POLONIA W USA O WIZYCIE ANDRZEJA DUDY U DONALDA TRUMPA

KOMUNIKAT PRASOWY w którym  POLACY zamieszkali w USA przedstawiają swój pogląd na temat dotychczasowych stosunków POLSKI i STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. Warto go przeczytać!

10.06.2019
KOMUNIKAT PRASOWY

STANOWISKO POLSKO-AMERYKAŃSKICH organizacji w związku z wizytą Prezydenta RP, Andrzeja Dudy w Białym Domu.

Wizyta Prezydenta RP dr Andrzej Dudy i jego żony Pani Agaty Duda-Kornhauser w Białym Domu w dniu 12 czerwca 2019 r., potwierdza zadawnione historyczne więzi między Stanami Zjednoczonymi i Polską oraz podkreśla zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa we wzmacnianiu współpracy między Stanami Zjednoczonymi, a Polską. Polscy Amerykanie oklaskiwali zbliżającą się wizytę i mieli nadzieję, że spotkanie prezydentów utoruje drogę dla dalszego rozwoju wzajemnie korzystnych stosunków handlowych, jak również dla wzmocnienia regionalnych, europejskich rozwiązań bezpieczeństwa.

My też chcemy przekazać obu liderom nasze rosnące zaniepokojenie różnymi kwestiami, które zagrażają harmonijnej współpracy politycznej i gospodarczej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Budzi niepokój wzrost liczby motywowanych politycznie i często rasistowskich, ataków mediów na Polskę i godność Polaków w Stanach Zjednoczonych i za granicą; które jest rozłożone wśród społeczeństwa, aby stworzyć fałszywą „dźwignię moralną” w celu uzasadnienia żądania pozaprawnych transferów własności polskim organizacjom „restytucji”.

Historia II wojny światowej w Polsce jest nie tylko regularnie zniekształcona przez mainstreamowe media, ale także przez urzędników Departamentu Stanu, dyplomatów amerykańskich, członków Kongresu USA, przedstawicieli środowisk akademickich i reprezentantów specjalnych interesów amerykańskich organizacji żydowskich „restytucji mienia”. Wprowadzają one społeczeństwo w błąd i nękają Polskę przez rozpowszechnianie fałszywych i oszukańczych narracji o „polskich obozach śmierci” i rzekomej polskiej „współodpowiedzialności za Holocaust.” Oni wybielają zbrodnie niemieckie i sprawców, w celu przeniesienia odpowiedzialności za te zbrodnie na „złych Polaków”,  odnosząc się do nazistów, bez identyfikacji ich jako Niemców. Nie ma informacji o narodzie polskim pod okupacją niemiecką, jako najbardziej brutalnej i olbrzymich stratach ludzkich i materialnych poniesionych przez Polskę, które były proporcjonalnie większe niż straty jakiegokolwiek innego kraju. Jednak często słyszą o „mieniu żydowskim”, rzekomo skradzionym przez „złych Polaków”. Takie oczywiste zniekształcenia prawdy wojnie, tworzy fałszywy obraz zacofanej, nacjonalistycznej, nietolerancyjnej i antysemickiej Polski.

Niedokładne, stronnicze i obraźliwe raportowanie o Polsce wydają się celowo mieszać uzasadnione i rzeczywiste problemy restytucji, które są rutynowo traktowane w Polsce przez sądy, z nowymi pozaprawnymi, żądaniami szantażystów „hand over”, tak zwanej „własności bezpotomnej” lub do wyłudzania odszkodowań za rzekomo „skradzione aktywa żydowskie.”

Public Law 115-171, powszechnie znany jako ustawa S.447 i pozornie w nazwie WŁAŚNIE Act, jest postrzegana przez wielu ludzi w Polonii i w Polsce, jako atak na polskie interesy narodowe,  szkodliwy dla dobrych stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi . Restytucja „własności bezpotomnej”, zgodnie z prawem 115-171 jest w rzeczywistości, zmuszany ręka z aktywów do nas i innych podmiotów zagranicznych, które są całkowicie niezwiązane ze zmarłymi polskimi właścicielami i służy do promowania  wielkiej kradzieży,  usprawiedliwionej przez Stany Zjednoczone!

Akt S.447 uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2018 roku i podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa, pozornie tylko nieszkodliwa, stara się legitymizować te pozaprawne roszczenia wysunięte przez organizacje restytucji. Stanowią one co najmniej próbę wyłudzeń, jak wszystkie roszczenia dotyczące mienia bezspadkowego, bez względu na pochodzenie etniczne lub religijne  właścicieli zmarłych bezpotomnie. Prawidłowo i zgodnie z prawem obowiązującym po II wojnie światowej powinny być przejęte przez Skarb państwa polskiego. Jest to zgodne z  powszechnie przyjętymi zasadami prawnymi i starymi tradycjami prawnymi od tysiącleci, obowiązującymi w zachodniej cywilizacji.

Ponadto, znacjonalizowany majątek, zarówno osób prywatnych i instytucji społecznych, zostały zrekompensowane na podstawie Traktatu z 1960 r., między Stanami Zjednoczonymi, a Polską i polskim ustawodawstwem z 20 lutego 1997 roku, która ustanowiła Komisję Regulacyjną do restytucji żydowskiego mienia Gmin Żydowskich. Ustawodawstwo 1997 ułatwiło przejęcie ponad 2500 wspólnych własności, w tym synagog, cmentarzy i innych ośrodków kultury przez różne, nowo utworzone grupy Żydów. Własność komunalna, czasami całkowicie zniszczona w czasie wojny, została przekazane, w większości przypadków, w ich obecnym stanie, po odbudowie !

Będąc  Amerykanami polskiego pochodzenia czujemy się w obowiązku zapytać, dlaczego Stany Zjednoczone uchwaliły prawa, które mogłyby tylko zaszkodzić i niekorzystnie wpłynąć na Polskę, sojusznika Stanów Zjednoczonych ?

Światowa Organizacja żydowska Restytucji (WJRO), jedna z amerykańskich organizacji restytucji żydowskiego mienia, które mają niewiele lub nic wspólnego z Polską i zmarłymi polskimi obywatelami pochodzenia żydowskiego, zażądała odszkodowań od państwa polskiego w wysokości trzystu miliardów dolarów! Jest to w przybliżeniu trzykrotna kwota wypłacona przez Niemcy organizacjom żydowskim i państwu Izrael w latach 1953 – 2019!

Public Law 115-171 tworzy nie tylko zły precedens prawny naruszający istniejące prawa własności, ale również narusza samą Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Prawo uprzywilejowuje tylko jedną grupę ofiar, przy jednoczesnym ignorowaniu innych ofiar, które poniosły identyczne straty własności w czasie II wojny światowej. Takie preferencyjne traktowanie jednej grupy ocalałej z Holocaustu, ponad inne ocalałe z ludobójstwa, jest dyskryminacją ze względu na religię i pochodzenie etniczne.

Public Law 115-171 (ustawa S.447) zasadniczo podważa  warunki traktatu „Umowy gwarancyjnej 1960 między Stanami Zjednoczonymi, a Polską”, która określiła roszczenia obywateli amerykańskich wobec Polski dla wszystkich nieruchomości znacjonalizowanych po wojnie przez władze komunistyczne. Polska podpisała również takie traktaty i porozumienia odszkodowawcze z Kanadą i 12 krajami europejskimi: Wielką Brytanią, Francją, Szwajcarią, Norwegią, Szwecją, Danią, Belgią, Holandią, Luksemburgiem, Grecją, Austrią i Liechtensteinem. Należy podkreślić, że większość własności i aktywów skompensowanych zgodnie z warunkami tych umów, zostały uprzednio całkowicie zniszczone lub mocno uszkodzone wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przez  nazistowskie Niemcy i Rosję Radziecką.

Public Law 115-171 (ustawa S.447) umożliwia  zduplikowaną kompensację roszczeń własności bezpotomnej Żydów europejskich, ponad odszkodowania już wypłacone przez Niemcy. Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w protokole nr 2 Porozumienia z 1952 roku w Luksemburgu między Republiką Federalną Niemiec, a Izraelem i Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Republiki Federalnej Niemiec, zakłada pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez politykę ludobójstwa trzeciej Rzeszy niemieckiej i opłacone do Izraela na rzecz Konferencji sumą 450 milionów marek niemieckich za wszystkie własności, które zostały pozostawione bezdziedzicznie przez europejskich Żydów, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Amerykańskie media często łatwo zapomninają, że Polska sama była zarówno pierwszą ofiarą III Rzeszy Niemieckiej i łatwym, post-Jałta łupem dla Rosji Sowieckiej, która następnie zajmowała, okradała i terroryzowała Polskę przez dziesięciolecia. Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty od Niemiec i Rosji za wyrządzone jej straty ludzkie i materialne. Same straty materialne, spowodowane przez niemiecką III Rzeszę, oszacowano niedawno przez grupę roboczą polskiego parlamentu na osiemset pięćdziesiąt miliardów dolarów.

Apelujemy do prezydenta Trump o podjęcie wysiłków w celu usunięcia powyższych przeszkód zniekształcania historii Polski i nowych prób zarabiania pozaprawnych roszczeń na gruncie prawa publicznego 115-171 (ustawa S.447), co powoduje poważny dysonans i przeszkodę w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi, a Polską. Przez to prezydent Trump może przywrócić zniszczoną reputację Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dopiero wtedy będzie można prawdziwie rozwijać  i umacniać partnerstwo polsko-amerykańskie.

W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej w tym roku, chcielibyśmy przypomnieć obu prezydentom, że ponoszą oni dużą odpowiedzialność za zachowanie prawdy historycznej i obronę historycznej sprawiedliwości.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt Edward Jesman na 310-291-2681 lub president@pacsocal.org

Podpisane przez:

Edward Wojciech Jesman, Polsko-Amerykański Kongres południowej Kalifornii
Urszula Oleksyn, Instytut Polonii
Janusz Sporek, Conservation Komitet Pomnika Katyńskiego i obiektów zabytkowych
Dariusz Rutka, Polsko- Amerykańska Inicjatywa Strategiczna, Karolina Południowa
Szymon Tolak, Polsko- Amerykańska Inicjatywa Strategiczna, Massachusetts
Wojciech Mazur, Polsko- Amerykańska Inicjatywa Strategiczna, Connecticut
Piotr Trela, Polsko- Amerykańska Inicjatywa Strategiczna, Kolorado
Andrzej Prokopczuk, Polski Amerykański Kongres Północnej Kalifornii
Dodatkowi sygnatariusze są mile widziane!

Opublikowano za: http://prezydent.neon24.pl/post/149307,polonia-w-usa-o-wizycie-andrzeja-dudy-u-donalda-trumpa

 [ tekst tłumaczenia automatycznego poprawiony przez red. kip]

Comments

 1. jerzyjj says:
 2. krnabrny1 says:

  Nie, to wcale tak nie wyglądało. To zdjęcie jest przykładem naszych uprzedzeń. Ja widziałem prawdziwe zdjęcie z podpisania umowy między Dudą i Trumpem. Z tamtego zdjęcia można było wyczytać dużo szczegółów.

  Co mi się rzuciło w oczy, Duda był zadowolony, co naturalne, ale był też u niego jakiś szelmowski uśmieszek. To jednak nie było najistotniejsze, ciekawsza była poza Trumpa. On wyrażnie był NIEZADOWOLONY Z TEJ UMOWY. Co więcej, jak by był przybity, jak by mu ktoś KAZAŁ PODPISAĆ TĄ UMOWĘ, a on sam tego nie chciał.
  https://www.google.com/search?q=duda+i+trump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQiImG8-TjAhWvo4sKHcaACeUQ_AUIESgB&biw=927&bih=511#imgrc=kS_bRbirmTNq8M:

  https://www.google.com/search?q=duda+i+trump&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQiImG8-TjAhWvo4sKHcaACeUQ_AUIESgB&biw=927&bih=511#imgrc=t9hycsAN6kju7M:

  Ja myślę, że to nie było tak że on nie szanuje Polaków, ja myślę że to było tak że on albo Dudę uważa za syjonistycznego aparatczyka, albo deep state amerykański po prostu NAKAZAŁ podpisanie tej umowy a Trump jasno pokazuje swoje niezadowolenie.

  ZDJĘCIA NALEŻY CZYTAĆ JAK TREŚĆ PISANĄ!:-)

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Tak “mowa ciała” Trumpa potwierdza Pana odczucia. Dodam, że chyba w czasie tej wizyty na Konferencji prasowej Trump powiedział, że “dba o bezpieczeństwo Polski w takim samym stopniu jak prezydent Duda” co w kręgach dyplomatycznych zostało odebrane jednoznacznie.

   • krnabrny1 says:

    Umowa była raczej korzystna dla Amerykanów, więc nie jest to powód takiego “focha” u Trumpa. Oznaczo to że prawdopodobnie wówczas zostało podpisane COŚ JESZCZE o czym nie zostaliśmy poinformowani. Jest to jedyny możliwy powód takiego zachowania. Tajemnica tkwi treści tych papierków co widać na stole.:-)

    Moja opinia. Duda przedstawił papiery Trumpowi zawierające szwindel, niekorzystne dla Polski ale jednocześnie powodujące zobowiązanie U.S.A. że weźmie w razie czego udział w tym szfindlu co postawi Amerykę w złym świetle. Duda z Polski zrobił OFIARĘ, a Trump został ZMUSZONY do przyjęcia roli KATA. Czego sprawa konkretnie dotyczy nie wiem.

Wypowiedz się