Polskiej Racji Stanu Życzenia Bożonarodzeniowe

Wychodząc rano do kościoła zacząłem się zastanawiać nad korzyściami z tego wynikającymi. Korzyści ma proboszcz, bo to zawsze „zrzutka” wiernych jest. A jakie korzyści maja parafianie? Jest miejsce spotkania – można „pokazać się” znajomym i sąsiadom. To ważna sprawa – widzieć drugiego człowieka. Górale przepijają do siebie po słowach – „kumie, widzę was” „Dyć i jo nie ślepy” – odpowiada Czytaj dalej

Wigilia to Wiara w Miłość podtrzymywana Nadzieją oczekiwania

Boże Narodzenie to święta pojednania a Wigilia to czuwanie?   Wczoraj napisałem tekst wigilijny, a gdy kończyłem ostatnią frazę przyszedł mój  ukochany kot, wskoczył na kolana i łapką stuknął w klawiaturę. Tekst znikł. Może był to tekst niewłaściwy. Zatem jeszcze raz – inaczej.   Są cztery „punkty zwrotne” kalendarza, kiedy zmieniają się relacje między długością dnia i Czytaj dalej

Polska Racja Stanu a prawda

Najtrudniejszy temat, który przez długi czas blokował możliwość spójnego ułożenia wszystkich elementów cywilizacyjnej układanki. Bardzo dobrze się stało, że dyskusja na temat DOBRA objęła także PRAWDĘ. To niejako przygotowuje pole  dla zrozumienia, a przynajmniej zastanowienia się nad rolą PRAWDY w życiu społecznym.   Dla mnie największą korzyścią jest zdanie: „Piękno jest kształtem Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. „Liberum Veto” a UE

Trochę przedwczesny temat gdyż nie zakończone zostały rozważania o wartościach. Zatem jako przerywnik.   Rozważając przynależność Polski do UE należy zauważyć moment zwrotny w sposobie działania tej organizacji. To rodzaj zamachu stanu, rewolucji, czy przewrotu – wyraźnie związany z Traktatem Lizbońskim. O ile przynależność do UE można było rozważać w kategoriach korzyści dla Czytaj dalej

prof. Henryk Kiereś. Źródła socjalizmu i liberalizmu

Wywiad z prof. Henrykiem Kieresiem na temat filozoficznych źródeł socjalizmu. Czyli o prastarym charakterze choroby. Z prof. Henrykiem Kieresiem, profesorem KUL, filozofem, polonistą, kierownikiem Katedry Filozofii Sztuki KUL, członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino, członkiem Komitetu Czytaj dalej

PRS. Dobro.Polemiki

Zaczynając od początku. Czy prawdziwe jest zdanie: „Piękno – kształtem jest miłości, zaś dobro – jest miłości treścią.” ?   O ile nie ma wątpliwości, co do pierwszego członu, to druga część je budzi. Czy można jednoznacznie , w każdej sytuacji twierdzić, że dobro jest wyrazem Miłości? Moim zdaniem – nie ma to wyrażenie bezwzględnego charakteru – wymaga bowiem wcześniejszego założenia, Czytaj dalej

Piękno, Dobro i Prawda w Cywilizacji Miłości

  Piękno - kształtem jest miłości, zaś dobro - jest miłości treścią. Jeżeli kształt i treść miłości odpowiadają sobie, wówczas oceniamy to jako Prawdę i mówimy o prawdziwej miłości, czyli po prostu o Miłości. W ten sposób trzy cechy bytu  Piękno, Dobro i Prawda, które wyrastają z Miłości, są jej ekspresją. Żadna z tych cech nie jest relatywna, choć ludzie od wieków, często je Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Przyleganie

Opublikowana korespondencja tycząca rozumienia pojęcia dobra wskazuje, że tematyka nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Jest wskazaniem problemu,ale w trakcie dyskusji tworzone są bardziej „przylegające” określenia. Przyleganie – to określenie, którego użył Tomasz z Akwinu przy definicji Miłości :MIŁOŚĆ TO PRZYLEGANIE DO DOBRA. Tę definicję (i inne) zamieściłem w Traktacie o Miłości – to jeden Czytaj dalej