Masowe wysiedlenia Polaków. Pacyfikacja etnicznych Polaków! Tajny plan budowy ‘Polin’.

 

June 17, 2020

I

“Polska przestrzeń życiowa”.

Działania PiS, Kaczyńskiego, Dudy-Judy i Mateusza – Matołka doprowadziły Polskę do masowego wyludnienia etnicznych Polaków poprzez sztuczne blokowanie wzrostu płac dla specjalistów i ludzi wykształconych. PiS i Duda-Juda dbają tylko o “najbiedniejszych”, “nieprzystosowanych” i “upośledzonych społecznie” – rzucając im ochłapy w postaci “500+” i “mieszkanie+”.

PiS próbuje zabić w Polakach ambicje i motywację do działania a w efekcie zmusić do wyjazdu najambitniejszych i najwartościowszych Polaków za granicę!

PiS poprzez generowanie tzw. “znośnej biedy” wygania z Polski Polaków a z drugiej strony w masowy sposób sprowadza do Polski Ukraińców! Ta ukraińska niewykwalifikowana masa szczelnie wypełnia braki polskiego rynku pracy – powodując, że dla chciwych przedsiębiorców to tani Ukrainiec jest atrakcyjniejszy cenowo od droższego Polaka!

To właśnie niskie stawki pracownicze powodują ucieczkę młodych Polaków z Polski.

PiS doskonale zdaje sobie z tego sprawę a nawet sam projektuje tą niekorzystną i społecznie szkodliwą sytuację.

Po co?

W tym artykule znajdziesz odpowiedź.

ISTNIEJĄ NIEZBITE DOWODY, ŻE SCYTOWIE (m. in. obecni Polacy) ZAMIESZKUJĄ EUROPĘ JUŻ OD 12 TYS. LAT !

Niestety, ale jest całkiem spora grupa tzw. ‘fałszywych akademików’ – którzy próbują zanegować prawa Polaków do Polskiej Ziemi (czytaj: polskiego państwa), a nawet negować prawa Polaków do bycia w Europie(sic!)….

… więc na początek kilka faktów dla ‘akademickich niedorozwojów’ sopnsorowanych przez Izrael i Niemcy!

Obecna eksterminacja ludności polskiej na terytorium Polski należy do największej w historii Polski!

Jeszcze w żadnym okresie, począwszy od starożytności, nie zanotowano takich strat populacji nad Wisłą!

Dla niezorientowanych należy się mała uwaga: według obecnie dostępnych źródeł historycznych oraz niezbitych dowodów – protoplaści Polaków zamieszkiwali Środkową Europę co najmniej już od 12 tysięcy lat!

Natomiast fałszerstwa historyczne(niemieckie) mówiące że Polanie przybyli do Europy w VI w.n.e. to zwykłe niemieckie kłamstwa próbujące uzasadnić niemieckie dążenia do zredukowania ludności aryjskiej (Imperium Scytia), czyli Polan, Wandalów, Serbów, Czechów, etc.

Znana ze swej bezczelności niemieckiej próba okradzenia scytyjskich Aryjczyków z dumnego plemienia Wandali – to klasyka fałszerstw w antropologii.

Wanda, potomkini lidera Scytii Europejskiej, dała nazwę rzece (dzisiejsza Wisła) oraz plemieniu zamieszkującemu okolice Wisły. Wandalowie w czasach Imperium Romanum zagarnęli południową część Półwyspu Iberyjskiego (dzisiejsza Andaluzja – od Wandaluzji – od Wandali – w języku hiszpańskim nie wymawia się litery “W”) i następnie ekspandowali do Północnej Afryki aby osiąść w Kartaginie. Wandalowie prowadzili wojny z Cesarstwem Rzymskim i zmusili Rzym do płacenia sobie kontrybucji.

Ale znane są też inne (liczne) niemieckie złodziejstwa antropologiczne dotyczące plemion aryjskich (Lachów); słynni dowódcy i wodzowie plemienni z linii Gąsiorek (Gonsiorek) tłumaczone na język niemiecki Genzeryk to nie żadni Niemcy – tylko Lachy!

 • Sami Niemcy oraz Skandynawowie nigdy nie nazywali się Aryjczykami ani też wcześniej nikt ich tak nie nazywał (nie mają do tego żadnych praw ani żadnych dowodów).

 • Anglo-Sasi i Skandynawowie przywłaszczyli sobie nazwę “Aryjczycy” dopiero pomiędzy I a II wojną światową w XX wieku (szczególnie aktywna niemiecka Ahnenerbe).

Dokładniejszy opis odrestaurowanej historii Lachów z Imperium Scytii będzie przedstawiony w osobnym artykule.

Ale fakty są takie, że kiedy Żydzi uciekali z Egiptu przed 1000 lat p.n.e. – to Scytowie, Lachy, Arianie, Wandalowie, Allanowie, Suewowie już dawno posiadały silne struktury społeczne, demokratyczne i polityczne w Europie!

 • Więc niech Żydzi nie pouczają Polaków, tylko potulnie uczą się od mądrzejszych i zdolniejszych Polaków!

 • Żydzi muszą zrozumieć, że Polacy posiadają wyłączne prawo do swoich terytoriów!

LINK – Ahnenerbe.

LINK – Gąsiorek czy Genzeryk?

Teraz swoje obleśne łapy wyciągają w kierunku Polski chciwe środowiska żydowskie i przyszli wysiedleńcy izraelscy – szykujący dla siebie “nową ziemię obiecaną” o nazwie Polin, którą chcieliby zbudować w miejscu Polski!

II

“Cena europejskiego szczęścia”.

Współczesna eksterminacja Narodu Polskiego jest największą w Europie XXI wieku!

 • Od roku 2005 (kiedy Polska została członkiem Unii Europejskiej) z Polski wyemigrowało za pracą lub uciekło przed biedą aż 4 miliony Polaków i Polek.

 • Następne 3 miliony obywateli polskich regularnie wyjeżdża za granicę do prac sezonowych lub dorywczych, a pozyskane w taki sposób źródła utrzymania są jedynymi.

 • Dodatkowa ogromna rzesza Polaków pracuje za granicą jako tzw. “pracownicy oddelegowani”.

Konsekwencją tych – szkodliwych dla Polski i patologicznych dla populacji całego narodu – zagranicznych wyjazdów są liczne rozbite związki partnerskie i pogubione emocje. Skutkiem czego przeciętny polski imigrant częściej – od innych mieszkańców UE – zużywa i eksploatuje swoje indywidualne zasoby psychiczne. Co zresztą obrazują 5-cio miesięczne kolejki do lekarzy psychiatrów w Polsce.

Tak długo Polacy oczekują przeciętnie do specjalisty zdrowia psychicznego – a Polaków potrzebujących pomocy psychicznej przybywa w zastraszającym tempie.

Czy to właśnie jest element programu “odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” autorstwa Mateusza – Matołka?

III

“Geopolityka i real-politik”.

Polscy sąsiedzi: Rosja i Niemcy – chociaż Polska im zawadza – wbrew pozorom nie są najgroźniejszym wrogiem. Ogromną determinacją w dążeniu do osłabienia Narodu Polskiego okazują Żydzi!

Żydzi są oni zdeterminowani walką o własne przeżycie.

Należy pamiętać, że państwo Izrael – to państwo Pułapka!

Samo położenie geograficzne Izraela nic mu dobrego nie wróży… Ze wszystkich stron Izrael otoczony jest wrogami, którymi zresztą sam – w głupi sposób – skutecznie prowokuje.

Ale stała psychoza zagrożenia to jest tylko niewielki ułamek kłopotów Izraela…. Największym jednak kłopotem Żydów jest brak wody pitnej!

Izrael posiada niewielkie zasoby wody pitnej, obliczonej tylko dla 4 mln. Żydów. Resztę wody pitnej uzupełnia z morza (odsala wodę – co sponsoruje USA, jak prawie wszystko). Jeżeli morze zostanie zatrute chemicznie lub biologicznie przez wrogów Izraela – to Żydzi skoczą sobie do gardeł i w szybkim czasie sami się unicestwią.

Izrael w ogóle nie jest w stanie sam się wyżywić (USA sponsoruje Żydom żywność), ponieważ tak głośno wychwalane przez samych Żydów ich zdobycze wojenne obejmują w większości jałowe pustynie.

… I właśnie te wymienione przyczyny plus jeszcze kilka innych czynią państwo Izrael – państwem bez jakiejkolwiek przyszłości.

Donald Trump jeszcze więcej pogrążył Izrael przenosząc dyplomację USA z Tel-Aviv do Jerozolimy. Trump doskonale wiedział, że Izraelowi przysporzy to nowych kłopotów; zarówno z kierunku bezpośrednich sąsiadów Izraela, ale też z kierunku państw Unii Europejskiej. Otoczenie Trump’a insynuuje, że może w taki sposób pozbędzie się Żydów z USA.

Warto odnotować fakt, że obecnie znacznie wzrosła liczba organizacji faszystowskich w USA (tak jak by ktoś wpływowy im sprzyjał).

No i cios pomiędzy oczy Izraela….

 • Stany Zjednoczone ogłosiły, że wycofują się z Bliskiego Wschodu (czyli przestają ochraniać państwo Izrael).

 • Stany Zjednoczone ogłosiły, że rezygnują z ”petro-dolara” – co oznacza, że Bliski Wschód stracił dawną swoją wartość dla Stanów Zjednoczonych (swoją ważność też stracił Izrael).

Spanikowani Żydzi w swoim wewnętrznym państwowym (tajnym) dokumencie uznali, że będą dążyć do budowy projektu Polin – aby zapewnić sobie nową przestrzeń do egzystencji. Kneset (izraelski sejm) wyasygnował już odpowiednie środki finansowe na realizację tego planu.

Polin miałby powstać z okrojonych terytoriów Polski i Ukrainy – aby ewakuować tam ludność z Izraela w szybkim czasie.

Zdesperowani i spanikowani Żydzi szykują się w pośpiechu do swojej “nowej ziemi obiecanej”….

…Nowej(?), albo raczej już znanej ziemi, którą sami Żydzi nazywają Polin, a która oficjalnie nazywa się Polska.

Żydom ułatwia całe przedsięwzięcie partia Kaczyńskiego PiS. W Sejmie RP już są pośpiesznie przepychane ”dziwne ustawy”:

 • o rozdziale obywatelstw polskich dla Żydów

 • o prywatyzacji polskich wodociągów i sprzedaży Żydom

 • o prywatyzacji polskich elektrowni i sprzedaży Żydom

 • o prywatyzacji polskich lasów i zasobów naturalnych i sprzedaży Żydom

 • o udzieleniu obcym wojskom pozwolenia do działania w Polsce (czytaj: żydowskim wojskom)

Te ustawy NIE SĄ potrzebne Polakom!

Te ustawy SĄ potrzebne Żydom do siłowego wejścia do Polski (Polin)!

Aby dokładnie zrozumieć kontekst, warto zapoznać się z trzema wcześniejszymi artykułami, do których przekierują następujące LINKI:

IV

“Żydowski interes”.

Tysiąc lat polskiej opieki nad żydowską ludnością wymagał często wysiłku. Liczne przywileje z łaski polskich wielmożów dla osadników żydowskich oraz ich ochrona wymagały często konfliktowania się z własną, etniczną ludnością….

… Ale w chwilach prawdy i potrzeby Rzeczpospolitej, kiedy jej narody stawały w jej obronie – wyjątek niechlubny stanowili Żydzi, którzy targowali z Rzeczpospolitej wrogami.

Apogeum żydowskiej zdrady i niewdzięczności nastąpił w czasie rozbiorów Rzeczpospolitej Polskiej, kiedy Żydzi zamiast okazywać Polakom wdzięczność i przywiązanie, obmyślili PLAN jak z Polski uczynić żydowski Polin oparty o umowy z wrogami Polski, czyli z: Austrią, Prusami i Rosją!

Polacy tej zbrodni przeciw Rzeczpospolitej nigdy Żydom nie zapomnieli i nie zapomną!

Bezczelni Żydzi domagali się od rządu polskiego – po I wojnie światowej – żydowskiego autonomicznego państwa Polin wydartego z terenów II Rzeczpospolitej!

Hańba! Zdrada! Żydzi skarżyli się przeciw Polsce nawet w Wersalu w czasie konferencji kończącej I wojnę światową.

Żydzi domagali się też żydowskiego “wolnego miasta Białystok” jako alegorii do niemieckiego “wolnego miasta Gdańsk”.

Obecnie Żydowska polityka budowy własnego państwa żydowskiego opiera się o dwa filary;

 1. pierwszy filar – to budowa Polin z terenów Polski i Ukrainy

 2. drugi filar- to ścisła kooperacja Żydów z RFN i Federacją Rosyjską

… które to państwa zapewniłyby Żydom w Polin pomoc w ekspansji siłowej i pacyfikacjom przeciw polskiej ludności etnicznej oraz wykorzystania struktur państwowych Niemiec i Rosji do zarządzania Polin

POLIN byłaby raczej kolonią (kolonia niemiecko – rosyjska z żydowską strukturą zarządu i żydowską flagą) a nie w pełni samodzielne państwo żydowskie….

… na wzór Izraela, które nie jest wystarczalne w żadnym aspekcie i funkcjonuje (albo żeruje) dzięki obfitej pomocy USA.

 1. Stany Zjednoczone dostarczają i zapewniają żywność do Izraela, który w ogóle nie umie sam żywności wyprodukować!

 2. Stany Zjednoczone zaopatrują Izrael w najnowsze systemy obronne i wojskowe ‘know-how’ oraz zapewniają funkcjonowanie państwa żydowskiego, którego wojsko żydowskie jest żenująco deficytowe iż wcielają przymusowo kobiety!

 3. Stany Zjednoczone stabilizują wewnętrzną politykę Izraela, w której politycy żydowscy uwikłani są po uszy w afery korupcyjne i emanują bezsilnością zarządzania własnym państwem żydowskim.

 4. Stany Zjednoczone dostarczają niezbędnych raportów bezpieczeństwa dla izraelskiego Mossadu, który zbudowany jest według struktur mafijnych a nie wywiadowczych!

Tylko w książkach z zakresu powieści political-fiction można przeczytać o super-akcjach Mossadu; w rzeczywistości Mossad jest słaby i nic nie znaczy bez CIA!

Wniosek jest następujący: każdy ruch żydowski w kierunku próby eksterminacji Polaków i budowy państwa żydowskiego Polin będzie ściśle konsultowany z żydowskimi sojusznikami, czyli z rządami Niemiec i Rosji.

Współczesne plany tych antypolskich idei oparte są o doświadczenia z września’39 roku, kiedy III Rzesza i ZSRR “po równo i w przyjaźni” podzieliły się Polską, a kompetencje polskich struktur państwowych na szczeblu powiatowym i gminnym oddano w ręce żydowskie.

Niemcy jednak nauczone własną historią szybko zmodyfikowały tę rzeczywistość i podpisały umowę z Żydami o “ograniczonym autonomicznym terytorium żydowskim” z autonomicznym żydowskim zarządem – potocznie zwanymi “gettami”.

W gettach Żydzi – w pierwszym okresie wojny – cieszyli się nietykalnością i wolnościami o jakich etniczni Polacy mogli tylko pofantazjować!

V

“PiS-owskie ‘srebrniki’ 500+”.

PiS szczególnie nienawidzi “frankowiczów”. Robi wszystko aby banki bez opamiętania łupiły młodych polskich obywateli, którzy chcieli się usamodzielnić.

Duda-Juda i Kaczyński w czasie wyborów roku 2015 łasili się do elektoratu “frankowiczów”… wykorzystali i porzucili! … niczym dziwkę!

Prawie 1,5 milionowy elektorat ”frankowiczów” przeważył wyniki wyborów i doprowadził PiS i Dudę-Judę do politycznego koryta!

A teraz Duda-Juda… pije wódkę z prezesami banków, a Kaczyński wspiera banki….

 • Na Węgrzech politycy rozwiązali problem “węgierskich frankowiczów” tak, że młodzi Węgrzy z ulgą patrzą w swoją przyszłość we własnym państwie…

 • Tak samo problem “frankowiczów” rozwiązali u siebie Czesi, Rumunii i Chorwaci…

… ale ”polscy frankowicze” oszukani i zostawieni przez PiS i Dudę-Judę są zmuszani do opuszczenia własnego państwa!

 • PiS nie lubi frankowiczów bo należą do tej odważniejszej i inteligentniejszej grupy Polaków….

 • PiS preferuje mniej samodzielnych i mniej inteligentnych Polaków – za co hojnie ich przekupuje 500+ (czytaj: PiS-yjonistczne “srebrniki”). Bo ci raczej nie myślą samodzielnie, nie stanowią zagrożenia dla antypolskiego planu Polin, nie interesują ich roszczenia żydowskie, ani przyszłość Polski “po 500+”.

 • “Frankowicze” są za mądrzy i zbyt autonomiczni intelektualnie oraz politycznie; w ocenie Kaczyńskiego i w ocenie Żydostwa – więc najlepiej uprzykrzyć im relacje z bankami, aby sami opuścili w pośpiechu Polskę.

 • PiS i Żydostwo preferuje “ilość zamiast jakości” (czyli duża liczba Polaków w Polsce o intelektualnych i emocjonalnych ograniczeniach).

Trendy cywilizacji zachodniej zachęcają swoich obywateli do aktywności zawodowej poprzez dobre i sprawiedliwe zarobki. Nagrodą dla tych obywateli są liczne ulgi podatkowe – od pensji czy zakupu towaru (zamiast 300+ jest zerowy podatek na wyprawki i dożywianie w szkole, a zamiast 500+ jest zerowy podatek przy nabywaniu odzieży oraz darmowe przejazdy komunikacją publiczną plus uzasadniona pomoc finansowa).

Rządy państw zachodnich nie zachęcają obywateli do lenistwa i cwaniactwa – tylko nagradzają za ich aktywność i zaangażowanie.

VI

“PiS-owski interes z żydostwem”.

Udostępnione dokumenty oraz pro-żydowska polityka PiS potwierdza fakt, że istnieje tajna umowa PiS-u z Izraelem i środowiskami żydowskimi co do wsparcia finansowego i szerokiej pomocy w uzyskaniu władzy w Polsce przez PiS – partię J. Kaczyńskiego.

PiS przez cały okres bycia w opozycji politycznej (lata 2007- 2015) miał przeciwko sobie całą Unię Europejską. UE całkowicie i bezwarunkowo poparła Platformę Obywatelską, a jej głównych liderów obdarowała europejskimi zaszczytami (Tusk, Bieńkowska, itd.).

W tym czasie UE prowadziła politykę autonomiczną (pomijając USA), a nawet samodzielną politykę względem Bliskiego Wschodu (np. Umowa Nuklearna z Iranem, wsparcie dla Palestyny, Tureckie roszczenia bliskowschodnie), która to polityka UE kolidowała niebezpiecznie z interesem Izraela.

Izrael próbując jakoś ‘przeżyć’ w regionie – zdecydował się rozgrywać Unię Europejską od wewnątrz. Użył do tego celu Polskę, a raczej outsider’ów politycznych w PiS-ie.

Izrael wiedział o chęci zemsty J. Kaczyńskiego za tragedię smoleńską.

Znakomitą ilustracją żydowskich wpływów są tzw. “taśmy prawdy” z warszawskiej knajpy “Sowa i przyjaciele”.

 1. Tylko kompletny idiota uwierzy, że niedobitki z PiS-u potrafiły urządzić taką precyzyjną i długotrwałą akcję wywiadowczą! Tylko idiota uwierzy że garstka kelnerów (jak głosi oficjalna wersja prokuratury Zbigniewa Ziobry) zdobyła super precyzyjny sprzęt do rejestrowania rozmów i zawiadywała całą akcją prawie rok w kompletnej konspiracji!

 2. Przecież tzw. “taśmy prawdy ” całkowicie “wywróciły polską scenę polityczną”. Zarejestrowane potajemnie rozmowy polityków PO i PSL były sączone i grilowane w środkach masowego przekazu dla opinii publicznej w sposób zaplanowany przez najlepszych specjalistów od Public Relations.

 3. To akcja doświadczonej i wyspecjalizowanej agencji wywiadu obcego (izraelskiego Mossadu) – bo ‘swoja’ agencja wywiadu (polskiego) nie podniosłaby ręki na swoich darczyńców z rządu.

 4. Żadna agenda wywiadu państw UE też nie miała najmniejszego interesu aby usunąć rządy PO w Polsce.

PiS ze swoim Kaczyńskim zdradzili Polskę i Polaków dla żądzy władzy, dla politycznego koryta!

… PiS zawarł tajną i nielegalną umowę z Izraelem – przeciwnikiem Polski!

Izrael i izraelski wywiad wojskowy wywiązał się z umowy z PiS – a teraz wystawia PiS-owi ogromne lichwiarskie rachunki za okazaną pomoc!

… Kaczyński wraz ze swoją ekipą spłacają te rachunki… a raczej okradają Polski Naród na finansowanie setek milionów złotych dla gmin żydowskich i wciskają Polakom żydowskiego autorstwa ustawę 447 dotyczącą tzw. “bez spadkowego mienia żydowskiego” – za które Polacy mieliby zapłacić!

VII

“Polin”

Idea Polin jest znana polskim kronikarzom i historykom co najmniej od średniowiecza.

Jest ideą nieprzyjazną (czytaj: ideą wrogą) Polsce i polskości!

Założeniem i warunkiem silnej Polin jest osłabienie struktur państwowych Polski (wcześniej: Korony i Rzeczypospolitej Obojga Narodów) oraz kradzież jej znaczącej części terytorium!

Konferencja wersalska (po zakończeniu I wojny światowej) rozczarowała środowiska żydowskie….

… Żydom nic się nie udało! Nie uzyskali nawet autonomii w granicach Polski! Żydzi nie zdołali odciąć kawałka Polski dla budowy żydowskiego Polin.

W Wersalu żydostwo skarżyło i zaciekle atakowało wszystko co Polskie! Próbowali różnych sposobów, włącznie z wyrzuceniem Dmowskiego z oficjalnej delegacji polskich negocjatorów.

 • konsekwencją tego w czasie II wojny światowej było żydowskie paktowanie z III Rzeszą przeciw Polsce oraz przeciw Polskiemu Rządowi na uchodźstwie w Londynie.
 • równolegle w czasie, grupa Żydów paktowała ze Stalinem, negocjując warunki autonomii Polin – jako następną republiką ZSRR.

Zasady są proste: silna Polska – niweczy realizację budowy Polin.

VIII

“Czasy współczesne”.

Czasy współczesne niczym nie różnią się dla Żydów od historii. Wciąż zawzięcie forsują swój plan budowy żydowskiego państwa Polin.

Od początku XXI wieku Żydzi masowo wnioskują o przyznanie polskiego obywatelstwa. Oficjalne szacunki mówią, że do chwili obecnej wydano Żydom 4 miliony polskich obywatelstw. A o jakiej liczbie mówią szacunki nieoficjalne?

Skandalem wśród Polonii (Polaków mieszkających za granicą) był fakt, że w najnowszym spisie polskiej ludności utajniono liczbę kilku milionową Żydów z polskim paszportem.

IX

“Modus operandi”

Współczesny projekt Polin zakłada przejęcie całej Polski i Ukrainy z dostępem do Morza Czarnego (zintensyfikowane rozmowy Putin – Netanjahu).

 • “Project Polin” jest dostępny na stronach “WikiLeaks” i precyzuje wszystkie zasoby naturalne Polski i Ukrainy; szczególny rozdział dotyczy polityki agrarnej Polin.
 • Osobny dokument dotyczy masowych wysiedleń z Polski rdzennych Polaków i zastąpieniem ich niewykształconą masą ukraińską przyszykowywaną do prostych prac rolnych oraz prostych prac w przemyśle.

Polacy, jako naród szczególnie awanturniczy i buntowniczy (w ocenie Żydów) powinien być zmuszony ekonomicznie do opuszczenia Polski!

Obserwując sytuację w Polsce dostrzega się realizację żmudnego antypolskiego planu;

PiS zdradza oznaki i przejawy bycia agendą i wykonawcą żydowskiego planu Polin:

1. ogromne i bezprecedensowe dotacje na gminy żydowskie z polskiego budżetu,

2. przystosowania prawa polskiego do prawa żydowskiego.

3. polski sejm forsuje rozbrojenie Polaków na wypadek zamieszek antyżydowskich i możliwości czynnej obrony i oporu Polaków przeciw milicji żydowskiej.

4. polska polityka rolna niszczy polskiego rolnika (w założeniu projektu Polin: polscy rolnicy powinni być zamienieni w chłopów bez własnej ziemi).

5. obecna debata w Sejmie RP o oddaniu lub powierzeniu wojska polskiego w obce (niepolskie) dowództwo oraz przekazanie sprzętu wojskowego (ustawa nie precyzuje czy przekazanie polskiego dowództwa i sprzętu wojskowego dla państw ze struktur NATO czy innym państwom nie będącym członkiem NATO – np. Izraelowi).

Oburzenia też nie ukrywają polskie środowiska patriotyczne; zuchwałość i bezczelność ukraińskich faszystów wylała się żółcią przez polską granicę. Pomijając głupawe i oszołomskie wypowiedzi ukraińskich polityków i pospolitych faszystowskich ukraińskich pijaków – z niepokojem obserwuje się antypolską działalność ukraińskich przybyszów w Polsce!

… Otóż niejaka Ukrainka (z dodatkowym rosyjskim paszportem w ‘pakiecie szpiega’) z fundacji o nazwie “Otwarty dialog” z główną siedzibą w Warszawie została ‘zablokowana’ w strefie Schengen i nie może tu wjechać. Powód oficjalny polskiego MSZ – to nielegalne sponsorowanie fundacji przez Rosję. Jakiś ten polski MSZ jest łaskawy, ponieważ za coś takiego taka prezes takiej fundacji powinna zostać skazana przez sąd!

… No, ale kiedy wstawiły się za nią takie oszołomy jak Wałęsa, Thun, Bieńkowska i tego sortu “polscy patrioci” to ukraińska prezes fundacji “Otwarty dialog” oznajmiła, że jest wdzięczna niektórym Polakom za poparcie jej antyrządowych akcji przeciw rządowi polskiemu… i że obawia się, iż polskie agencje bezpieczeństwa publicznego będą prześladowały Ukraińców pracujących i mieszkających (gastarbeit’erzy) w Polsce, którzy otwarcie będą się sprzeciwiali polskiemu porządkowi politycznemu(sic!).

O kurwa! A od kiedy to Ukraińcy chcą wybierać polski rząd?

Te wsióry ukraińskie nie potrafią zbudować rządu u siebie – tylko koczują przy majdanach! Buntują się, przelewają bezsensownie swoją krew, a potem znowu dają się j…bać takim ruskim agentom jak Poroszenko… I chcą wybierać polski rząd!

Ale warto też odnotować groźby byłego ukraińskiego ministra MON, który postraszył Polaków kilko-milionową masą ukraińskich gastarbeit’erów w Polsce – że mogą “wyjąć swoje ukryte kosy”.

… ukraiński głupek nie zna historii swojej Ukrainy, bo jakby znał to by obawiał się powrotu polskiej niezwyciężonej Husarii!

Konkluzja:

Skala obecnej eksterminacji Polaków nie ma precedensów w historii Polski!

Nawet w czasie terroru II wojny światowej nie zniknęło tylu Polaków z Polski (Polska straciła 3 mln. obywateli etnicznych Polaków oraz liczbę ciężko do ustalenia obywateli polskich etnicznych nie-Polaków).

Współczesne masowe wysiedlenia Polaków (czytaj: w XXI wieku) z państwa polskiego szacuje się na liczbę od 5 do 8 mln.!

Jest bez precedensu też zjawisko przesiedlenia do Polski milionów – niechętnych Polsce i Polakom – obywateli Ukrainy (oficjalnie 4 mln.).

… A wszystko to dla tajnego planu żydowskiego Polin – zakładającego kradzież Polski Polakom (wraz z wolnościami obywatelskimi i obfitymi zasobami naturalnymi) i przekazaniem Żydom.

Żydzi przewidują specyficzną rolę i pozycję dla Polaków – jako nowi europejscy Palestyńczycy

 1. bez prawa do własności,
 2. bez prawa do ziemi,
 3. bez prawa do wyborów powszechnych i demokracji.

ISTNIEJĄ TEŻ PLANY “UZUPEŁNIAJĄCE” I “WSPOMAGAJĄCE” DEPOPULACJĘ POLAKÓW

Urządzenia do emisji zbrodniczych fal 5G produkowane w Izraelu (Izrael jest drugim lub trzecim producentem anten 5G – zależy od autorów analiz) – są montowane we wszystkich większych polskich miastach!

Anteny i nadajniki do emisji fal 5G “made in Israel” są już w całej Polsce! Zamontowane w gęstych blokowiskach i centrach.

To początkowy akt depopulacji Narodu Polskiego….

… a potem przymusowe szczepionki “made in Israel” wypełnione trującym syfem – czyli obowiązkowe ‘wyszczepienie’ Polaków!

 • Można to nazwać próbą spowodowania “katastrofy Narodu Polskiego” – a zająć się tym powinna natychmiast Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu!
 • Powinna – w takiej sytuacji – powstać też Sejmowa Komisja d.s. Zdrady Narodu Polskiego przez PiS.

Polskie wybory

Zbliżają się wybory w Polsce….

Niestety, ale wśród kandydatów do urzędu prezydenckiego są:

 • albo syjonista – szabes-goj Duda
 • albo volksdeutsche – Trzaskowski
 • i cał reszta “pedało-komuny”

Polacy od czasów “okrągłego stołu” (czytaj: od roku ’89) nie zbudowali systemu Demokracji Bezpośredniej – i dlatego teraz są w paskudnej sytuacji!

 • syjonista Duda będzie dalej realizował polecenia wydawane przez izraelski Mossad – czyli wyludniał i depopulował Naród Polski.
 • volksdeutsche Trzaskowski będzie realizował “plan niemiecki” – czyli ROZBIÓR POLSKI i przyłączenie ‘ziem zachodniej Polski’ do Niemiec. Dla wielu Polaków będą szykowane obywatelstwa niemieckie z atomatu; dla wielu Polaków będą szykowane ‘volks-listy’, czyli naturalizacja Polaka na Niemca; a dla reszty Polaków będą ‘karty pracy’ w Niemczech (Arbeitskarten – Arbeiten und Dokumentation der benötigten Ersatzteile) oraz ‘karty pobytu’ w Niemczech (die Ausweise).
 • Co w takiej sytuacji zrobi USA?

… USA będzie lansowało szabes-goja Dudę!

 • Dlaczego?

… aby nie doszło do rozdziału terytorium Polski – oraz aby osłabić Niemcy aspirujące do IV Rzeszy!

 • Czy USA wiedzą, że jeśli poprą szabes-goja Dudę – to wzmocnią lobby żydowskie w Polsce kosztem etnicznych Polaków?

… oczywiście że wiedzą! USA posiadają super-agencje wywiadu!

 • To dlaczego USA chce zrobić Polakom takie szkody… na rzecz żydostwa?

… kurwa! A co Polacy zrobili sami dla siebie od czasu rozwalenia komunizmu?!

Przez tak długi okres czasu Polaczki nie umiały zadbać o siebie samych (chociaż są w NATO oraz UE)!

A teraz Polaczki rzucają pretensje, że nikt za nich nic nie zrobił…. Bidule…. Kurwa!

UWAGA:

Nie musisz lubić Żydów i wcale nie musisz się tego wstydzić!

Skoro Żydzi nie lubią Ciebie… Ty masz prawo nie lubić Żydów. Jeśli Żydzi gardzą Tobą… Ty gardź Żydami.

To zwykłe “prawo wzajemności”. Nie wstydź się tego! Bądź odważny i śmiało artykułuj swoje zdanie!

Nie daj sobie wmówić głupot poniektórych żydowskich faszystów – że z tego powodu Ty jesteś “antysemitą”.

Jak mogą pouczać Ciebie ci, co kłamią o narodzie polskim?

Zapytaj Żydów czy już dojrzeli do tego aby okazali wdzięczność Polakom za to, że użyczyli swojej ziemi Żydom przez okres 600 lat?

 

Artykuł opublikowano wiosną 2018 roku.

Artykuł zaktualizowano wiosną 2020 roku.

Polecane artykuły / Przeczytaj również:

Myśliwi (koszerni) przeciw Dzikom.

http://mr-navigator.strikingly.com/blog/mysliwi-koszerni-przeciw-dzikom

Toksyczni przyjaciele Polski

http://mr-navigator.strikingly.com/blog/toksyczni-przyjaciele-polski

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Jak już pisałem dawno, Żydzi już nie mają za wiele do gadania na świecie. Ich bóg traci moc.

  Ważniejsze jest to o czym mało kto mówi:-)

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/hundreds-of-thousands-protest-vax-passports-in-france-the-french-say-non

  Setki tysięcy protestują „Paszporty Vax” we Francji – Francuzi mówią „nie”
  18 LIPCA 2021

  Setki tysięcy protestują „Paszporty Vax” we Francji – Francuzi mówią „nie”
  We Francji wybuchły liczne i masowe protesty przeciwko dekretowi prezydenta Emanuelle Macron wymagającego publicznego wystawienia paszportów szczepionek. Tak wielu ludzi protestuje, że całe miasta zostały zmuszone do zamknięcia!

  W Paryżu:
  https://twitter.com/i/status/1416426648971489283

  W Aix-en-Provence:
  https://twitter.com/i/status/1416334749686243328

  W Marsylii:
  https://twitter.com/i/status/1416379187414376449

  Oczywiście ani francuska telewizja, ani BBC nie wypowiedziały na ten temat ani jednego słowa nowej relacji. ANI JEDNEGO SŁOWA!

  Większość ludzi wydaje się sądzić, że środki masowego przekazu odmawiają relacjonowania tych protestów, ponieważ media są jedynie rzecznikiem państwowego establishmentu. Jeśli dzieje się coś, co jest sprzeczne z tym, czego pragną władze, media odmawiają omówienia tego.

  Biorąc pod uwagę fakt, że dosłownie setki tysięcy ludzi wyszły na ulice i nie ma ani jednego momentu w mediach – media udowadniają, że są już niewiele więcej niż propagandą.

  https://twitter.com/i/status/1416379187414376449

  i tutaj też:
  https://twitter.com/i/status/1415333366036062208

  Zasada Paszportu Vaxa przewiduje 6 miesięcy więzienia za wejście do baru lub restauracji bez takiej przepustki!

 2. krnabrny1 says:

  W kwestii powyższego artykułu dodam jeszcze to co pisałem już dawno.
  Żydzi może by i chcieli tu się osiedlić. Ja gorąco ich zapraszam!:-)

  Rzecz cała w tym, że oni nie są głupi i wiedzą ,że Polska to też dla nich PUŁAPKA:-)

  Oni nie mają pojęcia co się wtedy stanie, to coś w rodzaju wchodzenia na ruchome piaski, dreptają powoli, wyczuwają ziemię pod stopami.

  Jak się zbyt daleko posuną, ziemia się otworzy, jak to w ruchomych piaskach:-)

  Jeśli mają takie plany, a mogą mieć jako alternatywę, bo jak powtarzam Polska nie jest zbyt korzystna dla nich do życia, to jest to jedynie wykładnikiem ich desperacji.

  Pomyślcie, jeśli tu wejdą, pomiędzy wschód i zachód, to jakby weszli w oko cyklonu, w takich miejscach trzeba umieć żyć, szczególnie z taką przeszłością jaką oni mają.

  Zarysowuje się tutaj zatem jasna intencja i sposoby ich działania, zmierzające do powolnego przejęcia własności. Była by to dobra droga, gdyby robili to nie tylko pod przykrywką, ale również uczciwie. Wówczas ich działania miały by szansę powodzenia. Jednakże w takim układzie jaki mamy dzisiaj, stało się to po prostu niemożliwe.

  Oni są naprawdę w sytuacji nie do pozazdroszczenia, wzięli kredyty zaufania gdzie się dało i skończyły im się opcje.

  Podsumowując.
  Nie ma globalnej wojny lub innego globalnego zdarzenia, nie ma przyszłości ani Polin, ani cokolwiek innego.

 3. krnabrny1 says:

  Co do Rosji natomiast. To Rosja nie jest nam wrogiem, nigdy zresztą nie była.
  Jest to absurdalne założenie, nie mające żadnych podstaw.

  W zasadzie na dzisiaj, dla Rosji lepiej by było jakbyśmy się opowiedzieli po którejś stronie. Umowna granica wschód-zachód została by przesunięta dalej od ich granic.

  Podobnie jak korzystniejsze było by dla Rosjan przeprowadzenie rurociągu zwanego dziś Nort stream 2 przez Polskę, co było proponowane. Taniej , bezpieczniej, krócej.

  Dla Polski natomiast, pomimo zamieszania korzystniejsza jest obecna sytuacja, gdzie teoretycznie jesteśmy częścią UE, teoretycznie należymy do Państw bloku zachodniego i teoretycznie jesteśmy sprzymierzeni z USA.

  Taka sytuacja rozmywa tą granicę i dzięki temu Polska nie skończy jak Jugosławia w 1998 roku.

  Obecnie ta zabawa zaczyna przypominać chodzenie na linie bez przeciwwagi.
  Najdrobniejszy ruch może spowodować utratę stabilności WSZYSTKIEGO.

  Zatem, niech sobie Żydzi kombinują, niech sobie UE planuje, niech sobie USA myśli że jest mocarstwem, niech Rosja gra swoją grę.

  To już nie ma znaczenia w tej chwili.

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Trafne uwagi: ta i poprzednia. W interesie Rosji i to od wieków, z pewnymi czasowymi wyjątkami, było mieć bufor w postaci Polski od kolonialnego Zachodu. Rosja nie raz oferowała Polsce wielokrotnie lepsze warunki współpracy i wsparcia państwowości niż wiarołomny Zachód z Watykanem na czele. Uwaga: Idea rurociągu Nord stream zrodziła się w wyniku odmowy jego budowy przez Polskę z pominięciem Ukrainy przez Kaczyńskich. Więc to jest na własne życzenie polskojęzycznych władz !!!

   • krnabrny1 says:

    Zgadza się. Natomiast choć odmowa nie przyniosła korzyści materialnych to jednak pozwoliła na zachowanie równowagi. Taki rurociąg jest poważną deklaracją oprócz tego że służy do transportu ropy.

    Kto świat postrzega jedynie na czarno-biało, ten niewiele zobaczy, jedynie kontury, cienie, zarysy, oficjalne postawy, konieczne deklaracje.

Wypowiedz się