Klub Inteligencji Polskiej protestuje.

Czytaj dalej

DLACZEGO KNESET OBRADUJE W POLSCE?

            Czytaj dalej

Do ogólnokrajowych władz związków zawodowych. Możliwość zaskarżenia ustaw i posunięć rządu do Tybynału Konstytucyjnego

    W artykułach 188 i 191 Konstytucja zawiera postanowienia umożliwiające Trybunałowi Konstytucyjnemu zakwestionowanie zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, co implicite musi się odnosić także do rządzących ugrupowań politycznych. Art. 188.  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: […] 3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy Czytaj dalej

WITAMY ZWIĄZKOWCÓW W STOLICY. STANOWISKO KIP WOBEC PROTESTU.

PROTEST 11- 14 WRZEŚNIA. Zakończyć pora rządy zdrajców!   „To niedopuszczalne aby ludzie którym powierzamy władzę nad sobą i państwem oraz zapewniamy im bardzo godziwe warunki pracy i życia odwzajemniali się nam niegodziwością.” Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej wyraża poparcie i przedstawia oficjalne stanowisko. Czytaj dalej

WOŁYŃ-70 LAT PÓŹNIEJ.

W dniu 11 lipca 2013 roku Klub Inteligencji Polskiej wraz ze środowiskami aktywnie uczestniczącymi w obchodach 70 rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej na Kresach Wschodnich przez OUN-UPA, gościł przedstawiciela parlamentu Ukrainy. Z uznaniem odnotowaliśmy stanowisko części deputowanych parlamentu z Kijowa/ zamieszczone na naszym portalu : Czytaj dalej

LIST DO SENATORA GRZEGORZA BIERECKIEGO.

STOWARZYSZENIE,, KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” KRS 0000409982, REGON 145987692, NIP 525-252-69-51 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Pan Senator Grzegorz BIERECKI Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Szanowny Panie Senatorze, W imieniu członków Stowarzyszenia „Klub Inteligencji Polskiej” składamy Panu Senatorowi najserdeczniejsze gratulacje z Czytaj dalej

MSZ odpowiada na list KIP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada na list Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej. Klub Inteligencji Polskiej w liście otwartym do MSZ z dnia 10 czerwca br. Domagał się w imię historycznej prawdy, pamięci i szacunku do ofiar niemieckiego okupanta w Polsce, aby Pan Minister podjął niezbędne działania w celu zaprzestania takich praktyk w  przyszłości i przeproszenia Polaków za Czytaj dalej

NA WOŁYNIU BYŁO LUDOBÓJSTWO-TWIERDZĄ DEPUTOWANI UKRAINY

Ukraińscy deputowani: na Wołyniu doszło do ludobójstwa Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Sz. P. Ewa Kopacz                         Szanowna Pani Marszałek, Szanowni koledzy. Niedawno Senat RP podjął rezolucję w sprawie czystek etnicznych w Polsce z elementami ludobójstwa wobec polskiej ludności przez UPA w latach 1943/44. Wiemy, że ten temat wywołał kontrowersje nie tylko Czytaj dalej