Polska vs. Żydzi. Gra o biliony dolarów

autor: Marcin Kozera ()

Jest temat bardzo „śliski”, nad którym niewielu się pochyla, a który dotyczy sprawy fundamentalnej. Biorąc pod uwagę działania Żydów i ich niepohamowany pęd do władzy nad społeczeństwami przy pomocy perfidnego systemu bankowego, którym zniewolili świat, trzeba uważnie przyjrzeć się, wykorzystując tę samą logikę co Żydzi wobec innych narodów, ile są oni winni Polsce i Polakom za setki lat okradania nas z naszego majątku?

Ambasada Izraela w Polsce, w oświadczeniu wydanym po uchwaleniu w czwartek 24 czerwca  2021 roku przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, znów zaczyna głośno domagać się wypłaty „rekompensat” za mienie bezspadkowe.

Tymczasem WikiLeaks ujawniła, że w 2009 roku „szef Polski” – Jarosław Kaczyński – w czasie tajnego spotkania z ówczesnym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce – Victorem Ashem – miał zgodzić się na spłatę roszczeń żydowskich. To by oznaczało, że medialna narracja PiS-u w sprawie rekompensat dla Izraela była jedynie grą pod publiczkę.

Teraz, gdy temat znów wraca i staje się poważnym wyzwaniem dla polskiej polityki i opinii publicznej, warto raz jeszcze przypomnieć, kto ile jest komu w tej sprawie winien. To nie Polska powinna płacić, a Żydzi. W grę wchodzą bowiem olbrzymie pieniądze, które nie są jakimś wymysłem, ale historycznie udokumentowanym dowodem na to, jak Żydzi okradali nasz kraj.

Udzielenie Żydom nadmiernych przywilejów przez naiwnych władców polskich, począwszy od pierwszego feralnego przywileju udzielonego Żydom w 1264 r., przez księcia Bolesława Pobożnego przyniosło fatalne skutki.

Żydzi w Polsce uzyskali nie tylko bardzo znaczące przywileje, zapewniające im pełne bezpieczeństwo i ochronę, ale również nadmierne przywileje stwarzające im faktyczną odrębność ustrojową w państwie.

Nie tylko liczni autorzy polscy, ale także i niektórzy historycy żydowscy uważali, że w Polsce przyznano Żydom zbyt wielkie przywileje. Ułatwiały one im swego rodzaju kastową separację i samoizolację, odcięcie się od Polaków, wśród których mieszkali,. Co więcej, zbyt szerokie przywileje przyznane Żydom w Polsce faktycznie oddały ich pod bezwarunkowa dominację ultrazachowawczych rabinów.

W 1891 r. znany krytyk i publicysta pochodzenia żydowskiego Emil Deiches (Łuniński) napisał:

„Grunt w Polsce do nienawiści był sposobny i podatny. Żydzi uprawiali tu lichwę bardzo wysoką, dochodząca do połowy wysokości wypożyczonej sumy, skutkiem czego wyzyskiem gnietli uboższą szlachtę i mieszczaństwo.”

Sprawę długów kahalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec profesor Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”. Jak pisał Koneczny, w roku 1764 długi organizacji żydowskich wynosiły gigantyczną na tamte czasy sumę 2,5 miliona złotych, z czego około 1,5 miliona przypadło na długi zaciągane u duchowieństwa (głównie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów), a około 900 tysięcy złotych polskich na długi zaciągane u magnaterii. Tego doliczyła się komisja sejmowa z roku 1764. Pytanie brzmi, ile pożyczek nie zostało  zarejestrowanych? Wszystkie drobne wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały najpewniej poza spisem. Były one jednak tak liczne, że sumarycznie złożyłyby się również na milion ówczesnych złotych.

Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nich spłacone. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów świetnym sposobem na okradzenie Polaków (głównie magnaterii i duchowieństwa), czymś w rodzaju dzisiejszych piramid finansowych.

Niejaki Adam Bednarczyk swego czasu obliczył, jaka jest wartość tylko części długów Żydów wobec Polski. Obliczeń dokonał prawie trzy lata temu.

I oto co mu z tych obliczeń wyszło:

„Obiegowe złote polskie były równoważne polskim złotym czerwonym w proporcji w zależności od okresu od czterech do sześciu złotych obiegowych za jeden polski czerwony. Każdy polski czerwony złoty zawierał 3,5 grama złota. Przyjąłem średnią wartość jednego złotego czerwonego jako pięć złotych obiegowych. 2 500 000 złotych obiegowych jest równoważne 500 000 polskich złotych czerwonych.  Zawartość złota w 500 000 polskich złotych czerwonych wynosi:

500 000zł pc x 3,5g/(złpc) = 1 750 000 [g]= 1750 kg złota.  Jedna uncja zawiera 31,1 gram złota.

Liczba uncji w 1 750 000 gramach złota: 1750000 [g] /(31,1g/unc.)= 56 270 uncji

Cena złota w dniu 11 maja 2018 o szóstej rano, wynosiła 1320 dolarów za uncję.  56 270 uncji odpowiada sumie 74 276 500 dolarów.       

Pieniądze te pracowały dla Żydów przez  (2018-1764)= 254 lata.

Żydzi najlepiej wiedzą, że pieniędzy nie pożycza sie za darmo. Polacy tego doświadczyli po 1989 roku kiedy to w latach od 1989 do 1998 ustawowe odsetki wynosiły od 30 do 192,2 %.

Obciążmy ukradzioną kwotę odsetkami wynoszącymi tylko 5%, co obecnie daje (dług) sumę do spłacenia:

74 276 527 x (1,05) exp254 =1,79 x 10exp13 = 17,9×10^12= 17,9 biliona dolarów.

W przeliczeniu na złoto po cenach 1320 dolarów za uncję wynosi to 421 734 tony złota

Powyższa suma obejmuje jedynie zarejestrowane długi zaciągnięte przez kahały żydowskie u duchowieństwa i arystokracji. W sumie tej nie zostały ujęte długi zaciągnięte u bogatej szlachty, których  wielkość prof. Feliks Koneczny ocenił na około jednego miliona złotych. Po dodaniu tego około jednego miliona złotych do uprzednich dwóch i pół miliona złotych i po przeprowadzeniu rachunków jak powyżej dla trzech i pół miliona złotych z roku 1764 domniemywana suma obecnego żydowskiego długu względem Polski i Polaków wynosi 25,06 biliona dolarów.

Policzmy  ilość ton złota  jaką można kupić za sumę 25 bilionów dolarów przy cenie 1320 dolarów za uncję:

[(25x10exp12$: 1320$/U)x31,1g/U]: 10exp6  g/t = 589 015 ton złota

Maksymalnie długi pociąg towarowy według obecnych przepisów może zawierać 43 wagony. Jeśli użyjemy czteroosiowych wagonów towarowych o ładowności 40 ton każdy, to taki pociąg może być załadowany 1720 – tonami złota. Ile takich pociągów jest niezbędnych do przywiezienia tego złota do Polski:

N= 589015 ton złota/(1720 ton/pociąg) = 342 pociągi

Suma 25 bilionów dolarów obejmuje jedynie krótki okres polsko – żydowskich kontaktów finansowych.

Warto podkreślić, że powyższe obliczenia dokonywane były blisko trzy lata temu, gdy cena za uncję złota wynosiła 1320 dolarów. Obecnie wynosi około 1900 dolarów za uncję.

Niektórzy eksperci przewidują jednak, że za kilka czy kilkanaście miesięcy uncja złota może kosztować nawet… 20 000 dolarów!

Zatem ta suma już tylko z powodu wzrostu cen złota ogromnie się powiększa.

To jednak nie wszystko!

Historyk Ludwik Glatman pisał w wydanych w 1906 r. „Szkicach historycznych”, iż z zapisków z 1739 r. widać, że Żydzi koronni wnosili do skarbu z pogłównego tylko 220 tys. zł rocznie, mogli zaś wnieść bez najmniejszego przeciążenia wraz z litewskimi Żydami 4 miliony złotych polskich. Wynika z tego, że przez wiele dziesięcioleci Żydzi dzięki swej nadzwyczaj skutecznej walce o zachowanie bardzo niskiego pogłównego okradli skarb Rzeczpospolitej Obojga Narodu na wiele milionów złotych.

Zatem każdego roku Żydzi okradali Polskę z kwoty 4 000 000 – 220 000, czyli 3 780 000 złotych.

Skoro robili to przez „wiele dziesięcioleci”, to te 3 780 000 złotych trzeba pomnożyć przez kilkadziesiąt, może 50, a może 90, a potem oprzeć się ponownie na wyliczeniach Adama Bednarczyka.

O ile teraz wzrosła ta kwota?

Przy żydowskim długu wynoszącym wobec Polski 3,5 miliona złotych, Adam Bednarczyk wyliczył, przy założeniu, że bierzemy pod uwagę odsetki w wysokości 5% oraz cenę uncji złota w wysokości 1320 dolarów, że Żydzi są winni Polsce ponad 25 bilionów dolarów.

Obecnie cena za uncję złota wynosi około 1900 dolarów, a w przyszłości według ekspertów może ona wynosić nawet 20 000 dolarów.

Kwota rośnie niebotycznie!

Ale i to nie wszystko.

Dodajmy teraz do 3,5 miliona złotych kolejną wartość:

3 780 000 x kilkadziesiąt

Kwota jest już wyrażalna w liczbach opisujących Kosmos.

Ale i to nie wszystko!

Profesor J. Wyrozumski w wydanej w 1991 r. pracy zbiorowej „Żydzi w Dawnej Rzeczpospolitej” napisał, że dopuszczalne wówczas odsetki były niebywale wysokie i wynosiły grosz od grzywny w ciągu tygodnia, co dawało 108% w stosunku rocznym.

Adam Bednarczyk dokonywał obliczeń przy odsetkach wynoszących 5% w skali roku. Dlaczego więc tylko 5, a nie na przykład 108%?! Przecież Żydzi nie mieli skrupułów wobec Polaków.

Zatem jeśli do 3,5 miliona złotych dodamy 3 780 000 x kilkadziesiąt, cenę uncji złota na poziomie 20 000 dolarów, czas trwania długu wynoszący już 257 lat i wysokość odsetek na poziomie 108%, to jaka będzie łączna kwota długów Żydów wobec Polski?!

Dr Ewa Kurek mówi wprost:

„Żydzi, gminy żydowskie, mają niebotyczne długi wobec Państwa Polskiego. Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze nigdy nie zostały przez nie spłacone. Najwyższy czas, żeby to Polska zaczęła stawiać żądania Żydom. Skoro oni chcą jakichś odszkodowań, wystawmy im rachunek za ich długi wobec naszego kraju.”

Suma obecnego żydowskiego długu względem Polski i Polaków wynosi więc minimum 25 bilionów dolarów. Kwota obejmuje jedynie krótki okres polsko – żydowskich kontaktów finansowych. Ile są obecnie Żydzi winni Polsce i Polakom z racji nieuczciwych relacji pożyczkowych od początku ich osiedlania się w Polsce do chwili obecnej? Wielkość ta jest trudna do oszacowania i wymagałaby tytanicznej pracy historyków. Według oceny jednego ze współczesnych badaczy amerykańskich przyczynę rozbiorów Polski stanowił brak środków finansowych na utrzymanie armii. Stosując obecne praktyki bankowe wprowadzające karne odsetki bankowe za niespłacanie długu zgodnie z umową suma długu żydowskiego byłaby tysiące razy większa.

Jak długo jeszcze będziemy chowali głowę w piasek?

Źródła:

https://www.youtube.com/watch?v=58qUj3kY9VA

https://jerzyrnowak.blogspot.com/2017/09/rozbic-faszywe-mity-o-historii.html

https://www.salon24.pl/u/konfederat1000/980127,zydowskie-zadluzenie-wobec-polski

Wybrane komentarze

Śmierdzi na kilometr jakąś

Śmierdzi na kilometr jakąś ustawką ponieważ PIS od kilku dni zachowuje się tak jak by Polska była światowym mocarstwem z bronią atomową i dobrymi służbami z własnym systemem informatycznym zdolnym do szpiegowania obcych agentów na terenie Polski gdzie Izrael nic by nam nie mógł zrobić albo jego największy sojusznik czyli USA.

Natomiast Izrael za pomocą swoich służb w Polsce może zrobić prawdziwy rozpierdol od pomniejszych prowokacji typu mały zamach po średni typu wysadzenie bloku mieszkalnego lub jakiegoś innego budynku w którym byłoby dziesiątki lub setki osób i ostatecznie na jakiejś większej prowokacji czyli odpalenie bomby atomowej które przywieźli tutaj i zamontowali pod większymi miastami gdy nawet nikt ich nie kontrolował podczas wycieczek kiedy to przejmowali i zabezpieczali całe Polskie lotniska mogąc wwozić na teren Polski dosłownie wszystko.

Wogóle wystarczy patrzeć na kurs złotego jeżeli PIS się naprawdę stawia i walczy o dobre imię Polski to Polska waluta jeszcze w lipcu w stosunku do $ powinna być za 4 zł.

Tragedia jakaś żeby przez tyle lat nie widzieć ktoś jest prawdziwym wrogiem narodu Polskiego i jeszcze sprowadzać te wrogie wojska USRAELA na teren Polski.

Nic nie musi robic Izrael bo

Nic nie musi robic Izrael bo sami Polacy to zrobia.

Przyklady masz STRASZNEJ PRAWDY na YT. Jak te poliiniackie kundle ida na kagancu i smyczy za swym panem.

A juz najwiekszym smiechem jest ten koles pryszczaty udajacy zyda a Polacy szukaja w nim Mesjasza hahahaha

Mam jedno pytanie czemu Polacy sa takim glupim narodem i tak niewdziecznym ,ze ZDRADZA zawsze swojego i pojda sluzyc OBCEMU dobrowolnie. ?

Dlaczego 13 mln Polakow w piachu zabitych podczas wojny NIC NIE NAUCZYLO tego sprzedajnego narodu?

Gdzie sa przyczyny???? Kto ich wykastrowal????

“Warto dla przypomnienia

“Warto dla przypomnienia wiedzieć, że ogółem Polska Ludowa zapłaciła odszkodowanie za pożydowskie mienie – nieruchomości w liczbie ponad 11 500 pozycji z terenu powojennej Polski, o łącznej współczesnej równowartości zapłaconego odszkodowania na ponad 52 mld dolarów amerykańskich.
Zapłacono więc za wszelkie mienie pożydowskie w stopniu całkowitym i ostatecznym, co także potwierdzono w czasie masowej emigracji żydów rosyjskich z Polski po marcu 1968 roku.
Mimo to, nadal do Polski bezprawnie, nawet w sposób niemal terrorystyczny zgłaszają roszczenia różnorodni zagraniczni i krajowi oszuści, a także antypolskie organizacje diaspory żydowskiej z Zachodu.
Zgłaszają się także podstawieni kombinatorzy z samego Izraela. Mimo zapłaty ponowne przestępcze roszczenia o odszkodowania lub zwroty w naturze nieruchomości zapłaconych z terenu Ziem Odzyskanych zgłosiło 450 oszustów.
Zgłaszali ponowne roszczenia mimo, że w dokumentacji będącej podstawą do ówczesnej wypłaty odszkodowania, były wykazane z imienia i nazwiska ich przedwojenni właściciele i z imienia i nazwiska spadkobiercy, którym przyznano odszkodowania.
Znaczna liczba prób tych wyłudzeń i oszustw była skierowana z terenu współczesnych Niemiec, Izraela i Polski i dotyczyła zupełnie innych spadkobierców, nie tych ujętych w umowach odszkodowawczych, którym przyznano i wypłacono odszkodowania.
Zgłoszenia roszczeń zgłaszanych współcześnie do Polski dotyczą także mienia z terenu Kresów wschodnich, terenów dziś należących do Ukrainy, Białorusi, Litwy czy Federacji Rosyjskiej.
Dziwnym zbiegiem okoliczności roszczeń do mienia przedwojennych Żydów polskich z tych utraconych przez Polskę po drugiej wojnie światowej terenów, do Związku Radzieckiego nigdy nie były zgłaszane, przynajmniej publicznie nie jest to znane.”
źródło : https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/06/dr-ryszard-slazak-wyludzane-powtornie-odszkodowania/

Ale Kaczyński mówił, że i tak

Ale Kaczyński mówił, że i tak by zapłacił tylko stary karzeł nie rozumie, że żydom nie należy się ani jeden złamany grosz ale on i tak by zapłacił mówił tak w TVP gdyby tylko miał te pieniądze od Niemców.

W zasadzie OK, ale co powiesz

W zasadzie OK, ale co powiesz o tych aspektach nowej rzeczywistości ?

https://justice4poland.com/2021/06/19/the-zionist-plan-to-exterminate-useless-eaters/

https://justice4poland.com/2020/11/02/izrael-drenuje-finansowo-kolonie-polin/

Już chyba wiem o co chodzi

Już chyba wiem o co chodzi mianowicie PIS (możliwe, że Morawiecki osobiście) dostał rozkaz zrobienia tej “prowokacji” aby uderzyć w przeciwników Netanjahu/Donald Trumpa/Chabad-Lubawicz czyli Bidena/Naftali Bennett obecnego premiera Izraela.

To dlatego PIS jest w tej sytuacji tak odważny ponieważ ma ochronę od Netanjahu/Donald Trumpa/Chabad-Lubawicz

Chodzi o to aby pokazać, że obecny rząd Izraela pod wodzą nowego premiera może być ośmieszany i rozgrywany przez Polskę co stronnictwo Netanjahu wykorzysta do tego aby pokazać, że Naftali Bennett to fatalny premier bo nawet ze słabą Polską nie potrafi sobie poradzić.

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/syn-benjamina-netanjahu-do-polakow-rzad-izraela-jest-nielegalny/crbyqng,79cfc278

Natomiast roszczenia są już spłacane od kilku lat w surowcach i przepłacanych zakupach w uzbrojeniu od USA i Izraela i pewnie w wielu innych sytuacjach o których nie wiemy, może nawet w tych szczepionkach co kupujemy jest już zawarta kwota tych rozszczeń bo z emaili dworczyka wynika, że te szczepionki są cholernie drogie.

Na te skrzynki pocztowe choćby Dworczyka to się musiał włamać MOSAD który cały czas jest pod wodzą Netanjahu/Chabad-Lubawicz i był szantaż, że jak PIS nie odpali teraz tej akcji to kolejne maile zostaną ujawnione.

Polska na kolanach rozgrywana ze wszystkich stron.

Straszna prawda – przestan

Straszna prawda – przestan pisac juz te bzdety bo tego nie da sie juz czytac. Nic nie musza bo wszyscy sa razem.

A te ich zagrywki sa tak proste ,ze dziecko by sie polapalo o co w tym chodzi. A TY robisz z tego teorie baba w babie …

Jakie emaile przejete hahaahah … jaki mosad do przejecia emaili jakiegos Dworczyka???

Smiech na sali… tylko Polak idiota nie moze zrozumiec ,ze ONI SA RAZEM.

Przecież to jest jedna mafia

Przecież to jest jedna mafia jedna klika. Czy ty nprawdę wierzysz, że oni się kłócą miedzy sobą ?? Trzy słowa: “TEATR DLA GOJÓW”

Myślę, że zaraz wszystkie

Myślę, że zaraz wszystkie alternatywne media typu wRealu24, Media Narodowe będą myśleć, że PIS dba o interesy Polski, a tak naprawdę jest wykorzystywany do gierek politycznych w Izraelu co powoduje, że Polska stoi niżej niż jakiś kraj 3 świata z Afryki.

Zgadza się to są zwykłe

Zgadza się to są zwykłe marionetki na które są setki haków i muszę robić co ich pan każe. A te ścierwo media, które wymieniłeś to czasem się zastanawiam czy nie są gorsze od tych z TV. W każdym bądz razie na tym samym poziomie dezinformacji.

Reparacje należą się każdemu

Reparacje należą się każdemu i jako naród powinniśmy je wyegzekwować . Zapłacić muszą amerykanie gdyż to ich rząd z Fordem i bankami za zgodą parlamentu zgodził się na finansowanie i uzbrojenie technologiczne Niemców . Płacić ma Szwecja gdyż całą wojnę dostarczała surowce Niemcom . Płacić ma Izrael gdyż ciągle mówiąc o ciągłości żydowskich roszczeń musi odpowiedzieć finansowo za swoich ziomków w USA którzy współpracowali z Hitlerem w przygotowaniach do wojny . Płacić ma Izrael odszkodowania dla potomków rodzin które zostały zamordowane gdy próbowały ratować Żydów . To są jedynie roczczenia za rozpętanie wojny we wrześniu 1939 r. Co do Niemców to wystarczy 1 pytanie – czy zapłaciliście już rodzinom i Polsce za zbombardowanie Wielunia ?

Nie mylę polityków z elitami

Nie mylę polityków z elitami , w czasie wojny jako oficerów powołano do wojska policjantów , adwokatów , notariuszy , nauczycieli , właścicieli majątków , niektórych z rodzin mieszczańskich i szlachciców . Niestety w tamtym czasie rozpasanie było tak wielkie że zwykły człowiek czy żołnierz był nikim , przykład : jeżeli na ćwiczeniach kawaleria wpadła na piechotę to niestety kto nie zdążył się ukryć to ginął , jeśli oficer zakatował szpicurą żołnierza to też nie ponosił kary . Niestety w cywilu bestialstwo tzw. oficerów działało podobnie . To jedynie drobny przykład z opowieści dziadka który został powołany i ojca który nie zdążył zostać powołany ze względu na wiek . Aresztować można wszystko co się przemieszcza w naszych strefach i jest to zgodne z prawem międzynarodowym jak aresztowanie kontenerowca w Egipcie , czy Izrael rozpętałby wojnę z tego powodu – możliwe , bo jeszcze przeciw nam nie wojowali , zaprośmy ich , niech posmakują prawdziwej wojny bo Polska to nie Irak albo Palestyna .

A jak mówiłem wiele lat temu,

A jak mówiłem wiele lat temu, ż żydzi to wróg i główne źródło zla na świecie i że trzeba te kurwy eksterminować to nazywano mnie hitlerowcem. To teraz macie swoje polsko izraelskie pojednanie:-D

To nie są żydzi to nie są

To nie są żydzi to nie są Hebrajczycy. To farbowane lisy Chazarzy zwani też syjonistami.

Czy ty myślisz , że “te żydy”

Czy ty myślisz , że “te żydy” są takie wyuczone i “naumione” dlatego rządzą finansjerą ? Otóż NIE , tu problemem jest mentalność tej nacji dążąca wyłącznie do przejmowania kapitału za pomocą wyzysku , intryg i wszelkich przekrętów. Ich nie interesuje świadczenie finansowych usług dla społeczeństwa w którym się zalęgli ale polityka pieniądza ! Dlaczego żydów nikt nigdzie nie lubi i nie lubił – mieszkali w Polsce przez 1000 lat podczas gdy reszta europy ich przepędzała – bo cały świat się na nich poznał i sparzył . A tu nie chodzi oto by stać się takim jak oni żeby móc z nimi rywalizować na własnym (!) podwórku ale by takim metodom powiedzieć DOSĆ ! Zobacz co się stało z USA odkąd żydzi stali się tam populacyjnie znaczącą ludnością – już nie ma tej wspaniałej ameryki o której śpiewano piosenki … Poczytaj sobie dlaczego Hitler ich tak bardzo znienawidził – myślisz , że miał tak od urodzenia ? Nie , za młodu mieszkał pośród niemieckich żydów i nic do nich nie miał ale gdy jego kraj sięgnął dna zrozumiał kto do tego doprowadził.

A tym czasem na onecie można

A tym czasem na onecie można przeczytać   bełkot   ofiar czystek między etnicznych które sami sobie sprawili  zwaliwszy odpowiedzialność na cały świat , a przecież  to nie cały  świat nie  sponsorował niemców do wojny  w  II wojnie – sami się sponsorowali co jest  historycznie udowodnione , więc  cytat:
“Szef MSZ Izraela: żaden parlament nie może negować Holokaustu
Do tych słów w niedzielę odniósł się Jair Lapid, szef MSZ Izraela. Cytując słowa polskiego premiera napisał: “Nie interesują nas polskie pieniądze i sama aluzja jest antysemicka. Walczymy o pamięć o ofiarach Holokaustu, o dumę naszego narodu, a żaden parlament nie może uchwalać ustaw mających na celu negowanie Holokaustu” – oświadczył na Twitterze. Wpis zamieścił po hebrajsku.”

Przy okazji  , odnosząc  się do postów  innych kolegów  , na temat prawd  historycznych   opisywanych tu śmiało , to chcę  jedynie  zauważyć  że pod każdym minusem takiego posta  czai  się  albo głąb i półidiota albo hazarek  zakamuflowany (czyli :  pejs , mycka ,  turbo katol lub opłacany  przez watykan  inny partyzant a o  bractwie elgebete- nie wspominam bo wiadomo że  opłaca ich  fundacja  sarosa)

Opublikowano za: https://zmianynaziemi.pl/bezcenzury/polska-vs-zydzi-gra-o-biliony-dolarow

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Jak pisałem już wcześniej, tutaj nie ma żadnej gry. Żydzi chcieli by taką widzieć. To zasadnicza różnica.

  Zabawni są też Ci przebrani prowokatorzy w kometarzach. Ten mi się szczególnie spodobał:
  “Dlaczego 13 mln Polakow w piachu zabitych podczas wojny NIC NIE NAUCZYLO tego sprzedajnego narodu?
  Gdzie sa przyczyny???? Kto ich wykastrowal????”

  Jest to zabawne ponieważ ten człowiek stosuje agitację wyuczoną. On nie zna się na niczym więcej, co zabawniejsze nie zna Polaków, nie zna historii Polski.

  Gdyby to wszystko znał choć w niewielkim stopniu mógł by to rozegrać o wiele lepiej, tak żeby ludzie poczuli że jest wiarygodny.

  Jednakże z takimi brakami jakie posiada nie jest w stanie napisać nic ponad lustrzane odbicie swoich własnych uprzedzeń. Dzieciak nawet nie zastanowił się , że ktoś czytający go mógłby pomyśleć: “Hola, gość też uważa się za Polaka!” Czy on zatem mówi sam o sobie, a wypowiedź w liczbie mnogiej, jest jedynie interpolacją?

  To w zasadzie nie jest już nawet zabawne dla mnie, ale nudne.

 2. krnabrny1 says:

  Obecnie Żydzi grają na takim poziomie. Tak wyglądają dzisiaj Żydowskie gry, są tak miernej jakości, tak naiwne i przewidywalne, że ja prosty Polak, jestem zażenowany i NIE MAM CO NAPISAĆ!:-(((((

  https://www.sott.net/article/455832-Social-media-mockery-ensues-after-Israel-claims-Ben-Jerrys-ice-cream-boycott-is-new-form-of-terrorism-Are-they-going-to-bomb-Vermont

  Kpiny w mediach społecznościowych pojawiają się po tym, jak Izrael twierdzi, że bojkot lodów Ben & Jerry jest „nową formą terroryzmu: „Czy zamierzają zbombardować Vermont?”

  czw., 22 lip 2021 18:05 UTC\

  Prezydent Izraela stał się celem ataków mediów społecznościowych po tym, jak odważnie porównał decyzję Ben & Jerry o zaprzestaniu sprzedaży lodów na okupowanych terytoriach palestyńskich z terroryzmem.

  Marka lodów z siedzibą w Vermont, która przez lata zyskała reputację mistrza postępowych spraw, ogłosiła na początku tego tygodnia, że ​​sprzedaż lodów w Gazie i na Zachodnim Brzegu byłaby „niezgodna” z jej wartościami. Bojkot został wywołany „obawami, którymi podzielili się z nami nasi fani i zaufani partnerzy”, wyjaśnił lewicowy producent lodów.

  Decyzja wywołała zarówno oklaski, jak i potępienie, ale w środę prezydent Izraela Isaac Herzog wydał wyjątkowo ekstremalną analizę tego posunięcia.

  „Bojkot Izraela to nowy rodzaj terroryzmu, terroryzm ekonomiczny”, powiedział Herzog, cytowany przez Haaretz. „Terroryzm próbuje zaszkodzić obywatelom Izraela i gospodarce Izraela. Musimy przeciwstawić się temu bojkotowi i terroryzmowi w jakiejkolwiek formie”.

  Jednak jego geopolityczna ocena blokady lodów zebrała słabe recenzje w mediach społecznościowych, a wiele komentarzy otwarcie kpiło z uwag prezydenta.

  „Terroryzm polega na tym, że nie mogę kupić Bena i Jerriesa do jedzenia, podczas gdy buldożuję palestyńskie domy” – zażartował jeden z użytkowników Twittera.

  Inny obserwator żartował, że Izrael może planować przeprowadzenie ataków rakietowych na rodzinne miasto Ben & Jerry’s Vermont.

  Inni uruchomili photoshop, aby pokazać swoją pogardę dla twierdzenia Herzoga.

  Ci, którzy bardziej poważnie podeszli do wypowiedzi izraelskiego przywódcy, argumentowali, że porównanie bojkotu z jakąkolwiek formą terroryzmu świadczy o „złej wierze” ze strony Tel Awiwu.

  Jednak stos nie był jednomyślny. Jedna z odpowiedzi oskarżyła media o przekręcanie słów Herzoga, nie podkreślając, że wskazał on konkretnie na rzekomy „ekonomiczny” terroryzm firmy Ben & Jerry .

  Prezydent Izraela nie jest jedynym, który używa tak mocnego języka, by odeprzeć firmę produkującą lody. Wcześniej w tym tygodniu premier Naftali Bennett twierdził, że Ben & Jerry’s zmienił nazwę na „lody antysemickie”.

  Ben & Jerry’s, którego właścicielem jest gigant dóbr konsumpcyjnych Unilever, wyjaśnił, że pozostanie w Izraelu i wstrzyma sprzedaż tylko na obszarach uważanych za zajęte przez ten kraj.

  Komentarz: Najwyraźniej ta decyzja była rozwodnioną wersją tego, czego naprawdę chciał zarząd B&J . Z poczty jerozolimskiej:
  Niezależna Rada Dyrektorów Ben & Jerry’s chciała zbojkotować Izrael w całości, ale powstrzymał ją od tego dyrektor generalny producenta lodów i brytyjska firma macierzysta Unilever.

  „Oświadczenie wydane przez Ben & Jerry’s dotyczące jego działalności w Izraelu i na Okupowanym Terytorium Palestyny ​​nie odzwierciedla stanowiska Niezależnej Rady ani nie zostało zatwierdzone przez Niezależną Radę” – czytamy w oświadczeniu Niezależnej Rady Dyrektorów Ben & Jerry’s.

  Unilever wyjaśnił, że planuje kontynuować sprzedaż do obszarów Izraela na liniach sprzed 1967 roku, ale zrobi to z inną lokalną firmą.

  Avi Zinger, właściciel izraelskiej franczyzy Ben & Jerry’s, który zawsze sprzedawał lody po obu stronach Zielonej Linii, przez lata opierał się naciskom firmy macierzystej, by bojkotować osiedla na Zachodnim Brzegu.

  Ale ostatecznie nie ma kontroli nad decyzją Unilever, która jest właścicielem globalnej firmy produkującej lody od 2000 roku.

  Zinger powiedział The Jerusalem Post, że ma nadzieję, że rząd Izraela i trwająca kampania publiczna skłonią Unilever do zmiany zdania.

Wypowiedz się