Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?

Judeopolonia 1

Aby zrozumieć jakie grożą nam niebezpieczeństwa ze strony Żydów, musimy poznać sposób ich działania.

Zamieszkując jakiekolwiek tereny danego państwa, siali niezgodę i chęć przejęcia władzy. Ich siłą, która stanowi przewagę nad okupowanymi narodami jest dostęp do każdej ilości pieniędzy, dzięki hojnym rodzinom bankowym. Przez to w łatwy sposób wykupują nieruchomości i władzę w danym kraju.

Zawsze patrzmy na żydów nie jak na wybrany naród przez Boga, ale jak na Azjatów, którzy podszyli się pod prawdziwych Izraelitów z rodu Chrystusa. Temat ten opisałem w bezpłatnym raporcie – „Rotschild – demony atakują”.

Historia przejmowania władzy przez żydów w Polsce, powinna być przestrogą dnia dzisiejszego.

Judeopolonia – pierwsza próba przejęcia Polski

Na ziemiach zaboru rosyjskiego w czasie I wojny światowej, opracowano projekt o utworzeniu buforowego, satelickiego państwa podporządkowanego Niemcom. Projekt w 1914 roku, wniósł niemiecki komitet wyzwolenia Żydów rosyjskich. Żydzi planowali zbudować na ziemiach polskich państwo o nazwie Judeopolonia.

W skład Judeopolonii miało wejść:

  • 6 mln żydów z ziem polskich i Rosji,
  • 1,800 tys Niemców,
  • 8 mln Polaków,
  • 5-6 mln Ukraińców,
  • 4 mln Białorusinów,
  • 3,5 mln Litwinów i Łotyszów.

Najwyższą rasą mieli być Niemcy, zaraz po nich Żydzi. Polacy w Judeopolonii mieli stanowić niższą kategorię społeczną, podporządkowaną Żydom.

Przez wiele lat oczerniali naród polski na arenie międzynarodowej, wymyślając niedorzeczne historie. To była ich odpowiedź na gościnność Polaków. Tułali się od państwa do państwa po całej Europie. Wyrzucali ich z wielu krajów, ograniczali swobody. Schronienie znaleźli w bardzo tolerancyjnej Polsce, która stanowiła azyl przed prześladowaniami w innych krajach Europy. Napływali z Azji i Europy. Tylko w Palestynie mieli taką swobodę życiową, jak w Polsce.

Część żydów asymilowała się z narodem polskim, ale głównym celem diaspory żydowskiej, było zagrabienie naszych ziemi i kontrola naszego narodu. Uznali nasz kraj za ziemię obiecaną im przez Boga. Do dzisiaj uważają się za współgospodarzy ziem polskich. Twierdzą, że już w II wieku pojawili się na naszych ziemiach, a Słowianie osiedlili się tu podczas wędrówki ludów.

Przeczą temu źródła pisane i archeologia.

W Nowym Yorku w muzeum żydowskim (The Jewish Museum New York) istnieje opis powstania nazwy „Polin”.

W 1492 roku Żydzi wypędzeni z Hiszpanii, Portugalii i krajów niemieckich, tułali się po Europie i zatrzymali się w miejscu najlepiej im sprzyjającym, aby spocząć – „po-lin”. W taki sposób odczytali nazwę „Polska”. Żydzi natomiast uważają, nazwę „Polska”, iż pochodzi od żydowskiej legendy hebrajskiego słowa „polin”, co oznacza „tu odpoczniesz w oczekiwaniu na Mesjasza, który wywiezie cię do ziemi obiecanej”. Nazwa ta jest synonimem drugiej ziemi obiecanej, a została zniekształcona przez Niemców na „Polen” dając nazwę kraju.

Dlatego żydzi do dzisiejszego dnia walczą i będą walczyć o kontrolę nad Polską.

Znamienny jest poniższy filmik:

Język żydowski oficjalnym językiem urzędowym w Polsce

https://youtu.be/9Wc8ASMSAKE

W jaki sposób żydzi przegrali pierwszą batalie o Polskę ?

1 – 5 listopada 1916 roku powstał akt powołujący Królestwo Polskie pod patronatem cesarzy Niemiec i Austro-Węgier.

2 – Woodrow Wilson 22 stycznia 1917 roku podczas orędzia, poparł utworzenie niezależnej Polski.

3 – Nieustępliwa postawa i walka polskich patriotów o ziemie polskie, o których pisał Bolesław Prus w kronikach tom XX.

Zapraszam do bezpłatnego posłuchania znakomitej książki – „Judeopolonia- żydowskie państwo w państwie polskim” – autor Andrzej Leszek Szcześniak: link – BrzozaFilmy.pl

Bolszewizm – druga próba okaleczenia Polski

Nie udało się zbudować Judeopolonii przy pomocy Niemców, dlatego od 1919 roku część Żydów zwróciła się w stronę bolszewików. Nie było to trudne, ponieważ Lenin, jak i Trocki byli chazarskimi żydami.

Niewątpliwie swoją cegiełkę do rozprzestrzenienia bolszewizmu i komunizmu wniósł Józef Piłsudski, który w 1919 roku, wstrzymał działania na froncie wschodnim. Dzięki temu manewrowi, Lenin mógł przenieść wojska walczące przeciwko Polakom, do walki z „białymi”. Ten ruch umożliwił wygranie jeszcze wtedy słabej Armii Czerwonej nad wojskami generała Denikina, generała Judenicza i admirała Kołczaka. Taktyka Piłsudskiego nie była przypadkiem, tylko efektem tajnego układu z sowietami. Nie oceniam w tym artykule Józefa Piłsudskiego, ale odnotowuje fakt postawienia na złego konia, krótkowzroczności lub sprzedania Polski.

Efektem wygrania czerwonych, były od 1944 roku morderstwa prawdziwych patriotów, znieważanie polskości, czyli wynarodowienie i stalinizacji mas polskich. Okres ten trwał do 1989 roku. ( W tym miejscu  z autorem się zupełnie nie zgadzamy, ponieważ żydzi dominowali w Polsce w okresie Komunizmu Wojennego w latach 1944 1956, a więc jeszcze w 3 lata po śmierci Stalina, natomiast po 1956 r następowała za Gomułki i Gierka systematyczna repolonizacja wszelkich struktur w Polsce i żydzi tracąc  wpływy, najpierw usunęli tego pierwszego, potem tego drugiego i dopiero wtedy po 1989 r. mogli powrócić do odbudowy swoich wpływów na Polskę i Polaków z  okresów:  sanacji w II RP i Komunizmu Wojennego- red KIP)

Unia Europejska – trzecia próba zniewolenia Polski

Marzec 1981 roku był kluczową datą upadku pierwszej Solidarności. To wtedy agent SB – Lech Wałęsa, zdecydował o zamknięciu strajku, czego konsekwencją był stan wojenny, wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego celem zniszczenia polskich patriotów. Po tym okresie komuniści uformowali nową Solidarność na czele z Wałęsą, Michnikiem czy Mazowieckim. Mocnym punktem niszczenia Polski był intelektualista – Bronisław Geremek. Poniżej przedstawiam część nieopublikowanego z nim wywiadu:

Hanna Krall: Panie profesorze, wydaje mi się, że pan niezbyt lubi Polaków!
Bronisław Geremek: Niezbyt lubię ? Takie określenie jest niezbyt ścisłe ! Ja ich po prostu nienawidzę. Tak nienawidzę, że nie wiem jak to wyrazić słowami.
Hanna Krall: Ale przecież pana i pana matkę uratował właśnie Polak !
Bronisław Geremek: To prawda. Stefan Geremek ukrył nas oboje w Zawichoście. Później nawet, kiedy było już jasne i pewne, że mój ojciec Borys Lewartow – nauczyciel ze szkółki rabinackiej, zginął w getcie warszawskim, ożenił się z moją matką. Niemniej jednak jak od dziecka musiałem ukrywać swoje pochodzenie i nie jeden raz bluźniłem przenajświętszemu, niech będzie sławione imię Jego po wieki wieków, że stworzył mnie właśnie żydem!
A zresztą, czytała chyba pani pamiętniki Emanuela Gingelbluma?
Hanna Krall: Oczywiście. Przecież pisałam książkę o getcie warszawskim i bohaterach żydowskiego Ruchu Oporu.
Bronisław Geremek: No, to co pewnego razu powiedzieli żydzi, którzy razem z Gingenblumem ukrywani byli w bunkrze przy ulicy Wolskiej przez ogrodnika Marczaka i jego rodzinę ? Pamięta pani, panno Hanko ?
Hanna Krall: Tak. Pamiętam. Mówili: Nienawidzimy Polaków, bo im jest lepiej niż nam.
Bronisław Geremek: No, to teraz nie będzie się pani zastanawiać, że cały ruch społeczny, który tworzymy ożywimy go najróżnorodniejszymi nurtami politycznymi, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby żydom w Polsce żyło się zawsze lepiej jak Polakom.

Jeżeli tacy ludzie tworzyli fundamenty pod „lepszą” Polskę, to nie można dziwić się dzisiejszej degrengolady naszej gospodarki. Okrągły stół i katastrofalne reformy Balcerowicza, które w rzeczywistości były dziełem trójki: Soros, Sachs, Lipton, dały podwaliny pod dzisiejszy system zwany demokracją.

Wywiad Geremka czy „murzyńskość” Sikorskiego, dobitnie świadczą o głębokim uśpieniu Polaków. Cały czas poprzez brak reakcji, zgadzamy się być niewolnikami systemu, jaki zbudowały mocarstwa z polskimi sprzedawczykami. Albo zaczniemy działać, pisać, mówić, sprzeciwiać się, albo „murzyńskość” czyli poddanie się będzie trwać kolejne lata. Apeluję do Ciebie czytelniku, abyś wyrobił w sobie nawyk komentowania takich artykułów jak ten. Cały internet w komentarzach, powinien gromić przeciwko antypolskości. To jest nasza siła, którą już teraz musimy wdrożyć.

Tak naprawdę, to oni boją się świadomości Polaków. Boją się naszego działania, dlatego od wieków niszczą nasz naród.

Takie nazwiska jak Balcerowicz, Wałęsa, Giertych, Buzek, Tusk czy Kwaśniewski powinny raz na zawsze zniknąć z życia publicznego. To oni, jak i wielu innych sługusów, pozwolili okradać Polskę. Staliśmy się kolonią, którą do woli wyzyskują wielkie korporacje. Dlatego nie dziw się, że co roku za swoje wynagrodzenie czy emeryturę możesz kupić mniej produktów, ponieważ poprzez kłamstwa ekonomiczne związane z inflacją, rząd nie wyrównuje wynagrodzeń/emerytur do poziomu wzrostu cen.

Geremek to nie pierwszy polityk, który ukrywa swoje żydowskie pochodzenie. Musimy udowodnić rodowody naszych polityków i sprawdzić czy ich działania nie są realizacją z góry nakreślonego planu. Możemy być pewni, że Bronisław Geremek, nie działał w pojedynkę jako reprezentant narodu żydowskiego. Nie chodzi tutaj o piętnowanie osób tylko dlatego, że są pochodzenia żydowskiego, ale tych polityków, którzy służą innym nacjom, ugrupowaniom, organizacjom, państwom.

Jak dużo wśród byłych i obecnych polityków jest patriotów polskich, możemy łatwo sprawdzić analizując ich czyny i wypowiedzi. Nie wyobrażam sobie nazwać jakiegokolwiek polityka – polskim patriotą, jeżeli popiera Unie Europejską i globalizm.

Finansowanie planów żydowskich

Z różnych opowiadań dziadków na temat zamożności żydów w Polsce, wyjawia się obraz olbrzymiej przedsiębiorczości tego narodu czyli smykałka do handlu czy rzemiosła. Wiele osób podziwia żydów za talenty w robieniu biznesu. To jest taka sama zaleta, jak wychwalanie twórców potęg korporacyjnych takich, jak: Bill Gates czy Steve Jobs. Doskonale wiemy, że konkurencja w świecie korporacji nie istnieje. Tak naprawdę to wielkie firmy mogą do woli wykorzystać pieniądze na nowe technologie. Mają dostęp do wielkich kontraktów rządowych, więc o jakiej przedsiębiorczości możemy tutaj mówić, kiedy dany projekt można wyrzucić do kosza bez konsekwencji bankructwa, tak jak robił to Jobs?

Podobna sytuacja jest w świecie żydowskiego biznesu.

Jak możliwa jest sytuacja, w której żydzi w każdym miejscu historii stają się biznesmenami, wykupują nieruchomości, eliminują rodzimy handel?

Czy możliwe jest, że znają receptę na mnożenie pieniędzy?

Skąd pojawiają się u nich tak duże majątki?

W biznesie nie ma cudów. Aby założyć i rozwinąć biznes potrzebna jest wiedza, talent, ale przede wszystkim pieniądze. I ten element społeczność żydowska zawsze miała i ma. Kiedy potrzebowali pieniędzy na wykup nieruchomości w danym kraju, otrzymywali je od bankowych rodzin żydowskich.

Weźmy pod uwagę dwa przykłady:

  • w 1902 roku, żydzi wysłali prośbę do bankowych rodzin żydowskich o pieniądze na wykupienie nieruchomości, ziem i przedsiębiorstw w Polsce. Zebrali 400 mln dolarów. Pieniądze dali im między innymi Rothschildowie i Mendelsonowie.
  • Urodzony w Lesznie Wielkopolskim, rabin Torunia Cwi Hirsz Kaliszer, zwrócił się do niemieckiego bankiera żydowskiego pochodzenia, Amschela Mayer Rothschilda o pieniądze na wykupienie od Arabów ziem Izraela.

Konkluzja

Historia naszego kraju pokazuje realne zagrożenie podporządkowania Polski przez lobby żydowskie. Wymyślili słowo „antysemityzm” strasząc nim każdego polityka czy osobę publiczną. Powinniśmy jak najszybciej uchwalić nową konstytucję, w której będzie wyraźne odwołanie do Boga i zakaz wszelkich działań antypolskich. Każdy Polak czy obcokrajowiec, powinien podlegać karze za wszelkie działania i wystąpienia antypolskie.

Jakim prawem prezydent Komorowski podpisał ustawę przygotowaną przez premiera Tuska o wypłacaniu emerytur w kwocie 100 euro miesięcznie dla żydów poszkodowanych w Holocaust?

To jest hańba i działanie antypolskie. Przecież to nie Polska zorganizowała Holocaust. Dlaczego bierzemy odpowiedzialność za morderstwa Niemców na żydach? Społeczeństwo światowe jest niewyedukowane, dlatego odbiór tej antypolskiej ustawy będzie jednoznaczny: Polska jest odpowiedzialna za Holocaust, Polacy zabijali żydów, w polskich obozach koncentracyjnych mordowano ludzi.

Kiedy skończy się głupota i służalczość polityków?

Działajmy aktywnie, ponieważ nasze dzieci oskarżą nas o zmowę milczenia, o murzyńskość, o tchórzostwo czyli o antypolskość.

 RobertBrzoza.pl – Polski Portal Informacyjny

Opublikowano za: https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/historia-polski/judeopolonia-atak-zydow-na-polske/

Wypowiedz się