Piekielny bój w majowym słońcu

  Z Peterem Caddick-Adamsem, autorem monografii „Monte Cassino – dziesięć armii w piekle” rozmawia Mariusz Łaciński – Istnieje ogromna liczba publikacji poświęconych bitwom o Monte Cassino. Co skłoniło Pana do pochylenia się raz jeszcze nad tym bardzo obszernie opracowanym tematem? Jakie aspekty, Pana zdaniem, nie pojawiły się w poprzednich opracowaniach i analizach dotyczących włoskiej Czytaj dalej

SPRAWIEDLIWOŚĆ W WOJSKU

Postępowanie wyjaśniające w sprawie pijanego oficera SKW  Grażyna Niegowska     Na początku stycznia 2014 r. redaktor naczelny Pulsu Tygodnia, Piotr Nisztor,poinformował o znalezieniu przez amerykański patrol oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego, będącego na misji w Afganistanie. Oficer miał się znajdować w stanie upojenia alkoholowego. Do zdarzenia doszło ponad miesiąc temu – czytamy w Czytaj dalej

WAŻNA INFORMACJA. PRAWO, CZY BEZPRAWIE?

  Ważna informacja. Dr Grażyna Niegowska   Informuję wszystkich Internautów, że w dniu 22 stycznia 2014r. odbędzie się posiedzenie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie (ul. Nowowiejska 28), w głośnej, opisywanej na licznych portalach internetowych sprawie sygn. akt PG.Śl. 45/13 (sygnatura sądowa: Kp 40/13). Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień, tworzenia fałszywych Czytaj dalej

JEST ZBRODNIA, CZY BĘDZIE KARA?

Warszawa, dn. 06.01.2014 r.     Grażyna Niegowska ul. Piaskowa 1 m. 9                                                  Wojskowy Sąd Okręgowy 05-119 Legionowo                                                    w Warszawie                                                                                      ul. Nowowiejska Czytaj dalej

WALKI Z BEZPRAWIEM CIĄG DALSZY

Szanowni Państwo. Przekazuję Państwu do wiadomości kopię pisma do KPP Legionowo, wraz z kopią "notatki urzędowej", "Notatka urzędowa jest" bez pieczęci urzędu (KPP Legionowo) i bez czytelnego podpisu policjantki. Być może jest tak, że policjantka nie wie, że taką notatkę sporządzono w dniu 12.04.2013 r. Notatka ta została spreparowana na okoliczność śledztwa sygn. akt PG.Śl. 45/13, szeroko Czytaj dalej

PROKURATOR WOJSKOWY – możliwość popełnienia kolejnego umyślnego przestępstwa

    Wojskowy Prokurator  Okręgowy w Warszawie                                                                                                                          Warszawa, dnia 22.08.2013 r.   ul. Nowowiejska 26 B 00-911 Warszawa   Od: Grażyna Niegowska ul. Piaskowa 1 m. 9 05-119 Legionowo     Dot. Śledztwa sygn. akt Pg.Śl. Czytaj dalej

Sąd nad Sądem

Jego sąd, jego starosta, jego miasto - Pruszków. On, współpracownik PRL-owskiej bezpieki i wróg swojego brata Henryka - cichociemnego, oficera wywiadu Armii Krajowej w czasie wojny i po wojnie. Czytaj dalej

Pani dr Grażyna Niegowska oskarża. (Cz. II)

Część II Warszawa, dnia 28.03.2013 r.   Do: KPP Legionowo w Legionowie ul. Jagiellońska 26 B 05-120 Legionowo   Oraz   WPG w Warszawie ul. Nowowiejska 26 B 00-911 Warszawa   Wnioskodawca: Grażyna Niegowska ul. Piaskowa 1 m.9 05-119 Legionowo     Sygn. akt KPP – D – 894/13 (KPP Legionowo) Sygn. akt PG. Śl 24/13 (WPG w Czytaj dalej

Pani dr Grażyna Niegowska oskarża (Cz. I)

Fragment listu do Stowarzyszenia KIP W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wykonywania połączeń na numer 997 z mojego telefonu, złożyłam dwa wnioski dowodowe (w załączeniu). Prokurator wojskowy z Lublina przyjął ode mnie zeznania oraz wnioski. Oczekuję na realizację tych wniosków.  Pozdrawiam, Grażyna Niegowska Część I   Do: KPP Legionowo Czytaj dalej

Oskarżenie pułkownika SKW

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej z uwagą i zaniepokojeniem śledzi wieloletnie zmagania pani Grażyny Niegowskiej z przejawami bezprawia, jakie demonstruje na oczach internautów całej Polski żołnierz Wojska Polskiego, oficer Wojskowego Kontrwywiadu Wojskowego. Sprawa od dłuższego czasu jest opisywana jedynie na portalach internetowych, bowiem oficjalne media niby za pociągnięciem Czytaj dalej