Kilka faktów o naturze „naszych starszych braci w wierze”

Liczby wymyślone i prawdziwe

Dla każdego myślącego człowieka staje się oczywistym, że NWO nie jest, tak jak wszystkie poprzednie systemy społeczno-polityczne, mniej lub bardziej niedoskonałym, ale stanowi zbrodniczą emanację tak bardzo ośmieszanej teorii spiskowej świata.

W miarę postępów globalizacji (NWO) narasta światowy chaos i destabilizacja. Wojny oraz zmagania etniczne, cywilizacyjne i religijne zakreślają coraz szersze kręgi. Wzmagają się konflikty zbrojne, a świat balansuje na granicy wojny nuklearnej. 

Stymulowane z zewnątrz procesy migracyjne dewastują państwa i regiony (np. UE). Pogłębiają się obszary nędzy i to nawet w zamożnych dotąd państwach unijnych, czy Stanach Zjednoczonych. Narasta polaryzacja pomiędzy bogatą elitą finansową a resztą Ludzkości.

W drastyczny sposób widoczne jest to w Polsce, gdzie w zaraniu III RP zlikwidowano realną gospodarkę, aktywizując tym i tak zwykle ochoczych do emigracji Polaków, do „robienia kariery we wspólnym unijnym domu”.

Dziś, gdy proces wypompowywania etnicznie polskiej ludności z terytorium administracyjnego Unii pt. „III RP” został praktycznie zakończony, jej władze przystępują do sprowadzania na ten obszar mas obcych emigrantów.

Dla każdego myślącego człowieka staje się oczywistym, że NWO nie jest, tak jak wszystkie poprzednie systemy społeczno-polityczne, mniej lub bardziej niedoskonałym, ale stanowi zbrodniczą emanację tak bardzo ośmieszanej teorii spiskowej świata. W niezależnych mediach coraz więcej uwagi poświęca się opisowi i ocenie mechanizmów nią sterujących, ze szczególnym uwidocznieniem sprawców tejże.

Naukowa publikacja o tym traktująca, pióra dr Thomasa Daltona, ukazała się tu:

https://russia-insider.com/en/history-jewish-money-hoarding-and-power-grabbing/ri26219.

Jej streszczenie zamieszczam poniżej:

Bogate elity świata zawsze cieszyły się ponad proporcjonalnymi wpływami w społeczeństwach. Jednakowoż osobna etniczna grupa pracująca kolektywnie i wspomagana bogactwem może osiągnąć ogromnie dysproporcjonalne wpływy w społeczeństwie. Taką grupę etniczną stanowią Żydzi.

Najwcześniejsze pisane świadectwo związku pomiędzy Żydami, pieniędzmi i wpływami pochodzi od Cycerona. Jego mowa obronna rzymskiego przedsiębiorcy atakowanego przez Żydów  Pro Flaccoz 59 roku przed Chrystusem, zawiera miedzy innymi takie stwierdzenie: wiecie jak wpływowa jest ta klika nawołująca przeciw temu godnemu człowiekowi. 

Druga aluzja do żydowskiego bogactwa pochodzi od cesarza Klaudiusza w jego edykcie z 41 roku po Chrystusie. Omawiając niepokoje w Aleksandrii, Klaudiusz wymienia Żydów, jako tych którzy fermentują plagę niezgody pomiędzy ludźmi i  szerzą ją po świecie. Posiadając nadmiar dóbr materialnych, nadużywają ich miedzy innymi do siania zamętu w mieście, które do nich nie należy.

W roku 100 znana krytyka Tacitusa, w jego dziele Historie, opisuje ich jako rasę wrogą Bogom i zdeprawowaną. Te największe  łotry pomiędzy ludźmi działają niestrudzenie by zaopatrzyć Jerozolimę w bogactwo, którego to używają do zgubnych celów – pisał. 

W roku 220 w swej Historii Rzymu, Cassius Dio, pisze że Żydzi wszędzie rozprzestrzeniali nienawiść do Rzymian i przekupstwem wciągali w to inne nacje.

W Historiarum Philippie z 300 roku,  autor Justin opisuje w 36 tomie wspomnianego dzieła niegodziwe początki tego plemienia, oraz  jego ewolucje i spójność.   Opisuje mechanizm unifikacji ich religii z polityką, podziwiając niebywały sukces w stworzeniu na tej podstawie  wielkiej potęgi judaizmu.

Po upadku Rzymu, Żydzi kontynuowali gromadzenie majątku i związanej z nim potęgi. Ta drobna etniczna mniejszość potrafiła uzyskać wpływ na ówczesnych władców. Syn Karola Wielkiego, cesarz Świętego Imperium Rzymskiego Ludwik Pobożny wprowadził nawet dla nich kod przywilejów.  

Większość żydowskiego bogactwa pochodzi z lichwy. W okresie Czwartego Soboru Laterańskiego w 1215, papież Innocenty III przygotował antyżydowskie kanony związane z tym procederem. 

Już w 1798 roku, Immanuel Kant zauważył, że bogactwo żydowskie na głowę osoby przewyższa takowe w porównaniu z każdym innym narodem. 

W roku 1843 Bruno Bauer stwierdził, że Żydzi determinują losy Austriackiego Imperium z pomocą swej potęgi finansowej. W tymże czasie francuski dziennikarz Edward Drumont opublikował dzieło pod tytułem Żydowska Francja, w którym szacował, że Żydzi władają połową światowego bogactwa. 

W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, z dziesięciu najbogatszych obywateli, pięciu (50%) jest Żydami:Mark Zuckerberg ($72B), Larry Page ($60B), Sergey Brin ($59B), Larry Ellison ($54B), i Michael Bloomberg ($50B).  Podobnie ma się sytuacja w pozostałych sferach społeczeństwa. 

Żydzi amerykańscy posiadają dziś łącznie $50 trylionów (50 000 miliardów dolarów). Proszę sobie wyobrazić jaka potęgą dysponuje właściciel jednego miliarda dolarów, a co mówić o 50 tysiącach takowych ściśle z sobą współpracujących? 

Dystrybucja bogactwa w USA wydaje się być wielce niesprawiedliwa. Sześćdziesiąt tysięcy (60 000) amerykańskich Żydów posiada majątek o łącznej wartości  $ 18 trylionów, podczas gdy 150 milionów najbiedniejszych obywateli Stanów musi obejść się jedną trzecią (0,3) tryliona.  

Trzeba coś z tym problemem zrobić. Około roku 100, władze rzymskie wprowadziły fiscus Judaicus (podatek żydowski) w celu offsetu żydowskiego obciążenia imperialnej gospodarki. Być może to jest kierunkowskaz na pierwszy amerykański krok w tej dziedzinie?

 Osobiście pragnę tylko przypomnieć autorowi tego ciekawego opracowania, że fiscus Judaicus, nie powstrzymał upadku Imperium Rzymskiego, wątpię więc by powstrzymał on upadek Amerykańskiego. O jednostce administracyjnej UE pt. „III RP” już nie wspomnę!

Dr Nowopolski

 

WYBRANE KOMENTARZE

Ale się Pan wyżywa na tym skromnym i pracowitym narodzie, tak pokojowym, że muchy nie skrzywdzi, a komarowi to specjalnie d… odsłania, aby się biedaczysko mogło pożywić.
Nic tylko zazdrość i zawiść z Pana wyłażą na ludzkie pośmiewisko i przykład.
Toż oni starsi są – to i muszą być mądrzejsi; wszak wiek doświadczenie przynosi.
Szkoda tylko, że są tak starzy, że największym im dobrodziejstwem jest poduszkę spod głowy wyciągnąć coby szybko śmierć bez nadmiernej męki przyszła.
Czego im serdecznie życzę, a co daj Boże. Amen.

Krzysztof J. Wojtas 13.02.2019 16:09:31

@Krzysztof J. Wojtas 16:09:31

Jak Pan widzi, moja obecna strategia polega na cytowaniu innych, bo i po co mi epitet „ciemniak”!

A do Pańskich życzeń dołączam się!

dr nowopolski 13.02.2019 16:18:15

„Żydzi i Polacy ………. „

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/04/zydzi-i-polacy-po-prostu-nie-pasujemy-do-siebie/

Analityk 13.02.2019 19:10:09

To nie

moi bracia, ani siostry. Nie mam z nimi nic wspólnego.

goat 13.02.2019 19:13:15

Zamek Królewski w Warszawie powinni dostać w pakiecie…

https://forumemjot.wordpress.com/2018/04/09/zydzi-zadaja-od-polski-zwrotu-zamku-krolewskiego-na-wawelu/

MrKuba65 13.02.2019 19:48:50

@goat 19:13:15

A duchowy przywódca Polaków ( najświętszy ze świętych) mówi inaczej!

dr nowopolski 13.02.2019 19:53:31

@dr nowopolski 16:18:15

Ale proszę uważać, bo i tak ( mimo jedynie cytowań) może pan być oskarżony przez syjonistyczne organizacje w Polsce, np. stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” za szerzenie tak „modnej” mowy nienawiści :)))

Pozdrawiam

stanislav 13.02.2019 20:19:40

@Krzysztof J. Wojtas 19:32:17

Przepraszam, że zapytam: a Pan się platonicznie zakochał, czy już nawet fizycznie? Bo jak będą z tego dzieci, to wróżę Panu wielką przyszłość jako krzewicielowi ” Cywilizacji Polskiej” :))))

stanislav 13.02.2019 20:23:24

@Krzysztof J. Wojtas 19:32:17

Miałem żonę Żydówkę. Żeniąc się z nią w 1979 r., nie wiedziałem o tym. Kilka miesięcy po ślubie moja matka mnie zapytała, „czy Twoja żona nie jest Żydówką?”. Wtedy dla mnie to nie miało znaczenia. Ale dla niej po 1990 r. miało. Opłacało się z tego korzystać. I korzysta. Mąż goj to przecież nie jest interes.

Analityk 13.02.2019 21:37:21

Co

Do do tego żydowskiego bogactwa, to zdaje się, w niedługim czasie przybędzie Żydom ponad 300mld$, tylko czy w złocie, walucie czy nieruchomościach to się jeszcze okaże. Podejrzewam, że w tym, tym i tym, gdyż ,,nasz przyjaciel i sojusznik,, mr. Pompeo nie omieszkał nam przypomnieć o ustawie 447 i czy już zaczęli tubylczych goje płacić. Także wszystko przed nami.

zbig71 14.02.2019 08:34:03

@goat 18:16:51

„Pozdrawiam wszystkich, a w szczególności tych zakochanych w żydówkach.
WALENTY św. patron ludzi umysłowo chorych.”

:))))

(Być zakochanym to swego stan o znamionach choroby umysłowej, ale być zakochanym w żydówkach, to już z pewnością ciężki przypadek.)

Lotna 14.02.2019 21:00:41

Opublikowano za: http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/147694,kilka-faktow-o-naturze-naszych-starszych-braci-w-wierze

Wypowiedz się