NIESPRAWIEDLIWOŚĆ I KŁAMSTWO NIE PRZYSŁONIĄ ZAPAŚCI GOSPODARCZEJ.

Polska wśród krajów UE wyróżnia się szczególnie brakiem sprawiedliwości i medialnym kłamstwem. Te negatywne cechy są na tyle groźne, że staczają nasz kraj coraz bardziej w otchłań samozniszczenia i utraty niepodległości. Grupa dobrze opłacanych dziennikarzy przy pomocy wszystkich rodzajów medialnego przekazu codziennie odwraca naszą uwagę od prawdy, wciskając nam podkolorowane obrazki. Minister, z Czytaj dalej

DLACZEGO SYMBOLE UON-UPA SĄ UŻYWANE NA TERYTORIUM RP ?

W ekspertyzie do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu Prof. zw. dr hab. Bogumił Grott, autor licznych własnych publikacji naukowych  z tego zakresu i recenzent wielu innych stwierdza, iż czarno-czerwona flaga jako znak wyróżniający Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, a potem i Ukraińską Powstańczą Armię, jest symbolem faszystowskim i jako taki jest niedopuszczalnym na terenie Państwa polskiego. Czytaj dalej

UKRAINA – PRAWDY NIE DA SIĘ UKRYĆ.

Trzeba mieć odwagę i trzeźwość spojrzenia, by czasie  zalewu jednostronnej proukraińskiej propagandy, zarówno tej pisanej, jak i głoszonej w telewizji odsłaniać tajemnice tego tematu. Prawda wcale nie jest ukryta, wiedzą o niej miliony naszych rodaków, ale z niezrozumiałych względów odwracają od niej głowę i wpatrzeni i wsłuchani w propagandowe brednie, usiłują za wszelką cenę o niej zapomnieć i Czytaj dalej

KRYM A POLSKA

I CO TERAZ? 16 marca 2014 r. mieszkańcy Republiki Auto­nomicznej Krym w drodze referendum miaż­dżącą przewagą głosów wypowiedzieli się za oddzieleniem od Ukrainy i przyłączeniem do Rosji. A już 18 marca, czyli w zaiste piorunują­cym tempie została podpisana umowa pomię­dzy Federacją Rosyjską a Autonomiczną Repu­bliką Krym o wejściu Krymu jako autonomii, Sewastopola zaś jako miasta o statusie Czytaj dalej

5 MAJA 1939 ROKU- PRZEMÓWIENIE JÓZEFA BECKA W SEJMIE.

Jedyna rzecz bezcenna: HONOR Przemówienie w Sejmie min. Józefa Becka 5 maja 1939 r. Najpierw oddajmy głos świadkowi wy­darzeń: „Józef Beck zjawia się w Sejmie. For­malnie jest ministrem spraw zagranicznych [...]. Sejm, cala Polska i świat czekają [...]. Zbliżają się decydujące chwile, sekundy historii. Loża dziennikarska przepełniona. Pełno korespondentów zagranicznych. Loża Czytaj dalej

JÓZEF BECK-ŻOŁNIERZ I DYPLOMATA

Józef Beck - postać tragiczna Trudno doprawdy znaleźć drugi taki kraj jak Polska, który z ta­kim zapałem zamieniałby katów w ofiary, złodziei w okradzionych... Proces ten narasta ostatnimi laty, a jego aktualną „pożywką” jest przedwojenny polityk, dyplomata, wcześniej żołnierz Legionów - Józef Beck. Zarówno osobę jak i politykę ostatniego ministra spraw zagranicznych wolnej II Czytaj dalej

KTO CHCE ZNISZCZYĆ PROF. WITOLDA KIEŻUNA?

  Jeszcze nie tak dawno, w czasie uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego w prawie wszystkich mediach, od prawa do lewa rozmawiano z ostatnimi żyjącymi uczestnikami tamtego militarnego zrywu, a wśród nich gościł też w naszych domach prof. Witold Kieżun. Jednostka wybitna i godna najwyższego szacunku. Jednak w kraju nad Wisłą tak bywa, że jeżeli osoba jest wyjątkowa, Czytaj dalej

ILE KOSZTUJE POLSKĘ POSADA TUSKA W BRUKSELI ?

Chociaż cała Polska świętuje po zdobyciu mistrzowskiego tytułu w piłce siatkowej, a nowa premier u prezydenta przygotowuje kolejną prezentację „przekopanego w całej platformie” rządu, to koniecznym wydaje się przypomnienie przyczyn czekającego nas kryzysu. Nie są tu oczywiście potrzebne przymiotniki określające „osiągnięcia’ rządu Tuska, ale rzetelna ocena  sytuacji gospodarczej kraju. Powinien Czytaj dalej

CO DALEJ PO TUSKU?

Gdy mi Ciebie zabraknie- tej piosenki po „stracie „ słońca Peru, nie śpiewają dziś, ani przeciwnicy, ani również jego wielbiciele. Opozycja wyraża przekonanie, że gorzej już być nie może, a zwolennicy mają świadomość, że kontynuacja zaprowadzi ich wkrótce na śmietnik historii. Koalicja nie chwali się tym co, pozostało po 7-letnich rządach Tuska, opozycja zapowiada dokładny audyt tego, co Czytaj dalej

WYBORY SAMORZĄDOWE, JAK WYBIERAĆ?

Katolicy do samorządów! Zdaje się wołać autor poniższego artykułu. Wbrew oficjalnej propagandzie, po raz pierwszy otwarcie i zdecydowanie poszukuje się w  oficjalnie większościowym  pod względem wyznania katolickich kandydatów do samorządów. Wszyscy przeciwnicy wierzących zdają się nie zauważać, że pośród katolików są rzesze uczciwych i kompetentnych ludzi, którzy z powodzeniem mogą zastąpić Czytaj dalej

ATEIŚCI-SPRZYMIERZYŃCY ISLAMU?

Gdy czytamy wiadomości o bezwzględnej walce polskich ateistów z większością chrześcijańską, gdy pod obrady sejmu wnoszone są kolejne antykatolickie ustawy, gdy otwarte opowiadanie się za wiarą, powoduje sankcje zawodowe i publiczne, koniecznym wydaje się przypomnieć o naszych wspólnych zagrożeniach ze strony islamskiego fundamentalizmu. Należy zrozumieć, że polscy ateiści są tak samo Czytaj dalej