Syntetyczna historia Polski na tle historii świata

Początki ludzkości giną w mrokach prahistorii. Czy przybyliśmy z Kosmosu, czy życie biologiczne rozwinęło się spontanicznie na Ziemi i ewoluowało, czy też na to naturalne życie nałożyły się eksperymenty genetyczne Obcych spoza Ziemi, nie jest rozstrzygnięte. Wydaje się, że Kosmos i jego dalecy mieszkańcy mieli jakiś wpływ na naszą historię. Niezależnie od tego, na Ziemi rozwinęły się różne Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (17): Praca a podział owoców pracy – wstęp

Podział owoców pracy - wyniku procesu wytwórczego związanego z ludzkim wysiłkiem, kreatywnością, zaangażowaniem czasu i środków materialnych – jest od dawna przedmiotem dyskusji i sporów filozofów, ekonomistów, doktrynerów politycznych oraz reprezentantów rozmaitych grup społecznych. W ramach tej debaty padają najrozmaitsze argumenty, rozwijane są konstrukcje myślowe powiązane z określonymi Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (16): Praca a współudział w zarządzaniu

Czym jest zarządzanie? To jest kluczowe pytanie i od odpowiedzi na nie może dużo zależeć w obszarze pracy i jej „budowania”. Rozumienie zarządzania zmieniało się w czasie – od nadzorowania, pilnowania, liczenia przez planowanie, organizowanie aż po „ukierunkowywanie ludzi” na cele i wyniki. Od rządzenia przez zarządzenia (dyspozycje, polecenia), „motywowanie” (behawioralne) po zarządzanie Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (15): Praca, etat a zmysł przetrwania

zdjęcie portret ASK

Człowiek, podobnie jak zwierzęta, obdarzony jest instynktem samozachowawczym, który „dba” o to, by człowiek podejmował odpowiednie działania w celu przeżycia, ochrony siebie i swoich bliskich. Jednak w odróżnieniu od zwierząt człowiek jest wygodny i chce sobie upraszczać życie, a czasem nawet iść „na skróty”. Instynkt samozachowawczy nie jest czymś automatycznym i stałym. Może być mocniejszy Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (14): Praca a motywacja

zdjęcie portret ASK

Od tematu zarządzania przechodzimy do motywacji, jako czynnika pracy ludzkiej. Nie chodzi przy tym w ogóle o „motywowanie” czy „systemy motywacyjne” rozumiane jako element zarządzania – to nazwałbym raczej tresowaniem, zmuszaniem, kupowaniem człowieka. Chodzi mi o długofalowe budowanie się motywacji wewnętrznej człowieka, pracownika, współpracownika obserwującego stosunki w firmie, kulturę Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (13): Praca a zarządzanie firmą

zdjęcie portret ASK

Praca, jej kształt i efektywność zależą od rozmaitych czynników, jednak średnio- i długofalowo najważniejszym czynnikiem jest zarządzanie – zorganizowanie, zaplanowanie, przygotowanie, koordynowanie pracy ludzi. Dobre zarządzanie potrafi zwielokrotnić efekty pracy całej załogi, dlatego jest tak ważne i dlatego ma wpływ na nasza pracę. Chodzi przy tym o wpływ wieloraki – mentalny (duchowość, Czytaj dalej

REWOLUCJA PRACY (12): Praca a związki zawodowe

zdjęcie portret ASK

Związki zawodowe miały kiedyś bronić robotników przed wyzyskiem, walczyć (!) o lepszą zapłatę i godniejsze warunki pracy. To był wiek XIX i pierwsza połowa wieku XX. Od tamtej pory świat się zmienił. Edukacja jest powszechna, warunki pracy bardzo się poprawiły (przynajmniej w świecie tzw. zachodnim), komunizm ze swoją walką klas upadł, coraz wyraźniej torują sobie drogę nowe koncepcje zarządzania Czytaj dalej