania biometrycznego). Dane te mogą być przechowywane w pamięci lokalnej, w lokalnej bazie danych i/lub na zdalnym urządzeniu pamięci masowej (np. w firmowej chmurze lub w usłudze chmury innej firmy, takiej jak Dropbox™ itp.). W preferowanym przykładzie wykonania dane są przechowywane w taki sposób, że są połączone z informacjami, które (i) identyfikują sesję i (ii) umożliwiają synchronizację.

Na przykład dane wideo są najlepiej powiązane z co najmniej godziną rozpoczęcia (np. czasem rozpoczęcia sesji) i identyfikatorem. Identyfikatorem może być pojedynczy numer jednoznacznie identyfikujący sesję lub wielość liczb (np. wielość globalnych lub uniwersalnych unikalnych identyfikatorów (GUID/UUID)), gdzie pierwsza liczba jednoznacznie identyfikująca sesję, a druga jednoznacznie identyfikuje działanie w ramach sesji, umożliwiając sesji włączenie wielu działań. Identyfikator może również zawierać nazwę sesji i/lub opis sesji. Inne informacje o danych wideo (np. długość filmu, źródło wideo itp.) (tj. „metadane wideo”) mogą być również przechowywane i łączone z danymi wideo. Dane biometryczne są najlepiej powiązane z co najmniej czasem rozpoczęcia (np. tym samym czasem rozpoczęcia powiązanym z danymi wideo), identyfikatorem (np. tym samym identyfikatorem powiązanym z danymi wideo) oraz częstotliwością próbkowania, która określa szybkość, z jaką dane biometryczne są odbierane i/lub przechowywane.

Po zapisaniu i połączeniu danych wideo i biometrycznych można użyć algorytmów do wyświetlania danych razem. Na przykład, jeśli dane biometryczne są przechowywane z częstotliwością próbkowania 30 próbek na minutę (spm), algorytmy mogą być użyte do wyświetlenia pierwszej wartości biometrycznej (np. poniżej danych wideo, nałożonej na dane wideo itp.) na początku klipu wideo, druga wartość biometryczna dwie sekundy później (dwie sekundy po klipie wideo), trzecia wartość biometryczna dwie sekundy później (cztery sekundy w klipie wideo) itp. W alternatywnych przykładach wykonania niniejszego wynalazku dane nie-wideo (np. dane biometryczne, dane samorealizacji itp.) mogą być przechowywane z mnogością znaczników czasu (np. pojedyncze znaczniki lub przesunięcia dla każdej przechowywanej wartości lub indywidualne częstotliwości próbkowania dla każdego typu danych), które mogą być używane wraz z czasem rozpoczęcia do synchronizacji danych nie-wideo z danymi wideo.

W jednym z przykładów niniejszego wynalazku urządzenie biometryczne może zawierać czujnik do wykrywania danych biometrycznych, wyświetlacz do łączenia się z użytkownikiem i wyświetlania różnych informacji (np. dane biometryczne, dane konfiguracji, dane operacyjne, takie jak start, stop i pauza itp.), pamięć do przechowywania wykrywanych danych biometrycznych, transceiver do komunikacji z przykładowym urządzeniem komputerowym, oraz procesor do obsługi i/lub obsługi urządzenia nadawczo-odbiorczego, pamięci, czujnika i wyświetlacza. Przykładowe urządzenie komputerowe zawiera transceiver (1) do odbierania danych biometrycznych z przykładowego urządzenia biometrycznego, pamięć do przechowywania danych biometrycznych, wyświetlacz do łączenia się z użytkownikiem i wyświetlania różnych informacji (np. dane biometryczne, dane konfiguracji, dane operacyjne, takie jak start, zatrzymanie i pauza, wprowadzanie komentarzy w sesji lub dodawanie notatek głosowych itp.), klawiatura (lub inne dane wejściowe użytkownika) do odbierania danych wejściowych użytkownika, transceiver (2) do dostarczania danych biometrycznych do urządzenia komputerowego hosta za pośrednictwem Internetu oraz procesor do obsługi i / lub sterowania transceiver (1), transceiver (2), klawiatura, wyświetlacz i pamięć.

Klawiatura (lub inne urządzenie wejściowe) w urządzeniu komputerowym lub alternatywnie klawiatura (lub inne urządzenie wejściowe) w urządzeniu biometrycznym może być używana do wprowadzania danych samorealizacji lub danych o tym, jak użytkownik czuje się w określonym czasie. Na przykład, jeśli użytkownik czuje się zmęczony, może wprowadzić „T” na klawiaturze. Jeśli użytkownik czuje, że jego endorfiny zaczynają działać, użytkownik może wprowadzić „E” na klawiaturze. A jeśli użytkownik dostaje drugi wiatr, użytkownik może wprowadzić „S” na klawiaturze. Alternatywnie, aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę podczas ćwiczeń lub aktywności sportowej, można wstępnie przypisać przyciski z krótkim kodem, takie jak T, E i S, takie jak numery telefonów szybkiego wybierania dla często wywoływanych kontaktów na smartfonie itp., Które można wybrać ręcznie lub za pomocą rozpoznawania głosu. Dane te (np. wpis lub jego reprezentacja) są następnie przechowywane i łączone z częstotliwością próbkowania (np. dane biometryczne) lub danymi znacznika czasu, które mogą być czasem lub przesunięciem czasu rozpoczęcia naciśnięcia każdego przycisku. Pozwoliłoby to na synchronizację danych samorealizacji z danymi wideo. Pozwoliłoby to również na przeszukiwanie lub filtrowanie danych samorealizacji, takich jak dane biometryczne (np. w celu znalezienia wideo odpowiadającego konkretnemu zdarzeniu, na przykład gdy użytkownik zaczął czuć się zmęczony itp.).

W alternatywnym ucieleśnieniu niniejszego wynalazku, urządzenie komputerowe (np. inteligentny telefon itp.) jest również w komunikacji z urządzeniem komputerowym hosta za pośrednictwem sieci rozległej („WAN”), takiej jak Internet. To wykonanie pozwala urządzeniu komputerowemu pobrać aplikację z urządzenia komputerowego hosta, odciążyć co najmniej niektóre z wyżej wymienionych funkcji do urządzenia komputerowego hosta i przechowywać dane na urządzeniu komputerowym hosta (np. umożliwiając przeglądanie danych wideo, samodzielnie lub zsynchronizowanych z danymi nie-wideo, takimi jak dane biometryczne i dane samorealizacji, przez inne urządzenie sieciowe). Na przykład oprogramowanie działające na urządzeniu komputerowym (np. aplikacja, program itp.) może umożliwiać użytkownikowi odtwarzanie danych wideo i/lub audio, ale nie synchronizowanie danych wideo i/lub audio z danymi biometrycznymi. Może to być spowodowane tym, że urządzenie komputerowe hosta jest używane do przechowywania danych krytycznych dla synchronizacji (indeks znacznika czasu, metadane, dane biometryczne, częstotliwość próbkowania itp.) i/lub oprogramowanie działające na urządzeniu komputerowym hosta jest niezbędne do synchronizacji. Na przykład oprogramowanie działające na urządzeniu komputerowym może zezwalać użytkownikowi na odtwarzanie danych wideo i/lub audio, samodzielnie lub zsynchronizowanych z danymi biometrycznymi, ale może nie zezwalać urządzeniu komputerowemu (lub może ograniczać zdolność urządzenia komputerowego) na wyszukiwanie lub inną ekstrapolację z danych biometrycznych lub przetwarzanie danych biometrycznych w celu zidentyfikowania odpowiednich części (np. które mogą być wykorzystane do utworzenia „kołowrotka podświetlenia” zsynchronizowanych danych wideo/audio/biometrycznych) lub do uszeregowania danych biometrycznych i/lub wideo. Może to wynikać z faktu, że urządzenie komputerowe hosta jest używane do przechowywania danych o krytycznym znaczeniu dla wyszukiwania i/lub uszeregowania danych biometrycznych (dane biometryczne, metadane biometryczne itp.) i/lub oprogramowania niezbędnego do wyszukiwania (lub przeprowadzania wyszukiwania zaawansowanego) i/lub rankingu (lub przeprowadzania zaawansowanego rankingu) danych biometrycznych.

W jednym z przykładów niniejszego wynalazku dane wideo, które mogą również zawierać dane audio, zaczynają się w czasie „T” i trwają przez czas „n”. Dane wideo są najlepiej przechowywane w pamięci (lokalnie i/lub zdalnie) i łączone z innymi danymi, takimi jak identyfikator, godzina rozpoczęcia i czas trwania. Takie dane wiążą dane wideo z co najmniej konkretną sesją, określonym czasem rozpoczęcia i identyfikują czas trwania filmu w nim zawartego. W jednym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku każda sesja może obejmować różne działania. Na przykład wycieczka do Berlina w określonym dniu (sesja) może obejmować przejażdżkę rowerem po mieście (pierwsza aktywność) i spacer po parku (druga aktywność). W związku z tym identyfikator może zawierać zarówno identyfikator sesji, jednoznacznie identyfikujący sesję za pomocą globalnie unikalnego identyfikatora (GUID), jak i identyfikator działania, jednoznacznie identyfikujący działanie za pomocą globalnie unikalnego identyfikatora (GUID), w którym relacja sesja/działanie jest relacją rodzic/dziecko.

W jednym z przykładów wykonania niniejszego wynalazku dane biometryczne są przechowywane w pamięci i powiązane z identyfikatorem i częstotliwością próbkowania „m”. Umożliwia to powiązanie danych biometrycznych z danymi wideo podczas odtwarzania. Na przykład, jeśli identyfikator jest jeden, czas rozpoczęcia to 13:00, czas trwania wideo to jedna minuta, a częstotliwość próbkowania wynosi 30 spm, wówczas odtwarzanie wideo o 14:00 spowoduje wyświetlenie pierwszej wartości biometrycznej (np. pod filmem, nad filmem itp.) o 14:00, druga wartość biometryczna, która ma być wyświetlana (np. pod filmem, nad filmem itp.) dwie sekundy później i tak dalej, aż film zakończy się o 14:01. Podczas gdy dane samorealizacji mogą być przechowywane jak dane biometryczne (np. powiązane z częstotliwością próbkowania), jeśli takie dane są odbierane tylko okresowo, korzystniejsze może być przechowywanie tych danych powiązanych z identyfikatorem i znacznikiem czasu, gdzie „m” oznacza albo czas, w którym dane samorealizacji zostały otrzymane, albo przesunięcie między tym czasem a czasem rozpoczęcia (np. dziesięć minut i cztery sekundy po godzinie rozpoczęcia itp.). Przechowując dane wideo i inne niż wideo oddzielnie od siebie, dane można łatwo wyszukiwać i synchronizować.

W odniesieniu do powiązania danych z identyfikatorem, który może być powiązany z innymi danymi (np. czas rozpoczęcia, częstotliwość próbkowania itp.), Jeśli dane są odbierane w czasie rzeczywistym, dane mogą być powiązane z identyfikatorem (identyfikatorami) bieżącej sesji (i / lub działania). Jednakże, gdy dane są odbierane po fakcie (np. po zakończeniu sesji), istnieje kilka sposobów, w jakie dane mogą być powiązane z konkretną sesją i / lub aktywnością (lub identyfikatorami) z nimi powiązanymi). Dane mogą być łączone ręcznie (np. przez użytkownika) lub automatycznie łączone za pośrednictwem aplikacji. W odniesieniu do tych ostatnich można to osiągnąć, na przykład, porównując czas trwania otrzymanych danych (np. długość filmu) z czasem trwania sesji i / lub aktywności, zakładając, że otrzymane dane są związane z ostatnią sesją i / lub aktywnością, lub analizując dane zawarte w otrzymanych danych. Na przykład w jednym przykładzie wykonania dane dołączone do otrzymanych danych (np. metadane) mogą identyfikować czas i/lub lokalizację powiązaną z danymi, które można następnie wykorzystać do powiązania otrzymanych danych z sesją i/lub aktywnością. W innym przykładzie wykonania urządzenie komputerowe może wyświetlać dane (np. kod kreskowy, taki jak kod QR itp.), Które identyfikują sesję i / lub aktywność. Zewnętrzny rejestrator wideo może rejestrować dane identyfikacyjne (wyświetlane przez urządzenie komputerowe) wraz z (np. przed, po lub w trakcie) użytkownika i / lub jego otoczenia. Aplikacja może następnie przeszukiwać dane wideo w celu zidentyfikowania danych i używać tych danych do łączenia danych wideo z sesją i / lub aktywnością. Identyfikująca część danych wideo może zostać usunięta przez aplikację w razie potrzeby.

Pełniejsze zrozumienie systemu i metody wykorzystywania, przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych lub wynikających z nich zostanie zapewnione osobom wykwalifikowanym w tej sztuce, a także uświadomienie sobie dodatkowych zalet i ich przedmiotów, poprzez rozważenie następującego szczegółowego opisu preferowanego wykonania. Zostanie dokonane odniesienie do dołączonych arkuszy rysunków, które najpierw zostaną krótko opisane.

KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW

RYS. 1 ilustruje system wykorzystywania, przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych oraz synchronizacji danych biometrycznych z innymi danymi (np. danymi wideo, danymi audio itp.) zgodnie z jednym z przykładów niniejszego wynalazku;

RYS. 2A ilustruje system wykorzystywania, przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych oraz synchronizacji danych biometrycznych z innymi danymi (np. danymi wideo, danymi audio itp.) zgodnie z innym przykładem niniejszego wynalazku;

RYS. 2B ilustruje system wykorzystywania, przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych oraz synchronizacji danych biometrycznych z innymi danymi (np. danymi wideo, danymi audio itp.) zgodnie z kolejnym przykładem niniejszego wynalazku;

RYS. 3 ilustruje przykładowe wyświetlanie danych wideo zsynchronizowanych z danymi biometrycznymi zgodnie z jednym z przykładów niniejszego wynalazku;

RYS. 4 ilustruje schemat blokowy do wykorzystania, przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych oraz do synchronizacji danych biometrycznych z innymi danymi (np. danymi wideo, danymi audio itp.) zgodnie z jednym przykładem niniejszego wynalazku;

RYS. 5 ilustruje schemat blokowy do wykorzystania, przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych oraz do synchronizacji danych biometrycznych z innymi danymi (np. danymi wideo, danymi audio itp.) zgodnie z innym przykładem niniejszego wynalazku;

RYS. 6 ilustruje metodę synchronizacji danych wideo z danymi biometrycznymi, obsługi danych wideo i przeszukiwania danych biometrycznych, zgodnie z jednym z przykładów niniejszego wynalazku;

RYS. 7 ilustruje przykładowe wyświetlanie danych wideo zsynchronizowanych z danymi biometrycznymi zgodnie z innym przykładem niniejszego wynalazku;

RYS. 8 ilustruje przykładowe dane wideo, które najlepiej powiązać z identyfikatorem (ID), czasem rozpoczęcia (T) oraz czasem zakończenia lub czasem trwania (n);

RYS. 9 ilustruje przykładowy identyfikator (ID), składający się z identyfikatora sesji i identyfikatora działania;

RYS. 10 ilustruje przykładowe dane biometryczne, które najlepiej powiązać z identyfikatorem (ID), czasem rozpoczęcia (T) i częstotliwością próbkowania (S);

RYS. 11 ilustruje przykładowe dane samorealizacji, które najlepiej powiązać z identyfikatorem (ID) i czasem (m);

RYS. 12 ilustruje, w jaki sposób punkty danych biometrycznych z próbkami mogą być wykorzystywane do ekstrapolacji innych punktów danych biometrycznych zgodnie z jednym z przykładów niniejszego wynalazku;

RYS. 13 ilustruje, w jaki sposób punkty danych biometrycznych pobrane z próbek mogą być wykorzystywane do ekstrapolacji innych punktów danych biometrycznych zgodnie z innym przykładem wykonania niniejszego wynalazku;

RYS. 14 ilustruje przykład, w jaki sposób czas rozpoczęcia i dane z nim związane (np. częstotliwość próbkowania itp.) mogą być wykorzystane do zsynchronizowania danych biometrycznych i danych samorealizacji do danych wideo;

RYS. 15 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „logowania” dla aplikacji, która pozwala użytkownikowi przechwycić co najmniej wideo i dane biometryczne użytkownika wykonującego wydarzenie sportowe (np. Jazda na rowerze itp.) oraz wyświetlanie danych wideo razem (lub w synchronizacji) z danymi biometrycznymi;

RYS. 16 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „utwórz sesję” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, umożliwiając użytkownikowi utworzenie nowej sesji;

RYS. 17 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „nazwa sesji” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, umożliwiający użytkownikowi wprowadzenie nazwy sesji;

RYS. 18 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „opisu sesji” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, umożliwiający użytkownikowi wprowadzenie opisu sesji;

RYS. 19 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „rozpoczęty sesja” dla aplikacji przedstawionej na rys. 15, pokazujący dane wideo i biometryczne otrzymane w czasie rzeczywistym;

RYS. 20 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „sesji przeglądu” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, umożliwiający użytkownikowi odtwarzanie sesji w późniejszym czasie;

RYS. 21 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „opcja wyświetlania wykresu” dla aplikacji przedstawionej na rys. 15, umożliwiający użytkownikowi wybranie danych (np. danych tętna itp.), które mają być wyświetlane wraz z danymi wideo;

RYS. 22 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „sesji przeglądu” dla aplikacji przedstawionej na rys. 15, w którym dane wideo są wyświetlane razem (lub w synchronizacji) z danymi biometrycznymi;

RYS. 23 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „mapy” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, pokazujący dane GPS wyświetlane na mapie Google;

RYS. 24 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „podsumowujący” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, pokazujący podsumowanie sesji;

RYS. 25 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „wyszukiwania biometrycznego” dla aplikacji przedstawionej na rys. 15, umożliwiający użytkownikowi przeszukiwanie danych biometrycznych dla określonego zdarzenia biometrycznego (np. określonej wartości, określonego zakresu itp.);

RYS. 26 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „pierwszego wyniku” dla aplikacji przedstawionej na rys. 15, pokazujący pierwszy wynik dla zdarzenia biometrycznego pokazanego na rys. 25, wraz z odpowiednim filmem;

RYS. 27 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „drugiego wyniku” dla aplikacji przedstawionej na rys. 15, pokazujący drugi wynik dla zdarzenia biometrycznego pokazanego na rys. 25, wraz z odpowiednim filmem;

RYS. 28 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „wyszukiwania sesji” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, umożliwiający użytkownikowi wyszukiwanie sesji spełniających określone kryteria; i

RYS. 29 przedstawia przykładowy zrzut ekranu „listy” dla aplikacji przedstawionej na RYS. 15, pokazujący wynik dla kryteriów pokazanych na RYS. 28.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PREFEROWANEGO WYKONANIA

Niniejszy wynalazek zapewnia system i metodę wykorzystywania, przetwarzania, indeksowania, porównywania, klasyfikowania, porównywania i wyświetlania danych biometrycznych lub wynikających z nich, samodzielnie lub razem (np. w synchronizacji) z innymi danymi (np. danymi wideo itp.). Należy zauważyć, że chociaż wynalazek jest opisany w niniejszym dokumencie pod względem pewnych danych biometrycznych (np. tętna, wzorców oddychania, poziomu alkoholu we krwi itp.), Wynalazek nie jest tak ograniczony i może być stosowany w połączeniu z dowolnymi danymi biometrycznymi i / lub fizycznymi, w tym, ale nie wyłącznie, poziomami tlenu, COpoziomy, nasycenie tlenem, ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, czynność płuc, ciśnienie w oku, warunki ciała i otoczenia (temperatura, wilgotność, poziom światła, wysokość i ciśnienie barometryczne), prędkość (prędkość chodzenia, prędkość biegu), lokalizacja i przebyty dystans, częstość oddechów, wariancja tętna (HRV), dane EKG, poziomy potu, zużyte i / lub spalone kalorie, ketony, zawartość wyładowań odpadów i / lub poziomy, poziomy hormonów, zawartość krwi, zawartość śliny, poziomy słyszalne (np. chrapanie itp.), poziomy i zmiany nastroju, galwaniczna reakcja skóry, fale mózgowe i / lub aktywność lub inne pomiary neurologiczne, wzorce snu, cechy fizyczne (np. wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, dane tęczówki, odciski palców itp.) lub reakcje (np. zmiany twarzy, zmiany tęczówki (lub poczwarki), zmiany głosu (lub tonu) itp.) lub jakakolwiek ich kombinacja lub wynik.

Jak pokazano na rys. 1, urządzenie biometryczne 110 może być w komunikacji z urządzeniem komputerowym 108, takim jak smartfon, który z kolei jest w komunikacji z co najmniej jednym urządzeniem komputerowym (102104106) za pośrednictwem sieci rozległej („WAN”) 100, takiej jak Internet. Urządzenia komputerowe mogą być różnych typów, takich jak komputer, laptop, tablet, smartfon, inteligentny zegarek itp., Korzystając z jednego lub różnych systemów operacyjnych lub platform. W jednym z wcieleń niniejszego wynalazku urządzenie biometryczne 110 jest skonfigurowane do uzyskiwania (np. pomiaru, wyczuwania, szacowania itp.) tętna danej osoby (np. Danych biometrycznych). Dane biometryczne są następnie dostarczane do urządzenia komputerowego 108, które obejmuje rejestrator wideo i / lub audio (nie pokazano).

W pierwszym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku dane wideo i / lub audio są dostarczane wraz z danymi tętna do urządzenia komputerowego hosta 106 za pośrednictwem sieci 100. Ponieważ jednoczesne dane wideo i / lub audio oraz dane tętna są dostarczane do urządzenia komputerowego hosta 106, aplikacja hosta działająca na nim (nie pokazano) może być używana do synchronizacji danych wideo, danych audio i / lub danych tętna, umożliwiając w ten sposób użytkownikowi (np. za pośrednictwem urządzeń komputerowych użytkownika 102104) przeglądanie danych wideo i / lub słuchanie danych audio (w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem) podczas oglądania dane biometryczne. Na przykład, jak pokazano na rys. 3, aplikacja hosta może używać znacznika czasu 320lub innej metody sekwencjonowania przy użyciu metadanych, aby zsynchronizować dane wideo 310 z danymi biometrycznymi 330, umożliwiając użytkownikowi wyświetlenie, na przykład, osoby (np. Pacjenta w szpitalu, dziecka w łóżeczku itp.) w określonym czasie 340 (np. 76 sekund po godzinie rozpoczęcia) i dane biometryczne powiązane z osobą w tym konkretnym czasie 340 (np. 76 sekund po czasie rozpoczęcia).

Należy pamiętać, że aplikacja hosta może być dalej skonfigurowana do wykonywania innych funkcji, takich jak wyszukiwanie określonej aktywności w danych wideo, danych audio, danych biometrycznych i / lub metadanych i / lub ranking danych wideo, danych audio i / lub danych biometrycznych. Na przykład aplikacja hosta może umożliwić użytkownikowi wyszukiwanie określonego zdarzenia biometrycznego, takiego jak tętno, które przekroczyło określony próg lub wartość, tętno, które spadło poniżej określonego progu lub wartości, określone tętno (lub zakres) przez minimalny okres czasu itp. Na innym przykładzie aplikacja hosta może uszeregować dane wideo, dane audio, dane biometryczne lub wiele zsynchronizowanych klipów (np. Podświetl bębny) chronologicznie, według wielkości biometrycznej (od najwyższej do najniższej, od najniższej do najwyższej itp.), Według przeglądu (od najlepszego do najgorszego, od najgorszego do najlepszego itp.) lub według wyświetleń (od większości do najmniejszej, najmniej do większości itp.). Należy również docenić, że takie funkcje, jak ranking, wyszukiwanie i analiza danych, nie ograniczają się do indywidualnej sesji użytkownika, ale mogą być wykonywane w dowolnej liczbie indywidualnych sesji użytkownika, a także w sesji lub liczbie sesji wielu użytkowników. Jednym z zastosowań tego zbioru wszystkich różnych informacji (wideo, biometrycznych i innych) jest możliwość generowania wystarczających punktów danych do analizy Big Data i uczenia maszynowego w celu generowania wniosków i zaleceń AI.

Na przykład algorytmy uczenia maszynowego mogą być używane do automatycznego przeszukiwania danych wideo, szukając najbardziej atrakcyjnych treści, które następnie zostałyby zszyte w krótki „kołowrotek podświetlenia”. Sieć neuronową można trenować przy użyciu wielu filmów sportowych, wraz z ocenami od użytkowników na temat ich poziomu zainteresowania w miarę postępu filmów. Węzły wejściowe do sieci mogą być próbką zmiany intensywności pikseli między klatkami wraz z medianą ekscytacji bieżącej klatki. Algorytmy uczenia maszynowego mogą być również wykorzystywane, w połączeniu z wielowarstwową splotową siecią neuronową, do automatycznej klasyfikacji treści wideo (np. Jaki sport jest w filmie). Po zidentyfikowaniu treści, automatycznie lub ręcznie, można użyć algorytmów do porównania aktywności użytkownika z wyidealizowaną aktywnością. Na przykład system może porównać nagranie wideo huśtawki golfowej użytkownika z nagraniem profesjonalnego golfisty. System może następnie dostarczyć użytkownikowi przyrostowych wskazówek, w jaki sposób użytkownik może poprawić swoją huśtawkę. Algorytmy mogą być również wykorzystywane do przewidywania poziomów sprawności dla użytkowników (np. jeśli utrzymują swój program, co daje im motywację do kontynuowania ćwiczeń), dopasowują użytkowników do innych użytkowników lub praktyków o podobnym poziomie sprawności i / lub tworzą procedury zoptymalizowane dla każdego użytkownika.

Należy również docenić, jak pokazano na rys. 2A, że dane biometryczne mogą być dostarczane bezpośrednio do urządzenia komputerowego hosta 106, bez przechodzenia przez urządzenie komputerowe 108. Na przykład urządzenie obliczeniowe 108 i urządzenie biometryczne 110 mogą komunikować się niezależnie z urządzeniem komputerowym hosta, bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci 100. Należy ponadto docenić fakt, że dane wideo, dane audio i/lub dane biometryczne nie muszą być dostarczane do urządzenia komputerowego hosta 106 w czasie rzeczywistym. Na przykład dane wideo mogą być dostarczane w późniejszym czasie, o ile dane można zidentyfikować lub powiązać z konkretną sesją. Jeśli dane wideo można zidentyfikować, można je następnie zsynchronizować z innymi danymi (np. danymi biometrycznymi) otrzymanymi w czasie rzeczywistym.

W jednym z przykładów wykonania niniejszego wynalazku, jak pokazano na rys. 2B, system obejmuje urządzenie komputerowe 200, takie jak smartfon, w komunikacji z wieloma urządzeniami, w tym urządzeniem komputerowym hosta 240 za pośrednictwem sieci WAN (patrz np. RYS. 1 na 100), urządzenia innych firm 250 za pośrednictwem sieci WAN (patrz np. RYS. 1 na 100), i urządzenia lokalne 230 (np. za pośrednictwem połączeń bezprzewodowych lub przewodowych). W preferowanym przykładzie wykonania urządzenie obliczeniowe 200 pobiera program lub aplikację (tj. Platformę klienta) z urządzenia komputerowego hosta 240 (np. chmura firmowa). Platforma kliencka zawiera wiele modułów, które są skonfigurowane do wykonywania wielu funkcji.

Na przykład platforma kliencka może obejmować moduł przechwytywania wideo 210 do odbierania danych wideo z kamery wewnętrznej i / lub zewnętrznej oraz moduł przechwytywania biometrycznego 212 do odbierania danych biometrycznych z wewnętrznego i / lub zewnętrznego urządzenia biometrycznego. Platforma klienta może również zawierać moduł interfejsu użytkownika 202, umożliwiający użytkownikowi interakcję z platformą, moduł edycji wideo 204 do edycji danych wideo, moduł obsługi plików 206 do zarządzania (np. Przechowywanie, łączenie itp.) danymi (np. Dane wideo, dane biometryczne, dane identyfikacyjne, dane czasu rozpoczęcia, dane dotyczące czasu trwania, dane dotyczące częstotliwości próbkowania, dane samorealizacji, dane dotyczące samorealizacji, dane znacznika czasu itp.), moduł bazy danych i synchronizacji 214 do replikacji danych (np. kopiowanie danych przechowywanych na urządzeniu obliczeniowym 200 do hosta komputerowego urządzenia 240 i/lub kopiowanie danych użytkownika przechowywanych na hostowym urządzeniu komputerowym 240 do urządzenia komputerowego 200),moduł algorytmu 216 do przetwarzania otrzymanych danych (np. synchronizacja danych, wyszukiwanie/filtrowanie danych, tworzenie bębna podświetlenia itp.), moduł udostępniania 220 do udostępniania i / lub przechowywania danych (np. Danych wideo, bębna podświetlenia itp.) związanych z pojedynczą sesją lub wieloma sesjami oraz centralny moduł logowania i identyfikatora 218 do łączenia się z zewnętrznymi serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook™.

W odniesieniu do rys. 2B urządzenie komputerowe 200, które może być smartfonem, tabletem lub innym urządzeniem komputerowym, może być skonfigurowane do pobierania platformy klienckiej z urządzenia komputerowego hosta 240. Po uruchomieniu platformy klienckiej na urządzeniu komputerowym 200platforma może być używana do rozpoczęcia nowej sesji, odbierania danych wideo dla sesji (tj. Za pośrednictwem modułu przechwytywania wideo 210) i odbierania danych biometrycznych dla sesji (tj. Za pośrednictwem modułu przechwytywania biometrycznego 212). Dane te mogą być przechowywane w pamięci lokalnej, w lokalnej bazie danych i/lub na zdalnym urządzeniu pamięci masowej (np. w chmurze firmowej lub w chmurze innej firmy, takiej jak Dropbox™ itp.). W preferowanym przykładzie wykonania dane są przechowywane w taki sposób, że są połączone z informacjami, które (i) identyfikują sesję i (ii) umożliwiają synchronizację.

Na przykład dane wideo są najlepiej powiązane z co najmniej godziną rozpoczęcia (np. czasem rozpoczęcia sesji) i identyfikatorem. Identyfikator może być pojedynczą liczbą jednoznacznie identyfikującą sesję lub wieloma liczbami (np. wielością globalnych (lub uniwersalnych) unikalnych identyfikatorów (GUID/UUID), gdzie pierwsza liczba jednoznacznie identyfikująca sesję, a druga liczba jednoznacznie identyfikuje aktywność w ramach sesji, umożliwiając sesję (np. podróż do lub plan podróży w miejscu docelowym, takie jak Berlin), aby uwzględnić wiele działań (np. przejażdżka rowerem, spacer itp.). Tylko dla przykładu identyfikator działania (lub sesji) może być 128-bitowym identyfikatorem o wysokim prawdopodobieństwie unikalności, takim jak 8bf25512-f17a-4e9e-b49a-7c3f59ec1e85). Identyfikator może również zawierać nazwę sesji i/lub opis sesji. Inne informacje o danych wideo (np. długość filmu, źródło wideo itp.) (tj. „metadane wideo”) mogą być również przechowywane i łączone z danymi wideo. Dane biometryczne są najlepiej powiązane z co najmniej czasem rozpoczęcia (np. tym samym czasem rozpoczęcia powiązanym z danymi wideo), identyfikatorem (np. tym samym identyfikatorem powiązanym z danymi wideo) oraz częstotliwością próbkowania, która określa szybkość, z jaką dane biometryczne są odbierane i/lub przechowywane. Na przykład dane dotyczące tętna mogą być odbierane i przechowywane z szybkością trzydziestu próbek na minutę (30 spm), tj. raz na dwie sekundy, lub w innej z góry określonej próbce przedziału czasu.

W niektórych przypadkach częstotliwość próbkowania wykorzystywana przez platformę może być częstotliwością próbkowania urządzenia biometrycznego (tj. szybkością, z jaką dane są dostarczane przez wyrób biometryczny). W innych przypadkach częstotliwość próbkowania używana przez platformę może być niezależna od szybkości, z jaką dane są odbierane (np. stała stawka, konfigurowalna stawka itp.). Na przykład, jeśli urządzenie biometryczne jest skonfigurowane do dostarczania danych biometrycznych z szybkością sześćdziesięciu próbek na minutę (60 spm), platforma może nadal przechowywać dane z szybkością 30 spm. Innymi słowy, przy częstotliwości próbkowania 30 spm platforma będzie przechowywać pięć wartości po dziesięciu sekundach, z których pierwsza to druga wartość przesłana przez urządzenie biometryczne, druga wartość to czwarta wartość przesłana przez urządzenie biometryczne i tak dalej. Alternatywnie, jeśli urządzenie biometryczne jest skonfigurowane do dostarczania danych biometrycznych tylko wtedy, gdy dane biometryczne umieją się u zmian, platforma może nadal przechowywać dane z szybkością 30 spm. W takim przypadku pierwsza wartość przechowywana przez platformę może być pierwszą wartością przesłaną przez urządzenie biometryczne, druga przechowywana wartość może być pierwszą wartością przesłaną przez urządzenie biometryczne, jeżeli w momencie przechowywania nie została przesłana nowa wartość przez wyrób biometryczny, trzecia przechowywana wartość może być drugą wartością przesłaną przez urządzenie biometryczne, jeżeli w momencie przechowywania jest nowa wartość przesyłane przez urządzenie biometryczne i tak dalej.

Po zapisaniu i połączeniu danych wideo i biometrycznych można użyć algorytmów do wyświetlania danych razem. Na przykład, jeśli dane biometryczne są przechowywane z częstotliwością próbkowania 30 spm, która może być stała lub konfigurowalna, algorytmy (np. 216) mogą być użyte do wyświetlenia pierwszej wartości biometrycznej (np. poniżej danych wideo, nałożonej na dane wideo itp.) na początku klipu wideo, druga wartość biometryczna dwie sekundy później (dwie sekundy po klipie wideo), trzecia wartość biometryczna dwie sekundy później (cztery sekundy w klipie wideo) itp. W alternatywnych przykładach wykonania niniejszego wynalazku dane nie-wideo (np. dane biometryczne, dane samorealizacji itp.) mogą być przechowywane z mnogością znaczników czasu (np. indywidualne znaczniki lub przesunięcia dla każdej przechowywanej wartości), które mogą być używane wraz z czasem rozpoczęcia do synchronizacji danych nie-wideo z danymi wideo.

Należy docenić, że podczas gdy platforma klienta może być skonfigurowana do autonomicznego działania (tj. Niezależnie od urządzenia sieci hosta 240), w jednym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, niektóre funkcje platformy klienckiej są wykonywane przez urządzenie sieci hosta 240i mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy urządzenie obliczeniowe 200 jest w komunikacji z urządzeniem komputerowym hosta 240 . Takie wykonanie jest korzystne, ponieważ nie tylko odciąża pewne funkcje na urządzeniu komputerowym hosta 240, ale zapewnia, że funkcje te mogą być wykonywane tylko przez urządzenie komputerowe hosta 240 (np. Wymaganie od użytkownika subskrypcji usługi w chmurze w celu wykonywania określonych funkcji). Funkcje przeładowane do chmury mogą obejmować funkcje, które są niezbędne do wyświetlania danych innych niż wideo wraz z danymi wideo (np. łączenie informacji z danymi wideo, łączenie informacji z danymi innymi niż wideo, synchronizowanie danych innych niż wideo z danymi wideo itp.) lub mogą zawierać bardziej zaawansowane funkcje, takie jak generowanie i / lub udostępnianie „bębna podświetlenia”. W alternatywnych przykładach wykonania urządzenie obliczeniowe 200 jest skonfigurowane do wykonywania powyższych funkcji, o ile spełnione są określone kryteria. Kryteria te mogą obejmować urządzenie obliczeniowe 200 będące w komunikacji z hostem 240lub urządzenie obliczeniowe 200 wcześniej będące w komunikacji z hostem urządzeniem komputerowym 240, a okres czasu od ostatniej komunikacji jest równy lub mniejszy niż z góry określony czas. Technologia znana osobom wykwalifikowanym w tej dziedzinie (np. przy użyciu kodu uwierzytelniania metodą opartego na kluczu haszowania (HMAC), zapisanego czasu wspomnianej ostatniej komunikacji (pozwalając wspomnianemu urządzeniu komputerowemu określić, czy wspomniana delta jest mniejsza niż z góry określona ilość czasu) itp.) może być wykorzystana do zapewnienia, że kryteria te są spełnione przed zezwoleniem na wykonywanie niektórych funkcji.

Schematy blokowe przykładowego urządzenia komputerowego i przykładowego urządzenia biometrycznego przedstawiono na rys. 5. W szczególności przykładowe urządzenie biometryczne 500 zawiera czujnik do wykrywania danych biometrycznych, wyświetlacz do łączenia się z użytkownikiem i wyświetlania różnych informacji (np. danych biometrycznych, danych konfiguracji, danych operacyjnych, takich jak start, stop i pauza itp.), pamięć do przechowywania wykrywanych danych biometrycznych, urządzenie nadawczo-odbiorcze do komunikacji z przykładowym urządzeniem obliczeniowym 600 oraz procesor do obsługi i/lub obsługi urządzenia nadawczo-odbiorczego, pamięci, czujnika i wyświetlacza. Przykładowe urządzenie obliczeniowe 600 zawiera transceiver (1) do odbierania danych biometrycznych z przykładowego urządzenia biometrycznego 500 (np. przy użyciu dowolnej telemetrii, dowolnego standardu WiFi, DNLA, Apple AirPlay, Bluetooth, komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), RFID, ZigBee, Z-Wave, Thread, Cellular, połączenia przewodowego, podczerwieni lub innej metody transmisji danych, transmisji danych lub przesyłania strumieniowego itp.), pamięć do przechowywania danych biometrycznych, wyświetlacz do łączenia się z użytkownikiem i wyświetlania różnych informacji (np. danych biometrycznych, danych konfiguracji, danych operacyjnych, takich jak start, zatrzymanie i pauza, wprowadzanie komentarzy w sesji lub dodawanie notatek głosowych itp.), klawiatura do odbierania danych wejściowych użytkownika, urządzenie nadawczo-odbiorcze (2) do dostarczania danych biometrycznych do urządzenia komputerowego hosta za pośrednictwem Internetu (np. przy użyciu dowolnego standardu telemetrycznego, dowolnego standardu WiFi, DNLA, Apple AirPlay, Bluetooth, komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), RFID, ZigBee, Z-Wave, Thread, Cellular, połączenia przewodowego, podczerwieni lub innej metody transmisji danych, transmisji danych lub przesyłania strumieniowego itp.) oraz procesora do obsługi i / lub napędzania urządzenia nadawczo-odbiorczego (1), transceivera (2), klawiatury, wyświetlacza i pamięci.

Klawiatura w urządzeniu komputerowym 600lub alternatywnie klawiatura w urządzeniu biometrycznym 500może być używana do wprowadzania danych samorealizacji lub danych o tym, jak użytkownik czuje się w określonym czasie. Na przykład, jeśli użytkownik czuje się zmęczony, może nacisnąć przycisk „T” na klawiaturze. Jeśli użytkownik czuje, że jego endorfiny zaczynają działać, użytkownik może nacisnąć przycisk „E” na klawiaturze. A jeśli użytkownik dostaje drugi wiatr, użytkownik może nacisnąć przycisk „S” na klawiaturze. Dane te są następnie przechowywane i łączone z częstotliwością próbkowania (np. Dane biometryczne) lub danymi znacznika czasu, które mogą być czasem lub przesunięciem czasu rozpoczęcia naciśnięcia każdego przycisku. Pozwoliłoby to na synchronizację danych samorealizacji, w taki sam sposób jak danych biometrycznych, z danymi wideo. Pozwoliłoby to również na przeszukiwanie lub filtrowanie danych samorealizacji, takich jak dane biometryczne (np. w celu znalezienia wideo odpowiadającego konkretnemu zdarzeniu, na przykład gdy użytkownik zaczął czuć się zmęczony itp.).

Należy docenić, że niniejszy wynalazek nie ogranicza się do schematów blokowych pokazanych na rys. 5, a urządzenie biometryczne i / lub urządzenie komputerowe, które zawiera mniej lub więcej komponentów, mieści się w duchu i zakresie niniejszego wynalazku. Na przykład urządzenie biometryczne, które nie zawiera wyświetlacza lub zawiera kamerę i / lub mikrofon, mieści się w duchu i zakresie niniejszego wynalazku, podobnie jak inne urządzenia do wprowadzania danych lub metody poza klawiaturą, takie jak ekran dotykowy, pióro cyfrowe, urządzenie do rozpoznawania głosu / dźwięku, urządzenie do rozpoznawania gestów, tak zwane „poręczne” lub jakiekolwiek inne urządzenie rozpoznające ogólnie znane osobom wykwalifikowanym w tej sztuce. Podobnie, urządzenie komputerowe, które zawiera tylko jedno urządzenie nadawczo-odbiorcze, dodatkowo zawiera kamerę (do przechwytywania wideo) i / lub mikrofon (do przechwytywania dźwięku lub do wykonywania analiz przestrzennych poprzez rejestrowanie lub pomiar dźwięku i jego podróży), lub dalej zawiera czujnik (patrz RYS. 4) jest w duchu i zakresie niniejszego wynalazku. Należy również docenić, że dane samorealizacji nie ograniczają się do tego, jak czuje się użytkownik, ale mogą również obejmować wydarzenie, które użytkownik lub aplikacja chce upamiętnić. Na przykład użytkownik może chcieć zarejestrować (lub znacznik czasu) użytkownika jeżdżącego na rowerze obok dzikiej przyrody lub określonej struktury architektonicznej, lub aplikacja może chcieć zarejestrować (lub znacznik czasu) pacjenta naciskającego przycisk „poproś pielęgniarkę” lub jakąkolwiek inną wyczuwaną niebimetryczną aktywność użytkownika.

Odnosząc się do rys. 1, jak omówiono powyżej w połączeniu z rys. 2B, aplikacja hosta (lub platforma klienta) może działać na urządzeniu komputerowym 108. W tym przykładzie wykonania urządzenie obliczeniowe 108 (np. smartfon) może być skonfigurowane do odbierania danych biometrycznych z urządzenia biometrycznego 110 (w czasie rzeczywistym lub na późniejszym etapie, ze znacznikiem czasu odpowiadającym występowaniu danych biometrycznych) oraz do synchronizacji danych biometrycznych z danymi wideo lub danymi audio zarejestrowanymi przez urządzenie komputerowe 108 (lub działającą na nim kamerę i/lub mikrofon). Należy docenić, że w tym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, innym niż aplikacja hosta uruchamiana lokalnie (np. Na urządzeniu komputerowym 108), aplikacja hosta (lub platforma klienta) działa w sposób omówiony wcześniej.

Ponownie, w odniesieniu do rys. 1, w innym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, urządzenie obliczeniowe 108 zawiera ponadto czujnik do wykrywania danych biometrycznych. W tym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku aplikacja hosta (lub platforma kliencka) działa w sposób omówiony wcześniej (lokalnie na urządzeniu komputerowym 108) i działa w celu co najmniej synchronizacji danych wideo, audio i / lub biometrycznych oraz umożliwienia odtwarzania lub prezentowania zsynchronizowanych danych użytkownikowi (np. za pośrednictwem części wyświetlacza, za pośrednictwem urządzenia wyświetlającego podłączonego bezpośrednio do urządzenia komputerowego, za pośrednictwem urządzenia komputerowego użytkownika podłączonego do urządzenia komputerowego (np. bezpośrednio, przez sieć itp.) itp.).

Należy docenić, że niniejszy wynalazek, w jakimkolwiek przykładzie wykonania, nie ogranicza się do urządzeń komputerowych (liczby lub typu) pokazanych na rys. 1 i 2 i może obejmować dowolne urządzenie obliczeniowe, wykrywające, zapis cyfrowy, GPS lub w inny sposób obsługujące lokalizację (na przykład przy użyciu systemów pozycjonowania WiFi „WPS” lub innych form określania położenia geograficznego, takie jak triangulacja sieci), ogólnie znane osobom wykwalifikowanym w tej dziedzinie, takie jak komputer osobisty, serwer, laptop, tablet, smartfon, telefon komórkowy, inteligentny zegarek, opaska do ćwiczeń, pasek tętna, czujnik materaca, czujnik podeszwy buta, aparat cyfrowy, czujnik bliskiego pola lub urządzenie wykrywające, itd. Należy również docenić, że niniejszy wynalazek nie ogranicza się do żadnego konkretnego urządzenia biometrycznego i obejmuje urządzenia biometryczne, które są skonfigurowane do noszenia na nadgarstku (np. Jak zegarek), noszone na skórze (np. Jak plaster na skórze) lub skórze głowy, lub włączone do urządzeń komputerowych (np. Smartfony itp.), Albo zintegrowane z, lub dodane do przedmiotów takich jak pościel, urządzenia do noszenia, takie jak odzież, obuwie, kaski lub czapki, lub słuchawki, lub sprzęt sportowy, taki jak rakiety, kije golfowe lub rowery, w przypadku gdy inne rodzaje danych, w tym wskaźniki wydajności fizycznej, takie jak prędkość rakiety lub głowy kija, lub obrót pedału / sekundę, lub obuwie rejestrujące takie rzeczy, jak strefy uderzenia, chód lub ścinanie można również mierzyć synchronicznie z biometrią i synchronizować z wideo. Inne dane mogą być również mierzone synchronicznie z danymi wideo, w tym biometrią zwierząt (np. przyspieszenie byka lub pivot lub buck w wyścigu jeździe byka, przyspieszenie konia dopasowane do tętna w wyścigu konnym itp.) oraz wskaźniki wydajności fizycznej obiektów nieożywionych, takie jak obroty / minutę (np. W pojeździe, takim jak samochód, motocykl itp.), mile/godzinę (lub tym podobne) (np. w pojeździe, takim jak samochód, motocykl itp., rower itp.) lub siły G (np. doświadczane przez użytkownika, zwierzę i przedmiot nieożywiony itp.). Wszystkie te dane (łącznie „dane nie-wideo”, które mogą obejmować metadane lub dane dotyczące danych innych niż wideo) mogą być synchronizowane z danymi wideo przy użyciu częstotliwości próbkowania i / lub co najmniej jednego znacznika czasu, jak omówiono powyżej.

Należy ponadto docenić, że obecny wynalazek nie musi działać w połączeniu z siecią, taką jak Internet. Na przykład, jak pokazano na rys. 2A, urządzenie biometryczne 110, które może być na przykład bezprzewodowym pasmem aktywności do wykrywania tętna, oraz urządzenie komputerowe 108, które może być na przykład cyfrowym rejestratorem wideo, może być podłączone bezpośrednio do hosta komputerowego urządzenia 106 z uruchomioną aplikacją hosta (nie pokazano), gdzie aplikacja hosta działa w sposób omówiony wcześniej. W tym przykładzie wykonania dane wideo, audio i / lub biometryczne mogą być dostarczane do aplikacji hosta (i) w czasie rzeczywistym lub (ii) w późniejszym czasie, ponieważ dane są synchronizowane z częstotliwością próbkowania i / lub znacznikiem czasu. Pozwoliłoby to na przykład na pokazanie w akcji co najmniej wideo sportowca lub sportowca lub kobiety (np. piłkarza, piłkarza, kierowcy wyścigowego itp.) (np. gra w piłkę nożną, gra w piłkę nożną, wyścigi samochodowe itp.) wraz z danymi biometrycznymi sportowca w akcji (patrz np. RYS. 7). Tylko dla przykładu, pozwoliłoby to użytkownikowi zobaczyć tętno piłkarza 730, gdy piłkarz drybluje piłkę, kopie piłkę, kieruje piłkę itp. Można to osiągnąć za pomocą znacznika czasu 720 (np. Godzina rozpoczęcia itp.) lub innej metody sekwencjonowania przy użyciu metadanych (np. Częstotliwość próbkowania itp.), Aby zsynchronizować dane wideo 710 z danymi biometrycznymi 730, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie piłkarza w określonym czasie 740 (np. 76 sekund) i danych biometrycznych powiązanych ze sportowcem w tym konkretnym czasie 340 (np. 76 sekund). Podobna technologia może być wykorzystana do wyświetlania danych biometrycznych innych sportowców, graczy w karty, aktorów, spichlerzy internetowych itp.

W przypadku gdy pożądane jest monitorowanie lub obserwowanie więcej niż jednej osoby z widoku kamery, na przykład pacjentów na oddziale szpitalnym obserwowanych ze zdalnej stacji pielęgniarskiej lub, podczas transmisji telewizyjnej wydarzenia sportowego, takiego jak mecz piłki nożnej, z wieloma graczami na boisku sportowym, system może być tak skonfigurowany, przez uczestników korzystających z czujników Bluetooth lub innych czujników do noszenia lub NFC (w niektórych przypadkach z możliwością wykrywania również z włączoną lokalizacją w celu zidentyfikowania konkretnej osoby do śledzenia) zdolnych do przesyłania swoich danych biometrycznych na praktyczne odległości, w połączeniu z przekaźnikami lub sygnałami nawigacyjnymi, jeśli to konieczne, tak aby widz mógł zmienić wybór danych biometrycznych jednej lub wielu osób do śledzenia, wraz z filmem lub transmisją oraz, jeśli jest to pożądane i w miarę możliwości w ramach ograniczeń pola przechwytywania wideo używanej kamery, również w celu skoncentrowania widoku kamery wideo na zmniejszonej grupie lub na konkretnej osobie. W alternatywnym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku wybór danych biometrycznych jest automatycznie dokonywany, na przykład w oparciu o położenie danej osoby w klatce wideo (np. Środek klatki), szybkość ruchu (np. Poruszanie się szybciej niż inne osoby) lub bliskość czujnika (np. Bycie noszonym przez osobę, osadzone w piłce przenoszonej przez osobę, itd.), które mogą być wcześniej aktywowane lub aktywowane przez zdalny sygnał o częstotliwości radiowej. Aktywacja czujnika może spowodować przesłanie danych biometrycznych osoby do odbiornika lub może umożliwić odbiorcy identyfikację danych biometrycznych osoby fizycznej wśród innych przesyłanych danych (np. danych biometrycznych od innych osób).

W kontekście śledzenia kondycji lub sportu należy docenić, że przechwytywanie aktywności danej osoby na wideo nie jest zależne od obecności strony trzeciej, która to robi, ale można przewidzieć różne metody samoodwzględniania, takie jak urządzenie do przechwytywania wideo zamontowane na nadgarstku osoby badanej lub uprząż ciała, lub na przyczepie do selfie lub gimbalu, lub przymocowany do obiektu (np. sprzęt sportowy, taki jak kierownica roweru, przedmioty znalezione w środowiskach sportowych, takich jak siatka do koszykówki lub tenisa, słupek bramki piłkarskiej, sufit itp., Kamera dronowa podążająca za osobą, statyw itp.). Należy ponadto zauważyć, że takie urządzenia do przechwytywania wideo mogą zawierać więcej niż jeden obiektyw kamery, zgodnie z czym nie tylko aktywność danej osoby może być filmowana, ale jednocześnie inny widok, taki jak to, co dana osoba ogląda lub widzi przed sobą (tj. Otoczenie użytkownika). Urządzenie do przechwytywania wideo może być również wyposażone w wypukły obiektyw lustrzany lub mieć wypukłe lustro dodane jako przystawkę z przodu obiektywu, lub być pełną kamerą 360 stopni lub wieloma kamerami 360 połączonymi ze sobą, tak że z użyciem lub bez użycia specjalistycznego oprogramowania znanego w sztuce, można wygenerować widok 360 stopni lub przestrzenny lub wygenerować widok globalny 360 we wszystkich osiach.

W kontekście rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej, gdy dana osoba nosi odpowiednio wyposażone okulary, gogle, zestaw słuchawkowy lub zestaw słuchawkowy do rzeczywistości rozszerzonej („AR”) lub rzeczywistość wirtualną („VR”), lub jest wyposażona w inny rodzaj wyświetlacza do oglądania zdolnego do renderowania AR, VR lub innych zsyntetyzowanych lub rzeczywistych obrazów 3D, dane biometryczne, takie jak tętno z czujnika, wraz z innymi danymi, takimi jak na przykład przebieg lub prędkość treningu, z odpowiednio wyposażonego czujnika, takiego jak akcelerometr zdolny do pomiaru ruchu i prędkości, mogą być widoczne dla danej osoby, nałożone na jej pole widzenia. Dodatkowo awatar osoby w ruchu może być nałożony przed pole widzenia osoby, tak aby mogła monitorować lub poprawiać swoją wydajność ćwiczeń lub w inny sposób poprawiać wrażenia z aktywności, oglądając siebie lub własnego awatara, razem (np. Zsynchronizowany) z ich wydajnością (np. Dane biometryczne itp.). Opcjonalnie dane biometryczne również ich awatara lub konkurencyjnego awatara mogą być jednocześnie wyświetlane w polu widzenia. Ponadto (lub alternatywnie) na widok jednostki można nakładać co najmniej jeden dodatkowy trening lub konkurencyjny awatar, który może pokazywać konkurencyjnego awatara (y) w stosunku do osoby (np. pokazując je nałożone przed osobą, pokazując je nałożone na bok użytkownika, pokazując je za osobą (np. w części wyświetlacza lusterka wstecznego, itd.), i/lub pokazywanie ich w odniesieniu do danej osoby (np. jako błyski na ekranie radaru na ekranie wyświetlacza itp.), itp. Konkurencyjny awatar (y), zarówno prawdziwych ludzi, jak ich przyjaciele lub znajomi szkoleniowi, może być użyty do zmotywowania użytkownika do poprawy lub skorygowania jego wydajności i / lub do uczynienia jego rutyny ćwiczeń bardziej interesującą (np. Pozwalając jednostce „konkurować” w środowisku AR, VR lub Mixed Reality („MR”) podczas ćwiczeń lub treningu, lub wirtualnie „grywalizacji” swojej aktywności poprzez wizualizację wirtualnych miejsc docelowych lub lokalizacji, wyobrażonych lub rzeczywistych, takich jak miejsca historyczne, zeskanowanych lub syntetycznie utworzonych za pomocą modelowania komputerowego).

Ponadto wszelkie źródła multimedialne, na które użytkownik jest narażony podczas angażowania się w śledzone i rejestrowane działania, powinny również móc być rejestrowane za pomocą znacznika czasu, w celu analizy i / lub korelacji odpowiedzi biometrycznej danej osoby. Przykładem zastosowania tego może być wybór konkretnych ścieżek muzycznych, gdy ktoś wykonuje ćwiczenie treningowe, gdzie korelacja przeszłej reakcji danej osoby, oparta na przykład na tętnie (i tym, jak dobrze osiągnęła określone poziomy wydajności lub cele) z typem muzyki (np. Konkretna ścieżka muzyczna (y), utwór (ścieżki) podobny do konkretnego utworu (ścieżek), utwór (utwory) zalecany lub wybrany przez innych, którzy słuchali lub lubili określony utwór (utwory) itp.) służy do opracowania spersonalizowanego algorytmu, w celu optymalizacji automatycznego wyboru muzyki w celu zwiększenia wysiłku fizycznego lub zmaksymalizowania regeneracji podczas i po wysiłku. Osoba fizyczna może doprecyzować, że chce, aby konkretny utwór lub rodzaj muzyki, w oparciu o spersonalizowany algorytm selekcji, był odtwarzany w oparciu o ich położenie geograficzne; przykładem tego może być ktoś, kto często lub regularnie używa określonego obwodu do celów treningowych lub rekreacyjnych. Alternatywnie, utwory lub rodzaje muzyki można wybrać poprzez nagranie lub korelację przeszłej odpowiedzi biometrycznej w połączeniu z wprowadzaniem samorealizacji podczas słuchania poszczególnych utworów.

Należy zauważyć, że dane biometryczne nie muszą być powiązane z ruchem fizycznym lub aktywnością sportową, ale mogą być łączone z filmem wideo osoby w ustalonym miejscu (np. gdy dana osoba jest monitorowana zdalnie lub rejestrowana do późniejszego przeglądu), na przykład, jak pokazano na rys. 3, ze względów zdrowotnych lub stanu zdrowia, na przykład w domu lub w szpitalu, lub starszy obywatel w środowisku życia wspomaganego, lub śpiące niemowlę monitorowane przez rodziców podczas pobytu w innym pokoju lub miejscu.

Alternatywnie, osoba fizyczna może przejeżdżać obok lub w pobliżu parku lub centrum handlowego, a jej lokalizacja jest rejestrowana, zazwyczaj przez geo-stemplowanie, lub dodatkowe informacje są dodawane przez geo-tagowanie, takie jak wysokość lub pogoda w określonej lokalizacji, wraz z tym, jakie są informacje lub treści, oglądane lub wchodzące w interakcje z osobą fizyczną (np. konkretna reklama, zwiastun filmu, profil randkowy itp.) w Internecie lub inteligentnym/włączonym telewizorze, lub na jakimkolwiek innym urządzeniu sieciowym zawierającym ekran, a ich interakcja z tymi informacjami lub treściami, widoczna lub zarejestrowana przez wideo, w połączeniu z ich danymi biometrycznymi, przy czym wszystkie te źródła danych mogą być synchronizowane do wglądu, dzięki temu, że każde z tych indywidualnych źródeł jest oznaczone znacznikiem czasu lub tym podobne (np. próbki itp.). Umożliwiłoby to stronie trzeciej (np. usługodawcy, reklamodawcy, dostawcy reklam, firmie/promotorowi produkcji filmowej, plakatowi profilu randkowego, portalowi randkowemu itp.) uzyskanie do analizy ich odpowiedzi danych biometrycznych związanych z oglądaniem pewnych danych przez widza, w przypadku gdy widz lub jego profil mógłby być opcjonalnie identyfikowalny przez system strony trzeciej, lub gdy znana jest tylko tożsamość urządzenia wchodzącego w interakcję widza lub można je uzyskać z urządzenia GPS biometrycznego nadawcy lub w inny sposób obsługującego lokalizację.

Na przykład reklamodawca lub dostawca reklam może zobaczyć, jak ludzie reagują na reklamę, lub firma produkująca filmy / promotor może ocenić, jak ludzie reagują na zwiastun filmu, plakat profilu randkowego lub samego serwisu randkowego, może zobaczyć, jak ludzie reagują na profil randkowy. Alternatywnie, widzowie graczy online w grach online lub w usłudze transmisji e-sportowej, takiej jak twitch.tv, lub w telewizyjnej lub transmitowanej grze w pokera online, mogą przeglądać dane biometryczne aktywnych uczestników jednocześnie z głównym źródłem wideo, a także widoczne reakcje lub wyniki uczestników. Podobnie jak w przypadku wideo / audio, można to zsynchronizować w czasie rzeczywistym lub zsynchronizować później za pomocą wbudowanego znacznika czasu lub tym podobnego (np. Częstotliwość próbkowania itp.). Dodatkowo, w przypadku gdy analiza wyrazu twarzy jest generowana ze źródłowego wideo, na przykład w kontekście pomiaru reakcji danej osoby na komunikaty reklamowe, ponieważ film jest już oznaczony znacznikiem czasu (np. z czasem rozpoczęcia), dane dotyczące wyrazu twarzy mogą być zsynchronizowane i skorelowane z fizycznymi danymi biometrycznymi osoby, które podobnie zostały oznaczone znacznikiem czasu i / lub próbkowane,

Jak wspomniano wcześniej, aplikacja hosta może być skonfigurowana do wykonywania wielu funkcji. Na przykład aplikacja hosta może być skonfigurowana do synchronizacji danych wideo i/lub audio z danymi biometrycznymi. Pozwoliłoby to na przykład osobie oglądającej wydarzenie sportowe (np. na telewizorze, ekranie komputera itp.) obserwować, jak zmieniają się dane biometryczne każdego gracza podczas rozgrywania wydarzenia sportowego, a także mapować te zmiany danych biometrycznych na innych graczy lub inne modele porównawcze. Podobnie, lekarz, pielęgniarka lub technik medyczny może rejestrować nawyki snu danej osoby i oglądać, wyszukiwać lub później przeglądać nagranie (np. Na telewizorze, ekranie komputera itp.) podczas monitorowania danych biometrycznych danej osoby. System może również wykorzystywać uczenie maszynowe do budowania profilu dla każdego pacjenta, identyfikując pewne cechy pacjenta (np. rytm tętna, wzorzec oddychania itp.) i powiadamiając lekarza, pielęgniarkę lub technika medycznego lub uruchamiając alarm, jeśli zmierzone cechy wydają się nieprawidłowe lub nieregularne.

Aplikację hosta można również skonfigurować tak, aby dostarczała dane biometryczne użytkownikowi zdalnemu za pośrednictwem sieci, takiej jak Internet. Na przykład urządzenie biometryczne (np. smartfon z czujnikiem alkoholu we krwi) może być używane do pomiaru poziomu alkoholu we krwi danej osoby (np. gdy osoba rozmawia z użytkownikiem zdalnym za pośrednictwem smartfona) oraz do zapewnienia poziomu alkoholu we krwi danej osoby użytkownikowi zdalnemu. Umieszczając czujnik w pobliżu lub włączając go do mikrofonu, taki system pozwoliłby rodzicowi ustalić, czy jego dziecko piło alkohol, uczestnicząc w rozmowie telefonicznej lub wideo z dzieckiem. Różne czujniki znane w sztuce mogą być używane do wykrywania różnych substancji chemicznych w oddechu osoby lub wykrywania wzorców oddychania ludzi poprzez analizę zmian dźwięku i prędkości, umożliwiając stronie monitorującej ustalenie, czy badany używał alkoholu lub innych kontrolowanych substancji lub przeprowadzenie analizy oddechu z innych powodów diagnostycznych.

System można również dostosować za pomocą tak zwanego „laboratorium na chipie” (LOC) zintegrowanego z samym urządzeniem lub z odpowiednim dodatkiem do niego, na przykład do zdalnego testowania próbek krwi, w których smartfon jest używany do pobierania i wysyłania próbki do laboratorium badawczego w celu analizy, lub jest używany do pobierania i analizy próbek w samym wyrobie. W obu przypadkach system jest dostosowany w taki sposób, aby tożsamość uczestnika i jego próbka krwi zostały uwierzytelnione krzyżowo do celów integralności próbki i analizy, a także pewności tożsamości pacjenta, poprzez jednoczesne rejestrowanie oznaczonego znacznikiem czasu wideo i czasu i /lub lokalizacji (lub GPS) próbki w punkcie pobrania i/lub przedłożenia próbki. To potwierdzenie tożsamości jest szczególnie ważne ze względów regulacyjnych, prowadzenia dokumentacji i ubezpieczenia zdrowotnego w kontekście telemedycyny, ponieważ osoba fizyczna będzie w coraz większym stopniu wykonywać funkcje, które do tej pory były wykonywane zazwyczaj na miejscu w odpowiedniej placówce, przez wykwalifikowany i regulowany personel medyczny lub laboratoryjny, a nie przez podmiot za pomocą urządzenia sieciowego, albo do przesłania do centralnego obiektu analitycznego, albo do zdalnej analizy na samym urządzeniu.

To lub gromadzenie innych danych biometrycznych, takich jak tętno lub ciśnienie krwi, może być również stosowane w sytuacjach, w których ze względów bezpieczeństwa kluczowe jest sprawdzenie, za pomocą regularnego zdalnego monitorowania wideo w czasie rzeczywistym, czy powiedzmy pilot samolotu, ciężarówki lub maszynista pociągu, jest w stanie sprawnym i zdrowym, aby kontrolować swój pojazd lub statek lub czy na przykład doświadcza nagłej niezdolności. lub zawał serca itp. Ponieważ monitorowana osoba jest filmowana w tym samym czasie, co dostarczanie danych biometrycznych ze znacznikiem czasu, znacznikiem geograficznym i / lub próbkami, osoba monitorowana lub strona trzecia ma mniejsze możliwości „oszukiwania”, „fałszowania” lub omijania systemu. W przypadku zdalnej konsultacji pacjenta/lekarza system może być wykorzystywany do bezpiecznych konsultacji wideo, w których również, z punktu widzenia przepisów lub ubezpieczenia zdrowotnego, konsultacja i jej wystąpienie są zatwierdzane poprzez walidację czasu i / lub pieczęci geograficznej. Ponadto, w przypadku gdy istnieje wymóg wyższego poziomu uwierzytelniania, system można dodatkowo dostosować do korzystania z rozpoznawania twarzy lub algorytmów biometrycznych, aby zapewnić, że monitorowana jest właściwa osoba, lub analiza mimiki twarzy może być wykorzystana do oceny wzorców zachowań.

Obawa, że monitorowana strona nie chciałaby być stale monitorowana (np. starszy obywatel, który nie chce, aby każdy jego ruch i działanie było stale filmowane) może zostać złagodzona przez włączenie różnych dodatkowych funkcji. W jednym przykładzie wykonania wideo byłoby trwale nagrywane w systemie pętli, który wykorzystuje zarezerwowaną przestrzeń pamięci, nagrywając przez z góry określony czas, a następnie automatycznie usuwając wideo, gdzie n reprezentuje wybrane minuty w pętli, a E jest zdarzeniem, które uniemożliwia usunięcie nagranej pętli n minut i wyzwala zarówno transmisję w czasie rzeczywistym stanu widzialnego, jak i działania monitorowanej osoby do monitoringu strona, a także możliwość przewijania do tyłu, aby strona monitorująca mogła dokonać przeglądu fizycznej manifestacji prowadzącej do E. Mechanizmem wyzwalającym dla E może być na przykład występowanie danych biometrycznych poza predefiniowanym zakresem lub powiadomienie o innej anomalii, takiej jak alarm o upadku, aktywowany przez czujniki ruchu lub lokalizacji, takie jak żyroskop, akcelerometr lub magnetometr w urządzeniu pasma zdrowia noszonym przez, powiedzmy, seniora, lub na telefonie komórkowym lub innym sieciowym urządzeniu wykrywającym ruch w ich pobliżu. Strona monitorująca byłaby w stanie nie tylko zobaczyć stan fizyczny monitorowanej strony po E, uzyskując jednoczesny odczyt swoich odpowiednich danych biometrycznych, ale także dokonać przeglądu zdarzeń i danych biometrycznych bezpośrednio prowadzących do powiadomienia o zdarzeniu wyzwalania zdarzenia. Alternatywnie można go dalej skalibrować tak, że chociaż wideo jest nagrywane, jak poprzednio, w pętli n, żaden obraz z pętli n nie będzie faktycznie przesyłany do strony monitorującej do czasu wystąpienia E. Zalety tego systemu obejmują poszanowanie prywatności osoby fizycznej, gdzie tylko krytyczne zdarzenie i czas poprzedzający zdarzenie byłyby dostępne dla strony trzeciej, co skutkuje również pożądaną optymalizacją zarówno niezbędnej przepustowości transmisji, jak i wymagań dotyczących przechowywania danych. Należy docenić fakt, że powyższy system można również skonfigurować w taki sposób, aby powiadomienie E dotyczące zdalnego monitorowania seniora, niemowlęcia lub pacjenta było dodatkowo dostosowane do funkcji śledzenia twarzy i / lub rozpoznawania wyrazu.

Prywatność użytkownika mogłaby ulec dalszej poprawie, gdyby jego dane wideo i dane biometryczne były przechowywane samodzielnie, na jego własnym urządzeniu lub na jego własnym zewnętrznym lub własnym bezpiecznym magazynie „w chmurze” stron trzecich, ale z metadanymi indeksu materiału źródłowego, co umożliwia sekwencjonowanie, ekstrapolację, wyszukiwanie i ogólne przetwarzanie danych źródłowych, pozostając na serwerze centralnym, np. w przypadku dokumentacji medycznej na przykład w gabinecie lekarskim lub innej placówce służby zdrowia. Taki system umożliwiłby stronie monitorującej dostęp do obrazu i innych danych w czasie konsultacji, ale przy zachowaniu obrazu itp. Kolejną zaletą oddzielenia hostingu przechowywania danych wideo i danych biometrycznych od przetwarzania danych, poza zwiększeniem prywatności użytkownika i bezpieczeństwa jego danych, jest to, że dzięki jego przechowywaniu lokalnie z podmiotem, brak konieczności przesyłania go na serwer obliczeniowy powoduje zarówno obniżenie kosztów, jak i zwiększenie wydajności pamięci masowej i przepustowości danych. Byłoby to korzystne również w przypadku, gdy tego rodzaju zdalne przesyłanie testów do przeglądu przez wykwalifikowany personel medyczny w innym miejscu niż badany ma miejsce w obszarach o zasięgu sieci o niższej przepustowości. Można również dokonać wyboru, aby obniżyć liczbę klatek na sekundę materiału wideo, pod warunkiem, że jest to zgodne z częstotliwością próbkowania w celu potwierdzenia prawidłowego znacznika czasu, jak opisano wcześniej.

Należy docenić, że dzięki przechowywaniu informacji na centralnym serwerze (lub urządzeniu hosta) można wdrożyć różne znane w sztuce techniki w celu zabezpieczenia informacji i uniemożliwienia nieupoważnionym osobom lub podmiotom dostępu do informacji. W ten sposób, na przykład, użytkownik może otrzymać (lub zezwolić na utworzenie) nazwy użytkownika, hasła i / lub innych informacji identyfikujących (lub uwierzytelniających) (np. Biometryczne użytkownika, brelok itp.), A urządzenie hostujące może być skonfigurowane do korzystania z informacji identyfikujących (lub uwierzytelniających) w celu udzielenia dostępu do informacji (lub ich części). Podobne procedury bezpieczeństwa mogą być wdrożone dla stron trzecich, takich jak dostawcy usług medycznych, firmy ubezpieczeniowe itp., Aby zapewnić, że informacje są dostępne tylko dla upoważnionych osób lub podmiotów. W niektórych przykładach uwierzytelnianie może umożliwiać dostęp do wszystkich przechowywanych danych lub tylko do części przechowywanych danych (np. uwierzytelnianie użytkownika może umożliwiać dostęp do danych osobowych, a także przechowywanych danych wideo i / lub biometrycznych, podczas gdy uwierzytelnianie strony trzeciej może zezwalać tylko na dostęp do przechowywanych danych wideo i / lub danych biometrycznych). W innych przykładach wykonania uwierzytelnianie służy do określenia, jakie usługi są dostępne dla osoby lub podmiotu logującego się do urządzenia hosta lub witryny sieci Web. Na przykład odwiedzający stronę internetową (lub osoby niebędące subskrybentami) mogą być w stanie synchronizować dane wideo / audio tylko z danymi biometrycznymi i / lub przeprowadzać podstawowe wyszukiwanie lub inne przetwarzanie, podczas gdy abonent może być w stanie zsynchronizować dane wideo / audio z danymi biometrycznymi i / lub przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie lub inne przetwarzanie (np. Aby utworzyć rolkę podświetlenia, itd.).

Należy ponadto docenić fakt, że chociaż przechowywanie tylko metadanych indeksu na centralnym serwerze w interesie wydajności przechowywania i przesyłania danych, a także zapewnia wspólną platformę dla interoperacyjności różnych typów danych i przechowywania danych wideo i / lub audio na własnym urządzeniu użytkownika (np. iCloud™, DropBox™, OneDrive™ itp.), Obecny wynalazek nie jest tak ograniczony. W związku z tym w niektórych przykładach wykonania, o ile jest to wykonalne, korzystne może być (1) przechowywanie danych (np. wideo, audio, danych biometrycznych i metadanych) na urządzeniu użytkownika (np. umożliwienie urządzeniu użytkownika działania niezależnie od urządzenia hosta), (2) przechowywanie danych (np. wideo, audio, danych biometrycznych i metadanych) na centralnym serwerze (np. urządzeniu hosta) (np. Umożliwienie użytkownikowi dostępu do danych z dowolnego urządzenia sieciowego), lub (3) przechowywać pierwszą część (np. dane wideo i audio) na urządzeniu użytkownika, a drugą część (np. dane biometryczne i metadane) na serwerze centralnym (np. urządzeniu hosta) (np. umożliwiając użytkownikowi przeglądanie zsynchronizowanych danych wideo/audio/biometrycznych tylko wtedy, gdy urządzenie użytkownika jest w komunikacji z urządzeniem hosta, umożliwienie użytkownikowi przeszukiwania tylko danych biometrycznych (np. w celu utworzenia „podświetlenia kołowrotka”) lub uszeregowania danych biometrycznych (w celu identyfikacji i/lub chronologicznego wyświetlania danych, wielkości (od najwyższej do najniższej), wielkości (od najniższej do najwyższej), najlepiej sprawdzonej, najgorzej sprawdzonej, najczęściej oglądanej, najmniej oglądanej itp.), gdy urządzenie użytkownika jest w kontakcie z urządzeniem hosta itp.).

W innym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku funkcjonalność systemu jest dodatkowo (lub alternatywnie) ograniczona przez oprogramowanie działające na urządzeniu użytkownika i/lub urządzeniu hosta. Na przykład oprogramowanie działające na urządzeniu użytkownika może umożliwiać użytkownikowi odtwarzanie danych wideo i /lub audio, ale nie synchronizowanie danych wideo i/lub audio z danymi biometrycznymi. Może to być spowodowane tym, że centralny serwer służy do przechowywania danych krytycznych dla synchronizacji (indeks znacznika czasu, metadane, dane biometryczne, częstotliwość próbkowania itp.) i/lub oprogramowanie działające na urządzeniu hosta jest niezbędne do synchronizacji. Na przykład oprogramowanie działające na urządzeniu użytkownika może umożliwiać użytkownikowi odtwarzanie danych wideo i/lub audio, samodzielnie lub zsynchronizowanych z danymi biometrycznymi, ale może nie zezwalać urządzeniu użytkownika (lub może ograniczać zdolność urządzenia użytkownika) do wyszukiwania lub innej ekstrapolacji z lub przetwarzania danych biometrycznych w celu zidentyfikowania odpowiednich części (np. które mogą być wykorzystane do utworzenia „kołowrotka podświetlenia” zsynchronizowanych danych wideo/audio/biometrycznych) lub do uszeregowania danych biometrycznych i/lub wideo. Może to wynikać z faktu, że centralny serwer jest używany do przechowywania danych krytycznych dla wyszukiwania i/lub uszeregowania danych biometrycznych (dane biometryczne, metadane biometryczne itp.) i/lub oprogramowania niezbędnego do wyszukiwania (lub przeprowadzania zaawansowanego wyszukiwania) i/lub rankingu (lub wykonywania zaawansowanego rankingu) danych biometrycznych.

W dowolnym lub wszystkich powyższych przykładach wykonania system może zostać dodatkowo dostosowany do uwzględnienia hasła lub innych form uwierzytelniania, aby umożliwić bezpieczny dostęp (lub odmówić nieautoryzowanego dostępu) do danych w jednym lub obu kierunkach, tak aby użytkownik wymagał pozwolenia na dostęp do hosta lub hosta w celu uzyskania dostępu do danych użytkownika. W przypadku interakcji między użytkownikiem a stroną monitorującą lub hostem w czasie rzeczywistym, na przykład w bezpiecznej konsultacji wideo między pacjentem a jego lekarzem lub innym personelem medycznym, dane mogą być wymieniane i przeglądane poprzez ustanowienie wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Rzeczywiste dane (biometryczne, wideo, indeks metadanych itp.) mogą być alternatywnie lub dalej szyfrowane zarówno w źródle danych, na przykład w magazynie danej osoby, lokalnym lub w chmurze, i/lub u strony monitorującej, na przykład w dokumentacji pacjenta w placówce medycznej lub na poziomie administracji przyjmującej.

W kontekście monitorowania bardzo młodych niemowląt krytycznym i często niewyjaśnionym problemem jest zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS). Podczas gdy często występowanie SIDS jest często niewyjaśnione, różne urządzenia próbują zapobiec jego wystąpieniu. Jednakże, łącząc elementy obecnego systemu, aby uwzględnić urządzenia czujników w łóżeczku dziecka lub w jego pobliżu w celu pomiaru odpowiednich danych biometrycznych, w tym tętna, wzorca snu, analizatora oddechu i innych środków, takich jak temperatura otoczenia, wraz z urządzeniem rejestrującym do rejestrowania ruchu, słyszalnego oddechu lub jego braku (tj. Ciszy) przez określony czas, różne parametry mogą być ustawiane w połączeniu z zapisem wideo ze znacznikiem czasu przez podmiot dominujący lub inną stronę monitorującą w celu zapewnienia bardziej kompleksowego ostrzeżenia, zainicjowania bardziej terminowego działania lub interwencji użytkownika lub podjęcia decyzji, że w rzeczywistości nie będzie konieczna żadna reakcja na działanie. Dodatkowo, na przykład w przypadku sytuacji monitorowania łóżeczka, system może być tak skonfigurowany, aby rozwinąć na podstawie poprzednich obserwacji, z lub bez wkładu strony monitorującej, algorytm uczenia się, który pomoże w rozpoznaniu, co jest „normalne”, co jest fałszywie dodatnie lub co może stanowić anomalię, a zatem wezwanie do działania.

Aplikację hosta można również skonfigurować do odtwarzania danych wideo, które zostały zsynchronizowane z danymi biometrycznymi, lub wyszukiwania istnienia określonych danych biometrycznych. Na przykład, jak wcześniej omówiono, poprzez nagrywanie wideo z dźwiękiem śpiącej osoby i synchronizację zapisu z danymi biometrycznymi (np. Wzorce snu, aktywność mózgu, chrapanie, wzorce oddychania itp.), Dane biometryczne można przeszukiwać w celu określenia, gdzie pewne miary, takie jak poziomy dźwięku, mierzone na przykład w decybelach lub okresy ciszy, przekraczają lub spadają poniżej wartości progowej, umożliwienie lekarzowi, pielęgniarce lub technikowi medycznemu obejrzenia odpowiedniej części wideo bez konieczności oglądania całego filmu osoby śpiącej.

Taka metoda jest pokazana na rys. 6, począwszy od kroku 700, gdzie dane biometryczne i dane znacznika czasu (np. czas rozpoczęcia, częstotliwość próbkowania) są odbierane (lub łączone) w kroku 702. Dane audio/wideo i dane znacznika czasu (np. godzina rozpoczęcia itp.) są następnie odbierane (lub łączone) w kroku 704. Dane znacznika czasu (z kroków 702 i 704) są następnie wykorzystywane do synchronizacji danych biometrycznych z danymi audio / wideo. Użytkownik może następnie obsługiwać audio / wideo w kroku 708. Jeśli użytkownik wybierze odtwarzanie, dźwięk / wideo zostanie odtworzony w kroku 710. Jeśli użytkownik wybierze wyszukiwanie, użytkownik może przeszukiwać dane biometryczne w kroku 712. Na koniec, jeśli użytkownik wybierze opcję Zatrzymaj, wideo zostanie zatrzymane w kroku 714.

Należy docenić, że niniejszy wynalazek nie ogranicza się do kroków pokazanych na RYS. 6. Na przykład metoda, która pozwala użytkownikowi wyszukać dane biometryczne, które spełniają co najmniej jeden warunek, odtworzyć odpowiednią część wideo (lub część tuż przed warunkiem) i zatrzymać odtwarzanie wideo po tym, jak dane biometryczne nie spełniają już co najmniej jednego warunku (lub tuż po tym, jak dane biometryczne nie spełniają już warunku), mieści się w duchu i zakresie niniejszego wynalazku. Na przykład, jeśli metoda polega na interakcji między urządzeniem użytkownika a urządzeniem hosta w celu synchronizacji danych wideo/audio z danymi biometrycznymi i/lub przeszukania danych biometrycznych, wówczas metoda może dodatkowo obejmować etapy przesyłania danych biometrycznych i/lub metadanych do urządzenia hosta (np. w tym przykładzie wykonania dane wideo/audio mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika), oraz wykorzystanie danych biometrycznych i/lub metadanych do utworzenia indeksu znacznika czasu do synchronizacji i/lub do wyszukiwania danych biometrycznych w poszukiwaniu istotnych lub istotnych danych (np. danych przekraczających próg itp.). Na jeszcze innym przykładzie metoda może nie wymagać kroku 706, jeśli dane audio/wideo i dane biometryczne są odtwarzane razem (synchronizowane) w czasie rzeczywistym lub w czasie odtwarzania danych (np. w kroku 710).

W jednym z przykładów wykonania niniejszego wynalazku, jak pokazano na RYS. 8, dane wideo 800, które mogą również zawierać dane audio, zaczynają się w czasie „T” i trwają przez czas „n”. Dane wideo są najlepiej przechowywane w pamięci (lokalnie i / lub zdalnie) i łączone z innymi danymi, takimi jak identyfikator 802, czas rozpoczęcia 804i czas trwania 806. Takie dane wiążą dane wideo z co najmniej konkretną sesją, określonym czasem rozpoczęcia i identyfikują czas trwania filmu w nim zawartego. W jednym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku każda sesja może obejmować różne działania. Na przykład podróż do miejsca docelowego w Berlinie lub podążanie określoną trasą w określonym dniu (sesja) może obejmować przejażdżkę rowerem przez miasto (pierwsza aktywność) i spacer po parku (druga aktywność). Tak więc, jak pokazano na rys. 9, identyfikator 802 może zawierać zarówno identyfikator sesji 902, jednoznacznie identyfikujący sesję za pomocą globalnie unikalnego identyfikatora (GUID), jak i identyfikator działania 904, jednoznacznie identyfikujący działanie za pomocą globalnie unikalnego identyfikatora (GUID), gdzie relacja sesja/aktywność jest relacją rodzic/dziecko.

W jednym z przykładów wykonania niniejszego wynalazku, jak pokazano na rys. 10, dane biometryczne 1000 są przechowywane w pamięci i powiązane z identyfikatorem 802 i częstotliwością próbkowania „m” 1104. Umożliwia to powiązanie danych biometrycznych z danymi wideo podczas odtwarzania. Na przykład, jeśli identyfikator 802 jest jeden, czas rozpoczęcia 804 to 13:00, czas trwania wideo wynosi jedną minutę, a częstotliwość próbkowania 1104 wynosi 30 spm, wówczas odtwarzanie wideo o 14:00 spowoduje wyświetlenie pierwszej wartości biometrycznej (biometrycznej (1)) (np. pod filmem, nad filmem itp.) o 14:00, druga wartość biometryczna (biometryczna (2)), która ma być wyświetlana (np. pod filmem, nad filmem itp.) dwie sekundy później i tak dalej, aż film zakończy się o 14:01. Podczas gdy dane samorealizacji mogą być przechowywane jak dane biometryczne (np. powiązane z częstotliwością próbkowania), jeśli takie dane są odbierane tylko okresowo, korzystniejsze może być przechowywanie tych danych 110, jak pokazano na rys. 11, tj. Powiązane z identyfikatorem 802 i znacznikiem czasu 1104, gdzie „m” jest albo czasem otrzymania danych samorealizacji 1100, albo przesunięciem między tym czasem a czasem rozpoczęcia 804 (np. dziesięć minut i cztery sekundy po godzinie rozpoczęcia itp.).

Można to zaobserwować na przykład na rys. 14, gdzie dane wideo zaczynają się w czasie T, dane biometryczne są próbkowane co dwie sekundy (30 spm), a dane samorealizacji są odbierane w czasie T + 3 (lub trzy jednostki po czasie rozpoczęcia). Podczas odtwarzania wideo 1402 wyświetlana jest pierwsza wartość biometryczna 1404 w czasie T + 1, pierwsze dane samorealizacji 1406 są wyświetlane w czasie T + 2, a druga wartość biometryczna 1406 jest wyświetlana w czasie T + 4. Przechowując dane w ten sposób, zarówno dane wideo, jak i inne niż wideo mogą być przechowywane oddzielnie od siebie i synchronizowane w czasie rzeczywistym lub w czasie odtwarzania wideo. Należy pamiętać, że podczas gdy oddzielne przechowywanie danych może być korzystne dla urządzeń o minimalnej pamięci i / lub mocy obliczeniowej, platforma klienta może być skonfigurowana do tworzenia nowych danych wideo lub danych, które obejmują zarówno dane wideo, jak i inne niż wideo wyświetlane synchronicznie. Taka funkcja może być korzystna w tworzeniu kołowrotka, który można następnie udostępniać za pomocą serwisów społecznościowych, takich jak Facebook™ lub Youtube™, i odtwarzać za pomocą standardowego oprogramowania do odtwarzania, takiego jak Quicktime™. Jak omówiono bardziej szczegółowo poniżej, rolka wyróżnienia może zawierać różne części (lub klipy) danych wideo (np. gdy ma miejsce określona aktywność itp.) wraz z odpowiednimi danymi biometrycznymi.

Gdy próbkowane dane są następnie wyświetlane, platformę klienta można skonfigurować tak, aby wyświetlała te dane przy użyciu pewnych technik ekstrapolacji. Na przykład, w jednym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, jak pokazano na rys. 12, gdzie pierwsza wartość biometryczna 1202 jest wyświetlana w T + 1, druga wartość biometryczna 1204 jest wyświetlana w T + 2, a trzecia wartość biometryczna 1206 jest wyświetlana w T + 3, dane biometryczne mogą być wyświetlane w czasie bez próbek przy użyciu znanych technik ekstrapolacji, w tym interpolacja liniowa i nieliniowa oraz wszelkie inne techniki ekstrapolacji i/lub interpolacji ogólnie znane osobom wykwalifikowanym w tej sztuce. W innym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, jak pokazano na RYS. 13, pierwsza wartość biometryczna 1202 pozostaje na wyświetlaczu do momentu wyświetlenia drugiej wartości biometrycznej 1204, druga wartość biometryczna 1204 pozostaje na wyświetlaczu do momentu wyświetlenia trzeciej wartości biometrycznej 1206 i tak dalej.

W odniesieniu do powiązania danych z identyfikatorem, który może być powiązany z innymi danymi (np. czas rozpoczęcia, częstotliwość próbkowania itp.), Jeśli dane są odbierane w czasie rzeczywistym, dane mogą być powiązane z identyfikatorem (identyfikatorami) bieżącej sesji (i / lub działania). Jednakże, gdy dane są odbierane po fakcie (np. po zakończeniu sesji), istnieje kilka sposobów, w jakie dane mogą być powiązane z konkretną sesją i / lub aktywnością (lub identyfikatorami) z nimi powiązanymi). Dane mogą być łączone ręcznie (np. przez użytkownika) lub automatycznie łączone za pośrednictwem aplikacji. W odniesieniu do tych ostatnich można to osiągnąć, na przykład, porównując czas trwania otrzymanych danych (np. długość filmu) z czasem trwania sesji i / lub aktywności, zakładając, że otrzymane dane są związane z ostatnią sesją i / lub aktywnością, lub analizując dane zawarte w otrzymanych danych. Na przykład w jednym przykładzie wykonania dane dołączone do otrzymanych danych (np. metadane) mogą identyfikować czas i/lub lokalizację powiązaną z danymi, które można następnie wykorzystać do powiązania otrzymanych danych z sesją i/lub aktywnością. W innym przykładzie wykonania urządzenie komputerowe może wyświetlać lub odtwarzać dane (np. kod kreskowy, taki jak kod QR, dźwięk, taki jak powtarzająca się sekwencja notatek itp.), Który identyfikuje sesję i / lub aktywność. Zewnętrzny rejestrator wideo/audio może rejestrować dane identyfikacyjne (wyświetlane lub odtwarzane przez urządzenie komputerowe) wraz z (np. przed, po lub w trakcie) użytkownika i/lub jego otoczenia. Aplikacja może następnie przeszukiwać dane wideo / audio w celu identyfikacji danych i wykorzystywać te dane do łączenia danych wideo / audio z sesją i / lub aktywnością. Identyfikująca część danych wideo / audio może zostać usunięta przez aplikację w razie potrzeby. W alternatywnym przykładzie wykonania kod kreskowy (np. kod QR) może zostać wydrukowany na urządzeniu fizycznym (np. moduł badań medycznych, który może umożliwiać komunikację danych medycznych przez sieć (np. Za pośrednictwem smartfona)) i użyty (zgodnie z wcześniejszym opisem) do synchronizacji wideo użytkownika korzystającego z urządzenia z danymi dostarczonymi przez urządzenie. W przypadku modułu badań medycznych kod kreskowy wydrukowany na module może być użyty do synchronizacji wideo z testów z wynikiem testu dostarczonym przez moduł. W jeszcze innym przykładzie wykonania zarówno urządzenie komputerowe, jak i zewnętrzny rejestrator wideo / audio są używane do nagrywania wideo i / lub audio użytkownika (np. Użytkownik stwierdza „rozpocznij sesję rowerową w Berlinie” itp.) oraz do wykorzystania danych dostarczonych przez użytkownika do powiązania danych wideo / audio z sesją i / lub aktywnością. Na przykład urządzenie komputerowe może być skonfigurowane tak, aby łączyć dane dostarczone przez użytkownika z określoną sesją i / lub aktywnością (np. Taką, która jest uruchomiona, która ma się rozpocząć, która właśnie się zakończyła itp.) oraz aby wykorzystać dane dostarczone przez użytkownika w danych wideo / audio do połączenia danych wideo / audio z konkretną sesją i / lub aktywnością.

W jednym z przykładów niniejszego wynalazku platforma klienta (lub aplikacja) jest skonfigurowana do działania na smartfonie lub tablecie. Platforma (samodzielnie lub razem z oprogramowaniem działającym na urządzeniu hosta) może być skonfigurowana do tworzenia sesji, odbierania danych wideo i innych niż wideo podczas sesji oraz odtwarzania danych wideo razem (zsynchronizowanych) z danymi nie-wideo. Platforma może również umożliwić użytkownikowi wyszukiwanie sesji, wyszukiwanie określonych wydarzeń wideo i / lub innych niż wideo i / lub tworzenie rolki wyróżnienia. RYS. 15-29 pokazują przykładowe zrzuty ekranu takiej platformy.

Na przykład rys. 15 pokazuje przykładowy ekran „logowania” 1500, umożliwiający użytkownikowi zalogowanie się do aplikacji i uzyskanie dostępu do związanych z aplikacją, specyficznych dla użytkownika danych, przechowywanych na urządzeniu komputerowym i / lub urządzeniu komputerowym hosta. Login może obejmować identyfikator użytkownika i hasło unikalne dla aplikacji, chmury firmowej lub witryny usług społecznościowych, takich jak Facebook™.

Po zalogowaniu się użytkownika użytkownik może mieć możliwość utworzenia sesji za pomocą przykładowego ekranu „utwórz sesję” 1600, jak pokazano na RYS. 16. Podczas tworzenia sesji użytkownik może mieć możliwość wyboru kamery (np. wewnętrznej w stosunku do urządzenia komputerowego, zewnętrznej w stosunku do urządzenia komputerowego (np. dostępnej przez Internet, podłączonej do urządzenia komputerowego za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego) itp.), Która będzie dostarczać dane wideo. Po wybraniu kamery na ekranie mogą być wyświetlane dane wideo 1602 z kamery. Użytkownik może również mieć możliwość wyboru urządzenia biometrycznego (np. wewnętrznego w stosunku do urządzenia komputerowego, zewnętrznego w stosunku do urządzenia komputerowego (np. dostępnego przez Internet, podłączonego do urządzenia komputerowego za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego) itp.), które będzie dostarczać dane biometryczne. Po wybraniu urządzenia biometrycznego na ekranie mogą być wyświetlane dane biometryczne 1604 z urządzenia biometrycznego. Użytkownik może następnie rozpocząć sesję, klikając przycisk „Rozpocznij sesję” 1608. Podczas gdy proces selekcji jest najlepiej przeprowadzany przed rozpoczęciem sesji, użytkownik może odroczyć wybór kamery i / lub urządzenia biometrycznego do czasu zakończenia sesji. Dzięki temu aplikacja może odbierać dane, które nie są dostępne w czasie rzeczywistym lub są dostarczane przez urządzenie, które nie jest jeszcze podłączone do urządzenia komputerowego (np. zewnętrzną kamerę, która zostanie podłączona do urządzenia komputerowego po zakończeniu sesji).

Należy docenić, że w preferowanym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, kliknięcie przycisku „Rozpocznij sesję” 1608 nie tylko uruchamia timer 1606, który wskazuje bieżącą długość sesji, ale wyzwala czas rozpoczęcia, który jest przechowywany w pamięci i połączony z globalnie unikalnym identyfikatorem (GUID) sesji. Łącząc dane wideo i biometryczne z identyfikatorem GUID oraz łącząc identyfikator GUID z czasem rozpoczęcia, dane wideo i biometryczne są również (z definicji) powiązane z godziną rozpoczęcia. Inne dane, takie jak częstotliwość próbkowania, można również powiązać z danymi biometrycznymi, albo poprzez powiązanie danych z danymi biometrycznymi, albo poprzez powiązanie danych z identyfikatorem GUID, który z kolei jest powiązany z danymi biometrycznymi.

Przed rozpoczęciem sesji lub po jej zakończeniu użytkownik może mieć możliwość wprowadzenia nazwy sesji za pomocą przykładowego ekranu „nazwa sesji” 1700, jak pokazano na RYS. 17. Podobnie, użytkownik może również mieć możliwość wprowadzenia opisu sesji za pomocą przykładowego ekranu „opisu sesji” 1800, jak pokazano na RYS. 18.

RYS. 19 pokazuje przykładowy ekran „sesja rozpoczęta” 1900, który jest ekranem, który użytkownik może zobaczyć podczas sesji. Na tym ekranie użytkownik może zobaczyć dane wideo 1902 (jeśli są dostarczane w czasie rzeczywistym), dane biometryczne 1904 (jeśli są dostarczane w czasie rzeczywistym) oraz bieżący czas trwania sesji 1906. Jeśli użytkownik chce wstrzymać sesję, może nacisnąć przycisk „wstrzymaj sesję” 1908lub jeśli użytkownik chce zatrzymać sesję, użytkownik może nacisnąć przycisk „zatrzymaj sesję” (nie pokazano). Naciśnięcie przycisku „Zatrzymaj sesję” (niewidocznego) sesja zostaje zakończona, a czas zatrzymania jest przechowywany w pamięci i połączony z identyfikatorem GUID sesji. Alternatywnie, naciskając przycisk „wstrzymaj sesję” 1908, czas pauzy (pierwszy czas pauzy) jest przechowywany w pamięci i połączony z identyfikatorem GUID sesji. Po wstrzymaniu sesja może zostać wznowiona (np. naciskając przycisk „Wznów sesję”, który nie jest wyświetlany), co spowoduje zapisanie czasu wznowienia (po raz pierwszy wznowienia) w pamięci i powiązanie z identyfikatorem GUID sesji. Niezależnie od tego, czy sesja jest uruchamiana i zatrzymywana (tj. w wyniku pojedynczego ciągłego wideo), czy też rozpoczęta, wstrzymana (dowolna liczba razy), wznowiona (dowolna liczba razy) i zatrzymana (tj. Powodująca wiele klipów wideo), dla każdego czasu rozpoczęcia / pauzy zapisanego w pamięci powinien istnieć odpowiedni czas zatrzymania / wznowienia przechowywany w pamięci.

Po zatrzymaniu sesji można ją przejrzeć za pomocą przykładowego ekranu „sesji przeglądu” 2000, jak pokazano na RYS. 20. W najprostszej formie ekran recenzji może odtwarzać dane wideo powiązane z sesją (np. pojedynczy ciągły film, jeśli sesja nie zawiera co najmniej jednej pauzy / wznowienia, wiele klipów wideo odtwarzanych jeden po drugim, jeśli sesja zawiera co najmniej jedną pauzę / wznowienie, lub wiele klipów wideo odtwarzanych razem, jeśli wiele klipów wideo jest ze sobą powiązanych (np. dwa filmy (np. z różnych punktów widzenia) użytkownika wykonującego określoną czynność, pierwszy film przedstawiający użytkownika wykonującego określoną czynność podczas oglądania drugiego filmu, takiego jak film szkoleniowy). Jeśli użytkownik chce zobaczyć dane inne niż wideo wyświetlane wraz z danymi wideo, użytkownik może nacisnąć przycisk „pokaż opcje wykresu” 2022. Naciskając ten przycisk, użytkownik otrzymuje przykładowy ekran „opcja wyświetlania wykresu” 2100, jak pokazano na RYS. 21. Tutaj użytkownik może wybrać dane, które chciałby zobaczyć wraz z danymi wideo, takie jak dane biometryczne (np. Tętno, wariancja tętna, prędkość użytkownika itp.), Dane środowiskowe (np. Temperatura, wysokość, GPS itp.) lub dane samorealizacji (np. Jak użytkownik czuł się podczas sesji). RYS. 22 pokazuje przykładowy ekran „sesji przeglądowej” 2000, który zawiera zarówno dane wideo 2202, jak i dane biometryczne, które mogą być pokazane na wykresie w formie 2204 lub pisemnej 2206. Jeśli na filmie można zobaczyć więcej niż jedną osobę, aplikacja może być skonfigurowana tak, aby pokazywała dane biometryczne dotyczące każdej osoby, albo w tym samym czasie, albo zgodnie z wyborem użytkownika (np. umożliwiając użytkownikowi przeglądanie danych biometrycznych pierwszej osoby poprzez wybranie pierwszej osoby, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie danych biometrycznych drugiej osoby poprzez wybranie drugiej osoby, itd.).

RYS. 23 pokazuje przykładowy ekran „mapy” 2300, który może być używany do wyświetlania danych GPS użytkownikowi. Alternatywnie dane GPS mogą być prezentowane razem z danymi wideo (np. pod danymi wideo, nad danymi wideo itp.). Przykładowy ekran „podsumowania” 2400 sesji może być również przedstawiony użytkownikowi (patrz RYS. 24), wyświetlając informacje o sesji, takie jak nazwa sesji, opis sesji, różne metryki itp.

Przechowując dane wideo i inne niż wideo oddzielnie, dane można łatwo przeszukiwać. Na przykład rys. 25 pokazuje przykładowy ekran „wyszukiwania biometrycznego” 2500, w którym użytkownik może wyszukać określoną wartość biometryczną lub zakres (tj. Zdarzenie biometryczne). Na przykład użytkownik może chcieć przeskoczyć do punktu w sesji, w którym jego tętno wynosi od 95 do 105 uderzeń na minutę (bpm). Rys. 26 pokazuje przykładowy ekran „pierwszego wyniku” 2600, na którym tętno użytkownika wynosi 100,46 bmp dwadzieścia minut i czterdzieści dwie sekundy po sesji (patrz np. 2608). Rys. 27 pokazuje przykładowy ekran „drugiego wyniku” 2700, na którym tętno użytkownika wynosi 100,48 bmp dwadzieścia trzy minuty i czterdzieści osiem sekund po sesji (patrz np. 2708). Należy docenić, że w sesji można wyszukiwać inne wydarzenia, w tym wydarzenia wideo i wydarzenia samorealizacji.

Można nie tylko przeszukiwać dane w ramach sesji, ale także dane z wielu sesji. Na przykład RYS. 28 pokazuje przykładowy ekran „wyszukiwania sesji” 2800, gdzie użytkownik może wprowadzić określone kryteria wyszukiwania, w tym datę sesji, długość sesji, zdarzenia biometryczne, zdarzenie wideo, zdarzenie samorealizacji itp. RYS. 29 pokazuje przykładowy ekran „listy” 2900, pokazujący sesje, które spełniają wprowadzone kryteria.

Powyższy opis systemu i metody wykorzystywania, przetwarzania i wyświetlania danych biometrycznych lub wynikających z nich danych został przedstawiony w celach ilustracyjnych i opisowych. Nie ma ona na celu wyczerpującego lub ograniczającego wynalazek do dokładnych ujawnionych form, a wiele modyfikacji i odmian jest możliwych w świetle powyższych nauk. Osoby wykwalifikowane w tej sztuce docenią, że istnieje wiele sposobów implementacji powyższych cech i że obecny wynalazek nie ogranicza się do żadnego konkretnego sposobu implementacji tych cech. Wynalazek jest zdefiniowany wyłącznie przez następujące roszczenia.

Więcej rewelacji wkrótce!

___
https://silview.media/2020/10/04/atomic-bombshell-rothschilds-patented-covid-19-biometric-tests-in-2015-and-2017/

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=96148

Comments

 1. krnabrny1 says:

  To już jakiś czas temu wypłynęło, sporo osób dotarło do tych materiałów, cóż jednak to zmienia? W zasadzie są to dowody na oszustwo, a jednak nikt sprawy nie wytoczył, w każdym razie nic mi o tym nie wiadomo. Jak pisałem, wiadome jest dla mnie to że Pan Ryszard w międzyczasie kupił sobie część Antarktydy, co jest zapisane na google earth.

  Kochani, to jednak nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Pan Ryszard może sobie patentować co mu się żywnie podoba. Inna sprawą, ważniejszą, jest to co po prostu Wy zrobicie?

  Czy wejdziecie w tą zabawę, kolejny marketingowy zabieg który ma ocalić Was od nudy, czy też stwierdzicie, że to nie Wasza ścieżka?

  Sami zdecydujecie co się z tym wszystkim stanie. Jeśli ludzie nie będą mieli ochoty na takie zabawy to nic z tego nie wyjdzie. Każdy może zmienić sobie telefon na 15 letnią nokię, nikt nie zmusza nikogo do używania 5G. Nikt nikogo nie zmusza do instalacji urządzeń w swoim ciele lub na zewnątrz. Nikt nikogo nie zmusza do siedzenia godzinami przed telewizorem lub grą komputerową.

  Pamiętajcie, to mimo wszystko zawsze będzie wolna wola, WASZA DECYZJA, WASZ WYBÓR!:-)

  Ja osobiście podjąłem już decyzję lata temu, jednakże każdy z Was również będzie musiał zdecydować.

  Albo uznacie , że to fajne m interesujące i w to wejdziecie, albo uznacie, że to nie wartę świeczki i wywalicie wszelką zbędną elektronikę ze swojego życia.

  Zatem, nie ma się czegokolwiek obawiać. Temat brzmi złowieszczo, ale co się wydarzy zależy OD WAS!:-)

  Pozdrowionka

 2. alru says:

  Dla mnie problemem są konsekwencje.
  Nie chcę mieć TV w domu i wielu uważa mnie za nieszkodliwego dziwaka. Cześć tzw znajomych już się nawet przyzwyczaila i macha na brak TV reka.
  Mój wybór.
  Niestety w zabawki pana Ryszarda wiele osób chce się bawić świadomie bądź nie. I tutaj dochodzimy do tego co mnie boli.

  Bez części zabawek moge żyć i nawet jeżeli większość postrzega mnie za inna bo nie mam TV, nie płacę karta, lecze się ziołami itp. to nadal mogę żyć na powiedzmy swoich zasadach.

  Ale jest część zabawek bez ktorych jest żyć trudniej np samochód. Majac soje 4 kółka muszę sie liczyć z tym ze jestem w systemie matrix spisana jak inwentarz. I o ile za benzynę płace gotowka, a zamiast nawigacji uzywam papierowej mapy to mimo wszystko jestem w grze. Oczywiscie tutaj moge zrezygnowac z samochodu, ale to byl tylko przyklad.

  I wreszcie jest grupa gier i zabaw, w których udzial gwarantuje egzystencje. Nie kazdy ma (jak pan Krnabrny napisal) nieograniczone zasoby zeby byc samowystarczalnym. Czyli np zeby miec zasoby muszę pracować a to juz 0:1 wygrana dla matrixa. Nawet chorowac nie moge do konca na swoich zasadach tzn moge sie leczyc po swojemu ale moj zielarz l4 nie wystawi. Zmierzam do tego co bedzie jak pan Ryszard sobie uroi że bez takiej atakiej zabawki nie można pracować/ leczyć sie/nabywac dóbr.

  Tego etapu nie potrafię przeskoczyć. Moze inni czytelnicy KIP mają jakies swoje sprawdzone sposoby na to? Caly czas stoję na stanowisku że przekonaniami się nie nakarmie. Przekonaniami nie zapewnie dachu nad głową.

  • krnabrny1 says:

   Witaj droga Arlu.
   Na Twoje pytania są 2 odpowiedzi,,,,,najmniej, osobista i ogólna.

   Zacznę od osobistej.

   Doskonale rozumiem Twoje wątpliwości. A co jeśli??…..
   Twój rozum próbuje się bronić, wymyślać strategię na każdą możliwą ewentualność jaka może Ciebie w życiu spotkać. Twój umysł…WALCZY O PRZETRWANIE!

   Gorączkowo analizuje zmieniające się sytuacje i zawsze szuka wyjść przed przewidywanym zdarzeniem.

   Zatem jasno wynika że na płaszczyźnie osobistej masz tylko jeden problem do rozwiązania…. ŚMIERĆ… a to jeden z najtrudniejszych ludzkich problemów.

   Rzecz jest to tak bardzo osobista, że rad nikt dać Ci nie może, sama musisz się rozprawić z tą bestią. Jedyna rada jaką mogę Ci udzielić to nie bój się patrzeć jej prosto w oczy!

   Ludzie rozmaicie sobie z tym radzą, dla przykładu szaman Don Juan opisywany przez Carlosa Castanedę radził sobie z tym tak, że miał śmierć cały czas przy sobie. Określał jej położenie tak, że mówił iż czuje ją zawsze za swoim lewym ramieniem.

   Wiedział, że śmierć może przyjść w każdej , niespodziewanej chwili. Wcześniej, jako dziecko widział, jak meksykanie zabijają na jego oczach matkę. Jego ojciec umarł mu na rękach kilka dni później, już w wagonie którym ich wywozili, po postrzale.

   Syn Don Juana również umarł na jego rękach, kiedy zdarzył się wypadek podczas budowy autostrady PanAm. Nastąpił wybuch, a Don Juan zdążył jeszcze przed śmiercią dotrzeć do syna.

   Don Juan wiedział , że nad tym kontroli mieć nie może, zatem postanowił się ze śmiercią zaprzyjaźnić, zawsze była z nim, chodził z nią, przeżywał z nią życie.

   Do Juan był mędrcem, wiedział, że narodziny i śmierć są poza kontrolą, zatem nie mają znaczenia, jedyne co się liczy to to ….. CO ZROBISZ POMIĘDZY TYMI DWOMA ZDARZENIAMI????

   Czy będziesz żyła według swoich zasad, najlepiej jak potrafisz, realizując swoje WŁASNE CELE swojego WŁASNEGO ŻYCIA.

   Czy też będziesz drżała od urodzenia czekając na tą chwilę i zastanawiając się kto będzie katem: choroba, inny człowiek, starość??

   Jak już sama rozumiesz rad dać nie mogę w tej materii, ale mogę Ci powiedzieć że nie jesteś z tym sama, każdy dochodzi w życiu do tego momentu w którym stwierdza, że jego ciało NIE JEST NIEŚMIERTELNE ….. i co dalej?;-))

   Inną odpowiedzią, jest odpowiedź ogólna, która wiąże się z pierwszą, dlatego idzie jako druga.

   Widzisz, sporo jest takich ludzi jak Pan Ryszard. Mają na tyle ugruntowaną władzę że potrafią wpływać nawet na działania innych w skali globalnej.
   Pan Ryszard napisał dla przykładu, że „Jestem właścicielem świata”.

   Wielu rozpatrzy tą kwestię w świetle pychy, zuchwałości, arogancji lub despotyzmu i tyranii. Oni będą mieli rację.

   Ale można rozpatrywać tą kwestię i inaczej. Widzisz, być właścicielem świata znaczy wszystko i nic. Bo czymże jest „własność”?

   Pomyśl o tym dłużej samodzielnie. Według mojej oceny coś takiego wogóle nie istnieje. Czyż kot może być Twoją własnością?
   Czy ukochana osoba jest Twoją własnością?
   Czy dobra materialne są Twoją własnością?
   itd. itp.

   Według mnie nie ma takiej możliwości. Zasekwestrowana miłość po prostu przestaje być miłością.

   To, że kot jest Twoją własnością możesz sobie mówić tylko po to aby lepiej się poczuć i uwierzyć w to. Tak naprawdę bowiem, nie masz władzy nad innym życiem. Dziś kot jest, jutro go nie ma.

   Pozostają dobra materialne, nimi również możesz się szczycić i uważać się za Pana stworzenia, Pana świata zewnętrznego i wewnętrznego, tego co na górze i tego co na dole aż ……. do momentu kiedy umrzesz.

   W istocie bowiem sama zasada gromadzenia jest UCIECZKĄ!
   Ucieczką od poradzenia sobie z tematem przed którym i Ty stoisz Arlu, a który opisałem w odpowiedzi pierwszej:-)

   Pozdrowionka!

   • krnabrny1 says:

    Jeszcze jedno, nie zapominaj o tym po co są obecnie żyjące pokolenia!

    MY …jesteśmy POMOSTEM, pomiędzy tym CO BYŁO ,a tym CO BĘDZIE!

    Taka nasza rola, sama się na to pisałaś moja droga, nie oczekuj zatem od siebie i od innych cudów natychmiastowych, cuda te bowiem wymagają czasu.

    One nadejdą, po nas, my jesteśmy MOSTEM , czyli można powiedzieć
    MY JESTEŚMY ZMIANĄ.

  • krnabrny1 says:

   I jeszcze jedna sprawa. Widzę u koleżanki spore skrzywienie myślowe.
   Uważasz , że jesteś nie w grze, a w jakiejś rywalizacji, „0:1 dla Matrixa”.

   Nie jesteś w rywalizacji, nie masz z czym rywalizować. Nie dasz rady wyjść z gry będąc w grze, to właśnie ten błąd myślowy.

   Twoim celem nie jest niezależność fizyczna, od niej mogą się wyzwolić tylko nieliczni, Ci co faktycznie mają zasoby finansowe, ale im to niewiele da ponieważ nadal , choćby byli najbogatsi BĘDĄ UZALEŻNIENI od tego Twojego Matrixa.

   Tu panuje zasada: Im więcej masz, tym bardziej jesteś uzależniona!:-)

   Cała rzecz jest w tym abyś MIAŁA ŚWIADOMOŚĆ UZALEŻNIENIA!
   To właśnie jest najważniejsze. Jeśli to się dopełni to poczujesz ulgę i spokój ponieważ okaże się ,że wszystko inne jest mniej istotne. Zmieni się Twoje postrzeganie rzeczywistości i to będzie oznaką szerszego spojrzenia, szerszej świadomości, bo kto wiedząc jak działa świat, przywiązuje wagę do tego czy będzie go stać na 4 kółka??:-)

   Ty teraz jesteś na progu, masz do wykonania krok aby tam wejść, ale jeszcze się wahasz. Znak to, że musisz dać sobie czas, czas na usunięcie strachu i wyjaśnienie sobie samej kilku rzeczy, które najpewniej nadal Ciebie dręczą.

   Któregoś dnia wykonasz ten krok:-)

   Ja ze swego własnego doświadczenia mogę CI tylko powiedzieć , że od pewnego momentu jesteś „prowadzona”. Trudno to wyjaśnić, ale daje się wyraźnie odczuć istnienie pewnych sił, które nie pozwalają Ci zginąć. Są niewidzialne. Wygląda to mniej więcej tak, że jak się okazuje ,że już „nie ma co jeść” to jakimś cudem zawsze pojawia się jakaś możliwość, ktoś Ciebie „nakarmi”.

   Jak stracisz pracę i stwierdzisz, że to koniec, to nagle, zupełnie niespodziewanie pojawia się oferta pracy.

   Nie wiem jak to działa, ale jest to niezwykle wyraźnie odczucie. To dodaje otuchy i odwagi gdyż wiesz, że nie jesteś sama na tej ścieżce i zawsze gdy będzie trzeba „ktoś” Ci pomoże. Oczekiwania „pomocnej ręki” wobec Ciebie są jasno określone.

   Idź Arlu swoją drogą, nie bacz na strach i zwątpienie, rozwijaj się jak masz się rozwijać i CZUJ DUCH:-)

   Podobny błąd popełnił Pan Grigorij Stankov którego artykuły tu zamieszczałem.
   On uważa że idzie do 4 wymiaru, od dawna się tam wybierał. Swego czasu napisałem do niego, że WMIAR to nie MIEJSCE, a stan świadomości.

   Wymieniliśmy kilka maili, ale na zakończenie odpisał mi jedynie: „Pisałeś to wszystko tylko po to aby mi to powiedzieć?”

   Wiedziałem już, że on jest tak nastawiony na swą podróż, że on nie chce innej prawdy. Cóż, ma ponad 70 lat, wyczułem, że jest zmęczony już tą ZMIANĄ.

   Co się z nim stanie nie wiem, ale to dla Ciebie też wiedza. Wymiar to nie miejsce tylko stan świadomości. Rano możesz być w 7 wymiarze, a po śniadaniu w 3:-)))

   I na koniec powtórzę jeszcze raz, nie chodzi tutaj o wolność fizyczną, która obecnie jest w zasadzie niemożliwa.

 3. krnabrny1 says:

  A teraz już do wszystkich.

  Arlu, sprawa wygląda tak, że jeśli to Ciebie dopadnie to zostaniesz dosłownie ZWALONA Z NÓG, padniesz na kolana kiedy poczujesz ten moment kiedy „uderzy w Ciebie różnowy płomień”, bo niektórzy tak to nazywają.
  Inni, jak w biblii nazywają ten stan EKSTAZĄ.

  Jeszcze inni stanem WSZECHWIEDZY, też dobrze opisujące słowo ten stan, bowiem masz wyraźne poczucie, że WIESZ WSZYSTKO!

  Ale nie działa to na takiej zasadzie ,że wnet dowiadujesz się wszystkiego o budowie silnika wysokoprężnego albo o tym co jest w dawanych ostatnio eliksirach.

  Ta wiedza bowiem nie dotyczy zagadnień tego świata, ona jest swoistym połączeniem z inteligencją wspólną, znasz wówczas swoje miejsce, wiesz kim jesteś choć nie znasz swego imienia, wiesz po co tu jesteś…. WIESZ WSZYSTKO Co CI POTRZEBA!:-)

  Ten stan z czasem się stabilizuje, u mnie trwało to około pół roku, najpiękniejszy czas jaki przeżyłem na Ziemi. Po wszystkim, każdy kolejny dzień traktujesz jak bonus od życia bo wiesz, że ZROBIŁAŚ SWOJE. Możesz żyć dalej, to dobrze, możesz umrzeć zaraz i to też dobrze.

  Jak poczujesz to, będziesz wiedziała. U Ciebie nauka nie myślenia będzie wyzwoleniem.

  Aby nie być gołosłownym, to przedstawiam opis tego stanu przez pewnego człowieka, niejakiego Andre z Brazylii, którego post właśnie zamieścił Pan Stankov.

  Jest to niezwykle żywy i prawdziwy opis tego samego co ja przechodziłem, choć innymi słowami. Nie staraj się jednak rozumieć słów, a raczej skup się na energii jakie niosą, pomyśl co musiał CZUĆ TEN CZŁOWIEK, że napisał coś takiego!

  Swoim doświadczeniem gwarantuję autentyczność jego słów, a teraz już opis Pana Andre.

  „Cześć Georgi, jak się masz?

  Tłumaczę na google, bo nie umiem dzisiaj pisać wszystkiego po angielsku. Jestem André z Brazylii. Zawsze komunikujemy się z Państwem od 2011 roku. Bardzo dziękuję za wszystko.

  Mam nadzieję, że jesteś, tak jak ja, u szczytu boskich i przemieniających energii. Nie mogę już żyć w ograniczonej wibracji, ten ludzki świat już do mnie nie pasuje. I tak dzisiaj napisałem dekret i chciałem cię wysłać, abyś dowiedział się, czy rezonujesz na tej częstotliwości i oczywiście, aby otrzymać odpowiedź, co w tobie wibruje.

  Wcielam w życie wszystkie moje wysiłki, aby pozostać przy życiu w tej rzeczywistości 3D, kładąc na stole wszystko, co mogę umieścić, aby utrzymać mnie przy życiu, przy zapalonym płomieniu. I nie cofam się. Nie wyobrażam sobie już świata bez wielkich zmian i to jedyna rzecz, która mnie rozwesela, to jedyna rzecz, która daje mi siłę.

  Dziękuję Georgi.

  André Napoleão Napoles, Brazil

  MÓJ OSOBISTY DEKRET

  Ostatnio jestem w nurcie wszystkiego albo niczego.
  Nie widzę życia toczącego się bez odtworzenia wszystkich koncepcji.
  Nie widzę, żeby wszystko trwało tak, jak jest.
  Nie mogę przestać wizualizować potężnej transformacji wszystkiego.
  I nic nie dodaje mi energii bardziej niż chęć zmiany i przekształcenia wszystkiego.

  Nie jestem podekscytowany niczym takim, jakim jest.
  Dla mnie wszystko jest martwe.
  Dla mnie wszystko prosi o nową interpretację.
  Nie mam energii, żeby wszystko szło tak, jak było wczoraj.
  To, co widzę, jest nową ścieżką, całkowicie formowalną zgodnie z tym, co jestem w stanie stworzyć i ukształtować.

  Postrzegam Życie jako pustą księgę, w której stroną jest czasoprzestrzeń, a pióro fotony, które tworzą molekuły wszystkiego, co istnieje.
  Postrzegam siebie jako malarza obrazu, ale obraz jest każdą sekundą czasu. To każdy milimetr sześcienny przestrzeni.

  Czuję, że nawiguję w nieskończonym oceanie możliwości, więc mogę wybrać tylko to, z czym naprawdę rezonuję.
  Nie akceptuję ograniczeń. Ograniczenia zapierają mi dech w piersiach.
  Widzę tylko, że niemożliwe jest możliwe.
  Widzę tylko perspektywę, która sprawia, że ​​jestem Nieograniczona, a wszystko, co chce mnie ograniczać, jest barierą, którą muszę przekroczyć.

  Widzę, że jestem synem Stwórcy i jak każdy ojciec pozostawia dziedzictwo, tak moje dziedzictwo jest Życiem. Całe istnienie jest moim dziedzictwem. Widzę, że wszyscy są moimi braćmi i spadkobiercami i jestem szczęśliwy, bo całe bogactwo i obfitość jest naszym prawem, naszym dziedzictwem i nie schylamy głowy. Nie będziemy się cofać. Ludzki świat mentalny i jego ograniczone i frustrujące sposoby już nic dla mnie nie znaczą.

  Widzę człowieka próbującego zaciemnić Prawdę o naszym stanie poprzez te sfrustrowane organizacje i wołam do wszystkich mocno boskich: albo mnie przyjmą, albo odejdę. Ponieważ je zaakceptowałem i widzę, że to gówno nigdzie nie zaprowadzi, i mam dość patrzenia, jak człowiek kierował swoją mocą stwórcy, daną przez naszego stwórcę.

  Niech to będzie mój ostatni dekret.

  Niech dziedzictwo będzie naszą boską łaską. Niech granice i blokady zostaną pokonane przez pewność naszego prawdziwego stanu. Nie zgadzam się w połowie. To albo wszystko. Albo to nic.”

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Dziękujemy za bardzo mądre komentarze duchowo-egzystencjalne…

  • alru says:

   Dziękuję za psychoanalizę.
   Troszeczkę pomogło ;).

   Nigdy się nie nastawialam na shidi/wzniesienie i tego typu przeżycia? A może to błąd?
   Teraz wręcz zapragnęłam chwili, kiedy „uderzy we mnie różowy płomień”. Może będzie mi dane.

   • krnabrny1 says:

    O jeśli chodzi o samą inicjację procesu to nic prostszego.
    Kładziesz się starając się nie myśleć w ciszy i spokoju.
    Prosisz o przybycie i pomoc wszystkie duchy opiekuńcze.

    Później jasno określasz to czego chcesz.

    Dla przykładu, „Proszę o prowadzenie w mojej drodze, dla mojego najwyższego dobra.”

    Potem wsłuchuj się jakiś czas i na tym koniec, pozostaje czekać na efekty.

    Jedyne co mogę doradzić to zrób to po przemyśleniach, roztropnie i świadomie.

    To jednokierunkowe drzwi, jak wejdziesz to nie wyjdziesz, póki wszystko się nie dopełni, co już wielokrotnie opisywałem tutaj:-)

Wypowiedz się