Spółki pracownicze i spółdzielnie pracy – próba analizy porównawczej

Większość istniejących współcześnie podmiotów gospodarczych zaliczana jest do sektora prywatnego, w którym dominuje podział na właścicieli kapitału i pracowników najemnych. Powszechność tego typu przedsiębiorstwa na całym świecie sprawia, że ekonomiści i obserwatorzy życia gospodarczego przyjmują ich istnienie za naturalne i dane raz na zawsze. Takie rozumowanie daje mylne wrażenie, że poza pracą Czytaj dalej