REWOLUCJA PRACY (17): Praca a podział owoców pracy – wstęp

Podział owoców pracy - wyniku procesu wytwórczego związanego z ludzkim wysiłkiem, kreatywnością, zaangażowaniem czasu i środków materialnych – jest od dawna przedmiotem dyskusji i sporów filozofów, ekonomistów, doktrynerów politycznych oraz reprezentantów rozmaitych grup społecznych. W ramach tej debaty padają najrozmaitsze argumenty, rozwijane są konstrukcje myślowe powiązane z określonymi Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (16): Praca a współudział w zarządzaniu

Czym jest zarządzanie? To jest kluczowe pytanie i od odpowiedzi na nie może dużo zależeć w obszarze pracy i jej „budowania”. Rozumienie zarządzania zmieniało się w czasie – od nadzorowania, pilnowania, liczenia przez planowanie, organizowanie aż po „ukierunkowywanie ludzi” na cele i wyniki. Od rządzenia przez zarządzenia (dyspozycje, polecenia), „motywowanie” (behawioralne) po zarządzanie Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (15): Praca, etat a zmysł przetrwania

zdjęcie portret ASK

Człowiek, podobnie jak zwierzęta, obdarzony jest instynktem samozachowawczym, który „dba” o to, by człowiek podejmował odpowiednie działania w celu przeżycia, ochrony siebie i swoich bliskich. Jednak w odróżnieniu od zwierząt człowiek jest wygodny i chce sobie upraszczać życie, a czasem nawet iść „na skróty”. Instynkt samozachowawczy nie jest czymś automatycznym i stałym. Może być mocniejszy Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (14): Praca a motywacja

zdjęcie portret ASK

Od tematu zarządzania przechodzimy do motywacji, jako czynnika pracy ludzkiej. Nie chodzi przy tym w ogóle o „motywowanie” czy „systemy motywacyjne” rozumiane jako element zarządzania – to nazwałbym raczej tresowaniem, zmuszaniem, kupowaniem człowieka. Chodzi mi o długofalowe budowanie się motywacji wewnętrznej człowieka, pracownika, współpracownika obserwującego stosunki w firmie, kulturę Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (13): Praca a zarządzanie firmą

zdjęcie portret ASK

Praca, jej kształt i efektywność zależą od rozmaitych czynników, jednak średnio- i długofalowo najważniejszym czynnikiem jest zarządzanie – zorganizowanie, zaplanowanie, przygotowanie, koordynowanie pracy ludzi. Dobre zarządzanie potrafi zwielokrotnić efekty pracy całej załogi, dlatego jest tak ważne i dlatego ma wpływ na nasza pracę. Chodzi przy tym o wpływ wieloraki – mentalny (duchowość, Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (12): Praca a związki zawodowe

zdjęcie portret ASK

Związki zawodowe miały kiedyś bronić robotników przed wyzyskiem, walczyć (!) o lepszą zapłatę i godniejsze warunki pracy. To był wiek XIX i pierwsza połowa wieku XX. Od tamtej pory świat się zmienił. Edukacja jest powszechna, warunki pracy bardzo się poprawiły (przynajmniej w świecie tzw. zachodnim), komunizm ze swoją walką klas upadł, coraz wyraźniej torują sobie drogę nowe koncepcje zarządzania Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (11): Praca a prawodawstwo

zdjęcie portret ASK

Najpierw proponuję rozróżnić dwie filozofie stanowienia prawa. Otóż można prawo stosować dla wspierania rozwoju, inicjatywy, przedsiębiorczości, samodzielności i postaw obywatelskich. Ale można też stosować prawo dla dyktowania, kontrolowania, ograniczania, karania i rabowania owoców pracy ludzkiej. Dwie kompletnie przeciwstawne filozofie. Zilustrujmy to na przykładach: Każdy kierowca Czytaj dalej

Rewolucja pracy, czyli jak zapewnić społeczeństwu służbę systemów finansowych

Rewolucja pracy, czyli jak zapewnić społeczeństwu służbę systemów finansowych    „Jedynym źródłem bogactwa jest praca, bowiem tylko ona posiada zdolność tworzenia nowych wartości. Jeśli praca wspomagana jest kapitałem,  jej efektywność wzrasta, ale nawet bez udziału kapitału  praca zachowuje swoje zdolności twórcze. Kapitał zaś bez pracy jest martwy i bezużyteczny.” Krzysztof Dzierżawski Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (10): Praca, wolność i bezpieczeństwo

zdjęcie portret ASK

Czy praca ma nam dawać wolność? Wolność finansową, wolność kupowania, co chcemy, jedzenia, co lubimy, inwestowania, podróżowania? Czy praca ma nam dawać bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo socjalne, bytowe, finansowe, które sprowadzać się będzie do braku ryzyka utraty dochodów, do „spokojnego życia”, regularnych wpływów na konto i braku zamartwiania się, czy będzie co do garnka włożyć? Prawda Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (09): Uzupełnienie do podatków i księgowości

zdjęcie portret ASK

Księgowość kasowa to księgowość oparta na ruchu pieniądza: jeżeli zapłaciłem kontrahentowi, mogę ten wydatek zaliczyć do kosztów; jeżeli kontrahent otrzymał pieniądze na konto, może i ma obowiązek je zaliczyć do przychodów. Natomiast w obecnie panującej w Polsce księgowości memoriałowej (papierowej) wystarczy wyprodukować papier zwany fakturą, a już powstaje zobowiązanie: jeżeli wystawiam Czytaj dalej