Czas na emryturę

Wiek emerytalny- 67 lat – dlaczego? Doc.dr Rudolf Jaworek W związku z dyskusją nad podniesieniem wieku emerytalnego zwracam uwagę, że do granicy wieku 67 należy dodać rok związany z wcześniejszym rozpoczynaniem szkoły, a jednocześnie uwzględnić przyrost produktu narodowego jako wynik postępu technicznego, czyli automatyzacji, robotyzacji, komputeryzacji. Wszystkie te działania powodują Czytaj dalej

Dziura ozonowa-czy rzeczywiście?

Dziura ozonowa-czy rzeczywiście? Andrzej Ruraż-Lipiński   Niektórzy naukowcy, począwszy od lat 50 ubiegłego stulecia głosili tezę, iż nauka, i ich badania naukowe są wolne od polityki, od jakichkolwiek politycznych nacisków, co nie jest do końca prawdą. Nauka była i jest, chyba w każdym państwie na ziemi, finansowana przez budżet. To z pieniędzy rządowych finansowane są nakłady na naukę, Czytaj dalej