Anuluj Dług alarmuje: Ratujmy ustawę ‘500+’!

Petru o 500+Prawnicy Internetowej Kancelarii Prawnej Anuluj Dług odkryli dziurę w ustawie ‘500+’, która umożliwi komornikom przejęcie środków dla rodzin. Ale proponują rozwiązanie: projekt jest już w rządzie i – po akceptacji – zabezpieczy środki dla dzieci przed egzekucją komorniczą i administracyjną. Bez postulowanych zmian część rodzin nigdy by tych pieniędzy nie zobaczyła. Choć ustawa jest już w Sejmie, rząd wciąż może zgłosić niezbędną autopoprawkę!

Prawnikom kancelarii Anuluj Dług chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa środków przekazywanych rodzinom wielodzietnym i ochronę tych środków przed egzekucją komorniczą oraz administracyjną.

W najbliższym czasie Rząd Polski planuje realizację projektu ‘500+’, który polegać ma na wsparciu polskich rodzin z dziećmi zasiłkiem finansowym w wysokości 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko, pod warunkiem, że ich dochód nie przekracza regulowanej przez stosowną Ustawę kwoty.

Tomasz Parol z Anuluj-Dlug.pl. zwrócił się z propozycją do Minister Rafalskiej o zwiększenie i urealnienie ochrony środków wypłacanych z 500+ przed zajęciem komorniczym  (argumenty w opracowaniu).

– Bezpośrednia rozmowa telefoniczna z Panią Minister odbyła się wczoraj wieczorem. Po niej zostaliśmy na dzisiaj zaproszeni przez Dyrektora Departamentu Olgierda Podgorskiego. Spotkanie odbyło się dzisiaj o 11.00 w Ministerstwie gdzie przedstawiliśmy szczegóły dotyczące zagrożeń potwierdzonych przez praktykę kancelarii AD – mówi. – Spotkanie odbyło się w obecności szefa legislacja Departamentu odpowiedzialnego za przygotowanie ew.autopoprawki do projektu. Po spotkaniu złożyliśmy na piśmie do rąk Pana dyrektora opracowanie problemu prawnego wraz z naszą propozycja odnośnie jego rozwiązania na korzyść rodziców i polskich dzieci.

– Rekomendować będziemy każdą zmianę zabezpieczającą pieniądze dla rodzin – precyzują. I dodają, że stosowne opracowanie, owoc wielu godzin ciężkiej pracy prawników kancelarii Anuluj Dług, już znalazło się w rządzie. – Ustawę trzeba błyskawicznie poprawić – alarmują.

500+Dzieci-16500+500+ 2500+ 3Opublikowano za: http://3obieg.pl/anuluj-dlug-alarmuje-ratujmy-ustawe-500

Wypowiedz się