Żydzi i inne nacje: symbioza czy pasożytnictwo?

Jak mogłoby być w Polsce po powstaniu POLIN, czy tak jak w Palestynie po powstaniu państwa Izrael?

 Polska przeżywa obecnie czas próby, której rezultatem będzie albo Rzeczpospolita Polska, albo struktura państwowa nazywana POLIN czyli: „ni-pies-ni-wydra-coś-na-kształt-świdra”.

W sytuacji geopolitycznej na świecie zachodzą ciągłe zmiany, ale kluczowe zmiany nazywane są przełomami, a powstałą sytuację geopolityczną po tych przełomach nazywa się porządkiem geopolitycznym, którego nazwę wywodzi się od miejsca geograficznego, w którym ten porządek ustanowiono albo od wydarzeń po których ten porządek ustanowiono.

By nie sięgać za daleko wstecz, przywołajmy z nowożytnej historii Europy  porządki, które zaczęły się po wojnach napoleońskich czyli:

– porządek wiedeński ustanowiony w 1815 roku na Kongresie w Wiedniu

– porządek wersalski ustanowiony po I WS na Kongresie w Wersalu (Paryż) w 1919 roku.

Podczas I WS Żydzi próbowali doprowadzić do powołania Judeo Polonii czyli do powstania państwa żydowskiego kosztem terytorium polskiego, ale nie zyskali odpowiedniego wsparcia na Kongresie Wersalskim. Także potem próbowali w polskim Sejmie doprowadzić do uzyskania autonomii na terenach IIRP, ale nie uzyskali do tego projektu akceptacji Sejmu IIRP.

– porządek jałtański wynikający z obrad Wiekiej Trójki w Jałcie w 1945 roku, ustanawiający porządek po IIWS

– porządek pozimnowojenny, kończący tzw. zimną wojnę Wschód-Zachód i owocujący rozpadem ZSRR w 1991 roku i przejściem byłych sowieckich satelitów w orbitę wpływów USA/Zachodu.

Była to rewizja porządku jałtańskiego na korzyść USA/Zachodu kosztem Rosji.

– porządek lizboński jako wynik polityki resetu USA-Rosja, w wyniku którego dokonano rewizji porządku pozimnowojennego na korzyść Rosji (Rosja odzyskała część swojej radzieckiej strefy wpływów), w którym Polsce przypadł status kondominium rosyjsko niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym.

Ustanowiono go na szczycie NATO w Lizbonie w listopadzie 2010 roku, (po podpisaniu traktatu START II w Pradze 8.04.2010 roku i załatwieniu w dniu 10.04.2010 roku, problemu z „sypiącym piasek w tryby porozumienia USA/Zachód – Rosja”), gdzie doszło do ustanowienia Strategicznego Partnerstwa NATO-Rosja oraz otwarcia drogi do realizacji projektu Eurazji czyli unii UE i Rosji, jako strategicznego sojusznika USA przeciw Chinom.

– porządek poresetowy powstały w wyniku klęski porządku lizbońskiego w wyniku rozbieżności w interesach USA/Izrael – Rosja na Bliskim Wschodzie, co uwidoczniło się stanięciem Rosji po stronie Asada w Syrii (było to przekreśleniem celu jaki przyświecał USA/Izrael podjęciu resetu z Rosją).

Definitywny koniec polityki resetu uwidocznił się Majdanem na Ukrainie w 2013/2014 roku a przypieczętował w odwecie zajęciem Krymu przez Rosję i wojną na wschodzie Ukrainy oraz militarnym zaangażowaniu się Rosji w Syrii po stronie Asada.

Już w 2013 roku rozpoczęły się zakulisowe przygotowania do realizacji nowego projektu, w ramach porządku poresetowego czyli do realizacji projektu POLIN.

W 2013 roku został oddelegowany w tym celu do Polski namiestnik żydowski Jonny Daniels, przyjaciel D. Trumpa od 2010 roku i doradca w bliskowschodnich interesach Trumpa, którego zadaniem było ukształtowanie władz w Polsce po podwójnych wyborach przypadających  w 2015 roku.

Chodziło o zastąpienie proniemieckiej i prorosyjskiej koalicji PO-PSL zainstalowanej na okres polityki resetu i projektów z nią związanych (kondominium rosyjsko niemieckie i Eurazja) na nową ekipę , której zadaniem miało być realizowanie projektów porządku poresetowego czyli budowy żydowskiego państwa w Europie Środkowo wschodniej pn. POLIN, obudowanego strefą wpływów w postaci Trójmorza, które gdyby sytuacja na BW rozwinęła się pomyślnie dla Izraela, mogłoby się stykać z Wielkim Izraelem na BW.

W 2013 roku Jonny Daniels wraz z przyjacielem Japońskim Tomoho Umedą, przedsiębiorcą w Polsce parającym się biznesem „public relations” uradzili, że w 2014 roku ściągną do Polski Kneset na uroczystości w Auschwitz i przy okazji odbędą sesję wyjazdową Knesetu w Krakowie.

Na tej sesji wyjazdowej w dniu 27.01.2014 roku, Kneset namaścił A. Dudę na kandydata PIS na prezydenta w wyborach w 2015 roku.

W 2014 roku namiestnik żydowski podsunął J. Kaczyńskiemu Pana M. Morawieckiego, który miał być ministrem finansów w rządzie PIS po wyborach, a potem po wstępnej praktyce awansować na szefa rządu, gdy projekt POLIN przyspieszy w związku z niebezpieczną sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Swój program Daniels realizuje za pomocą założonej w 2014 roku fundacji „From the depths”.

W jej radzie zasiada jego przyjaciel Tomoho Umeda, syn Yoshiho Umedy – legendarnego działacza „Solidarności”, który przekazał Radiu Wolna Europa postulaty strajkujących stoczniowców.

W trakcie kampanii wyborczej w 1989 roku Yoshiho Umeda był skarbnikiem Komitetu Obywatelskiego. Jak pisze w swojej książce Jarosław Kaczyński, otrzymał od Japończyka bardzo zasobny fundusz wyborczy.

W ramach Fundacji “From The Depths” realizują oni “Projekt Matzeva”, którego celem jest odnajdywanie żydowskich stel (płyt) nagrobkowych i przywracanie ich na miejsca, gdzie były cmentarze, a obecnie już ich tam nie ma.

Jest to pretekst do odzyskiwania terenów po dawnych cmentarzach żydowskich przez gminy żydowskie, terenów bardzo często położonych w atrakcyjnych miejscach w miastach, a obecnie wykorzystywane na inne np. publiczne cele.

Widocznym postępem w realizacji projektu POLIN i celów stawianych w Manifeście Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce były pociągnięcia PLL LOT o powiększeniu floty samolotowej i zakupie kilkunastu nowoczesnych samolotów typu dreamliner   oraz uruchomieniu w 2017 roku wielu dodatkowych  połączeń z Izraelem z kilku miast wojewódzkich w Polsce, a także zwiększenie ilości połączeń z Warszawy.

Pod koniec 2017 roku powołano rząd M. Morawieckiego związanego z żydowskimi bankierami, który ściągnął do Polski największy amerykański (żydowski) bank JP Morgan Chase, dając mu 20 mln PLN na zagospodarowanie się w Polsce.

Nazajutrz po powołaniu rządu M. Morawieckiego w dniu 11.12.2017 roku czyli 12.12.2017 roku, Senat USA przyjął ustawę S.447 a 24.04.2018 zaakceptowała ją również   Izba Reprezentantów Kongresu USA i czeka już ona tylko na podpis prezydenta D. Trumpa.

 Tak w skrócie wygląda sytuacja Polski w ramach porządku poresetowego, pod rządami PIS(ZP).

Oficjalnie głównym rozgrywającym w tej grze  ze strony polskiej jest Prezes PIS J. Kaczyński, który był uczestnikiem niejawnych rozmów i pertraktacji (oraz jak przyznał w wywiadzie, „ofiarą nacisków strony amerykańskiej”) ze stroną amerykańsko-izraelską (nie ulega wątpliwości, że USA i Izrael grają razem) i wysłał do zaniepokojonych rozwojem sytuacji Polaków (w okresie tzw. rekonstrukcji rządu polegającej na zastąpieniu rządu B. Szydło, rządem M. Morawieckiego) apel, by Polacy mu zaufali.

Jak Polacy obserwujący rozwój sytuacji, oceniają taki apel J. Kaczyńskiego ?

Wg mojego oglądu, narasta zaniepokojenie rozwojem sytuacji a nawet wrogość do PIS-u i J. Kaczyńskiego.

Pojawia się pytanie, czy jest możliwy taki rozwój sytuacji, w którym da się pogodzić interesy Narodu Polskiego i Żydów czyli czy możliwa jest realizacja projektu POLIN czy jak to nazywa Prezydent A. Duda „Republiki Przyjaciół”, w którym zgodnie i w obopólnym interesie Polaków i Żydów, będzie się rozwijało nasze państwo ?

Aby na to pytanie odpowiedzieć, przywołajmy definicję stosunków pozytywnych i negatywnych pomiędzy podmiotami współżycia czyli symbiozy i pasożytnictwa.

Symbioza – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm). Jednak często trudno ustalić dokładny bilans strat i zysków współżyjących podmiotów. W klasycznej teorii symbiozy, zaproponowanej przez twórcę tego terminu Antona de Bary, zawiera się także pasożytnictwo. Jest to uzasadnione m.in. dlatego, że w niektórych układach charakter współżycia może zmieniać się w czasie i jeden z symbiontów może w pewnych okresach czerpać więcej korzyści, stając się pasożytem i doprowadzając do upośledzenia lub śmierci drugiego symbionta (podmiotu żyjącego w symbiozie z innym).

Pasożytnictwo – forma antagonistycznego współżycia dwóch podmiotów, w której jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody.

Podmiot, który czerpie korzyści z pasożytnictwa nazywany jest pasożytem, a ten, który ponosi szkody żywicielem.

Im układ pasożyt-żywiciel trwa dłużej, tym jest bardziej stabilny. Biorąc za przykład świat zwierząt, istnieją dwa rodzaje pasożytnictwa – pasożytnictwo zewnętrzne i wewnętrzne.

W drugim przypadku w razie śmierci żywiciela ginie także pasożyt. Z tego powodu pasożyty starają się utrzymywać swego żywiciela przy życiu, np. w organizmie ludzkim może żerować tylko jeden tasiemiec. W niektórych przypadkach (np. owsików) pasożyt nie jest jednak bardzo dobrze przystosowany do funkcjonowania w ciele żywiciela. Większe ich ilości przyczyniają się do rozwoju owsicy i mogą zakończyć się śmiercią żywiciela. Wówczas giną również pasożyty, które tracą dostęp do pokarmu.

Wracając na poziom stosunków pomiędzy nacjami, trzeba brać pod uwagę różnice cywilizacyjne pomiędzy nimi i różnymi etykami jako pochodnymi cywilizacyjnymi, które stosują dane nacje.

W kontekście sytuacji wokół Polski i projektu POLIN mamy do czynienia z Żydami cywilizacji Talmudu,  a nie z Żydami opierającymi swą etykę na Torze.
Etyka cywilizacji Talmudu stosuje relatywizm moralny, czyli to jest etyczne w danej sytuacji i czasie, co jest dobre dla Żydów czyli inna miara jest przykładana do postępowania Żydów, a inna do postępowania gojów.

W państwie, w którym duże części społeczeństwa ( lub mniejsze liczbowo, ale silne ekonomicznie) wyznają zasady i stosują etykę różnych cywilizacji, nie może dochodzić do zgodnego współżycia czyli symbiozy, ale musi z naturalnych przyczyn dochodzić do rywalizacji tych cywilizacji i w konsekwencji zwycięstwa jednej z nich.

Przykład USA, gdzie liczebnie żydowska populacja w stosunku do ogółu ludności nie jest tak znaczna, potrafiła zdominować to państwo, używając pieniądza jako narzędzia zdominowania innych sektorów państwa z podporządkowaniem władzy politycznej na czele.

Historia Żydów na świecie pokazuje, że przebywając w różnych krajach, w większości przypadków ich współżycie z gospodarzami było typowe dla pasożytów (stąd te liczne wypędzenia, pogromy czy holocaust jako reakcja obronna żywiciela) i rzadko dochodziło do współżycia zgodnego czyli symbiozy.
Jak mogłoby być w Polsce po powstaniu POLIN, czy tak jak w Palestynie po powstaniu państwa Izrael?

WYBRANE KOMENTARZE

Niejaki Daniels woził na “wycieczkę” kolegów i bardzo im się podobały lasy wokół “Wilczego Szańca”.

kula Lis 67 26.04.2018 08:11:08

@Casey 01:55:32

Jeśli USA są legalistami jak słyszę, to nigdy nie złamią umowy międzynarodowej, którą z Ameryką zawarliśmy, a odszkodowania już raz wypłaciliśmy. Żydzi każdy proces przegrają przed sądami.

Oto fragment treści umowy: 16 lipca 1960 roku, w Waszyngtonie, zawarto układ między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczący roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych. Rządy USA i Polski zgodziły się, za wypłaconą przez Polskę kwotę 40 milionów dolarów, uregulować roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych będące wynikiem “nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia” po II Wojnie Światowej – Polska zgodziła się z tego tytułu wypłacić 40 mln. dolarów w rocznych ratach po 2 mln. dolarów przez 20 lat począwszy od stycznia 1961 roku. Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych została “rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą podziału zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych.”

W Art. IV UKŁADU napisano: “Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu polskiego, o których mowa a artykule I niniejszego układu. W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych.” ……….itd.

kula Lis 67 26.04.2018 08:14:10

@Autor

Porównanie do pasożyta jest tylko częścią oceny tej nacji.

Problemem jest nie tylko życie na koszt reszty społeczeństwa, ale dążenie do sprawowania tam kierowniczych funkcji.

I właśnie to jest niszczące.

Żydzi nie przejawiają, poza wyuzdaną żądzą władzy, żadnych zdolności organizacyjnych.

Ich działania zawsze prowadzą do zniszczenia organizmu żywiciela. Czyli jest to nie tylko rak, ale rak złośliwy. 

Z przerzutami.

Krzysztof J. Wojtas 26.04.2018 08:20:13

@staszek kieliszek 01:02:12

Czy Marek Magierowski został już ambasadorem w Izraelu? Co Magierowski mówił panu Frankowi Spula, prezesowi Kongresu Polonii Amerykańskiej, że ten wycofał się z akcji pikietowania przez Polonię ustawy S.447?

Pikietowały osoby prywatne, podczas gdy przedstawiciele polskiego rządu nie tylko nie pomagali, ale, na co wychodzi, torpedowali wysiłki obrony polskiego interesu. Obawiam się, że doszło do zdrady stanu i wszystko jest już dogadane za plecami Polaków.

kula Lis 67 26.04.2018 08:37:22

@Casey 01:55:32

Panie Winnicki i Narodowcy, jestem z Was dumny jako Polak, przynajmniej umiecie bronić interesów Polski, a żydzi którzy żądają od nas odszkodowań, to złodzieje! Ameryka powinna się wstydzić. Tylko Polak Winnicki podjął jakąś konkretną akcję, a jarmułkowa władza milczy ,bo przecież żyd żydowi krzywdy nie zrobi, ta władza się wyżywi, a Polacy poniosą skutki żydowskich roszczeń. Gdzie jest polski rząd? Jak zwykłe bagatelizuje sprawę, a później się obudzi z ręką w nocniku albo wybuduje żydom jeszcze jedno muzeum i da 100 mln zł na cmentarze. Żenujące!

kula Lis 67 26.04.2018 08:41:40

@staszek kieliszek 01:02:12 jak myślisz?

Dlaczego tworzone jest drugie państwo żydowskie w Patagonii? Perché si crea uno Stato parallelo ebraico in Patagonia?

kula Lis 67 26.04.2018 08:56:40

@kula Lis 67 08:41:40

Nie tylko bagatelizuje sprawę, ale oszukuje Polaków. Winnicki na wiecu pod ambasadą amerykańską mówił, że rządzący wiedzieli już o wrogich opracowaniach aktu 447 (zresztą jest łamany na 17, co świadczy, że procedowanie zaczęło się już w tamtym roku)podczas wizyty Trumpa w Polsce.

Polacy nie wiedzieli i tłumnie z nadzieją przyszli na przedstawienie zorganizowane przez zdrajców.

Teraz Macierewicz bezczelnie łga, że Polska nie jest wymieniona w akcie. Żadne państwo nie jest wymienione, a wszyscy wiedzą, że brudne łapy są wyciągane przede wszystkim do Polski.

wercia 26.04.2018 09:04:21

@Casey 01:55:32

Ustawa 447 daję POTĘŻNE możliwości nacisku. Próba podpisania jakiejkolwiek umowy (gospodarczej, prawnej, politycznej, militarnej, społecznej) pomiędzy USA a RP może być zablokowana przez środowiska chazarskie w USA.

kula Lis 67 26.04.2018 09:04:45

@staszek kieliszek 01:02:12

Serbię i bez ustawy zmusili i przez następne 25 lat zobowiązała się bulić milion Euro rocznie (a tam było tylko 14.000 żydów na krzyż czyli 200 razy mniej niż u nas), więc co dopiero będzie z ustawą, czyli z braterską pomocą USraela w wymuszaniu uroszczeń…

Żydzi i II wojna światowa

I dziwić się Niemcom, że 15 września 1935 roku Reichstag przyjął pewne ustawy (ogłoszone w Norymberdze). Ciekawe w jakim polskim mieście ogłosimy “powtórkę z Norymbergi” ? To nie będzie rasizm, to będzie konieczność by Polska mogła istnieć.

kula Lis 67 26.04.2018 09:08:06

Warto poświęcić czas

na ten wykład w pigułce, ale treściwy o świecie, w jakim żyjemy:
https://www.youtube.com/watch?v=iSgxQVvsL5s

wercia 26.04.2018 09:20:14

@Casey 01:55:32

Pierwsze efekty Terezina i tej ustawy już widać, a dotyczą spółki “Wody Polskie”, następne obstawiam będą “Lasy Państwowe”.

kula Lis 67 26.04.2018 09:21:08

@wercia 09:20:14 polecam i pzdr!

KOMENTARZ TYGODNIA GADOWSKIEGO:

Najbardziej strzeżona tajemnica MSZ – O MSZ, które wciąż tkwi w PRLu, o wizycie Donalda Tuska, o przegłosowaniu ustawy 447 i co ona dla nas oznacza, a także o tym, skąd pochodzą najnowsi imigranci zarobkowi w Polsce.

https://youtu.be/sFx7Lj0SSns

kula Lis 67 26.04.2018 09:23:34

@wercia 09:20:14

Prof. Modelska-Creech o ustawie 447:

“Ma pseudoprawny charakter, ponieważ prawo nie działa wstecz”. Ustawa S.447 wywodzi się z postanowień terezińskich, które są bezprawne. To żydzi nadali im tok, jakoby były prawem międzynarodowym, a to są bajania midraszowe. Ta ustawa ma pseudoprawny charakter, ponieważ prawo nie działa wstecz mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Mira Modelska-Creech, wieloletnia tłumaczka w administracji Białego Domu, wykładowca Georgetown University w Waszyngtonie. wPolityce.pl: Izba Reprezentantów przyjęła ustawę JUST Act (S.447). Co to oznacza?

prof. Mira Modelska-Creech: Ustawa S.447 wywodzi się z postanowień terezińskich, które są bezprawne. To żydzi nadali im tok, jakoby były prawem międzynarodowym, a to są bajania midraszowe. Ta ustawa ma pseudoprawny charakter, ponieważ prawo nie działa wstecz. My dzisiaj nie możemy wystawić na szafot i karać Cezara! Dobrze by było, żeby ambasador USA też się tego nauczył. Celem ustawy S.447 jest legalizacja nielegalnych postanowień terezińskich, które nie mają żadnej mocy prawnej i nie są obowiązującym prawem międzynarodowym. W Ameryce widocznie prawnicy, którzy pracują w biurach kongresmenów, zostali tak mocno przetrenowani, że o tym nie wiedzą.

Czym są postanowienia terezińskie ?

To jest coś w rodzaju rekomendacji, ale jak wspomniałam jako prawo są bezprawne. To żydzi rozdmuchali w prasie, radiu i telewizji, że są obowiązującym prawem. Ale gdzie jest pies pogrzebany ?

Amerykański Kongres te bezprawne, midraszowe bajania uprawomocnił, bo jest on najwyższą instytucją ustawodawczą Stanów Zjednoczonych.

Wydał sobie tym samym fatalne świadectwo, przede wszystkim pod względem prawnym, bo to jest akt samo oszustwa.

Bo jeżeli amerykańscy prawnicy dopuścili się tak daleko idącego przeoczenia, że postanowienia terezińskie są bezprawne, to jest to przeoczenie typu politycznego. I to bardzo źle świadczy o naszym sojuszniku.

Jest to element nacisku na Polskę?

Tak. Rząd Polski, to rząd kraju w 96 proc. katolickiego, więc nie ma prawa myśleć kategoriami midraszowymi. Powinien więc wysłać notę do ambasadora USA i Departamentu Stanu udowadniając pseudoprawny charakter postanowień terezińskich.

Są do tego osoby kompetentne -sama mogę je wskazać – które mogą przygotować polskiemu rządowi odpowiednie pisma w tej sprawie.

Nasz system prawny nie musi podporządkowywać się czy też słuchać- symbolicznie rzecz biorąc -systemu prawnego innego państwa.

Dlatego polskie MSZ powinno zareagować i wyjaśnić, że prawo nie działa wstecz.

Dodatkowo w 1960 roku, kiedy była podpisywana umowa między ówczesnym rządem polskim a Departamentem Stanu w jej punkcie 3. zostało napisane, że jeżeli Polska do roku 1970 wywiąże się z zobowiązań – co Polska uczyniła – to wówczas Departament Stanu zobowiązuje się do tego, że nigdy więcej nie będzie wkraczał do kwestii roszczeń.

I kwestie roszczeń pomiędzy różnymi środowiskami żydowskimi i nie tylko, a Polska, zostawi jako wewnętrzne sprawy naszego kraju.

Czyli Polska nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zwracać teraz żydom nieruchomości?

Absolutnie nie ma żadnego prawa. Po pierwsze do tej pory we wszystkich państwach świata – łącznie z USA – jeżeli odchodzi się do Pana bezpotomnie i beztestamentowo to majątek danej osoby przechodzi na rzecz władz terytorialnych, czyli symbolicznie mówiąc na rzecz Skarbu Państwa.

Po drugie USA nie mają prawa mieszać się do tych spraw, my mamy swoje ustawodawstwo, które te kwestie powinno regulować.

Bo demokracja mówi- wykładałam to na Georgetown- że system jurysdykcyjny jednego kraju nie ma prawa wywierać nacisków na inny suwerenny kraj. No chyba, że jesteśmy kolonią Tajlandii.

Ps… Moim zdaniem za ta ustawa S447 jeszcze coś stoi, a o tym przekonamy się niedługo.

No to się powoli wyjaśnia dlaczego JP Morgan otworzył siedzibę w Polsce będzie zarządzał mieniem bez spadkowym.

Jak to jest, że nasi ponoć sojusznicy ( Ukraina, USA, Izrael) traktują Polskę jak jakieś hieny padlinę.

Mam odczucie, że prezydent, premier, ministrowie spraw zagranicznych reprezentują interesy obcych państw a nie własnego narodu.

Oczekiwałbym teraz od rządu by poprosił amerykańskich żołnierzy o opuszczenie terenów RP. Rola armii USA to nadzór polskiej kolonii. Skoro jest ustawa 447 to USA jest państwem nam wrogim. Więc kiedy armia USA opuszcza obszar III RP?

kula Lis 67 26.04.2018 09:28:53

@wercia 09:20:14

Ustawa 447 niezgodna z prawem Polski i USA?  Prof. Żaryn dla wPolsce.pl: “Nie mieści się to w katalogu praw człowieka i obywatela”. Polska powinna rozeznać rzeczywistość. Według mojej wiedzy ta decyzja jest bardzo mocno konceptowana przez środowiska Polonii amerykańskiej, która zbierała przeciw niej podpisy. Polonia podkreślała bardzo mocno swoje stanowisko w kontekście pewnej oczywistej prawdy, polegającej na tym, że administracja Trumpa zawdzięcza swoje istnienie m.in. głosom Polonii amerykańskiej powiedział w rozmowie z Jackiem Karnowskim na antenie telewizji w Polsce.pl prof. Jan Żaryn, senator, odnosząc się do przyjętej przez Izbę Reprezentantów ustawy 447. Jest argument, który wiąże się z prawodawstwem amerykańskim. Ta ustawa wiąże administrację amerykańską, by monitorowała, jak działa prawo na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, dotyczące kwestii bezspadkowego przejmowana mienia pożydowskiego dodał senator. Podkreślił, że ta formuła jest niezgodna nie tylko z prawem polskim, które bezspadkowości nie widzi w legislacji, ale również legislacja amerykańska nie przyjmuje tego typu przejmowania cudzej własności. W związku z tym mamy argumenty związane z obecnie istniejącym prawem, które obowiązuje w USA.

To jest podstawą do tego, by cały czas rozmawiać ze stroną żydowską, jako jedną z ważnych stron przy formowaniu przez Polskę, w sposób suwerenny, ustawy reprywatyzacyjnej, która nie została załatwiona zwrócił uwagę prof. Żaryn. Nie wydaje mi się, żeby mogła zaistnieć zgoda na bezspadkowość jako formuła, która byłaby podyktowana tylko i wyłącznie przez jedną grupę narodowościową czy wyznaniową, ponieważ nie mieści się to w katalogu praw człowieka i obywatela zauważył.

Pytany o to, czy to wszystko wygląda na działanie mające na celu ułatwienie posadzenia Polski na ławie oskarżonych, senator przyznał, że bez wątpienia mamy do czynienia z sytuacją współgrania dwóch tematów, jeden po drugim wchodzących do agendy rozważań publicznych – bezspadkowość i oskarżenie nas o współudział w Holokauście.

Zadziwiające jest to, że tak nieliczne głosy międzynarodowe wspierają nas w odsłonie sporu, który dotyczy prawdy historycznej. Cały czas liczę na to, że znajdą się konkretni przedstawiciele, autorytety środowisk Żydów amerykańskich, jak i Izraelskich, które wprost powiedzą, że jest to hańba, żeby Polskę i Polaków jako naród i państwo włączać w jakąkolwiek odpowiedzialność za Holokaust. W ten sposób nie rozmawia się z suwerennym narodem, państwem i nie wymusza się w ten sposób pieniędzy tylko dlatego, że ktoś jest tym zainteresowany. Głos Żydów w tej kwestii byłby niewątpliwie świadectwem naszej ważnej politycznej przyjaźni powiedział prof. Jan Żaryn.

Ps..

To jest wrogi akt , to jest akt wypowiedzenia wojny Polsce. Panie Żaryn ta ustawa 447 poza tym, że jest skierowana przeciw Polsce i części Europy Centralnej jako wywyższająca określoną populacje ponad ogół ludzi jest zwyczajnie, bezczelnie rasistowska.
Aha będziemy formowali ustawę reprywatyzacyjną razem z żydami tak panie Żaryn? Izrael będzie nam pisał ustawę reprywatyzacyjną i my podobno jesteśmy suwerennym państwem?!
To jest ustawa rasy panów. Żydzi pieniędzy nie potrzebują, sami sobie je wytwarzają, żydzi potrzebują ziemi i domów (za ponad 300 mld dol). Na progu kolejnych rozbiorów Polski.

https://www.youtube.com/watch?v=_3sKUgpCpCY
Gdzie był prezydent A.Duda?
https://wrealu24.tv/na-zywo/hanba-akt-przeszedl-w-kongresie-usa-czy-polska-jest-kolonia-sklepowicz-i-rola-pytania-live

kula Lis 67 26.04.2018 09:31:46

@wercia 09:20:14

Wojciech Sumliński: Przedsiębiorstwo Holokaust otwiera nowy rozdział. Sprawę przyjęcia przez Izbę Reprezentantów amerykańskiego Kongresu ustawy 447, dającej Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu oraz wspierania ich w odzyskiwaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców – ostro skomentował dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński.

„Niech nam nikt nie opowiada bzdur i nie zaklina rzeczywistości mówiąc, że przegłosowana właśnie przez amerykański Kongres ustawa 447 – dająca prawo Departamentowi Stanu do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu oraz wspierania ich w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców – nie ma żadnego znaczenia, bo gdyby nie miała znaczenia, żydzi nie parliby tak mocno do jej przegłosowania” stwierdził na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych.

„Niech nam nikt nie mówi więcej o przyjaźni polsko- żydowskiej czy polsko – izraelskiej, bo czegoś takiego nie ma i nigdy nie było” dodał.

Podkreślał, iż „Przedsiębiorstwo Holokaust na naszych oczach, przy otwartej kurtynie, otwiera właśnie nowy rozdział, który ma doprowadzić do wydarcia z Polski miliardów dolarów i do popchnięcia naszego kraju na skraj przepaści, a tymczasem polscy decydenci vide wicepremier Jarosław Gowin – „ustawa nie ma znaczenia prawnego, nie może być podstawą do roszczeń” – czy szef MSZ Jacek Czaputowicz (ten sam, który za Grossem kłamliwie obciąża Polaków o mord w Jedwabnem) – „nie przywiązywałbym do ustawy zbytniej wagi, ponieważ Polska nie jest w niej wymieniona w nazwie i w treści” – strugają durniów i mydlą nam oczy” ocenił.

„Trzeba zdać sobie sprawę, że stajemy właśnie w obliczu bardzo poważnego zagrożenia i tylko od nas, od naszej determinacji i odwagi, zależy to, czy pozwolimy na dalsze naigrywanie się z prawdy historycznej, naszej historii i naszego prawa” tłumaczył, podkreślając, iż opinia publiczna, to wielka siła, dużo większa, niż wielu mogłoby się wydawać i to od niej zależy, czy pozwolimy decydentom na dalsze upokarzanie naszego kraju i płaszczenie się przed żydami, dla których fakty historyczne i polskie prawo nie mają żadnego znaczenia.

„Choćby wyło piekło i szatani – w tej sprawie, bez względu na wszystko, nie wolno nam ustąpić nawet na cal, bo od tego zależy nie tyle los następnej kadencji – jak patrzą politycy- ile następnych pokoleń. NON POSSUMUS” skonstatował Wojciech Sumliński.

kula Lis 67 26.04.2018 09:32:49

@kula Lis 67 09:21:08

Deklaracja Terezin 2009, była elementem realizacji porządku resetowego, który został dopracowany w 2010 roku i znany jest pod nazwą porządku lizbońskiego.
Ustalanie zadań do wykonania przez IIIRP w ramach tego porządku miało miejsce podczas wizyty B. Komorowskiego w Waszyngtonie w dniu 8.12.2010 roku a dotyczyło udziału polskich Sił Powietrznych w planowanej wtedy wojnie z Iranem (w latach 2010-2012 Izrael trzykrotnie zamierzał tę wojnę rozpocząć, ale Obama ciągle nie miał tego dogadanego z Putinem i powstrzymywał Izrael).

W lutym 2011 odbyło się wspólne posiedzenie rządu D. Tuska z rządem Izraela i podpisanie porozumień.
Dotyczyły one “współpracy” w dziedzinie wojskowej, wymianie informacji niejawnych, gospodarczej w tym udziału firm izraelskich w prywatyzacji majątku polskiego.
Wymieniono w tym kontekście współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia(stąd ta ustawa o komercjalizacji służby zdrowia przygotowana przez “frontmenkę i pierwszą macherkę” d/s robienia biznesu na służbie zdrowia czyli E.Kopacz.
Współpraca miała też dotyczyć gospodarki wodnej(prywatyzacji zasobów wodnych Polski i gospodarki wodą oraz energetyki odnawialnej (np. farmy wiatrowe i certyfikaty).
Podczas tego spotkania ustalono, ze polskie F-16 wezmą udział w wojnie z Iranem i dlatego rząd D.Tuska zamówił w USA uzbrojenie dla nich warte 0.5 mld$ a także uzgodniono wspólne ćwiczenia naszych F-16 w Izraelu i na Alasce w 2012 roku.

Klęska polityki resetu w 2013 roku przerwała te plany, ale w zamian podjęto nowe projekty takie jak POLIN i Trójmorze, które są w fazie realizacji a nawet przyspieszają

35stan 26.04.2018 10:50:31

@wercia 09:20:14

Terezin i ta teraz ustawa to innymi słowy kasa pieniążki na finansowanie – projekt Izrael !

To nic, że żydzi wspierali Niemcy Hitlera gdy szedł do władzy, nieważne że żydzi na kresach wschodnich po 17 września 1939 r. donosili do NKWD na Polaków co skutkowało wywózką, nie ważne że żydzi z NKWD mordowali strzałem w tył głowy, nieważne, że Żagiew, Żydowska Gwardia Wolności czyli kolaboracyjna organizacja żydowska w getcie warszawskim, powołana pod koniec 1940 przez żydowski referat Gestapo z członków Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją (“Trzynastki”) do infiltrowania żydowskich i polskich organizacji podziemnych, w tym niosących pomoc żydom, nieważne że nad aktywność osób pochodzenia żydowskiego w ruchu komunistycznym legła u podstaw zaistnienia tzw “żydokomuny”, która popierała sowietów przez co skorzystali na sowieckich porządkach, aspirowali na agitatorów i milicjantów, zdrajców i kolaborantów.

Trzeba wiedzieć, że MBP było pod pełną kontrolą zaufanych komunistów. Zdecydowana większość pochodziła z KPP, toteż w kierownictwie bezpieki było się wielu żydów. Są w śród nich Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowicki), Salomon Morel, Roman Romkowski (Natan Grynszpan-Kikiel) czy Józef Różański (Goldberg) psychopatyczny oprawca, funkcjonariusz NKWD jeszcze w czasach sowieckiej okupacji.

Mózgiem licznych operacji bezpieki była dyrektor Departamentu V MBP Julia Brystiger.

Jednym z wściekłych morderców z lat 50, który pacyfikował białostockich chłopów, był płk Józef Czaplicki (Izydor Kurc), który ze względu na prześladowania żołnierzy Armii Krajowej w bezpiece nazwany Akower.

Ruch komunistyczny w zainteresowaniu Departamentu X MBP nadzorowany był przez Anatola Fejgina. Jego zastępcą był późniejszy słynny uciekinier na Zachód płk Józef Światło (przed wojną szewc i działacz komunistyczny Izaak Fleischfarb).

W Komitecie Centralnym PPR/PZPR kluczową postacią odpowiedzialną za aparat przymusu był Jakub Berman, który osobiście reżyserował procesy, w których dochodziło do mordów sądowych niewinnych ludzi. Żydowska wdzięczność za “Polin”.

Pisał szesnastowieczny rabin krakowski Mojżesz Ben Izrael Isserles: Jeśliby Bóg nie dał żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia. Polskę nazywano rajem żydów – Paradisus Judeorum.

kula Lis 67 26.04.2018 10:53:50

Jest taka metoda ustalania relacji symbiotycznych.

Polega ona na tym że jedna strona ustala relacje i wykazuje ich “symbiotyzm”… czyli zrównoważenie korzyści…
a druga strona wybiera po której stronie tych relacji będzie się znajdować.

W stosunku do żydów to zabójcza broń.

Polecam rządzącym tę strategię w rozmowach z żydami.
Musi być bardzo śmiesznie, jak żydzi z obrzydzeniem będą odrzucali własne propozycje wobec Polski.

Oscar 26.04.2018 11:20:49

@Oscar 11:20:49

Przy okazji zwrotu przez Żydów biblioteki Schenersona, Putin przypomniał żydom z Chabad Lubawitsch, kto Rosjan okradał z własności, a także, że w sowieckich władzach było ich 80-85%. Tam potulnie słuchali, w Polsce jest na odwrót. Chyba też dlatego taka tutaj krytyka Rosji. Bo to plemię żmijowe jak po łbie nie dostanie, to na głowę wejdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=j6p1zxKnDeM

wercia 26.04.2018 13:40:33

@Husky 13:48:56

Zdaje, że w 2014r.,Myślisz, że zmienił wektory?

wercia 26.04.2018 14:07:21

@wercia 14:07:21

Waszczykowski dla wPolsce.pl: Nie bagatelizowałbym ustawy 447. Może być elementem politycznej rozgrywki, nacisku na Polskę.
https://wpolityce.pl/polityka/391912-waszczykowski-dla-wpolscepl-nie-bagatelizowalbym-ustawy-447-moze-byc-elementem-politycznej-rozgrywki-nacisku-na-polske-wideo

Ps…Jak można bagatelizować to, co dzieje się w supermocarstwie i co jest w nas (głównie) wycelowane.

Żydzi nienawidzą Polski, rządzą w Stanach i mają bardzo silne wpływy w Polsce – 477 jest b. groźny.

Aleś pan Waszczykowski teraz mądry a co pan zrobił jak był ministrem “….że mienie bezspadkowe, które zgodnie z zasadami prawa rzymskiego powinno przypadać państwu, powinno służyć ofiarom Holokaustu, bądź całemu procesowi upamiętnienia Holokaustu. I nie wiadomo, jak to zrobić. Problemem jest nieprecyzyjność.”

Zauważcie dobór słów.. “Polska będzie wytykana jako kraj nie chcący restytucji”…oni już się pogodzili ze trzeba bulić. Moi przodkowie przewracają się w grobach! “Nie bagatelizowałbym tej kwestii.”

A jednak, zbagatelizowałeś. Jako szef MSZ, przecież sprawa nie jest nowa. Rząd PiSu nie bronił Polski, gdy była szansa powstrzymać act 447 i dalsze kroki. To nie jest zaniedbanie, ale zdrada stanu.

Dlaczego pana podmieniono, jak również pana Macierewicza, mnie to przypomina trochę czasy jak to w 89r. dogadał się bolek z komuchami. Tych zmian i uległości w stos. do UE i innych krajów nie rozumiem. Pytany o odpowiedzialność MSZ śmie twierdzić, że była w kontakcie z Polonią.

Ten kontakt polegał na tym, że tzw rząd wysłał swojego emisariusza który robił wszystko żeby powstrzymać akcję Polonii. WON! Co pan pieprzysz panie Waszczykowski jaka nieprecyzyjność, a tak przy okazji to o jakiej precyzyjności pan w tym momencie myśli, jakie nie wiadomo co zrobić, to może pan nie wie co zrobić , obywatele państwa polskiego dobrze wiedzą co z tym trzeba zrobić.

Jedyną czynnością jaką Polska ma do wykonania w tej sprawie, jest pokazanie Żydom i przy okazji Amerykanom takiego “WW”, czyli “Wielkiego Wała” i to nie mniejszego, jak zademonstrował to ostatnio pan Ziemkiewicz.

Jeżeli zaś Amerykanie chcieliby warunkować utrzymywanie korzystnych dla Polski relacji dwustronnych, realizacją przez państwo polskie żydowskich fanaberii, to oznaczałoby to tylko i wyłącznie to, że ten sojusz polsko-amerykański od samego początku jest gówno wart.

Bardzo wymowna staje się w tej chwili postawa polskich władz i to ich karne milczenie w tej sprawie, nie licząc pojedynczych przypadków, groźnego kiwania małym palcem w bucie.

Ale jest też optymistyczny akcent w tej całej sytuacji, bowiem przetrzymaliśmy zabory, przetrzymaliśmy wielkiego socjalistę Hitlera tudzież komunę i ZSRR, to da Bóg że i żydów z ich fanaberiami przetrzymamy.

Przede wszystkim zaś, to Polska powinna w trybie pilnym zrewidować swoją politykę wobec państwa Izrael i postawę jaką prezentuje na arenie międzynarodowej w tej kwestii, w większym stopniu uzależnić od postawy jaką Izrael przyjmuje wobec Polski.

PiS nic nie zrobił w sprawie ustawy 447. Zachodzi pytanie czy jest agenturą Izraela i realizuje powstanie Polin na terenie dzisiejszej RP? Należy rozliczyć sprzedawczyków podczas wyborów. Żegnam żydów! Powołanie polskich władz w miejsce żydouległych jest obecnie nakazem chwili! Nie sprawdzili się ani premier, ani prezydent, ani naczelnik, ani ministrowie. Wszyscy oni muszą ustąpić miejsca Polakom! Wszyscy inni na czele z Dudaszem próbują nam wmówić, że nic się nie stało Polacy. Mają nas za głupków jak zawsze. 
https://www.youtube.com/watch?v=l6C0Tb7OWn4

O MSZ, które wciąż tkwi w PRLu, o wizycie Tuska, o przegłosowaniu ustawy 447 i co ona dla nas oznacza, a także o tym, skąd pochodzą najnowsi imigranci zarobkowi w Polsce.

https://youtu.be/sFx7Lj0SSns

kula Lis 67 26.04.2018 15:03:58

@Oscar 11:20:49

Dr Żółtaniecki o ustawie 447: “Nie uciekniemy od tematu roszczeń. W końcu nas dopadną jakimś znaczącym wyrokiem sądowym”. Bez względu na to, jaka to będzie kwota, to i tak są to gigantyczne sumy.

Jest w tym wszystkim jedna rzecz pozytywna – żadnemu państwu w Europie i na świecie nie będzie zależało, żeby Polska wpadła w tarapaty. Roszczenia mogą dotyczyć również innych. Może to być łańcuszek, który rozpocznie się od Polski mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl dr Ryszard Żółtaniecki, socjolog i dyplomata, specjalista ds. stosunków międzynarodowych, Collegium Civitas.

Co pan sądzi o tej uchwale?

Ryszard Żółtaniecki: To efekt silnego działania lobby żydowskiego w Stanach Zjednoczonych. Lobby żydowskie zawsze dążyło do tego, żeby Stany Zjednoczone wykonały jakiś ruch, który przybliży ich do restytucji mienia pozostawionego w innych krajach. W ustawie 447 nie chodzi tylko o Polskę.

Tak, ustawa dotyczy około 40 państw.

Tak. Chyba największy kłopot będzie miała Szwajcaria z lokatami. Nam na razie nic nie grozi, bo ustawa mówi o monitoringu. Nie ma w ustawie słowa o presji. Akt prawny daje instytucjom Stanów Zjednoczonych do monitorowania jak przebiega ten proces, jak jest zaawansowany w różnych krajach. Roszczenia są problemem od którego nie uciekniemy. Unikanie go jedynie pogarsza sytuację. Stereotypowych opinii, które zaczynają funkcjonować po obu stronach, polskiej i izraelskiej jest coraz więcej.

Co Polska powinna zrobić?

Musimy zacząć rozmawiać i znaleźć jakiś system rekompensaty. Nie może to być pełna rekompensata. Nie powinna to być wyłącznie rekompensata finansowa. Jednak jakiś system rekompensat musi zostać stworzony. Ważne jest żebyśmy stali na stanowisku, że ci obywatele pochodzenia żydowskiego byli obywatelami polskimi. Mamy dokładnie zdefiniowane, czym jest dziedziczenie i kto ma do niego prawo.

Ale ten akt postrzega dziedziczenie w sposób niezgodny z prawem.

Niestety tak. Chodzi o system odzyskiwania majątku, który nie ma spadkobierców. I to jest jeden z kierunków, na który powinniśmy wskazywać w dyskusji. Drugi kierunek powinien polegać na zaangażowaniu Amerykanów i środowisk żydowskie w to, żeby Niemcy oddali nam pieniądze, które są nam winni za zniszczenia w Polsce. Mógłby to być jakiś łączony deal. Pomysł o rekompensatach wojennych i odszkodowaniach dla osób pochodzenia żydowskiego, które pozostawiły mienie na terytorium Polski powinien zostać połączony w jeden pakiet.

Ciekawy pomysł, ale czy Żydzi potrzebują polskiego pośrednika w uzyskiwaniu pieniędzy od Niemców?

Jeżeli w realnej perspektywie zarysuje się możliwość otrzymania pieniędzy, sami ich nie dostaną, bo przecież już wszystko, co im się należało dostali. Byłyby to nasze pieniądze, z których oni mogliby skorzystać.

Dobrze, a co wówczas jeżeli Niemcy nie wypłacą nam reparacji wojennych?

Trzeba będzie znaleźć jakąś formułę pośrednią, która sprawi, że będzie to rekompensata częściowa, połączona z inwestycjami oraz ze wspólnymi działaniami w Polsce czy na terenie innych państw. Nie mamy tak dużych pieniędzy i w najbliższym czasie nie będziemy ich mieć.

Na razie nie wiemy, jaka jest dokładna kwota żydowskich roszczeń od Polski. Obecnie padają różne sumy 60, 65 a nawet 200 miliardów dolarów.

Bez względu na to, jaka to będzie kwota, to i tak są to gigantyczne sumy. Jest w tym wszystkim jedna rzecz pozytywna – żadnemu państwu w Europie i na świecie nie będzie zależało, żeby Polska wpadła w tarapaty. Roszczenia mogą dotyczyć również innych. Może to być łańcuszek, który rozpocznie się od Polski. Trzeba sobie zdawać sprawę i tę kwestie stawiać bardzo mocno. Należy o tym rozmawiać, ale dialog należy zacząć już teraz i prowadzić go z Amerykanami i środowiskami żydowskimi. Nie uciekniemy od tematu roszczeń. W końcu nas dopadną jakimś znaczącym wyrokiem sądowym. Wtedy dopiero będziemy w kłopotach.
Ps..Reparacje od Niemiec to są brednie. Uwolec czyli żyd Czaputowicz oficjalnie powiedział w Niemczech, że temat reparacji nie istnieje.

Żydzi Bartman vel Bartoszewski z Tuskiem na to się zgodzili w deklaracji Terezińskiej, kumple Żołtanieckiego. Prof. Mira Modelska-Creech: Ustawa S.447 wywodzi się z postanowień terezińskich, które są bezprawne. To żydzi nadali im tok, jakoby były prawem międzynarodowym, a to są bajania midraszowe. Ta ustawa ma pseudoprawny charakter, ponieważ prawo nie działa wstecz. Jesteś pan zbytnim OPTYMISTĄ ! co do zachowania innych państw, myślę, że one chętnie będą się przyglądały jak Polacy płacą żydom.

To jest następna odsłona konfliktu żydowsko -polskiego. Prawo nie przyznaje rekompensaty gdy brak spadkobierców. Autor lobbuje na rzecz żydów i jak widać będzie siał żydowski kąkol w polskim zbożu.

Następny śmieć na usługach żydów. Kto tego żydowskiego lobbystę zatrudnia? Ten człowiek niniejszym stwierdza, że 447 ma moc prawną!

Może zapytajmy Klicha co on na to, bo ten debilny socjolog już się wypowiedział, czas na psychiatrę od armii. Opadania masek ciąg dalszy. Staje się jasne kto komu służy. Jakie rekompensaty? To prowokator czy agent Mossadu? Co ten facet bredzi przepisy spadkowe bardzo klarownie wypowiadają się kto może starać się o spadek.

A to coś co sobie kongres przegłosował jest niezgodne nawet z prawem spadkowym w samych stanach. Liczenie na to, że innym państwom nie będzie zależało, żeby Polska wpadła w tarapaty … pan jesteś prowokator, czy skończony idiota ? Żadnych rekompensat.

Izrael to malusie państewko, wielkości województwa mazowieckiego. Mogą nam naskoczyć i potańczyć dla nas, une zresztą lubią tańczyć i śpiewać.

Niech rekompensat szukają w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Szwecji, i w Wlk. Brytanii.

Angole byli przecież w znacznej części zwolennikami ostatecznego rozwiązania – zwłaszcza arystokraci.

A USA wiedziały o zagładzie. Niech żydom Kongres Strusi z USA beceluje.

Polski rząd powinien określić jasno, że każdy kto podejmie próbę wyłudzania tzw. mienia “bezspadkowego” , będzie traktowany jako przestępca i na tym temat zamknąć.

Należy dziękować Bogu że dzięki 447 pokazuje się z jakimi ignorantami podającymi się za posłów, naukowców, ministrów mamy do czynienia, że to są ludzie którzy nie maja pojęcia o polityce i prawie. Żółtaniecki jeden z wykładowców w Collegium Civitas = Muzeum POLIN, zobaczcie “kadry” resztę towarzystwa “nałukawego”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Collegium_Civitas

kula Lis 67 26.04.2018 15:05:52

@kula Lis 67 15:05:52

Powinniśmy oskarżyć globalną mafię żydowską o grabież majątku narodowego po 89r… a to są biliony dolarów.
Te prywatyzacje prowadziła agentura tej mafii (Balcerowicz, Gronkiewicz, i wielu innych żydów).
Skoro są “międzynarodową społecznością żydowską” … to niech odpowiadają za zbrodnie tej “społeczności” w Polsce po 89r.
Oni nam zwrócą zagrabiony majątek narodowy, a my im wypłacimy jednorazowo kwotę za przedwojenny majątek żydowski
…i poprosimy o wyniesienie się z Polski.
.. i wprowadzimy prawo uniemożliwiające żydom sprawowanie funkcji państwowych w Polsce.

Oscar 26.04.2018 16:13:58

@wercia 13:40:33 masz tu chazara.

Porażające słowa sędziego Tulei! Porównał sytuację w polskim sądownictwie do czasów okupacji hitlerowskiej! „Wtedy też byli sędziowie i wyroki”…To miała być pogadanka sędziego Igora Tulei, w trakcie której miał opowiadać o niezawisłości sędziowskiej oraz o pracy sędziego. Wyszedł polityczny skandal, gdy sędzia Tuleya zaczął obrażać nowych sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, a obecną sytuację w polskim sądownictwie porównał do tej, która panowała w czasach niemieckiej okupacji! Słuchając sędziego Tulei na spotkaniu ze swoimi wyznawcami miało się wrażenie, że to guru sekty, który w egzaltowanym stylu, niczym narcyz opowiada o swojej wielkości. Już na wstępie dowiedzieliśmy się więc, ze „pan sędzia zgodził się na trudne pytania”. Tuleya z wyjątkową pogardą wypowiadał się o nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. Zdaniem Tulei, z KRS został tylko „budynek”. Niezawisłość jest wartością, a dzisiaj sędziowie, którzy o niezawisłości mówili, są w Ministerstwie Sprawiedliwości lub zasiadają w budynku po Krajowej Radzie Sądownictwa lub w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gdzie będą się zajmowali sędzią Żurkiem lub mną mówił Tuleya. Staram się walczyć ze swoimi emocjami i lękami, nie wiem, czy mi wychodzi, Wyrokowanie nie jest czymś łatwym. Nie jestem superbohaterem, nie jesteśmy nadzwyczajną kastą, są wśród nas ludzie uczciwi i nie uczciwi, lenie i pracusie, tchórze i ludzie odważni.(…)Jestem emocjonalny, no widać, że się denerwuję, ale wydaje mi się, że język, którym się posługuję nie narusza dobrych obyczajów na sali sądowej histeryzował Tuleya. Potem było jeszcze gorzej. W pewnym momencie rozgrzany emocjami Tuleya użył szokującego porównania w kontekście polskiego sądownictwa. Pytanie z sali dotyczyło nowej KRS i czy będzie ona w stanie uzdrowić sytuację w sądownictwie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, moja odwaga ma swoje granice. Toczą się dyskusje i wydaje mi się, że nie ma pomysłu, jak to ma wyglądać.(…). Nie będą (sędziowie KRS) reprezentowali sędziów i nie podejrzewam, by bronili mnie. Nie wiemy kto popierał te kandydatury, to zostało utajnione. (…) Zdarzyło się wiele przełomowych momentów w Polsce. W okresie 1939 – 1945 funkcjonowały w Generalnej Guberni sądy, sędziowie wydawali wyroki w sprawach kryminalnych. (…) Po wojnie poradzono sobie jakoś z tymi wyrokami stwierdził Tuleya, który na wszelki wypadek dodał, że to porównanie jest „nie na miejscu”. Tuleya stwierdził też, że błędem był fakt, iż sędziowie nie udzielali się w życiu publicznym. Kreował siebie i sędziego Żurka na męczenników. Poprzez to, że nie byliśmy aktywni wiele straciliśmy. Trzeba się liczyć z konsekwencjami. Sędzia Waldemar Żurek ma postępowanie dyscyplinarne w związku z lipcowymi demonstracjami opowiadał Tuleya. „Wykład” sędziego, który wielu Polakom kojarzy się ze skrajnym upolitycznieniem środowiska sędziowskiego, jest niebywałym skandalem. Szokujące porównania, politykowanie i manipulacje Tulei powinny stać się przedmiotem postępowania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. O tym marzy sędzia Tuleya, który z wymiaru sprawiedliwości robi ordynarne pośmiewisko.

Żydowscy-kaci

Ps. Mentalność lewackiego sędziego. Jak taki gnom mógł zostać sędzią ?! ano mógł jak się miał mamusię i tatusia oddanych chazarskich stalinowców i antypolaków. Tą pogardę wypił z mlekiem matki… coś ich to świętość, nie ich organ bez znaczenia…Wyjątkowa, ułomna ohyda! Z taką gębą i takimi poglądami ten koleś, bo na sędziego mi nie wygląda, może ulice zamiatać ! Takim dziadom ręki się nie podaje !. Mam nadzieję, że w trybie pilnym zajmie się tym pomiotem chazarsko ubeckim nowa izba dyscyplinarna nowego SN. Jak taka o wyglądzie szympansa kreatura, ubecki pomiot mogła zostać sędzią i decydować o losie ludzi? Tuleja mówi o sobie ostatecznie, to jego rodzice pracowali w UB i to od nich czerpał “poszanowanie” prawa. I takiego sobie kałmuka wykreowali po stalinowskiej linii na sędziego, podobnych kałmuków jest pełno wszędzie, na wszystkich urzędach. Ot w MSZ całe rodziny od Bieruta i innych KC-yków. Jak redaktor Gadowski wyjaśnia 700 ich jest na różnych stołkach w dyplomacji, poupychani w agendach międzynarodowych organizacji reprezentują Polskę. Biorą forsę i się z nas głęboko śmieją – w pas ! Nie uwierzyłbym gdyby mi ktoś powiedział, że niejaki sekretarz KCPZPR tow. Stefan Olszowski reprezentuje Polskę w ? Tak Kochani ! W ONZ ! Od 30 lat ! Czyż można się dziwić, że uchwalają przeciw nam ustawy 447 i inne podobne kwiatki z nowojorskich łowów. I ten człowiek podobny do małpy i z małpim rozumem nadal jest sędzią? Już tylko to w praworządnym państwie wystarcza żeby kwestionować go jako sądzącego i wydającego wyroki w imieniu Rzeczpospolitej!. Tuleya jest chodzącym dowodem słuszności np. 10-letniej kadencyjności sędziów, jak to jest np. w Japonii. Po 10 latach różne testy i oceny, w tym na inteligencję, i bye, bye z zawodu jeśli obleje. Domagam się od PiS-u nowej ustawy o dezubekizacji – typu szkodniki III RP dla sędziów pokroju Tulei i nie w stan spoczynku a 12tys zł,, ale całkowite wydalenie z wymiaru sprawiedliwości. Zakompleksiony człowiek, ma poważne problemy z samo akceptacją. To kłębek nerwów. Nie trzeba być biegłym psychiatrą, żeby stwierdzić, że ta osoba ma poważne problemy zdrowotne. Ten facet POwinien być przebadany psychiatrycznie i to pilnie ! Zakastowiony mózg. Tak jak kandydaci na posłów/senatorów powinni być badani psychiatrycznie, tak samo powinni obowiązkowo być badani kandydaci na sędziów. Panie Ziobro, jak długo ta ubecka gnida, ten czerwony the bill będzie chodził w tej todze, to szambo musi być wymiecione z polskiego sądownictwa.

kula Lis 67 26.04.2018 16:38:06

Pospolita rzecz ? podejrzewam to …..

…żydowski pomysł z tą rzeczą pospolitą,
dać polaczkom do wielbienia rzecz o którą nikt nie dba i nie szanuje rzecz pospolitą i
TAKI MAMY REZULTAT :
NIKT NIE DBA PRZECIEŻ O POSPOLITĄ RZECZ

Za to POLSKA KRAJ POLAKÓW to UMIŁOWANY KRAJ UKOCHANY KRAJ

TAKI jest cel zwodzenia polaczków rzeczą pospolitą

WIDZIMY tego skutki

andrzejw 27.04.2018 06:27:48

Opublikowano za: http://stan35.neon24.pl/post/143451,zydzi-i-inne-nacje-symbioza-czy-pasozytnictwo

FIRMA POLSKIE WODY JUŻ ROBI CENNIK NA KAŻDĄ WODĘ!?

Opodatkowuje się też nad jeziorami pomosty , które postawili prywatni właściciele marin. Spowoduje to podniesienie cen za cumowanie jachtów i łodzi motorowych. POLSKIE WODY stały się właścicielem wody , głębinowej i powierzchniowej i każdej …innej!?

WSZYSTKIE WODY STAJĄ SIĘ  TERAZ PAŃSTWOWE TRZEBA ZA NIE ZAPŁACIĆ!

SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIA , JAK TO ZADZIAŁA UDZIELA JACK CELEB:

 jackcaleib.com/medium/2417454

KOMENTARZE

Nie trzeba za nie zapłacić,

tylko wywalić od władzy złodziei, którzy wodę ludziom ukradli i podarowali
firmie, którą za jakiś czas ktoś przejmie.
A po odsunięciu przykładnie ukarać, najlepiej po przywróceniu kary śmierci za kradzież mienia wielkiej wartości i zdradę.

Ale jak zwykle, skończy się na biadoleniu, płaceniu i pozostawieniu świń przy korycie.

AlexSailor 27.04.2018 23:19:35

@AlexSailor 23:19:35

właśnie- myk z zajęciem całej wody przez jedną państwową firmę, pozwoli potem przejąć jednym podpisem całość polskiej wody przez wiadomego pochodzenia kapitał. Nie muszą pojedynczo wykupywać pomniejszych firm.

zadziwiony 29.04.2018 18:48:05

A co k…wa z “Polskim” powietrzem” z “polskim” słońcem ?
Też uznają to za własność jednej państwowej firmy i opodatkują wszystkich od powietrza i od słońca ?

Będą za brudną wodę płacić Narodowi odszkodowania ?
Za brudne rzeki… Odra śmierdzi jak ściekowisko.

To jest k..wa najgłupszy, najbardziej bezczelny przekręt tysiąclecia.

Oni k…wa nacjonalizują dary natury…
jakim prawem ?

Znacjonalizujcie to sprywatyzowaliście…do żydowskiej mafii to tak ..
ale nie można nacjonalizować przyrody.

będziecie k…wa płacić ludziom odszkodowania za brudny Bałtyk za śmierdzące jeziora ?
Nie nie będziecie płacić ludziom .. wy chcecie wyłącznie grabić Naród Polski.

To jest ustawka pod sprywatyzowanie do żyda całej wody w Polsce…
to najpewniejszy dochód pod słońcem …każdy musi pić a deszcz pada na każdego…
To jest ustawka pod zmonopolizowanie wody w Polsce przez żyda.

Oscar 30.04.2018 14:00:51

@Oscar 14:00:51

Odra jest dziś czysta, są w niej węgorze, bolenie, amury, sandacze. Na kanale gliwickim także.

kula Lis 67 30.04.2018 15:29:54

@kula Lis 67 15:29:54

To dlaczego śmierdzi ?

Oscar 30.04.2018 15:57:13

Opublikowano za: http://prezydent.neon24.pl/post/143477,firma-polskie-wody-juz-robi-cennik-na-kazda-wode  

Wypowiedz się