List otwarty Tomasza Jankowskiego do Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Władimirowicza Putina

Znalezione obrazy dla zapytania List do Prezydenta Rosji rosja i polska stosunki

Szanowny Panie Prezydencie, Władimirze Władimirowiczu,

Piszę do Pana Prezydenta, jako głęboko zatroskany o przyszłość relacji polsko-rosyjskich obywatel mojego kraju, Rzeczypospolitej Polskiej.

Pańska ostatnia wypowiedź o polskim ambasadorze w III Rzeszy Niemieckiej, Józefie Lipskim, odbiła się szerokim echem w polskich mediach i została już skomentowana przez wielu publicystów, przede wszystkim tych, którzy tylko czekają na okazję, by podżegać Polaków przeciwko wszystkiemu, co rosyjskie.

Doskonale zdaję sobie sprawę, jak wiele przykrego doświadczyła Rosja od polskich władz, różnych barw politycznych, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Wszelkie gesty pojednawcze ze strony rosyjskiej, które miały miejsce choćby po katastrofie smoleńskiej, pozostawały przez nasze czynniki rządzące niezauważane, a sama wspomniana katastrofa posłużyła określonym siłom politycznym, jako narzędzie do rozpętania antyrosyjskiej histerii i dojścia na jej tle do władzy.

Tomasz Jankowski© Zdjęcie : Aniela Bilewicz

Tomasz Jankowski

Niemniej jednak, istnieje w Polsce całkiem niemała grupa ludzi, polskich patriotów, przekonanych o tym, że nasza trudna historia nie powinna stać na przeszkodzie polsko-rosyjskiemu pojednaniu.

W tej grupie znajdują się ludzie kultury, nauki, aktywiści społeczni i polityczni. Jestem jedną z osób, która przed pięcioma laty próbowała tę grupę ludzi zjednoczyć, by stworzyć siłę, która pozwoli zmierzyć się z agresywną rusofobiczną propagandą w Polsce. Kosztowało nas to wiele, a nasz lider, dr Mateusz Piskorski spędził niemal trzy lata w areszcie pod absurdalnym zarzutem „wpływania na opinię publiczną”. Po dziś dzień jesteśmy przez organy państwa prześladowani, wzywani na bezsensowne przesłuchania, opluwani w środkach masowego przekazu, bywa że nazywa się nas nawet „zdrajcami”.

Polscy żołnierze, 1939 rok© Zdjęcie : Public domain

Putin: wojska Armii Czerwonej nie podbijały tych terenów Polski w 1939 roku

To, jak państwo polskie traktuje przyjaznych wobec Rosji Polaków, wynika jednak wprost z tego, że naszym przeciwnikom zwyczajnie brak argumentów. Świadomy obserwator wydarzeń politycznych na przestrzeni ostatnich lat nie może nie widzieć, że to właśnie Federacja Rosyjska jest przychylna polskim interesom narodowym, a już na pewno, że nie ma między naszymi państwami i narodami sprzecznych interesów. Ja i moje środowisko, pomimo wspomnianych wyżej ograniczonych możliwości, staramy się neutralizować skutki działań działających w naszym kraju podżegaczy wojennych. Remontujemy i odnawiamy dewastowane pomniki żołnierzy radzieckich, głosimy prawdę na temat realnych przyczyn wojny domowej na Ukrainie, czy otwarcie mówimy na temat potrzeby pojednania między naszymi krajami.

Pańska ostatnia wypowiedź, choć faktograficznie jak najbardziej poprawna, wywołała jednak falę radości właśnie wśród rusofobów, którzy będą ją cytować przez kolejne miesiące, albo nawet i lata by przekonywać Polaków o „rosyjskim zagrożeniu” i nawoływać do następnych represji przeciwko nam. Nie neguję haniebnych wydarzeń w naszej historii i jako Polak jestem gotów za nie przepraszać, ponieważ poczuwam się do wszystkiego co w moim narodzie wielkie, ale również do tego, co w nim jest słabe. Podobnie o poczuciu polskości pisał Roman Dmowski, jeden z pierwszych rzeczników polsko-rosyjskiego porozumienia; a jednak uważam, że powinno to być przedmiotem debaty w innym miejscu i na innej płaszczyźnie.

Rosjanie nigdy nie atakowali Polski tak, jak to robią tzw. „przyjaciele” z zachodu, nazywając nas „złodziejami samochodów”, wyśmiewając nasz język czy zwyczaje i tradycje. Wierzymy, że tak będzie nadal.

Ostatnie wydarzenia zasmuciły głównie nas, Polaków dumnych z tego, że razem ze słowiańskimi braćmi – Rosjanami, rozgromiliśmy niemiecki faszyzm, ratując tym samym narody: polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, a także żydowski przed ich unicestwieniem; Polaków wdzięcznych milionom żołnierzy Armii Czerwonej za ocalenie nas od losu, który chcieli zgotować nam nazistowscy kaci; Polaków zafascynowanych rosyjską kulturą, literaturą; Polaków, którzy podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku mieli okazję poznać Rosjan i przekonać się, jak naród ten jest nam bardzo bliski i przyjazny.

Szanowny Panie Prezydencie, doskonale rozumiemy, że cierpliwość, tak jak wszystko, ma swoje granice, że Rosja nie jest w stanie ciągle milczeć, gdy politycy rządzący Polską starają się na każdym kroku zaszkodzić naszym relacjom, gdy świadomie podburzają nie tylko polski, ale także inne narody przeciwko Federacji Rosyjskiej, produkując niebywałe kłamstwa na temat Waszego narodu.

Siła Rosji, którą w dużej mierze oddaje Pańska postawa na arenie międzynarodowej, objawia się jednak też tym, że Pan, Władimirze Władimirowiczu, był zawsze ponad wszystkim tym, co złe.

Rosja nie dała się wikłać w kolejne prowokacje nadwiślańskich pseudointelektualistów, a przeciwnie – wyciągała dłoń do tych Polaków, którzy rozumieją polski interes narodowy i wynikającą z niego konieczność porozumienia między dwoma wielkimi słowiańskimi nacjami.

W imieniu tych wszystkich Polaków, którzy poczuwają się do tego, co piszę, a którzy są bezustannie zastraszani przez prowadzone obcymi rękami organa władzy państwowej Rzeczypospolitej, proszę Pana Prezydenta o nieuleganie tej złej atmosferze, którą wytworzyły między naszymi państwami tzw. polskie elity polityczne, będące w znakomitej większości inspirowane przez wrogie Rosji ośrodki wpływu na świecie.

Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji

Opublikowano za: https://pl.sputniknews.com/pisza-dla-nas/2019122711574872-list-otwarty-do-prezydenta-federacji-rosyjskiej-wladimira-wladimirowicza-putina-putnik/

Od Redakcji KIP:

Nasz komentarz zamieszczony na linku: Władimira Putina wykładnia genezy II wojny światowej i rozbicie propagandowego preludium do wywołania III !!!

istotnie uzupełniony:

Niespotykana do tej pory intensywnością, nieprzyjemna dla uszu Polaków wypowiedź Prezydenta Putina o sytuacji w Europie w przededniu II wojny światowej, ma bardzo aktualny kontekst współczesnej sytuacji międzynarodowej z podobną rolą Polski w celu wywołania III wojny światowej, do której usilnie dąży Syjono-Zachód.

Putin nie odkrył wielu atutów o sytuacji międzynarodowej jakie posiada – historycznych, a zwłaszcza współczesnych i posługuje się powszechnie dostępną argumentacją i uproszczeniami w postrzeganiu polityki.

Chodzi tu m.in. o to, że po niekonstytucyjnym zamachu majowym w 1926 r., na zlecenia kapitału syjono-angielskiego, żyd Selman vel Piłsudski i żydomasońska sanacja przygotowały Polskę na zlecenie zagranicznych ośrodków jako „barana” do oprawienia przez Niemców w ich polityce podboju Rosji. Polska była uważaną za nieobliczalną po wygranej w 1920 r. wojnie z bolszewikami sprowokowanej przez Selmana/Piłsudskiego, który po dokonaniu zamachu majowego dopilnował, aby militarnie Polskę rozbroić.

Należy tu przypomnieć, że granicę Polski z ZSRR w okresie miedzywojennym uznawało tylko jedno Państwo – właśnie ZSRR.

Czołowy reprezentant Obozu Sanacji i współpracownik Selmana marszałek Rydz-Śmigły uznał Selmana/Piłsudskiego ( idola Kaczyńskich !!!!) głównym winowajcą  klęski wrześniowej (źródło: Raport gen. Modelskiego dla gen. Władysława Sikorskiego).

Sytuacja jest obecnie podobna, ponieważ także niewiele do powiedzenia w rządzeniu mają Polacy, a od 10 lat idzie zwłaszcza w Polsce, ostra kampania propagandowa przygotowania Polaków do wojny z Rosją, ze skutkami znacznie gorszymi niż w czasie II wojny światowej.

Polska najbardziej aktywnie działała przy dokonaniu zamachu stanu na Ukrainie, także przy polityce sankcji wobec Rosji, a w szczególności w  kreowaniu fałszywej polityki historycznej, nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Ściągnięcie dużego kontyngentu wojsk amerykańskich do Polski i jednocześnie rozkład polskiej armii ma podobny cel jak przed II wojną światową, tylko że w warunkach dysponowania przez mocarstwa nieporównywalnie bardziej śmiercionośnymi broniami. Więc wiele wskazuje na przygotowywanie prowokacji z Rosją w celu wywołania III wojny światowej.

Preludium do jej wywołania miała być uchwalona we wrześniu rezolucja Parlamentu Europejskiego o zrównaniu ZSRR z totalitaryzmem III Rzeszy, co zupełnie fałszuje prawdę historyczną o faktycznych sprawcach II wojny światowej, co dość obszernie wyjaśnił na podstawie dokumentów archiwalnych prezydent Rosji Władimir Putin. Jak wygląda prawdziwa historia II wojny światowej i w jaki sposób przygotowuje się czarną propagandę dla krajów  i ich przywódców, których zamierza się napaść prezentuje dość kompleksowy artykuł pt.:

Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

Mimo zgiełku medialnego i nie merytorycznych wypowiedzi polityków, którzy podobno są nawet historykami z wykształcenia, przemyślane uderzenie Putina analogią historyczną w rezolucje Parlamentu Europejskiego może otworzyć ciąg dalszy ujawnień dokumentów historycznych, ale i bieżących.

Inicjatywa rezolucji zrodziła się co prawda na Litwie, ale bez zaangażowania się wszystkich europosłów PiS i dwóch ważnych posłów z PO ( Radosław Sikorski i Andrzej Halicki) rezolucja nie zostałaby uchwalona. Europa po wypowiedziach Putina nie zabrała głosu, jedynie ambasador USA, co wskazuje na kierunek skąd pochodzą dyspozycje.

Nazwiska owych PiSraelskich jewroparlamentarzystów wymienił rozmówca M. Maciaka (minuta 5:25) w nagraniu na: https://youtu.be/BHH3kPn9anQ i w komentarzu Stan Turski   pod tym nagraniem, opublikowane poniżej:

[Stan Turski

Warto raz jeszcze wyliczyć z nazwiska i imienia wszystkich europosłów pisowskich, którzy oficjalnie podżegają do wojny z Rosja, najprawdopodobniej na rozkaz Ameryki, wielu z nich otrzymało specjalne przeszkolenie w Ameryce zaświadczając w ten sposób wielkie oddanie naszemu zamorskiemu sojusznikowi. Oto oni:

1.Kempa Edyta

2.Szydlo Beata

3.Czarnecki Ryszard

4.Legutko Ryszard

5.Fotyga Anna

6.Poreba Piotr

7.Waszczykowski Witold

8.Wisniewska Jadwiga

9.Rzadca Bogdan

10.Zalewska Anna

11.Syriusz-Wolski Jacek

12.Tobiszewski Grzegorz

13.Kopcinska Jadwiga

14.Rafalska Elzbieta

15.Brudzinski Joachim

16.Mazurek Beata

17.Mazdrzanowska Andzelika

18.Jaki Patryk

Osoby wymienione powyżej mogą być agentami CIA i oprócz ślepego posłuszeństwa Ameryce szkodzą jednocześnie wszelkim pokojowym inicjatywom naszego państwa. Zapamiętajmy te nazwiska! ]

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=BHH3kPn9anQ&feature=emb_logo

Być może detonatorem, który spowodował te trzy dość nietypowe wystąpienia Prezydenta Putina w tematach historycznych, było to co wydarzyło się w tych dniach w Rosji. Jak podaje Benjamin Fulford  cotygodniowym raporcie z dnia 23 grudnie ( https://meditation539.com/?p=11456) , w czasie święta FSB w jej siedzibie w Moskwie w dniu 19 grudnia 2019 r. doszło do ataku dziewięciu bojowników z Prawicowego Sektora Ukrainy, których celem był Władimir Putin – według źródeł rosyjskich. Według tych źródeł trzech napastników zostało zabitych, trzech trafiło do więzienia, a 3 udało się zbiec.

To jest kolejny zamach na Prezydenta Władimira Putina, który stanowi największą przeszkodę wywołania jądrowej III wojny światowej. Prób wywołania III wojny światowej tylko w ciągu ostatnich 2 lat było co najmniej 6.

W fałszowaniu prawdy historycznej borą udział od początku transformacji elity po solidarnościowe, zarówno PO, a zwłaszcza PiS. Te ugrupowania nie uznały do tej pory ludobójstwa przez ukraińskie organizacje OUN/UPA  ponad 300 tysięcy Polaków w czasie wojny. Tę liczbę podał uczciwy historyk i prawnik ukraiński Wiktor Poliszczuk. Liczbę pomordowanych Polaków w ramach fałszowania historii systematycznie się zaniża do nawet kilkudziesięciu tysięcy pomordowanych. Jednocześnie wymordowanie kilkunastu tysięcy  polskich oficerów w Katyniu i innych obozach przez NKWD eksponuje się od 30 lat jako największą zbrodnie, ale przemilcza się dwie bardzo ważne kwestie:

  • Otóż władze ZSRR, już po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku chciały zwolnić polskich oficerów wziętych do niewoli. Postawiono im jednak warunek – mieli podpisać zobowiązanie, że po zwolnieniu nie będą działać na niekorzyść ZSRR. Oficerowie odmówili podpisywania takiego zobowiązania i pozostali w jenieckich łagrach. [za: : https://opolczykpl.wordpress.com/2019/12/30/aneks-do-wpisu-odczepcie-sie-od-putina/ ]
  • Decyzję o wymordowaniu polskich oficerów podjęli żydzi: Beria z Kaganowiczem, a wykonawcami egzekucji też byli sami żydzi, ze zdominowanej przez nich policji politycznej – NKWD. Wśród zamordowanych nie było żadnego żyda, wbrew temu co żydzi twierdzą. Dokumentuje to Albin Siwak w swojej książce “Bez strachu. Wspomnienia stare i nowe”, Tom 1, str 304-305, Warszawa 2009 i Portal Gajowego Maruchy: http://marucha.wordpress.com/2012/08/17/to-chazarskie-zydostwo-mordowalo-polakow-w-katyniu/

A zatem kilkanaście tysięcy pomordowanych polskich oficerów i to nie przez Rosjan, którym się to przypisuje, lecz przez żydów jest ważniejsze niż wymordowanie 300 tysięcy Polaków w wyjątkowo okrutny sposób przez ukraińskich zwyrodnialców z OUN/ UPA.

Brak jest uznania tego za ludobójstwo ( a nie za znamiona ludobójstwa) przez Polski Parlament, mimo listu 153 parlamentarzystów ukraińskich z partii regionów do Marszałek Polskiego Sejmu Ewy Kopacz w tej sprawie w 2013 r. [ patrz tekst listu na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/07/na-wilyniu-bylo-ludobojstwo-twierdza-deputowani-ukrainy/ ]

A ponadto ciągłe eksponowanie kłamstwa historycznego, że w Katyniu i innych obozach,  Rosjanie zamordowali  polskich oficerów, w tym lot do Smoleńska w  celu upamiętnienia tego fałszu i brak wyjaśnienia: kto faktycznie mordował w Katyniu i kto spowodował katastrofę ( czy zamach ?) na polską delegację w 2010 r.  Rosja po tej katastrofie znalazła się w sytuacji człowieka, któremu na posesję wrzucono trupa, stała się pierwszym oskarżonym. A gdzie przestrzeganie podstawowej zasady kryminalistyki rzymskiej: Kto na tym korzysta ? Ani Polska ani Rosja tylko Zachód korzysta na skłócaniu narodów Słowiańskich i tak dzieje się od wieków.

Oznacza, że:
Po pierwsze – nie ma różnicy między POPiS-em, a obecnymi spadkobiercami zbrodniczych formacji OUN i UPA na Ukrainie;
Po drugie – nie ma różnicy między PO, PiS i innymi środowiskami w podżeganiu do wojny z Rosją;
Po trzecie – rozpętanie przez środowiska związane z POPiS-em, w tym prezydenta Dudę i MSZ, nagonki na Polskę i Polaków najpierw w związku z ustawą o IPN, a następnie w związku z bezprawnymi, a wręcz kuriozalnymi ustawami: 447 z 2018r. i 435 z 2019 r. Kongresu Amerykańskiego, przerzucającą odpowiedzialność za zbrodnie ludobójstwa żydów z  Niemców na Polaków ( jako realizacja umowy Izraela z RFN z 1961 roku w zamian za sfinansowanie Izraelskiego programu jądrowego itp). Ponieważ nie przyniosło to zadowalających efektów, więc także dla odwrócenia uwagi od rosnących nastrojów antyizraelskich i antyżydowskich, podniesiono poziom prowokacji poprzez doprowadzenie na wniosek europosłów PiS w Parlamencie Europejskim do uchwały obarczającej ZSRR całkowitą odpowiedzialnością za wywołanie II Wojny Światowej i tym samym za holocaust. Miało to stanowić podstawę do dalszych działań łącznie z prowokacjami w celu wywołania konfliktu zbrojnego z Rosją, którą chciano obarczyć także  odpowiedzialnością za jego wywołanie, co umożliwiłoby dalszą ekspansję na Rosję.

Kiedy Polacy zrozumieją, że żydowska nagonka na Polskę ściśle wiąże się z żydowską nagonką na Rosję/ZSRR w postaci rezolucji PE ?

Po czwarte – aby zatrzeć ogrom historycznych i obecnych  zbrodni żydów wobec Polaków, w tym w Katyniu, POPiS dąży do wywołania z Rosją III wojny światowej, w którym Polska ma być głównym teatrem wojny, a Polacy główną populacją do eksterminacji tak samo jak w I i II wojnie światowej. Przy obecnie dostępnych środkach masowego zabijania  Polacy jako Naród mają przestać istnieć co słyszymy m.in.  w wypowiedziach znaczących polityków Izraelskich.  

Mówi o tym Jacek Sokal w nagraniu filmowym ( https://youtu.be/XZI_GN4mxWg ) w 17.23 sek:

„… bo to nie są nasi politycy przede wszystkim. To są politycy co się podszywają pod naszych  i oni występują w interesach obcych przedsiębiorstw, korporacji, mocarstw. A generalnie zmierza to do tego, co od setek lat trwa, żeby nasz Naród przestał istnieć. Mówi się o tym już otwartym tekstem, w internecie są filmy nagrywane na ten temat i wypowiedzi czołowych działaczy Izraela, że Naród Polski ma przestać istnieć. Od Carycy Katarzyny aż do dzisiaj cały czas mamy do czynienia z tym samym…”

W związku z powyższym wrzawa jaka zapanowała dopiero w kilka dni po wypowiedziach Putina, dowodzi, że celnie trafił w zamiary wywołania III Wojny Światowej, m.in. za pomocą tej rezolucji sankcjonującej obecną Rosję – spadkobiercę ZSRR, jako głównego sprawcę II wojny światowej ( Ale już obecnych Niemców nie uważa za spadkobierców III Rzeszy).  Długo się zastanawiano i w Polsce i w USA jak zareagować.

W związku z tym należy zacytować trafiający w sedno komentarz ·  zfd3 na portalu Gazety Wyborczej:

Putin rozpracował plany żydostwa Polskiego i USA.
Gdyby nie zareagował tak jak zareagował, to byłyby realizowane dalsze posunięcia, których celem jest wywołanie III Wojny Światowej, z inicjatywy wymienionego żydostwa, ze wskazaniem imiennym jako sprawców jej wywołania Rosji i Putina.
Dalsze tego typu  gierki doprowadzą do tego, że Polacy dojrzeją do inicjatywy upamiętnienia pomnikami Stalina i Hitlera.

Za:http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,127561,25558199,brytyjski-historyk-oskarzenia-putina-to-akt-historycznego-wandalizmu.html

Bułgarski analityk w dziedzinie stosunków międzynarodowych Bojan Czukow w artykule pt. To co dzieje się między Polską a Rosją to trzecia wojna światowa” stwierdza, że „Nie zapominajmy, że podczas II wojny światowej Rosjanie faktycznie zabrali archiwa w prawie całej Europie, w której byli, w tym ogromne archiwa masońskie w Europie Zachodniej – w Niemczech, Austrii i tak dalej. Ale Rosjanie zabrali również archiwa polskiego wywiadu. Eksperci wiedzą, że w archiwach wywiadu znajdują się tak delikatne tajemnice, które są przechowywane tylko w dokumentach. Polacy obawiają się, że powoli zacznie to wychodzić na zewnątrz”

Za: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019123011590338-to-co-dzieje-sie-miedzy-polska-a-rosja-to-trzecia-wojna-swiatowa-sputnik/

Prezydent Władimir Putina zapowiada, że do sierpnia tego roku ujawni szereg dokumentów odnośnie kulis II wojny światowej, a być może także kulis wywołania III wojny światowej i to z udziałem władz II RP i obecnej III RP. Takie działania mogą spowodować całkowite zniszczenie antypolskich POPiS-owych partii, co będzie w pełni uzasadnione dla zapobieżenia wywołania jądrowej III wojny światowej, z Polską jako głównym teatrem działań, do czego te partie usilnie dążą.

Trafnie ujmują to dwa komentarze z portalu Gazety Wyborczej:

zfd3

Przecież Putin odpłacił żydokomunie II i III RP tylko pięknym za nadobne – a Pan Prezydent zdaje sobie sprawę, że Putin może ujawnić nie tylko fakty, które doprowadziły do wybuchu II Wojny, ale również może ujawnić kulisy działań pana Dudy w przygotowaniu do wybuchu III Wojny światowej, w ramach której, ma zginać większość populacji Polaków z tego terytorium jako kara za to, że nie pozwolili się zgładzić żydowskiemu Tworowi jakim była III Rzesza, a ZSRR, że uniemożliwił realizację tego na terenach zajętych na bazie Traktatu Ribentrop-Mołotow. Ambasador USA w Moskwie otrzymał do wglądu treść traktatu wraz załącznikami na Polecenie Stalina w czasie, kiedy odbywał się na Kremlu bankiet na cześć podpisania tego traktatu,
Jakoś o tym pan Kaczyński i Duda nie wspominają

danutakaczmarek1

Dlaczego Państwo nie mówią jak to się zaczęło .
Wypowiedzi prezydenta Putina to pokłosie” Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej oraz znaczenia europejskiej pamięci dla przyszłości Europy”.
Inicjatorami byli europosłowie PIS i jedna Łotyszka. W Rezolucji tej całą winą II wojny światowej obarcza się Związek Radziecki .
Na konferencji prezydent Putin otrzymał pytanie właśnie o tą rezolucję. I tu z uwagi na inicjatorów tejże rezolucji Polaków, powiedział, iż Polacy też współpracowali z Hitlerem. Prawdę mówiąc to ma rację. Do żądania przez III Rzeszę korytarza stosunki Polsko-niemieckie były bardzo dobre. Kto jeździł do Berlina nawet w styczniu 1939 roku. Czy nie prawdą jest iż Lipski chciał stawiać pomnik Hitlerowi ? . Gdyby polscy europosłowie nie rozpoczęli tej wojenki to prezydent Putin podejrzewam by się nie zajął Polska przedwojenną.
A jeszcze jedno. Kto stanął w obronie Polski po słowach Putina ? Nikt tak jak w 1939 roku.

Za: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25552201,prezydent-wciaz-milczy-ws-ataku-putina-na-polske-bielan-nie.html

Redakcja KIP

Wypowiedz się