(3) Polska Racja Stanu – cywilizacyjnie

W poprzedniej notce określona została racja bytu. To jednak musi znaleźć  wyraz  w postaci przeniesienia na grunt określonych realizacji faktycznie istniejących. O ile racje formalne, te pierwotne, czyli pochodzące od Stwórcy, nie są dla nas jednoznaczne – należałoby je traktować na podobieństwo idei platońskich – to odwołując się do ludzkiej wiedzy i doświadczenia, można pokusić się o Czytaj dalej

(2) Polska Racja Stanu -filozoficznie

Krzysztof Julian Wojtas Jeśli rozpocząć rozważania tyczące Polskiej Racji Stanu to pierwszym krokiem jest określenie, czym ta PRS jest. Wydaje się, można dokonać porównania racji stanu z racją bytu. Bo przecież Polska jest bytem, a przy takim ujęciu można pokusić się o pytanie, co warunkuje potrzebę istnienia tego bytu – Polski? Korzystając z opracowań filozoficznych można znaleźć stwierdzenie, Czytaj dalej

NARODOWE ZASADY MORALNE – POLSKA CYWILIZACJA MIŁOŚCI

  NARODOWE ZASADY MORALNE Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe przedstawia Narodowi Polskiemu, wszystkim Polakom i Polkom na Świecie Narodowe Zasady Moralne. Wyłonione z Bożego natchnienia, z istoty Narodu jako miłej Bogu najważniejszej ludzkiej wspólnoty, wynikają one z 1500 lat trwającej polskości, z dziedzictwa i zamierzeń przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleń Czytaj dalej

PAWEŁ WŁODKOWIC

PAWEŁ WŁODKOWIC z BRUDZEWA Paweł Włodkowic z Brudzewa (ok. 1370 - ok. 1435), prawnik, pisarz polityczny i religijny, dyplomata, ksiądz. Profesor Akademii Krakowskiej, 1414-1415 rektor. Twórca polskiej doktryny prawa międzynarodowego. Reprezentował interesy Polski w sporach z Zakonem Krzyżackim. Na zjeździe w Budzie (1413) i soborze w Konstancji (1414-1418) przedstawił ówczesnej opinii Czytaj dalej

Konstytucja?

Krzysztof Wojtas   Tekst nawiązujący do rozważań o Polskiej Racji Stanu. Wśród dróg wskazywanych jako możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej w jakich znalazła się Polska, a mogącej zakończyć się zapaścią, jest twierdzenie o remedium w postaci ustanowienia nowej Konstytucji. Można sądzić, że jest to zamierzenie o tyle ambitne, co bez szans na sukces. Już choćby z racji tego, kto Czytaj dalej

O Polską Rację Stanu

Krzysztof Wojtas Coraz częściej pojawia się w mediach to określenie, używane przez osoby z różnych opcji politycznych. Czy mogą być różne lub różnie rozumiane Polskie Racje Stanu? Póki nie wypracujemy jednolitego stanowiska w tej kwestii – nie może być mowy o spójnych próbach odbudowy Polski. Czas zaś nagli. Potrzeba wyboru drogi rozwojowej. Czytaj dalej