PROTEST W OBRONIE POLSKIEGO ROLNICTWA

Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt organizuje protest w dniu:

wtorek 26 lutego 2018 r, godz. 11.00,

Warszawa, pomnik Witosa (plac Trzech Krzyży)

Organizatorzy proszą o:

1. Poinformowanie wszystkich znajomych: Informacja o celach protestu została opublikowana na portalu pnp24.pl: http://pnp24.pl/26-lutego-protest-koprihz/

Podaliśmy również informację na Facebooku: https://www.facebook.com/PNP24/posts/574251403054138

2. Zachęcenie do przyjazdu do Warszawy.

3. Niezawodne przybycie we wtorek pod pomnik Witosa.

Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt

 

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej popiera protest w obronie polskiego rolnictwa i produkcji własnej żywności w Polsce !!!

KOMUNIKAT PRASOWY

Dotyczy: PROTEST organizowany przez Komitet Obrony Polskiego
Rolnictwa i Hodowców Zwierząt – 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 11:00 pod pomnikiem Wincentego Witosa i przmarsz pod Sejmem RP

Sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt posła Krzysztofa Czabańskiego i Pawła Suskiego, oddłużenie rolnictwa, wstrzymanie egzekucji wobec gospodarstw rolnych, podniesienie wydatków z budżetu państwa na polskie rolnictwo do poziomu 1,2% PKB i powołanie Państwowej Inspekcji Jakości i Kontroli Żywności – to postulaty kilkunastu organizacji i stowarzyszeń wchodzących w skład Komitetu Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt, organizatora demonstracji, która 26 lutego przejdzie od pomnika
Wincentego Witosa w stronę Sejmu. Do komitetu należą zarówno rolnicy, hodowcy zwierząt, związkowcy a także przedsiębiorcy i kombatanci.

Protest rozpocznie się o godzinie 11:00. Jego uczestnicy chcą zaprotestować przeciwko zagrożeniom, przed jakimi staje polski rolnik i hodowca zwierząt. Wśród nich wymieniają: wykup polskiej ziemi przez zagraniczny kapitał, bankructwa gospodarstw rodzinnych z powodu spadku dochodów i zadłużenia, brak skutecznego nadzoru weterynaryjnego a także niekontrolowany pod względem jakościowym i sanitarnym import żywności.

Protestujący zwracają uwagę na upadek nowoczesnych, towarowych
gospodarstw z powodu nieuczciwej konkurencji, brak dostępu do rynku krajowego za sprawą zagranicznych sieci handlowych, blokowanie eksportu przez zagraniczne koncerny oraz przymus zaopatrywania się w bardzo drogie maszyny i środki produkcji dla rolnictwa w zagranicznych firmach i koncernach z powodu likwidacji polskich przedsiębiorstw wystawionych dziś na nieuczciwą konkurencję i politykę rządu faworyzującą zagraniczne firmy.

W interesie rolnika i konsumenta uczestnicy protestu opowiadają się przeciwko przymusowi sprzedaży swych produktów po zaniżonych cenach i ograniczeniu eksportu na skutek kampanii szkalujących jakość polskiej żywności. Twierdzą, że polski rolnik chce kupować środki produkcji i handlować z polskimi producentami i handlowcami, a jego przyszłość zależy m.in. od zamożnego polskiego konsumenta.

Główne postulaty, które protestujący zamierzają przedłożyć w formie dokumentu w Kancelarii Sejmu to: rezygnacja z procedowania projektu ustawy o ochronie zwierząt autorstwa Krzysztofa Czabańskiego i Pawła Suskiego, powołanie Państwowej Inspekcji Jakości i Kontroli Żywności, oddłużenie polskiego rolnictwa i wstrzymanie egzekucji gospodarstw rolnych, podniesienie wydatków z budżetu państwa na polskie rolnictwo do poziomu 1,2% PKB.

Ponadto protestujący uznają, że należy wspierać organizacje, spółki, klastry,  stowarzyszenia rolnicze wprowadzające na rynek zdrową, tanią, smaczną polską żywność a także zinwentaryzować i podać do publicznej wiadomości obszar polskiej ziemi wykupionej przez podmioty zagraniczne. Konieczna jest również radykalna naprawa organizacji, funkcjonowania, finansowania Inspekcji Weterynaryjnej, ARiMR-u i KRUS-u.

Potrzebna jest także polityka wsparcia finansowego i promocyjnego polskiego przemysłu i handlu współpracującego z rolnictwem oraz długookresowej strategii promowania polskiego eksportu żywności.
Komitet wzywa do współpracy i współdziałania wszystkie środowiska ekologiczne, którym na sercu leży dobro polskiej ziemi i polskiego rolnictwa oraz jakość i niska cena żywności dostarczanej i konsumowanej w Polsce.

My Jednoczymy, a Nie Dzielimy
Bo Polska Nas Potrzebuje

Dariusz Grabowski
Prezes KOPRiHZ

Wypowiedz się