Konto i adres Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej 

Bank PKO BP

Konto:  43 1020 1026 0000 1202 0197  6240

 

Adres: 00-656 WARSZAWA, ul. Śniadeckich 10

Przesyłki pocztowe proszę wysyłać z dopiskiem: (lokal Laredo)

 

REGON: 145987962

NIP: 525-252-69-51

numer KRS: 0000409982