Chłodnym okiem II

Polska na skraju bankructwa? Roman Obawa Szef Solidarnej Polski publikuje artykuł w obronie Telewizji Trwam na łamach "Naszego Dziennika". "Władza ma coraz większe kłopoty: państwo stoi na skraju bankructwa, ku upadkowi chyli się system emerytalno-rentowy, służba zdrowia znajduje się w zapaści, rośnie bezrobocie, poszerza się obszar biedy. Kumuluje się niezadowolenie społeczne. Jedynym Czytaj dalej

Program naprawy Rzeczypospolitej

                               Potrzeba realizacji zasad społecznej gospodarki rynkowej                              i społeczeństwa obywatelskiego                ( Opracowanie przekazane władzom państwowym w 2010 r. )   1. Konsensus konstytucyjny   1.1 Podstawowe idee Samorządnej Rzeczypospolitej były uzgodnione przy „okrągłym stole” i zyskały ogólnonarodowy konsensus. Zostały one Czytaj dalej

Co mogę zrobić dla Polski?

                       Jestem Polakiem i mam polskie obowiązki                         szczególnie teraz, gdy Ojczyzna w niebezpieczeństwie   Profesor Włodzimierz Bojarski             Jest już wyraźnie widoczne, że Ojczyzna nasza, niszczona wewnętrznie na wszelkie sposoby i atakowana zewnętrznie, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Byt i rozwój naszego Narodu został zagrożony Czytaj dalej

Przemyślenia i refleksje

Suwerenność narodowa 1.           Moim zdaniem należy dążyć do odzyskania suwerenności narodowej, pozbawionej nas przez ugrupowania post bolszewickie drogą manipulacji socjo - technicznych, których efektem było opowiedzenie się przez naród za przystąpieniem do UE. 2.           Istnieje pewność, że właściwe, polskie elity narodu skuteczniej dbać będą o jego rozwój aniżeli urzędnicy obcych Czytaj dalej

Państwo w fazie likwidacji

GRUPY TRZYMAJĄCE WŁADZĘ W ŚWIECIE (GTWŚ) Rudolf Jaworek     Z historią powstawania tajnych organizacji w Europie i Ameryce wiąże się idea wdrażana przez te organizacje, a zmierzająca do zmian cywilizacyjnych na świecie, czyli stworzenie nowego ładu światowego.. Zastanowimy się nad miejscem narodzin i realizacji tej idei i towarzyszącej jej procesów. Jej pierwotnym źródłem, jak wszelkich innych Czytaj dalej

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz III

Możliwe scenariusze zdarzeń w XXI wieku Krzysztof  Lachowski 1.4. Proces przemian kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej człowieka Tworzymy świat samotności, w którym sąsiedztwo jest dżunglą, obcy człowiek – bestią, przed która trzeba się chować, a własny dom – sprywatyzowanym więzieniem. Charles Handy Ubóstwo, niekiedy skłania narody do nieludzkich obyczajów Adam Czytaj dalej

Dokąd zmierza świat XXI wieku? Prognoza z 2000 r. cz.II

Dr. Krzysztof Lachowski 1.2. Proces zmian ekonomiczno – gospodarczych Pieniądz jest jak nawóz – nie ma z niego pożytku, póki się go nie rozrzuci. Francis Bacon Funkcjonują dwa warianty doktryny wolnorynkowej. Pierwszy – to oficjalna doktryna narzucona bezbronnym. Drugi zaś to coś, co moglibyśmy nazwać rzeczywistą doktryna wolnorynkową: dyscyplina rynkowa dobra jest dla ciebie, ale nie Czytaj dalej

Historia powtarza się

Ale to już było..... Doc.dr Rudolf Jaworek Zajęci kłótniami w naszym parlamencie zapominamy, że wiele decyzji podejmowanych przez rząd stanowi realizację planów nieraz potężnych ponadnarodowych, tajnych organizacji. Przytaczam, korzystając z publikacji Song Hongbinga pt. "Wojna o pieniądz 2" nieco informacji o jednym z takich, opisanych przez w/w autora organizacji: STOWARZYSZENIE Czytaj dalej