Czas na emryturę

Wiek emerytalny- 67 lat – dlaczego? Doc.dr Rudolf Jaworek W związku z dyskusją nad podniesieniem wieku emerytalnego zwracam uwagę, że do granicy wieku 67 należy dodać rok związany z wcześniejszym rozpoczynaniem szkoły, a jednocześnie uwzględnić przyrost produktu narodowego jako wynik postępu technicznego, czyli automatyzacji, robotyzacji, komputeryzacji. Wszystkie te działania powodują Czytaj dalej

Katastrofa Kolejowa

KATASTROFA KOLEJOWA Doc.dr Rudolf Jaworek Na początku marca 2012 r miała miejsce katastrofa kolejowa. Zderzyły się pociągi z relacji Przemyśl - Warszawa - i Warszawa - Kraków. Zginęło 17 pasażerów, a kilkadziesiąt było rannych. Prezydent ogłosił dwudniową żałobę narodową. My starsi, którzy pamiętamy sprawność funkcjonowania kolei w okresie przedwojennym, a nawet po wojnie, kiedy byliśmy pod Czytaj dalej

Sekrety Sztabu Generalnego

Sekrety Sztabu Generalnego w pojałtańskiej Polsce FRANCISZEK PUCHAŁA Wydawnictwo BELLONA. Warszawa 2011, ss. 446 Sztab Generalny jest mózgiem każdej współczesnej armii. Zajmuje się planowaniem strategiczno-obronnym i wielostronnymi przygotowaniami obronnymi państwa. Łączy działania wielu specjalistów wojskowych, skupiających się na sprawach obrony narodowej. Część działań Sztabu Generalnego ma Czytaj dalej

Rozmyślania o państwie

Rozmyślania o państwie, samorządzie, suwerenności i liberałach Doc.dr Rudolf Jaworek 1.           Jestem za wzmocnieniem roli państwa w rozwoju społeczno- gospodarczym narodu. Jedynie silne państwo jest w stanie obronić swój naród przed szkodliwymi wpływami i naciskami z zewnątrz. Czerpiąc naukę z naszej historii widzimy, ze Polska jedynie za silnej władzy królewskiej miała szansę rozwoju i Czytaj dalej

Decyzja władz sowieckich

  Decyzja władz sowieckich z 5 marca 1940 r. o zagładzie polskich jeńców wojennych – Za bezprecedensowy fakt ludobójstwa należy uznać zbrodniczą decyzję władz sowieckich przedstawioną Stalinowi przez komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Ławrientija Berię, a podjętą uchwałą Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), w skrócie KC WKP(b) w dniu 5 Czytaj dalej

Wybitne osiągnięcia liberałów w dziele niszczenia kraju

WYBITNE OSIĄGNIĘCIA LIBERAŁÓW W DZIELE NISZCZENIA KRAJU Doc. dr Rudolf Jaworek Wojna spowodowała ogromne spustoszenie w elicie intelektualnej Polski. Wielu jej przedstawicieli zginęło w obozach koncentracyjnych lub piwnicach Gestapo oraz NKWD. Wielu Sowieci wywieźli na Sybir lub do Kazachstanu, części udało się przedostać na Zachód i tam już zostali. Kilku ocalałych profesorów ekonomii jak Czytaj dalej

Spiskowa teoria dziejów

Spiskowa Teorii Dziejów. Doc.dr.Rudolf Jaworek Spiskowa teoria Wszystkie nasze postulaty, by móc być zrealizowane, muszą zneutralizować wpływy zewnętrzne, które w postaci różnych spisków wpływają nieraz na los narodów. Nasi półinteligenci i uzależnieni od różnych spiskujących lobby, gotowi przelać krew w obronie swych mocodawców. Ile to razy w telewizji widzieliśmy kogoś z tzw. Czytaj dalej

Z naszej historii

                     SŁOWIANIE NAD BAŁTYKIEM                         Adm. Marek Toczek      Tradycje morskie narodu polskiego sięgają narodzin państwa polskiego i stanowią cząstkę jego ponad tysiącletniej historii. Zapoczątkowały je dzieje Słowian nadbałtyckich, aktywne uprawiających południowe wybrzeże Bałtyku, w tym: rybołówstwo, żeglugę, wszelkie rzemiosła służące budownictwu przystani i Czytaj dalej