Konto i adres Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej 

Bank PKO BP

Konto:  43 1020 1026 0000 1202 0197  6240

 

Adres do korespondencji:

00-013 WARSZAWA, ul. Jasna 1, pokój 219, c/o K.Lachowski

 

REGON: 145987962

NIP: 525-252-69-51

numer KRS: 0000409982