GDZIE JEST INTELIGENCJA POLSKA?

Zniewalanie ducha i destrukcja inteligencji Prof.dr hab.Włodzimierz Bojarski- (ur. 19 maja 1930 w Poznaniu) – polski energetyk, polityk, profesor doktor habilitowany, senator I kadencji W 1950 ukończył studia na Politechnice Gdańskie, a w 1954 także na Politechnice Warszawskiej. W 1963 uzyskał stopień doktora, a w 1967 habilitował. Od 1976 do 2000 pracował w Instytucie Podstawowych Czytaj dalej

INTELIGENCJA POLSKA

Inteligencja  polska dawniej i dziś Prof. dr.hab.Włodzimierz Bojarski   Polska inteligencja kształtowała ducha suwerennego Narodu i zapewniała jego wszechstronną aktywność w okresie zaborów i okupacji. Dlatego została poddana przez wrogów najbardziej bezwzględnej eksterminacji. Warto pytać - jak formowała się polska inteligencja dawniej, czy odrodziła się po ostatniej wojnie i czy powróciła Czytaj dalej

Spotkanie pokoleń

Ważne spotkanie pokoleń Prof.dr. hab Włodzimierz Bojarski   Każde młode pokolenie  Polaków staje przed problemem – jak znaleźć dla siebie  miejsce w tej trudnej rzeczywistości, w zastanych realiach życia społeczno-gospodarczego. Jak się w nie wpisać i z czego skorzystać dla siebie ?  Nie od razu każdy wyczuwa, że realna jest nie tylko zastana teraźniejszość, ale także wiele z przeszłości. A Czytaj dalej

Bilans transformacji 1989-2012

Włodzimierz Bojarski   Prorocy i doradcy Z początkiem 1989 r. zawirowało; młodzi, najbardziej aktywni i krzykliwi działacze komunistyczni stali się nagle głosicielami wolnego, dzikiego kapitalizmu, a znani Żydzi przyjmowali chrzest św. i okazywali się gorliwymi katolikami. Również niektórzy dawni działacze Solidarności (zapewne byli agenci) od razu zapomnieli o co Solidarność walczyła. Głoszono Czytaj dalej

Formy wyzysku i zniewolenia finansowego

  Prof dr. hab. Włodzimierz Bojarski   Od trzydziestu lat wcześniejsze zniewolenie militarne i okupacyjne zostało zastąpione bardziej wyrafinowanym zniewoleniem ideologicznym i finansowym. Jest ono skuteczną, choć mało uświadomioną formą zniewolenia poszczególnych ludzi i całych narodów. O ideologii wiadomo już wiele, natomiast finanse stanowią stale dziedzinę najbardziej zagmatwaną i Czytaj dalej

Wyzysk i zniewolenie finansowe narodów

                                     Włodzimierz Bojarski  Wyzysk i zniewolenie finansowe narodów Współczesny system finansowo-rozliczeniowy jest niezwykle rozbudowany, stosując wiele zróżnicowanych form pozyskania, pomnażania, rozliczania i oszczędzania środków finansowych i walorów pokrewnych. Ułatwia to i uelastycznia stosunki finansowe i rozliczenia, stwarzając jednocześnie szeroki, Czytaj dalej

Modelowa propozycja krajowego systemu finansowego

                     Prof. dr. hab. Włodzimierz Bojarski   1. Poszukiwanie nowego modelu             Liczne publikacje ostatnich lat obnażają rzeczywiste wady i niesprawiedliwości istniejących systemów finansowych, wyzysku i zniewolenia poszczególnych ludzi, środowisk i całych narodów. [1] Jednym z głównych, powszechnie głoszonych i uznawanych fałszy jest teza, że bank pożycza te pieniądze, Czytaj dalej

Finanse Polski cz. II

                                           Kryzys; rewolucja, rozwój czy zniewolenie ? Prof. Włodzimierz Bojarski   Od kilku lat wielki kryzys finansowy rozlewa się na świecie, ale nie wszędzie jednakowo. Jedne kraje są nim silniej zaatakowane, inne mniej. Wiele państw próbuje też bardziej skutecznie mu się przeciwstawiać, aniżeli władze w Polsce. Nasza sytuacja w zakresie skutków kryzysu Czytaj dalej