Systemy finansowe dyskusja

 

Spis treści

Włodzimierz Bojarski

Systemy finansowe w służbie społeczeństwu

i gospodarce – referat wprowadzający    9

Dariusz Brzozowiec

Barter Systemy alternatywą dla globalnych systemów

Finansowych    23

Marek Głogowski

Czy systemy finansowe w obecnym kształcie mogą

służyć społeczeństwu i gospodarce?      37

Szczęsny Zygmunt Górski Magiczny trójkąt funkcji pieniądza.

Znaczenie dla gospodarki         51

Tadeusz Kaczmarek

Znaczenie handlu wymiennego dla rozwoju

gospodarczego państw europejskich w XX wieku         65

Kazimierz Fiedorowicz

Finansowanie rozwoju infrastruktury     77

Krzysztof Lachowski

Rozproszenie pieniądza i własności jako podstawa

budowy III drogi rozwoju

Edward Purchla

Lokalne fundusze wzajemnych poręczeń kredytowych

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Jacek Andrzej Rossakiewicz

Nowa architektura finansowa