Kazimierz Skórewicz – Terytorium Ukrainy w świetle kartografii

Opracowanie 1939 r. Zamieszczone w tekście reprodukcje map pochodzą z różnych ogólnie dostępnych obecnie zasobów internetowych. PRZEDMOWA. Od czasów wojny światowej dyskutowane jest szeroko, zarówno w kraju jak i poza granicami Polski, zagadnienie państwa ukraińskiego. W jakich warunkach politycznych mogłaby powstać państwowość ukraińska, na czyje poparcie mogłyby liczyć wysiłki zmierzające do Czytaj dalej