Per Rudling, Tarik Amar, Jared McBride: Zmagania Ukrainy z przeszłością są również naszymi

To, co się dzieje na Ukrainie, nie pozostanie na Ukrainie - bezkrytyczna gloryfikacja ukraińskiego nacjonalizmu jest także problemem Zachodu. Ostatnio Ukraina skupiła na sobie uwagę Zachodu. Z powodu rozbieżności poglądów na swój temat. Czy jest miejscem inspiracji rewolucji godności czy siedliskiem post-sowieckiej korupcji? Polem bitwy nowej Zimnej Wojny czy symbolem krótkowzroczności Czytaj dalej