Dlaczego “polski” rząd boi się PRAWDY o holokauście?

Dwa dni temu na konferencji w Monachium Ronen Bergman, żydowski propagandzista (i nie tylko), wygłosił deklarację – wykreowaną, wypisz wymaluj, według schematu Jerzego Kosińskiego (o czym będzie dalej) – o tym, że jego rodzina została zamordowana przez gestapo, bo została wydana przez Polaków.

Więcej na ten temat w artykule pod linkiem: (http://kontrowersje.net/ronen_bergman_ydowski_nacjonalista_i_k_amca_specjalista_od_mossadu_i_propagandy)
Potem zadał Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu pytanie, czy zgodnie z ustawą o IPN mógłby być za swoją “opowieść” ścigany.

Co powinien odpowiedzieć Mateusz Morawiecki, gdyby interes narodu polskiego – w rozumieniu “etnicznym”! – był dla niego “najwyższym nakazem”?

Ano, powinien powiedzieć, że gdyby było to KŁAMSTWO (w ustawie o IPN jest zapis: “wbrew faktom”), to oczywiście Bergman byłby ścigany i powinien także zostać ukarany.
M. Morawiecki powinien też dodać, że nikt, kto głosi PRAWDĘ, nie ma żadnych podstaw do jakiejkolwiek obawy przed tą ustawą.
Itd., itd….

A co wygłosił po angielsku “nasz” premier?
Ano taką “pseudoprawdę” – a de facto ordynarne KŁAMSTWO – o czasach II Wojny Światowej:
” Oczywiście nie będzie to karane, jeżeli ktoś powie, że byli polscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), tak jak byli żydowscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), tak jak byli rosyjscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), ukraińscy sprawcy przestępstwa (przestępcy), nie tylko niemieccy”

(W oryginale padło słowo z języka prawniczego: “perpetrator” – czyli właśnie, przestępca, sprawca przestępstwa)

Oczywiście, po tej wypowiedzi został uruchomiony na cały świat żydowski propagandowy jazgot, ochoczo podchwycony przez polskojęzyczne gadzinówki, ulokowane w naszym kraju.

To z kolei wywołało reakcję Kancelarii Premiera RP, która na Twitterze opublikowała oświadczenie rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej. Pomijam zawarte tam potulne “merdanie ogonkiem”. Najciekawszy jest taki oto fragment:
“Oszczerstwem, z którym należy odważnie i zdecydowanie walczyć, są wszelkie próby zrównywania, czy mieszania niemieckich organizatorów i sprawców zbrodni z narodami Ofiar, w szczególności narodem żydowskim, romskim i polskim, które padły ofiarą straszliwych prześladowań i mordów ze strony Niemców”
(http://natemat.pl/230347,skandal-po-slowach-morawieckiego-w-monachium-rzad-odpowiada)

Niestety, na konferencji w Monachium Mateusz Morawiecki właśnie ZRÓWNAŁ Niemców (niemieckich przestępców), z przestępcami z innych krajów!!!

I w tym zestawieniu – na zasadzie RÓWNOŚCI – umiejscowił “polskich przestępców”!!!

Jest to ordynarne kłamstwo!
I z tego to powodu tu, w naszym kraju, powinno zapanować powszechne oburzenie!

A tu co?
Z jednej strony pro-żydowski propagandowy jazgot, a z drugiej strony – ZACHWYT, bo M. Morawiecki ośmielił się powiedzieć drobny promil PRAWDY, że wśród żydów byli przestępcy – co jest “tajemnicą poliszynela”, albo cytując “klasyka”: “oczywistą oczywistością”!

Dokonywanie jakichkolwiek zestawień na zasadzie równości, pomiędzy systemowymi, zaplanowanymi i dokonywanymi w całym majestacie państwa, zbrodniami Niemców, a przestępstwami popełnionymi pod okupacją niemiecką przez polskich kryminalistów, powinno być wystarczającą podstawą do dymisji!

Tym bardziej, że wiele z tych rzeczywistych przestępstw (tych, które faktycznie miały miejsce) przypisywanych Polakom, było dokonane nie przez Polaków, a przez osoby o polsko-brzmiących nazwiskach, które wcale nie były etnicznymi Polakami; choć, oczywiście, przed II WŚ osoby te najczęściej były jednak obywatelami II RP.
(Więcej w tekście: “Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście”?
https://ppfln.pl/news/8d212f88-14d2-11e8-a4bf-525400e16d32 )

To zagadnienie wymaga jeszcze gruntownych badań naukowych, a… ich wynik może być ogromnym zaskoczeniem!
Przy czym dla NAS – Polaków zaskoczeniem pozytywnym, czego dowodzi poznawanie CAŁEJ PRAWDY i TYLKO PRAWDY o kolejnych zdarzeniach; przykładem choćby Jedwabne.
Więcej o tym w tekście: “Początek końca KŁAMSTWA o Jedwabnem…”
(http://naszeblogi.pl/49464-poczatek-konca-klamstwa-o-jedwabnem-lub)

A przy skali spreparowanych oszczerstw wymierzonych w NAS–POLAKÓW, absolutnie nie musimy obawiać się PRAWDY!
Wprost przeciwnie – poznanie i rozgłoszenie “wszem i wobec” PRAWDY o II Wojnie Światowej jest absolutną koniecznością wypływającą wprost z polskiego interesu narodowego.

Mateusz Morawiecki powiedział, że byli żydowscy przestępcy.
Oczywiście, to jest fakt – byli nie tylko żydowscy przestępcy, ale byli też żydowscy zbrodniarze, odpowiadający za śmierć często tysięcy osób, jak Rumkowski, a w Rosji nawet setek tysięcy osób (np. Jagoda, Beria…)
(https://niezlomni.com/izraelski-dziennikarz-ktory-pisuje-tez-dla-gw-przypomina-zydzi-wsrod-najwiekszych-mordercow-w-historii-izraelscy-uczniowie-nie-znaja-ich-nazwisk/)

Mateusz Morawiecki dokonał jednak zrównania zbrodni dokonanych przez pewną część żydów, ze zbrodniami Niemców, czyli tych, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za całość zbrodni na terenach pod ich okupacją, w tym za takie totalitarne ukształtowanie rzeczywistości, w której zbrodnie popełniane przez żydów były możliwe. A to jest KŁAMSTWO.

Oczywiście, Mateusz Morawiecki mógł powiedzieć –i byłoby to prawdą – o współodpowiedzialności żydów, głównie amerykańskich, ale też niemieckich i brytyjskich:
  • za umożliwienie Hitlerowi dojścia do władzy;
  • za zbudowanie niemieckiego potencjału przemysłowego, w tym przemysłu zbrojeniowego.

A także o skali tego finansowego i technologicznego wsparcia, bez którego Hitler, zamiast budować swój Wermacht i “cudowną broń”, ciułałby marki na spłatę obciążających Niemcy reparacji za I Wojnę Światową. Bez tego wsparcia, jeśliby Hitler najechał Polskę, to najprawdopodobniej “dostałby łupnia” a Polacy po kilku tygodniach świętowaliby w Berlinie zwycięstwo.

Współudział międzynarodowego kapitału, w tym w bardzo dużym stopniu kapitału żydowskiego, w budowaniu potencjału Hitlera aż do końca 1941 roku, czyli do rozpoczęcia wojny amerykańsko – niemieckiej (a de facto poprzez firmy z państw neutralnych i potem) jest wstydliwie skrywanym faktem, nie tylko przez żydów, ale także przez Amerykanów.

Nasz polski interes narodowy polega na tym – aby tę współpracę wyciągnąć na światło dzienne i nagłośnić!

Mateusz Morawiecki mógłby także powiedzieć o kolaborowaniu Agencji Żydowskiej (namiastka żydowskiego rządu przed powstaniem Izraela) i części niemieckich żydów z Hitlerem w ramach m.in. porozumienia Haavara, którego istotą było przeszkolenie na terenie III Rzeszy, a potem wysyłka, ochotników do osiedlenia się w Palestynie.
Ostatni ośrodek funkcjonował jeszcze w 1942 roku!

W ramach tego porozumienia około 60 tysięcy żydów znalazło się w Palestynie.
Tylko 60 tysięcy, a więc zaledwie około 10 % całej populacji niemieckich żydów, bo… większość wcale nie miała ochoty nigdzie wyjeżdżać.

Wielu z nich czuło się Niemcami, a Niemcy uważali za swoją ojczyznę.
Fakt ten potwierdza, między innymi, udział około 150 tys. żydów, pół – żydów i ćwierć – żydów w hitlerowskich formacjach militarnych: głównie w Wermachcie, ale też w formacjach Waffen SS itd.

(Książka M. Rigga: “Żydowscy żołnierze Hitlera”)

Mateusz Morawiecki mógłby także powiedzieć o kolaborowaniu polskich żydów z hitlerowcami – kolaborowaniu do końca 1941 roku w przygniatającej większości zupełnie dobrowolnym; więcej – o ich zachwycie z uzyskania namiastek państwowości.
W tym, że kolaboracja ta była częścią i wynikiem tej kolaboracji, którą prowadzili z Hitlerem: Agencja Żydowska, żydowskie organizacje w Niemczech oraz żydowscy przedsiębiorcy i finansiści z Ameryki.

Przy czym musiałby tu powiedzieć także o żydowskich koncepcjach budowy państwa żydowskiego na ziemiach polskich, zgodnie z teorią Herzla sformułowaną pod koniec XIX wieku, że żydzi powinni budować nie tylko jedną “Jerozolimę” (jedno państwo żydowskie), ale “swoje Jerozolimy” we wszystkich tych państwach, gdzie aktualnie mieszkają.

Musiałby wtedy mówić także o koncepcji Judeopolonii – stąd, zresztą, dzisiejsze Polin m.in. (P)ADa – oficjalnie zaproponowanej przez żydów Niemcom w czasie I Wojny Światowej.

Musiałby też powiedzieć o domaganiu się przez żydów “autonomicznych prowincji” na polskim sejmie ustawodawczym po I Wojnie Światowej.

Bo dopiero przy takim minimum wiedzy staje się jasnym, dlaczego żydzi we wrześniu 1939 roku witali wkraczających Niemców bramami triumfalnymi, a potem
cieszyli się ze swoich autonomicznych dzielnic – tradycyjnie nazywanych gettami –
gdy tymczasem wszędzie wokół Niemcy mordowali Polaków.

Pisał na ten temat, między innymi, A. Szumański w bardzo dobrym artykule pod tytułem: “Żydzi mordowali żydów” ( https://www.mpolska24.pl/post/15827/zydzi-mordowali-zydow), choć są w nim też błędy powielające żydowską propagandę, np. o tysiącletniej ich obecności na NASZYCH ziemiach.

O wielu innych bzdurach wygłaszanych na temat “narodu” żydowskiego i obecności żydów na ziemiach polskich pisałem w tekstach:

  1. “Naród” żydowski?.. Jaki naród Panie (P)AD!” ( http://naszeblogi.pl/48964-narod-zydowski-jaki-narod-panie-pad)
  2. “Czy Matka Boska była Żydówką?” http://naszeblogi.pl/49083-czy-matka-boska-byla-zydowka

O tych wszystkich – zaledwie zasygnalizowanych powyżej – faktach polski premier, polski rząd i inni polscy “oficjele” powinni trąbić na cały świat!
A oni?
Nawet się na ten temat “nie zająkną”!
A dlaczego?
To jest właśnie pytanie, nad którym warto długo się zastanowić!

Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi ZRÓWNAŁ przestępstwa popełniane przez polskich kryminalistów, ścigane przez polskie państwo (podziemne), które nigdy nawet nie rozważało możliwości jakiejkolwiek współpracy z Hitlerem, ze zbrodniami popełnionymi przez żydowskie warstwy przywódcze, które z Niemcami Hitlera kolaborowały “systemowo” (podobnie jak np. francuski rząd w Vichy): najpierw zupełnie dobrowolnie, a potem od 1942 roku pod wpływem okoliczności.

Jak można ZRÓWNAĆ to, co było dokonane przez nielicznych i “rozproszonych” Polaków, głównie przez element przestępczy, któremu Niemcy stworzyli dogodne okoliczności do działania, z trwającą prawie 3 lata systematyczną i zorganizowaną POMOCĄ dla Niemców w wymordowaniu prawie wszystkich innych żydów: swych “braci w wierze” (żydowskiej), a także w wymordowaniu większości osób uznanych przez Niemców i Judenraty za żydów (z powodu przodków wyznających religię żydowską) – czyli z UDZIAŁEM w wymordowaniu milionów ludzi?

Oczywiście, jest bezspornym, że zarówno zaplanowanie holokaustu żydów, zorganizowanie całego systemu mordowania żydów oraz kierowanie tym systemem, było tylko i wyłącznie dziełem Niemców.

Ale pomocnikami w dokonaniu holokaustu żydów byli głównie żydzi.

Dla przykładu – w gettcie warszawskim około 300 tysięcy ludzi (80 % ogółu) zostało w 1942 roku wytypowanych do wywózki, wywleczonych z domów na Umschlagplatz i załadowanych do pociągów jadących do niemieckich obozów zagłady, głównie do Treblinki, zaledwie w 2 miesiące!

Dokonały tego autonomiczne władze żydowskie z Judenratu oraz około 2 tysięcy urzędników tego Judenratu i policja żydowska (Jüdischer Ordnungsdienst – dosł. Żydowska Służba Porządkowa), której liczebność wynosiła najprawdopodobniej około 2,5 – 3 tysięcy.

Wyjątkowo przejmujący obraz tych wydarzeń oraz obraz wyjątkowego zezwierzęcenia bezpośrednich ich wykonawców, czyli policjantów żydowskich, przedstawił Icchak Kacenelson w wierszu: “O bólu mój”
( http://niezwykle.com/icchak-kacnelson-i-poemat-o-bolu-moj/ )

Podobny proces, choć bardziej rozłożony w czasie, miał miejsce w drugim największym getcie na ziemiach polskich, czyli w getcie łódzkim.

Dlaczego KŁAMSTWO Mateusza Morawieckiego, polegające na ZRÓWNANIU udziału Polaków i żydów w przestępstwach II Wojny Światowej, MUSI być przez NAS, Polaków, nazywane wprost KŁAMSTWEM – wyjątkowo ordynarnym i zasługującym na wszelkie potępienie KŁAMSTWEM?

Z bardzo wielu powodów.
Pierwszy jest oczywisty – bo to jest KŁAMSTWO.
Powód następny jest taki, że to KŁAMSTWO, podobne jak jeszcze inne KŁAMSTWA, jak na przykład te, o których pisałem w tekście: “Dlaczego żydzi boją się PRAWDY O HOLOKAUŚCIE”, umożliwiają szkalowanie Polski i Polaków!

Powyższe tablice: z cmentarza w Wejcherowie i Dworca PKP w Gdyni dokumentują udział tych samych żydów – oprawców Polaków – najpierw w strukturach niemieckiego Gestapo, a następnie w stworzonych z ich udziałem Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego w okresie rządów żydokomuny w latach 1944-1945.

Gdyby bowiem PRAWDA o II Wojnie ŚWIATOWEJ była powszechnie znana – w Polsce i na świecie, w tym gdyby była znana CAŁA PRAWDA i TYLKO PRAWDA o żydach w okresie II Wojny Światowej, ale także o ich udziale w tych okolicznościach, które do tej wojny doprowadziły, to żadna żydowska propagandowa agresja na Polskę nie byłaby możliwa!

Żydzi ocaleni z holokaustu przedstawiają siebie tylko i wyłącznie jako ofiary.
Niestety, niewiele to ma wspólnego z PRAWDĄ!

W przypadku tych polskich żydów, którzy przeszli przez obozy zagłady, ogromna większość, jeśli nie prawie wszyscy, przetrwali tylko dlatego, że dostali się do obozu pod koniec wojny.
A kto został najdłużej, na przykład, w getcie łódzkim?
Proszę zdobyć tę wiedzę samemu, bo wiedza ta dzisiaj jest już łatwo dostępna!

Nie jest tak, że ofiary były tylko i wyłącznie ofiarami.
Często przedtem w gettach – a nierzadko także w obozach zagłady – byli KATAMI (ZBRODNIARZAMI).
Oto film, który opowiada o jednym z nich: https://niezlomni.com/zobacz-wstrzasajacy-izraelski-film-o-zydowskich-kapo-ktory-zostal-ocenzurowany-niemczech-we-francji-wywolal-gwaltowne-protesty-ze-program-zostal-zdjety-anteny-wideo/

Jedną z dwóch najliczniejszych grup żydów, którzy przeżyli II Wojnę Światową byli ci, których uratowali Polacy.
Część z nich zaraz po wojnie wyjechała z Polski: na Zachód lub do Izraela.
Reszta została w Polsce i wraz z tymi, którzy ocaleli z obozów, a także z żydami, którzy “przyjechali na sowieckich czołgach”, zaczęła zaprowadzać w Polsce nowy porządek.
Oczywiście, krwawymi metodami, łamiąc opór polskich patriotów, niszcząc polskie podziemie patriotyczne.

Podstawą PKWN, czyli pierwszego “komunistycznego” rządu, był utworzony w Związku Sowieckim tzw. Związek Patriotów Polskich, który “polski” był tylko z nazwy.

Leszek Żebrowski ustalił, że w momencie, kiedy powstała PZPR, to co najmniej 70% składu osobowego Komitetu Centralnego, a także około połowa składu osobowego organów bezpieczeństwa (z reguły osób ulokowanych na najwyższych stanowiskach) to były osoby pochodzenia żydowskiego.
(https://www.youtube.com/watch?v=1Z0FmUJ7q0I&feature=youtu.be)

Osoby te same siebie uznawały wprost – pod wpływem nacjonalistycznych i skrajnie rasistowskich żydowskich teorii z końca XIX wieku – za Żydów (np. Jakub Berman), choć żydzi nigdy nie byli i nie są (w Izraelu są Izraelczycy, z których część wyznaje religie żydowskie – więc są żydami) żadnym narodem, a jedynie grupami wyznaniowymi.

Zresztą podobnie nacjonalistyczne poglądy prezentowane są do dzisiaj wprost przez obecnych izraelskich rządzących polityków, jak na przykład, przez Panią Minister Sprawiedliwości, która mówi, że żydowska większość w Izraelu musi być utrzymana nawet za cenę łamania praw.
( https://kresy.pl/wydarzenia/izraelska-minister-sprawiedliwosci-musimy-zachowac-zydowska-wiekszosc-nawet-kosztem-praw/ )

W momencie powstania PZPR żydzi (tu w znaczeniu: ludzie uważający się za żydów) stanowili w Polsce mniej niż 1 % ogółu populacji.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie twierdzić, że jakieś naturalne procesy mogłyby doprowadzić do obsadzenia co najmniej 70% składu osobowego najważniejszego organu w ówczesnym państwie
.

Działał inny bardzo prosty, w swej istocie prymitywny, ale być może przez to wyjątkowo skuteczny mechanizm: Stalin postawił u góry ( w rządzie) na żydów, bo na lojalność szerszego grona Polaków, jak widać, za bardzo nie mógł liczyć.
Ci żydzi z kolei obsadzali dalej od góry – według klucza narodowościowego – kolejne urzędy.
I tak dalej, aż do samego dołu.
Oczywiście, na samym szczycie posadzili szabes-goja, którym sterował Jakub Berman.

Wygląda to znajomo, prawda?

(Dla tych, którzy żadnych podobieństw nie dostrzegają tekst: http://naszeblogi.pl/49237-morawiecki-premierem-wojna-chazarow-z-szabes-gojami )

Co to ma wspólnego z żydami ocalonymi przez Polaków?
Oto wyjaśnienie na przykładzie rodziny Lewinkopfów – Kosińskich.

” Kosińscy (po ucieczce w Warszawy – wyjaśnienie moje) otrzymali fałszywe metryki chrztu od katolickiego księdza (naprawdę nazywali się Lewinkopf).
Nie chowali się w ziemiankach, ani w stogach siana, ale wynajmowali mieszkanie na wsi, a Mieczysław Kosiński, ojciec Jerzego, pracował w punkcie skupu i uczył wiejskie dzieci w zamian za żywność.
Mieszkańcy wsi wiedzieli, że Kosińscy są Żydami.
A jednak nikt ich nie wydał, nikt ich nie szantażował, a ci rzekomo prymitywni, zboczeni i okrutni wieśniacy uratowali ojca Kosińskiego, gdy chciał go zastrzelić szef miejscowej żandarmerii niemieckiej.

Jak Kosińscy odpłacili polskim chłopom?
Mieczysław Kosiński związał się z komunistami i został kompanem sowieckiej starszyzny pułkowej po wkroczeniu do wsi Armii Czerwonej w 1944 roku.
Jako zaufany towarzysz aktywnie włączył się w budowanie władzy ludowej. Jednym z pierwszych aresztowanych przez NKWD był związany z AK Andrzej Warchoł, u którego Kosińscy mieszkali przez dwa i pół roku. A przecież gdyby Niemcy dowiedzieli się o tym, Warchoł zostałby rozstrzelany!
Poza nim aresztowano i wywieziono okolicznych sołtysów oraz bogatych chłopów. Wiedząc o bliskiej współpracy Kosińskiego z „ludową władzą” żony zatrzymanych prosiły o pomoc. Nie pomógł! Mieczysław Kosiński okazał się donosicielem NKWD.

Został wydany na niego wyrok, ale uciekł ze wsi wraz z rodziną, gdy dowiedział się, że szukają go partyzanci.
Jego syn, Jerzy Kosiński, wyjechał z Polski do USA w 1957 roku.
Nie uciekał przed rzekomym polskim antysemityzmem. Wyjechał na stypendium!
I to w USA Jerzy Kosiński napisał obrzydliwą, antypolską powieść „Malowany ptak”.”
(Fragment z tekstu: http://wprawo.pl/2018/02/18/powstaje-antypolski-paszkwil-filmowy-malowany-ptak-klamstwo-pojdzie-swiat-a-polskie-wladze-spia/ )

Czy już teraz wiemy, dlaczego żydzi tak gwałtownie protestują przeciwko ustawie IPN, wprowadzającej możliwość karania za opowiadanie bzdetów o Polakach mordujących żydów?

Bzdetów – bo za opowiedzenie faktów, czyli PRAWDY, ustawa nie przewiduje, co oczywiste, żadnych możliwości karania.

Bzdetów – które w przytłaczającej większości zostały stworzone nie przez tych żydów, którzy zostali ocaleni przez Polaków i nie mają nic na sumieniu, ale przez tych, którzy opowieściami o rzekomych zbrodniach Polaków, chcieli przesłonić ogrom swoich rzeczywistych, faktycznych zbrodni – popełnianych w czasie wojny na innych żydach, a po wojnie na Polakach.

Żydowski przemysł holokaustu z pełną premedytacją nie tylko podtrzymuje te KŁAMSTWA, ale je wyolbrzymia, między innymi poprzez opakowywanie ich w artystyczną formę.
Dzisiaj jest już powszechnie wiadomym, że opowieść J. Kosińskiego “Malowany ptak” to jedynie obrzydliwy paszkwil, nie mający żadnych potwierdzeń w polskiej okupacyjnej rzeczywistości.
A właśnie tworzony jest film z międzynarodowym udziałem, na podstawie tej książki.
Oczywiście, film ten zaraz zostanie rozgłoszony jako arcydzieło, pewnie dostanie Oskara, a przynajmniej nominację do tej statuetki.

No i będzie dowodem na to, jak polscy zboczeni i sadystyczni chłopi pastwili się nad żydami. A potem będzie można wyciągać ręce po kolejne miliardy.

Wydawałoby się, że w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, polski rząd powinien “wywalić całą kawę na ławę”.
On tego jednak nie robi! Co więcej, niby walczy z fałszywymi określeniami o rzekomych “polskich obozach zagłady”, ale jednocześnie nadal KŁAMIE o Polakach mordujących żydów w Jedwabnem (M. Morawiecki) itd.

O co tu chodzi?
No cóż, po pierwsze, wystarczy włączyć telewizję i popatrzeć, kto w większości komentuje obecną sytuację.

Po drugie, trzeba sięgnąć głębiej i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest rodowód rządzących w Polsce od prawie 30 lat (a de facto od ponad 70 lat) formacji.

I na koniec jedno rozróżnienie, które powinno ułatwić dla wielu osób głębszą percepcję obecnej polskiej rzeczywistości: to, że ktoś kreuje siebie na polskiego patriotę, nie zawsze oznacza, że rzeczywiście jest polskim patriotą.

A nawet jeśli faktycznie jest on polskim patriotą (czyli identyfikuje się z Polską jako swoją ojczyzną), absolutnie wcale nie musi jednocześnie to oznaczać, że ten ktoś identyfikuje się także z narodem polskim – w rozumieniu etnicznym – i z interesami tego narodu!
Bo dla niego inny “naród” i inny interes “narodowy” może być dużo ważniejszy.
Lub najważniejszy!!!
Warto o tych rozróżnieniach pamiętać także w nadchodzącym czasie.

Autor: Dariusz Grudziecki

Dariusz Grudziecki

Zawód: Publicysta, prawnik, przedsiębiorca

O mnie: Autor książek: “W poszukiwaniu suwerena. Czy każdy jest suwerenem?” 2009r., “Co to jest demokracja?”, 2010 r., “Postmonarchia czy demokracja?”, 2013 r., “Demokracja”, 2013 r. oraz ponad stu tekstów publicystycznych. Więcej informacji na stronie: www.grudzieckidariusz.pl

……….
Inne artykuły autora na:

  1. www.ppfln.pl
  2. http://grudziecki.salon24.pl/
  3. http://naszeblogi.pl/blog/5461
  4. http://niepoprawni.pl/blogi/dariusz-grudziecki
  5. http://www.mpolska24.pl/blog/demokracja-czy-postmonarchia

Komentarze

19-02-2018 [20:53] – Marek1taki | Link: Prawda nie jest pojęciem

Prawda nie jest pojęciem etnicznym w przeciwieństwie do interesu narodowego rozumianego “etnicznie”, a jednak dorobek pokoleń Polaków sprawia, że prawda historyczna nie jest w konflikcie z interesem narodowym nawet gdyby hipotetycznie interpretować go “etnicznie”.
Premierowi udało się rozminąć z punktem wyznaczonym przez te dwie proste. On chyba z jakiejś innej przestrzeni cywilizacyjnej.

19-02-2018 [21:24] – Słoń Podwawelski | Link: Pański artykulik wspaniale

Pański artykulik wspaniale wpisuje się żydowski rejwach. Robi Pan z igły widły. Ten rejwach nie ma żadnego znaczenia praktycznego i ucichnie szybciej, niż Pan myśli. Argumenty bez sensu przytoczone przez Pana wywodzi się z jednego słowa. Całą ta hucpa nie ma żadnego znaczenia. Bełkot różnych żydowskich autorytetów też nie ma znaczenia. Mam naprawdę bliskich przyjaciół w Izraelu, z którymi razem wychowywałem się w jednym domu, nikt im kitu nie wciśnie i nie są zachwyceni politykami Izraelskim a już zwłaszcza dostojnikami religijnymi. Mają to bardzo głęboko w du…e. … i ich dzieci też

19-02-2018 [23:19] – paparazzi | Link: Interes– https://tune.pk

Interes– https://tune.pk/video/3003427/…

19-02-2018 [21:38] – elek | Link: ..jedzą , piją ,lulki palą i

..jedzą , piją ,lulki palą i czekają,
aż im Francuzi przyjdą  wolność zrobić..
w tym duchu pisał C.K.Norwid o narodowym dziele  “Pan Tadeusz”…

Podobnie i Polacy przyjęli iż ci wypróbowani czasem, zorganizowani – PiS-  zajmą się Polskimi sprawami.
Niestety coraz wyraźniej i boleśniej widać iż PiS-owi coraz mniej po drodze z Polakami o sprawy których Pan się upomina.
Nieważne jak jest późno, który to już zakręt/zawód , albo zdobędziemy się na wzięcie spraw we własne ręce ,
albo przekonując siebie ,  przekonani – przekonanych jeszcze raz dowiedziemy iż mamy rację.
Myślę iż nie zostało nam nic jak ostatni akord w postaci masowych demonstracji żądających
podjęcia naprawdę spraw Polskich co będzie jedynie propozycją ostatniej szansy dla rządzących.
Efektu prawdopodobnie nie będzie , ale może zyskamy czas na zorganizowanie się od nowa.
Za Nas nikt tego nie zrobi,
Z poważaniem J.P.

20-02-2018 [08:49] – Zygmunt Korus | Link: Gratuluję precyzji w

Gratuluję precyzji w uświadamianiu tego, co ludzie czują, iż coś jest nie tak. A coraz bardziej wychodzi na jaw, że “klęczniki filosemityzmu” są liczniejsze i głębiej okopane, niż nam niby chojrakująca władza pociska. Uśmiałem się w duchu na samą myśl: Co by to się działo, gdyby tego “Szczurskiego” zastąpili Panem?
Jedyna korzyść to taka, że aj-waj, hucpa i różne głosy, jak Pana czy Brauna, wołające “Larum!”, rozchodzą się po kraju jak fale po wrzuceniu kamyków do toni. Zresztą ludzie w Polsce wiedzą, wystarczy tylko pogadać bardziej swobodnie… Ale są bezradni, bo tak naprawdę jesteśmy już w urzędniczych kleszczach. Zwykły człowiek żyje przecież na co dzień nie u siebie. Gdyby tę nagą, bezwzględną PRAWDĘ, którą Pan wyżej wyłuszczył, chciał wyegzekwować, to musiałby mieć legion takich samych jak on, i zrobić rewolucję. W dodatku antyżydowską. Wyobraża sobie Pan to? A tu sami strażnicy: choćby dwa Wildsteiny – są w stanie bezboleśnie, ale jakże skutecznie, sterować myślami co najmniej połowy Polaków. Mój znajomy, Zygfryd Węglarz, mieszkający w Trzebusce (tzw. Mały Katyń) na Podkarpaciu, na początku lat 90. zarejestrował Stowarzyszenie Polaków w Polsce. Jak widać profetycznie… No bo co Pan zrobi? W zasadzie NARÓD jest nad Wisłą już wyzuty z samostanowienia. To bolesne, ale tak jest.
Problematyka żydowska! Izraelici! USrael… Tylko zacznij dociekać PRAWDY!
Akurat na tę chwilę mamy pieredyszkę, żeby o tym pisać i mówić. Ale za moment wszystko będzie jak dawniej, czyli ja będę znów kupował/odbudowywał od zera zablokowane twarde dyski z utraconymi na zawsze plikami. Bo co jakiś czas, gdy otworzę komputer, to mam liczne kłódki przy ikonkach na ekranie i rzeczy nie do odzyskania: zdjęcia rodzinne, teksty napoczęte, literackie, pisane spontanicznie, nie do odtworzenia. Co to za życie, jak codziennie Pan musi wszystko przekopiowywać do archiwów zewnętrznych, sieciowo niedostępnych! I W DODATKU PAN SŁYSZY, ŻE IZRAEL NAM BĘDZIE GWARANTOWAŁ CYBERBEZPIECZEŃSTWO! Ręce opadają. “Jak żyć?” – zapytał onegdaj T(f)uska plantator tytoniu. Ja podobnie (z tym, że nie palę). Ale ja kieruję to do tych wszystkich faryzeuszy i sprzedawczyków – nachalnych, bezdusznych, zamulających, dobrze usadowionych filosemitów u steru.

20-02-2018 [07:02] – xena2012 | Link: 0 tak same swietne interesy

0 tak same swietne interesy nas czekają w tworzacym się Polin. Takie same jak ,,robili” Indianie w Ameryce po skolonizowaniu przez osadników. Już tworzy się ministerstwo do walki z antysemityzmem ,faszyzmem i totalitaryzmem. Antypolonizmu w tym projekcie zadań ministerswa jakoś nikt nie przewisuje.

20-02-2018 [07:57] – wielkopolskizdzichu | Link: Rozważania na temat co

Rozważania na temat co powiedział Premier i co powinien powiedzieć są bezsensowne, dlatego że rozważania te są nie na temat.
Istotą problemu jest to jak zostały zrozumiane słowa Premiera poza Polską, a na rozumienie tego, wpływu Premier nie ma żadnego.
Na tego rodzaju konferencji prasowej która jest niczym innym niż wypuszczeniem modelki na wybieg
Premier nie powinien dać się sprowokować do żadnych deklaracji, ani do streszczania polityki. To po prostu, nie jest miejsce na akty strzeliste, tylko miejsce i czas na pokazanie, że się jest bardzo sympatycznym Premierem a skoro Premier jest sympatyczny to i Polska jest sympatyczna.
Od tłumaczenia spraw tak skomplikowanych jak Polacy wobec Holokaustu, jest wywiad na siedząco, z pytaniami do których rozmówca jest przygotowany. Wywiad w BBC, komfortowych warunkach, trwający około 30 minut z uznaną sławą dziennikarską jest miejscem na rozwinięcie skrzydeł. a to dlatego że trudno wówczas przeinaczyć słowa, które padają z ust rozmówcy. Podobna sprawa ma się z zamówionym wywiadem w gazecie.
Ale nie sądzę by w najbliższym czasie zaszły jakieś  pozytywne zmiany w kreowaniu właściwego rozumienia polityki polskiej na zachodzie.
Wszak Morawiecki nie jest zwierzęciem politycznym – to suchy technokrata wychowany w otoczeniu Balcerowicza – po drugie dla polityków polskich od prawa do lewa istotą uprawiania polityki poza granicami jest podlizanie się swojemu elektoratowi, a nie zabieganie o rzeczywiste interesy polskie.
Odbiór wystąpienia Premiera na prowokację jakiego dziennikarza pośród ludu pisowskiego, jest przewidywalny, albo wielka radość bo przysrał Żydom, albo mała radość bo przysrał za mało.
Radą jest więcej rautów dla dyplomatów i dziennikarzy mniej Smoleńska.
20-02-2018 [08:02] – Es | Link: Wygląda na to,że działalność

Wygląda na to, że działalność Danielsa i jego mocodawców zaczyna przynosić wymierne efekty. To chyba jedyny w świecie przypadek sierżanta przyjmowanego z takimi honorami przez najważniejszych przedstawicieli państwa. A co do stanu umysłów naszych rządzących to moglibyśmy dyskutować, czy chodzi o strach ,czy o coś innego.Obojętnie jednak co by to nie było, to z ich błagalnego biadolenia wynika,że powinniśmy zacząć trenować nasze grzbiety bo niedługo już posłużą komuś za podnóżki.W tych warunkach rozpowiadanie o polityce państwa wstającego z kolan brzmi jak ponury żart.
A czarę naszej goryczy dopełnia ostatni list gmin zydowskich, dający stanowczą wykładnię ich oczekiwań, a nawet żądanie gwarancji realizacji ich spełnienia. Mówią otwarcie: kurtyna w górę- przestajemy się certolić.
Tak na marginesie należy dodać, że ten jak Pan napisał strach nie jest domeną jedynie rządu .W tygodniu po wypowiedzi ambasador pod różnymi artykułami na kilku portalach zamieściłem około 50 komentarzy dotyczących szkodliwości tej nowelizacji, wyłączającej wszelką odpowiedzialność tzw artystów. Jeśli to prawda, że trwają przygotowania do ekranizacji paszkwilu Kosińskiego (czego należało się spodziewać) to właśnie mamy początki wykorzystywania efektów działania tej noweli. Będą uderzać w nas każdym możliwym sposobem i to w majestacie naszego prawa, a jedyne co będziemy mogli zrobić to przyjąć ataki z pokorą i nawet żaden leniwy ambasador nie kiwnie palcem . A co do moich komentarzy-mimo, że nie zawierały żadnych niecenzuralnych , czy obelżywych słów proszę zgadnąć ile z nich się ukazało lub nie zostało ściągniętych z forum. Odpowiadam :dwa .I to takie w których to był tylko temat poboczny -niejako przemycony.

20-02-2018 [10:03] – Zygmunt Korus | Link: Bezkarna furtka oczerniania

Bezkarna furtka oczerniania nas poprzez rzekomą sztukę? Absolutnie tak. Akurat znam się na tym. Proszę mi przesłać ten artykuł mejlem, jest adres pod moim biogramem. Z góry dziękuję. Żydzi trzęsą biznesem w sztuce. Cwany Duda Gracz, żeby zrobić szybką karierę, namalował swojego “Vermera” –  “Żydówkę czytającą list po ataku na Izrael” (1967 – tzw. wojna z Egiptem o wodę). I poszło…!!!
Gramsci dał jasną wykładnię marksizmu kulturowego. Znany był przecież happening z orłem wpisanym w gwiazdę Dawida pod Zachętą [vide: http://naszeblogi.pl/49661-kto… ]. Robisz wredne antypolskie, kłamliwe dzieła, tworzysz rzekomo kulturalne gremia – potem wernisaże, premiery, konkursy, rozdajesz laury, fanty, mieszki, ordery – i masz darmową reklamę, bo wszystkie kamery skierowane na Ciebie, Twoich za darmo. Idzie w świat przekaz bezkosztowo. W dodatku działający podprogowo, bo na emocje, wciskający się do bezmózgów poprzez serca. To dopiero będzie “ustawowy” raj dla oszczerców! Ta obecna hucpa ma na celu przykrycie tych dwu bramek stworzonych dla przyszłego nawału kalumni. Bo to samo będzie z tą rzekomą naukowością. Pójdzie w ruch publicystyka naukawa, i nic z takimi marksistowskimi badaczami i ich pseudouczelniami rozsianymi po naszych i zagranicznych Pcimiach nie zrobimy. Rezonatory przecież czekają już w starterach. Wszystko przećwiczone.

 20-02-2018 [10:08] – Zygmunt Korus | Link: A ten młody izraelski agent w

A ten młody izraelski agent w mycce?
Tu ma Pan obecne rozdanie. Proszę zauważyć “Szczurskiego” obok Dudy. To wtedy przygotowano “dobrą zmianę”. Koło sejmowych przyjaciół Izraela założone w 2012 roku przez PiS. Kaczyński gra do bramki Polin razem z Dudą i Morawieckim. Nawet się z tym nie kryją, o dobroczynnej Polin jasno głosi PAD. Może pani Szydło, bo ma syna księdza, była w tym towarzystwie, gdy już im pomogła się okulbaczyć, zawadą?

R. Czarnecki: Natomiast co do wypowiedzi niektórych spośród doradców prezydenta RP, to już proszę pytać się Kancelarii Prezydenta, a nie mnie.
Mój komentarz – ZK: Wypowiedź Pani Romaszewskiej, że ustawa o IPN-ie „jest idiotyczna”, to jeden skandal, a drugi, o wiele groźniejszy, to usytuowanie tam agenta Mosadu, jako rozdającego teraz nad Wisłą porady kierunkowe filosemickiej poprawności. Jego obecność w Polsce odnotowałem podczas przygotowań do sesji Knestu na Wawelu (gdzie pan Duda wysłuchiwał obrad hebrajczyków bez translatora), vide: “Pomysłodawcą i projektantem tego bez precedensu przedsięwzięcia (nazwijmy je umownie Jerozolima-Oświęcim-Wawel), by mógł mieć sesję wyjazdową w obcym państwie nietamtejszy, niewłasny sejm, jest Jonny Daniels, założyciel i dyrektor organizacji From the Depths, rzekomo walczącej o zachowanie pamięci o Holokauście, która „pragnie łączyć przeszłość żydowską z jej przyszłością“. [ http://naszeblogi.pl/43756-dwa… ]” A także: [ http://naszeblogi.pl/47552-kne… ]

A tu minutnik ze wspomnianych obrad; warto szukać w sieci po tytule, bo film stale znika: Kneset w Krakowie, autor Zenon Nowak; oto aktualny odnośnik (na jak długo?):  https://www.youtube.com/watch?… (link is external)
A. Duda: (min.’, sek.”) 1’56”-2’15”; 4’00”-4’21”; 5’40”-5’58”; 6’19”-7’03”; 7’15”-7’40”; 9’00”-9’21”; 9’25”-9’38”; 13’54”-13’59”; 14’17”-14’29”; 21’25”-21’29”; 22’15”-22’40”; 27’22”-28’35”

O tym groźnym izraelskim oficerze “z otchłani” parokrotnie wypowiadał się Grzegorz Braun, np. : “Każdy, kto zainteresował się choćby przelotnie osobą pana Danielsa, ten rozumie, że domeną jego pracy jest dezinformacja, i każdy, kto bierze za dobrą monetę jego słowa, sam sobie szkodzi.” [za: https://www.magnapolonia.org/g… (link is external) ]

20-02-2018 [11:46] – xena2012 | Link: o czym my rozprawiamy

o czym my rozprawiamy? Wystarczy sięgnąć do wypowiedzi min. Suskiego o wspólnym odbijaniu sie od dna razem z naszymi żydowskimi przyjaciółmi. Czy takie jest stanowisko oficjalne naszego rządu? .W ogóle nadużywa Suski wyrazu ,,wspólne” co powinno niepokoić, bo wypowiada się tak przedstawiciel rządu narzucając nam na siłę przyjaciół i to tak podłych i zakłamanych. Czy my nadal jeszcze jesteśmy Polską czy dzielimy już Ojczyznę z owymi ,,przyjaciółmi”?  Wypowiedzi polityków , doradców prezydenta głupie ,infantylne, pokorne zastanawiaja i niepokoją( patrzac na przykład Palestyny.).

20-02-2018 [16:44] – Dorota M | Link: Zastanawiam się jaki interes

Zastanawiam się jaki interes ma Polska w pokornym znoszeniu upokorzeń ze strony izraelskiej. Przecież oni już teraz jawnie dążą do podporządkowania sobie Polski, jako ich terytorium. Nie wiemy o rozmiarach transakcji poprzedniego rządu z Izraelem. Na przykład przekazanie w ręce żydowskie dystrybucji wody w Polsce. Ile obszarów polskiej ziemi jest juz w ich rękach i jakimi aktywami polskimi już dysponują. Pokrzykiwanie Stanów Zjednoczonych odnośnie pojednania z Izraelem, który w tym celu wywołał zamieszanie, jest po to, żeby rzucić na kolana rząd, ze względu na zagrożenie sojuszu z Ameryką, a w tle jest zablokowanie ustawy reprywatyzacyjnej. A zatem chcą nam narzucić w tej kwestii co zechcą i wydębić przez lata ile zechcą od nas, zwykłych ludzi, którzy płaca podatki. Dlaczego ze strachu PIS wycofał ustawę reprywatyzacyjna z procedowania? To wszystko źle wygląda i powinniśmy zdecydowanym sprzeciwem pokazać prezydentowi i premierowi, co o tym sądzimy. Mogą doprowadzić Polskę do takiego uzależnienia, z którego już nie będziemy mogli się podnieść, jako kraj suwerenny. Temu służy urabianie opinii międzynarodowej, bo zniewolenie kraju morderców i szmalcowników, będzie dla wszystkich jedynie sprawiedliwością dziejową.

Opublikowano za: https://naszeblogi.pl/49670-dlaczego-polski-rzad-boi-sie-prawdy-o-holokauscie

[ zdjęcia tablic z opisem zamieściła redakcja KIP]

Wypowiedz się