Czy getto parlamentarne Solidarności, Prawa i Sprawiedliwości ma bronić przed skutkami propagandy sukcesu ?

Plan budowy getta w postaci sześciometrowego płotu wokół polskiego parlamentu upadł co prawda, ale wykorzystanie straży marszałkowskiej i policji do odgrodzenia się „wybrańców narodu” od obywateli, może okazać się skuteczne jedynie przejściowo i trzeba będzie płot zbudować.   Getto dla „narodu samowybrańców” może być konieczne, aby obronić się przed skutkami propagandy sukcesu. Cykl felietonów Czytaj dalej