„Imperium” UE gnije !!!

Dekadencja starożytnego Rzymu - przed upadkiem Jakiekolwiek próby utworzenia dowolnej wspólnoty europejskiej mogą być traktowane jako dążenie do utworzenia nowego supermocarstwa – pomimo rozdrobnienia biorącego się z dążeń do niepodległości. Gdy się powiodą, lokalne suwerenności zostaną złożone w ofierze. Jeśli nie – podobny efekt może zostać osiągnięty na drodze militarnego podboju lub podziału Czytaj dalej