DOWÓD POZYTYWNY: SARS-COV-2 to nieistniejący wirus, COVID-19 nie jest koronawirusem

Opublikowane 7 października 2021 przez State of the Nation

Nieistniejący wirus; wybuchowy wywiad z Christine Massey

Szablon dla żądań FOI „izolacja SARS-COV-2”

https://www.fluoridefreepeel.ca/template-for-foi-requests/

autor: Jon Rappoport

Mając doświadczenie w biostatystyce, Christine Massey wykorzystuje wnioski o wolność informacji (FOIA) jako narzędzie badawcze, jako diamentowe wiertło, aby odkryć prawdę o SARS-CoV-2. Jak w: Czy wirus istnieje?

Jej podejście przyniosło szokujące rezultaty.

W na wpół zdrowym świecie praca Christine zdobyłaby wiele nagród i miała dalekosiężny zasięg. W dzisiejszym świecie coraz więcej osób samotnie budzi się do jej odkryć i całkowicie zmienia swoje postrzeganie „pandemii”.

Oto mój ostatni wywiad z genialną, nieustępliwą Christine Massey:

P: Ty i twoi koledzy złożyliście wiele wniosków FOIA do agencji zdrowia publicznego na całym świecie. Pytałaś o dane wskazujące na istnienie wirusa SARS-CoV-2. Jak opracowałaś to podejście?

Odp.: W 2014 r. pani z Edmonton złożyła wniosek o wolność informacji do Health Canada, prosząc o badania dotyczące dodawania kwasu hydrofluorokrzemowego (kwas fluorowy z odpadów przemysłowych) do publicznej wody pitnej (fluoryzacja wody). Odpowiedź HealthCanada wskazała, że ​​nie przeprowadzono żadnych badań potwierdzających ich twierdzenia, że ​​praktyka jest bezpieczna lub skuteczna.

Kilka lat później niektóre wysokiej jakości badania finansowane przez rząd wykazały, że powszechne poziomy ekspozycji na fluor podczas ciąży są związane z niższym IQ i zwiększonymi objawami ADHD u potomstwa. Niemniej jednak dentyści i środowisko zdrowia publicznego nadal promowali i bronili tak zwanego „wielkiego osiągnięcia zdrowia publicznego” polegającego na narzuceniu tego kontrowersyjnego profilaktycznego leczenia stomatologicznego na całe społeczności i odrzucili te badania. Skorzystałem więc z wniosków o wolność informacji, aby pokazać, że różne instytucje promujące i broniące fluoryzacji wody w Ontario, Albercie i stanie Waszyngton nie mogą dostarczyć ani przytoczyć ani jednego badania podstawowego wskazującego na bezpieczeństwo w odniesieniu do tych wyników.

Kiedy więc dowiedziałam się od ludzi takich jak David Crowe, dr Andrew Kaufman, dr Stefan Lanka i dr Thomas Cowan, że rzekomy wirus COVID nigdy nie został wyizolowany (oczyszczony) z próbki pacjenta, a następnie scharakteryzowany, zsekwencjonowany i zbadany za pomocą kontrolowanych eksperymentów, a zatem nigdy nie wykazano ich istnienia, zdałam sobie sprawę, że wnioski o wolność informacji (FOI) można wykorzystać do weryfikacji ich twierdzeń.

Większość ludzi nie poświęci czasu na samodzielne sprawdzenie wszystkich tak zwanych badań „izolacji wirusa”, więc FOI były sposobem na

1)     upewnienie się, że nic nie zostało przeoczone,

 i 2) przejście do pościgu i z powrotem, co ci panowie [Kaufman, Cowan, Crowe, Lanka] mówili, jeśli rzeczywiście mieli rację.

Tak więc w maju 2020 r. zacząłem składać wnioski FOI o wszelkie dane przechowywane przez odpowiednią instytucję, które opisują izolację/oczyszczenie rzekomego „wirusa COVID-19” z niesfałszowanej próbki pobranej od chorego pacjenta przez kogokolwiek, gdziekolwiek na świecie.

P: Ile agencji zdrowia publicznego i rządowych zapytałeś o wnioski FOIA?

O: Osobiście zadałam pytania i otrzymałem odpowiedzi od 22 kanadyjskich instytucji. Są to instytucje zdrowia publicznego, uniwersytety, które twierdzą, że „wyizolowały wirusa” i 3 służby policyjne – ze względu na egzekwowanie przez nie ograniczeń „COVID-19”.

Osobiście otrzymałem również odpowiedzi od kilku instytucji spoza Kanady, w tym amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony’ego Fauciego (NIAID). Oczekuję odpowiedzi od wielu dodatkowych instytucji.

Wiele osób na całym świecie otrzymało odpowiedzi na te same/podobne lub powiązane wnioski [FOIA] od instytucji w ich własnych krajach. Jedną z osób, która wykonała dużo pracy nad tym w Nowej Zelandii i innych krajach, jest mój kolega Michael S. Również człowiek nazwiskiem Marc Horn uzyskał wiele w Wielkiej Brytanii.

Garstka innych osób otrzymała kilka odpowiedzi, a wiele osób otrzymało 1 lub 2. Kompilowałam wszystkie odpowiedzi, które zostały mi przesłane na mojej stronie FOI, i kiedy to piszę (4 października 2021 r.), mamy odpowiedzi FOI od 104 instytucji w ponad 20 krajach, wszystkie odnoszące się do oczyszczenia/istnienia rzekomego wirusa.

Do tego dochodzą dokumenty sądowe z RPA i Portugalii. W sumie na mojej stronie znajduje się obecnie 110 instrukcji. Są odpowiedzi FOI z większej liczby instytucji, których jeszcze nie miałam okazji wstawić.

P: Jak scharakteryzowałbyś odpowiedzi, które otrzymałeś od tych agencji?

Odp.: Każda instytucja bez wyjątku nie dostarczyła ani nie zacytowała nawet 1 rekordu opisującego oczyszczanie rzekomego wirusa z nawet 1 próbki pacjenta. Dwadzieścia jeden z 22 kanadyjskich instytucji przyznało bez ogródek, że nie ma takich danych (zgodnie z wymogami kanadyjskiego ustawodawstwa). Wiele instytucji spoza Kanady przyznało to samo, w tym CDC (2 listopada 2020 r.), Australijski Departament Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii, brytyjski Departament Zdrowia i Opieki Społecznej…

A w niektórych przypadkach podsuwano głupie wymówki. Na przykład Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia odpowiedział, że nie są właścicielami, nie przechowują ani nie kontrolują dokumentów zawierających informacje o pacjentach. Public Health Wales powiedział dr Janet Menage, że nie stworzyli żadnych takich rekordów i chociaż normalnie byliby skłonni skierować ją do rekordów, które są w domenie publicznej, byłoby to zbyt trudne w tym przypadku.

Brazylijska Agencja ds. Regulacji Zdrowia (Anvisa), podobna do FDA, zatwierdzająca zastrzyki, powiedziała Marcelli Picone, że nie mają danych dotyczących oczyszczania wirusów i nie są wymagane przez prawo, dlatego (w ich mniemaniu) nie jest to ich obowiązek, aby upewnić się, że wirus faktycznie istnieje.

P: Jaki jest dokładny tekst twoich próśb o FOIA?

Tekst zmieniał się nieco w czasie. Na przykład na początku użyłam słowa „izolacja”. Ale ponieważ ten termin jest tak bardzo nadużywany przez wirusologów, teraz trzymam się słowa „oczyszczanie”.

We wszystkich prośbach dokładnie określiłem, co mam na myśli przez izolację/oczyszczanie (oddzielenie rzekomego wirusa od wszystkiego innego), oraz że oczyszczone cząstki powinny pochodzić bezpośrednio z próbki pobranej od chorego człowieka, przy czym próbka pacjenta nie została wcześniej zafałszowana żadnymi innym źródłem materiału genetycznego (tj. komórki nerki małpy zwane komórkami Vero i płodowa surowica bydlęca, które są zwykle używane w badaniach fałszywej „izolacji wirusa”).

Zawsze wyjaśniałam, że nie prosiłam o zapisy, w których naukowcy nie oczyścili rzekomego wirusa, a zamiast tego coś wyhodowali i/lub wykonali test PCR i/lub coś zsekwencjonowali. Wyjaśniłam również, że prosiłam o rekordy autorstwa kogokolwiek i gdziekolwiek – nie tylko rekordy utworzone przez daną instytucję.

Poprosiłam o cytaty za wszelkie zapisy dotyczące oczyszczenia, które są w posiadaniu instytucji, ale są już dostępne publicznie w innym miejscu. Najnowsza iteracja [wniosku FOIA] jest zamieszczona na stronie mojej witryny internetowej, na której zachęcam innych do składania wniosków do instytucji w ich własnym kraju: Szablon dla wniosków FOI „SARS-COV-2 izolacja”.

P: Wszystkie te agencje twierdzą, że nie mają żadnych danych potwierdzających istnienie SARS-CoV-2, ale jednocześnie niektóre z tych agencji sponsorują i finansują badania, które twierdzą, że wirus istnieje. Jak wytłumaczysz tę sprzeczność?

Zajmę się tym na przykładzie. Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego (PHAC) jest jedyną kanadyjską instytucją, która do tej pory nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi „brak zapisów”. Zamiast tego dostarczyli mi coś, co udawali, że są responsywnymi zapisami.

Zapisy składały się z kilku e-maili oraz badania przeprowadzonego przez Bullarda i in. które było wspierane przez PHAC i ich Narodowe Laboratorium Mikrobiologiczne oraz przez Manitoba Health i Manitoba’s Cadham Provincial Laboratory.

Ani badanie, ani e-maile nie opisują oczyszczania rzekomego wirusa z próbki pacjenta ani z czegokolwiek innego. Słowo „izolować” (lub „izolacja” / „oczyszczać” / „oczyszczanie”) nawet się nie pojawia, z wyjątkiem manuskryptu badania w kontekście izolowania ludzi, a nie wirusa. …w sekcji Materiały i metody stwierdzamy, że ci badacze wykonali „testy” PCR dla części sekwencji genu E (nie wirusa) i inkubowali próbki pacjenta (nie wirusa) na komórkach Vero (komórki nerki małpy) uzupełnione z płodową surowicą bydlęcą, penicyliną/streptomycyną i amfoterycyną B i monitorowali pod kątem uszkodzeń komórek małpy.

W próbkach pacjentów nie wyszukiwano ani nie oczyszczano wirusa. W procedurach komórek małpy nie wdrożono żadnego rodzaju grup kontrolnych. Żaden wirus nie był wymagany ani nie wykazano, aby był zaangażowany nigdzie w badaniu, ale „on” był obwiniany za jakąkolwiek szkodę dla komórek małpy i „on” był wielokrotnie powtarzany w trakcie badania (naliczyłem 26 przypadków).

Niemniej jednak był to jedyny dokument dostarczony przez Agencję Zdrowia Publicznego Kanady.

I chociaż naukowcy nie twierdzili, że „wyizolowali” rzekomego wirusa w tym artykule, przeprowadzili ten sam rodzaj małpiego biznesu/procedury hodowli komórkowej, który wirusologowie w każdym kraju uważają za „izolację wirusa”. (Ponieważ wirusologia nie jest nauką.) …Zwróć uwagę na wstęp w streszczeniu [badania]: „RT-PCR wykrywa RNA, a nie wirus zakaźny”. 

…Więc odpisałam do Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego i poinformowałam, że żadna z dostarczonych mi dokumentacji nie opisuje oddzielenia rzekomego wirusa od wszystkiego innego w próbce pacjenta i że potrzebuję dokładnej odpowiedzi wskazującej, że nie mają elastycznych rekordów.

W swojej zrewidowanej odpowiedzi Agencja nalegała, że ​​złoty standard testu stosowany do określenia obecności nienaruszonego wirusa w próbkach od pacjentów ma widoczny efekt cytopatyczny [zabijający komórki] na komórki w hodowli komórkowej oraz że „PCR dodatkowo potwierdza, że ​​nienaruszony wirus jest obecny”.

…Jak wielokrotnie wskazywałeś swoim czytelnikom: nikt nie wyizolował/oczyścił „wirusa”. Po prostu zakładają, że próbki pacjentów zawierają „to” (na podstawie bezsensownych testów PCR). Fałszują próbki pacjentów materiałem genetycznym i toksycznymi lekami, głodzą komórki, a następnie irracjonalnie obwiniają „wirusa” za szkody dla komórek. Wskazują na coś, co nigdy nie zostało oczyszczone, scharakteryzowane, zsekwencjonowane ani zbadane naukowo w kulturze komórkowej i twierdzą, że „to jest wirus”. Wytwarzają „genomy” z miliardów sekwencji wykrytych w zupie. To wszystko to dzikie spekulacje i założenia, zero nauki. Tak więc ludzie odpowiedzialni za rażąco oszukańcze roszczenia wysuwane przez te instytucje są albo szalenie niekompetentni, albo celowo kłamią. 

—koniec wywiadu—

Aby wzmocnić końcowe komentarze Christine, agencje te odpowiadają na prośby FOIA: „nie mamy żadnych zapisów dotyczących oczyszczania wirusa” a następnie sponsorują badania, które twierdzą, że wirus ZOSTAŁ oczyszczony i odkryty, ponieważ…

Standardy oczyszczania wirusa w badaniach nie są w ogóle standardami. Są całkowicie irracjonalne.

Jednakże, ponieważ Christine jest bardzo precyzyjna i dokładna w swoich prośbach FOIA, jeśli chodzi o to, co oznacza oczyszczenie, agencje są zmuszone odpowiedzieć… „Cóż, w TYM przypadku nie mamy żadnych zapisów dotyczących oczyszczania wirusów…”

Znaczenie: Nie ma zapisów wskazujących, że wirus został wyizolowany; nie ma zapisów wskazujących na istnienie wirusa.

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=88376

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Okres „końca czasów” jest bardziej zabawny niż myślałem. Przyznam się szczerze, że jeszcze kilka lat temu nie sądziłem, że będzie to wyglądało, aż tak groteskowo:-)

  Oczywiście miałem tylko mgliste pojęcie o tym. Znałem cel, nie znałem narzędzi.

  Wówczas wiele się nad tym zastanawiałem, jednak w moich najśmielszych wyobrażeniach nie sądziłem, że doprowadzi to do tak ogólnego „szaleństwa”.

  Na dzień dzisiejszy, w zasadzie nie ma już potrzeby czytania czegokolwiek, wszyscy wszystko wiedzą…. a mimo to gra toczy się dalej, chociaż wszystko zostało powiedziane, chociaż karty zostały już dawno odsłonięte.

  Nie mam zielonego pojęcia ile potrwa ten stan, ale doskonałą ilustracją zbiorowego obłędu jest cytat Hala Turnera, który opisuje artykuł jaki właśnie pojawił się w londyńskiej gazecie.

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/london-newspaper-column-anti-vaxxers-are-terrorists-anti-vaxxers-want-to-kill-your-babies-these-people-are-terrorists-who-d-happily-kill-us

  Autorką jest pewna Pani występująca pod pseudonimem Fleet Street Fox, a jej prawdziwe nazwisko to Susie Boniface.

  Nie ma sensu go czytać, autorka, opisuje, jak niebezpiecznymi ludźmi są niezaszczepieni osobnicy. Porównuje ich do nazistów lub islamskich grup terrorystycznych. Autorka uważa, że niezaszczepieni chcą tak naprawdę wymordować wszystkie dzieci:-)

  Jest to bełkot, ale Pan Turner dał, komentarz, w którym chciał się zapytać autorki o jedno, cytuję:

  „Ktoś musi zapytać Susie Boniface:

  Dlaczego „chronieni”
  muszą być „chronieni”
  przed „niechronionymi ”, w pierwszej kolejności
  zmuszając „niechronionych”
  do korzystania z „ochrony”,
  która NIE „chroniła”,
  „chronionych”?

  To proste pytanie!”

  …i tak właśnie wygląda dzisiaj nasza rzeczywistość. To absurdalne pytanie oczywiście ma sens, ale jest już tak głęboko ukryty, że treść pytania może przyprawić o mdłości…jak na kolejce górskiej:-)))

  Żeby nie wpisywać kolejnych komentarzy, w innym temacie.

  Znów dzieje się coś mocnego. Udało uniknąć się kolejnej wojenki, tym razem, to Chińczycy mieli napaść na Tajwan i skoczyć na Australię.

  Kolejny raz, Trybunał Konstytucyjny Polski, nie uznał nadrzędności prawodawstwa unijnego nad Polskie.

  La Palma, nie chce wpaść do oceanu.

  Amerykanie pokrywają jedne puste papiery, drugimi , nowszymi, pustymi papierami, udając ,że nic się nie stało i utrzymując swoje tradycyjne KEEP SMILING. Pan Biden po prostu zwiększa rok rocznie limity zadłużenia.

  Inflacja pojawiła się już na całym świecie, świadczy o tym fakt, że spready między walutowe zbytnio się nie zmieniają, co sugeruje iż inflacja kroczy równo wszędzie::-)

  Gazeta.pl. nie ładuje się dzisiaj, konkretnie zdjęcia są niewidoczne:-)

  Żydzi przyjmują 4 strzał, ciekawe czy po nim ilość szczepionki przekroczy ilość krwi w ich organizmach?;-)

  Sekretarz prasowy białego domu, Pani Psaki, określiła na konferencji ludzi zaszczepionych wyrazem „naznaczeni” ….. genialne:-)

  A w tym samym kraju Pan Biden powiedział, ze poradzi sobie z problemami gospodarczymi „Bez względu na to czy potrwa to 6 minut, 6 dni, czy 6 tygodni” …też dobre:-))))

  Talibowie pomimo pozostawionej jej w spadku broni i forsie po US Army jakoś jeszcze niczego nie zbombardowali, prawdopodobnie wydają gotówkę na napoje izotoniczne, z których tak namiętnie okradli pozostawioną US bazę… jak twierdziła amerykańska prasa.

  Pan Łukaszenka popadł natomiast w dziwną manię, ponieważ przemyca tysiące uchodźców pod Polską granicę, ale jak oglądam zdjęcia w gazetach to nikt ich jakoś nie może uchwycić obiektywem. Tylko zbliżenia na 2-5 osób. Myślę, że dlatego iż szybko się przemieszczają, nie łatwo złapać taki ruchomy cel w obiektywie, to snajperskie zadanie!:-))))

  W Meksyku , Prezydent Obrador po cichutku wyprodukował własną szczepionkę, okazało się , że jest skuteczna na tyle, aby Pan Bill Gates (ten sam co umarł) zabrał głos i powiedział, żeby Meksykanie się nią nie szczepili, bo NIE JEST WYSTARCZAJĄCO SKUTECZNA:-)

  Oczywiście dodam, że powodzie, burze, pioruny i wszelkie możliwe trzęsienia ziemi i meteoryty wciąż licznie nawiedzają przeróżne miejsca na świecie!

  Tyle na dzisiaj, z telegraficznych skrótów!:-))))))

  Mieszkańcy Gwatemali jak donosi Jim Stone nie dorośli jeszcze do szczepień i jak głosi nagłówek:
  „MIESZKAŃCY Z Gwatemali ZATRZYMALI BRYGADĘ COVID VAX, SPALILI OPONY, ZABRALI LODÓWKI, ZNISZCZYLI SZCZEPIONKI I ZATRZYMALI ICH, GROŻĄC, ŻE ZOSTANĄ ZABICI.” … jedna z wielu metod na namolnych handlarzy starzyzną:-))

 2. krnabrny1 says:

  Na podsumowanie powyższego oraz jako ilustracji jak wielkie niepokoje wytworzono na świecie całą tą sytuacją, mały cytat od Jima Stone, który proponuje jak przetrwać mroczną zimę, gdy drony z kamerami na podczerwień wykrywają każde ciepło:-)

  Widać wyraźnie ,że ludzie nie wiedzą tam nawet co to są koksowniki, natomiast są przekonani, że ktoś przyjdzie i ich namierzy….boją się tego bardziej niż samego zimna!

  Cytat:
  „TO JEST WSKAZÓWKA DO PRZETRWANIA W CIEMNOŚCI ZIMOWEJ. Jeśli rzeczywiście pójdą naprzód z mroczną zimą, nie ma żadnego powodu, aby nie rozpalić ognia w piwnicy. Jeśli otworzysz JEDNO okno PIWNICY, najlepiej w pokoju z drzwiami, a następnie otworzysz kolejne okno z tyłu domu na najwyższym piętrze jak najdalej od drzwi do piwnicy i zaakceptujesz uszkodzenia od dymu, a ogień utrzymasz izolowane w grillu lub innym pojemniku jak najbliżej betonu, bez dotykania go, a ogień jest mały, wszystko, co dostaniesz, to uszkodzenie przez dym. Prawdopodobnie nie zostaniesz złapany. Kogo obchodzi uszkodzenia spowodowane dymem, skoro bank i tak zajmie dom?

  Nie sądzisz, że to zrobią? Tylko spójrz, ile ludzi zabili, cholernie prawie zabili lub całkowicie przelecieli w zeszłym roku W TEKSASIE. Jeśli mogliby to zrobić w Teksasie, co z Montaną lub Minnesotą? Nie da się przeżyć ciemnej zimy, jeśli nie zrobię dokładnie tego, co powiedziałem o małym pożarze w piwnicy, bez względu na to, jak radykalnie to zabrzmi.
  1. Mały ogień o średnicy nie większej niż 10 cali. To mniej niż stopa.
  2. Naturalne drewno i nic więcej.
  3. CO NAJBARDZIEJ stopę od podłogi. (nie zapalaj domu powyżej w ogniu!!!)
  4. Oczywiście na środku, nie przy ścianie!
  5. Tylko goły beton.
  6. Utrzymuj złoże węgla, aby zmniejszyć dym.
  7. Otwarte okno do piwnicy (małe pęknięcie) lub otwórz je i zamknij drzwi do pokoju, w którym okno jest otwarte, i NIE, ognia NIE MA W TYM POMIESZCZENIU.
  8. Jak najdalej od ognia, w tylnej części domu na najwyższym piętrze, otwórz okno na co najmniej sześć cali.
  9. Nie korzystaj z górnych pięter, zostań w piwnicy, bo możesz dostać tlenku węgla, musi wydostać się z piwnicy.
  10. NIE BĄDŹ IDIOTEM, ŻE W DOMU TAK CIEPŁO, A DRON CIĘ ZNAJDZIE I NIE MUSISZ WŁĄCZAĆ POKAZU ŚWIATŁA, JEŚLI NIE CHCESZ KUPIĆ UWAGĘ.
  11. POBYT W DOMU. Masz swoje przygotowania, PRAWDA???
  12. Nie rób tego nigdzie poza piwnicą. Nie możesz mieć dywanu tam, gdzie jest ogień. Nie możesz korzystać z domu, który jest jednopoziomowym mieszkaniem, dostaniesz tlenek węgla, spalisz go lub zostaniesz zauważony, ponieważ ogień jest jasny i wszystko oświetli. To musi być piwnica. Upewnij się, że światła ognia nie widać również przez okno w piwnicy, nawet te, które są zamknięte.

  13. Czy robiłem to wcześniej? Nie. Ale to zdrowy rozsądek. A co jeszcze zamierzasz zrobić? Zamarznąć na śmierć?

  Kolejna wskazówka dotycząca przetrwania podczas ciemnej zimy: powiedzmy, że twój dom jest przytulny w piwnicy z twoim uroczym małym ogniskiem i masz się dobrze. Nie reklamuj tego, chowasz swój tyłek, nie przechwalasz się, jak dobrze jesteś przygotowany, mając włączone wszystkie światła w mieście bez prądu. Dostaniesz strajk drona. W rzeczywistości najprawdopodobniej użyją dronów na podczerwień, aby znaleźć ludzi, którzy mają ciepłe domy, TRZYMAJ TO NA MINIMUM I W PIWNICY, JEŚLI CHCESZ MIESZKAĆ. Nie, dzieci nie mogą się „zjeżdżać”.

  Jeśli martwisz się o ciemną zimę i możesz skorzystać z tej rady, zdobądź teraz drewno, przynajmniej pełny sznur, nie rąbaj pianina!!!

  I ostatnia uwaga – tak mały ogień bezwzględnie będzie wymagał rozłupywania zwykłego drewna kominkowego na mniejsze kawałki. ZRÓB TO i bądź na to przygotowany. Po pewnym czasie większość ludzi wymyśli, jak sprawić, by ten mały ogień był bezdymny. Jeśli zrobisz to dobrze, a przepływy powietrza będą we właściwym kierunku i ograniczone do niezbędnego minimum, całe ciepło zostanie uwięzione w piwnicy i będziesz przytulny. Z drewna uzyskasz DUŻO więcej kilometrów, niż byłoby to możliwe w przypadku jakiegokolwiek kominka.

  TRADEOFF: Dom zniszczony przez dym, ale kogo to obchodzi, jeśli żyjesz?
  Powyższe zadziała, ponieważ możesz kontrolować przepływ powietrza za pomocą okien i drzwi. za duży przepływ powietrza i zamarzniesz (możesz nawet nie mieć ognia), za mały przepływ powietrza i dostaniesz tlenek węgla. Nie można wypuszczać dymu prosto przez okno, nawet przez okno w piwnicy i nie dać się znaleźć. Jeśli zostaną znalezione, zgaszą twój ogień i prawdopodobnie cię zatrzymają. Pomysł, który opublikowałem, wykorzystuje cały dom jako bufor do ukrycia dymu. Przygotuj się na jego zniszczenie.”

 3. krnabrny1 says:

  Ciekawa sprawa z liniami lotniczymi w USA. Pan Jim Stone dobrze kalkuluje:-)

  http://82.221.129.208/1/.ua0.html

  Cytując:
  „Poludniowo-zachodnie linie lotnicze
  Właśnie zobaczyłem nagłówek (i nie ma prawdy) na Drudge: Dzień 4 wyłączenia i nikt nie wie dlaczego. Linie lotnicze Southwest są zamknięte, ponieważ nakazały wszystkim pilotom dostać szczepienie, a tak wielu nie zostało zabitych, a tak wielu zrezygnowało z pracy, aby jej uniknąć, że zamknęła całą firmę. Firma nie ustąpi. Piloci nie ustąpią. Południowy zachód chyli się ku upadkowi.
  To nie jest nauka o rakietach.

  Nie są też uczciwi z tym, ilu pilotów odeszło z pracy. To łatwa kalkulacja. Southwest ma 8500 aktywnych pilotów. Piloci komercyjnych linii lotniczych nie mogą latać samolotem dłużej niż 30 godzin tygodniowo. W tygodniu jest 168 godzin. Potrzebujesz 2 pilotów na samolot. Oznacza to, że aby dalej latać, potrzebujesz 168/30 (5,8) x2 pilotów = 11,6 pilotów, aby utrzymać JEDEN samolot w powietrzu 24/7. Spójrzmy na rzeczywiste liczby z Southwest, aby zobaczyć, czy moja matematyka wytrzymuje:

  Southwest ma 8500 pilotów i 718 samolotów. Odpowiada to 11,83 pilotów na samolot. Więc moja matematyka się trzyma. Ok, więc jeśli masz 718 samolotów i mają one czasy realizacji, a 1085 lotów zostaje odwołanych tego samego dnia, a ponad tysiąc jest opóźnionych, ilu pilotów zrezygnowało? Co najmniej połowa. Nie ma matematyki, która by na to zadziałała, ale przynajmniej w połowie. Mają więcej pilotów, niż potrzeba, aby utrzymać 718 samolotów w górze – i używali pogody jako wymówki, podczas gdy w tym samym czasie linie lotnicze United i American miały kłopoty tylko z 35 lotami. Więc oczywiście ktoś nie chce być szczery.

  PYTANIE: Jeśli przekręt szczepionkowy jest popychany przez twierdzenie, że ci, którzy opierają się szczepieniu, są niewykształceni i „antynaukowi”, czy myślisz, że MSM przyzna prawdziwy powód, dla którego Southwest jest takim wstrętem po tym, jak nakazali pilotom zdobyć szczepionkę? piloci komercyjni są o krok przed astronautą. Czy MSM może rzeczywiście promować ideę, że astronauci są antynaukowi? Nie. Nie mogą promować idei, że piloci nie są antynaukowi, jeśli rezygnują, aby uniknąć wpadki, więc nigdy nie zobaczymy prawdziwej przyczyny problemów w Southwest, NIGDY.

  W rzeczywistości ci, którzy wpychają się w krowa, wiedzą, że antyszczepionkowcy to PRO NAUKA, to jedyni, którzy znają naukę na tyle dobrze, by zadawać pytania. Możesz uderzyć księgowego, kierowcę ciężarówki, spawacza lub jakąkolwiek inną kategorię, w której przypadkiem ludzie mocno uchwycą się w nauce, ale nie możesz ujść na sucho z uderzeniem pilotów. Więc cisza i głupio sformułowane pytania to wszystko, co dostaniemy, jeśli chodzi o wyjaśnienie, dlaczego Soutwest ma tak wiele opóźnionych i odwołanych lotów, MSM nawet nie poruszy tematu opuszczenia pilota, ponieważ jeśli to zrobi, mogą zostać zapytani, dlaczego. A „nauka” ma znaczenie.

  MSM desperacko twierdzi, że problemy na południowym zachodzie są spowodowane przez południowy zachód, który pozwala zbyt wielu pilotom wziąć urlop dla Covida i że nie oddzwonili na czas. Ale spójrz na górę, gdzie zrobiłem matematykę. Southwest NIE MIAŁO WYSTARCZAJĄCYCH PILOTÓW, ABY KIEDYKOLWIEK LATAĆ Z DUŻĄ LICZBĄ NA URLOPACH, potrzebowali 11,6 pilotów na samolot i mieli 11,83. Dlatego matematyka ma znaczenie, dowodzi, że MSM kłamie o powodach – Southwest zawsze miałby tak poważne problemy, gdyby MSM mówił odrobinę prawdy, nie, nigdy nie było wystarczająco dużo pilotów na Southwest, aby mieć TAK WIELU na urlopie, oni zawsze prowadził go prosto na krawędzi. Mieli wystarczająco dużo pilotów na okazjonalne chore telefony i to wszystko.

  A kiedy ogromna liczba wyszła z powodu wstrzyknięcia, to było wszystko, co napisała.”

Wypowiedz się