Prof. dr hab. Jerzy Lechowski – ODRODZENIE DUCHA NARODU PRZEZ PRZYJĘCIE FILOZOFII SZCZĘŚCIA

Jan Stachniuk „Drogi rewolucji kulturowej w Polsce”. Studium Rekonstrukcji psychiki narodowej. Polska kultura i z niej wynikająca polska psychika czy też „polski charakter narodowy” wcale nie jest czymś oczywistym i prostym. Tyczy się to również i innych narodów, znajdujących się w podobnym stanie. Z pozoru ten „naturalny” stan „bierności” jest manifestacją bardzo złożonej postawy wobec bytu, Czytaj dalej