Papieże Kościoła przeciw łupieskiej władzy pieniądza.

Papieże Kościoła przeciw łupieskiej władzy pieniądza Prof.dr hab. Włodzimierz Bojarski Kościół Katolicki od najdawniejszych lat występował zdecydowanie przeciwko lichwie, pobieranej w formie wysokiego procentu od udzielonej pożyczki. Nie zapobiegło to jednak tej złej praktyce, uprawianej szczególnie przez nie związanych z Kościołem karczmarzy, handlarzy i bankierów żydowskich. Na tym Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Podsumowanie

Ponad 25 notek poświęconych tematyce; zastanawiając się nad dalszymi tematami zdałem sobie sprawę, że w zasadzie temat jest wyczerpany. Bo ustalenie, czym jest Polska Racja Stanu – może wynikać ze stosunku do wartości podstawowych. Czyli Prawdy i sposobu wyłaniania na tej podstawie praw obowiązujących w społeczeństwie oraz Piękna kształtującego postrzeganie otaczającej Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Piękno

„Piękno kształtem jest Miłości”.   Dotychczasowe rozważania na temat Polskiej Racji Stanu doprowadziły do określenia zasad na jakich winny być tworzone przepisy prawa obowiązującego w społeczeństwie. Czy przedstawiony wywód jest akceptowalny?   Trudno powiedzieć; przyjęte zostały odmienne podstawy dotyczące podstaw prawa. Odrzucone zostało Prawo Boże (także jego mutacja – Czytaj dalej

Mobbing przykrywką afery?

    Rzekomy mobbing przykrywką dla większej afery? Były pracownik kontra Narodowy Bank Polski. Mobbing to słowo-klucz, którym wytłumaczyć można dziś wszystkie problemy w pracy. To słowo modne i bardziej niebezpieczne od bomby atomowej. Szczególnie w kontekście seksualnym. Ofiarą mobbingu może paść każdy. Nawet ten, kto rzekomo miał być jego... sprawcą. Mobbing to też Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Prawo

Kolejny trudny temat, którego przygotowania dotyczą wcześniejsze notki. Na wstępie zaznaczę ewolucję poglądów jaka nastąpiła w czasie między napisaniem książki „Cywilizacja Polska”, a obecnym cyklem tekstów tyczących PRS. Poprzednio sądziłem, że każde prawo stanowione w formie narzuconej jest złe. Pozytywną rolę mogą jedynie spełniać przepisy porządkowe regulujące zakres podstawowych relacji Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Rodzimowiercy wesprzyjcie ideę Intronizacji

Ten tekst powinien pojawić się jako następny; zamiana w kolejności wynika ze zbieżności z jutrzejszym świętem Objawienia Pańskiego. Oczywiście:  kierowany jest także do wyznawców innych religii którym bliska jest idea polskości.   Dziwną rolę pełni to święto Objawienia Pańskiego znane też jako „Trzech Króli”. Jeśli bowiem przekaz Chrystusa miałby być kierowany jedynie do Żydów – to Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Język

Wnioskiem jaki należy wysnuć z poprzedniej notki jest stwierdzenie, że aby odbudować Polskę w Jej cywilizacyjnym wymiarze, konieczna jest dbałość o własny „język cywilizacyjny”. Tylko bowiem w tym języku można wyrażać wszelkie odrębne znaczenia związane z odrębnością cywilizacyjną – dostosowaną do czasu, miejsca, okoliczności i ludzi tę odrębność tworzących.   Stawiając wstępne Czytaj dalej

NIE USTĄPIMY GENDERYSTOM-mówi ks.dr hab Dariusz Oko

  Księże Profesorze, biskupi polscy w liście na Niedzielę Świętej Ro­dziny jasno informują o zagroże­niach wypływających z ideologii gender, "tymczasem jeden z blo­gerów „Tygodnika Powszechnego” nawoływał, by tego listu nie czytać Co o tym sądzić? Na podstawie licznych publi­kacji „Tygodnika Powszechnego” można uznać, że jego redakcja zdecydowanie odrzuca nauczanie Kościoła na temat Czytaj dalej