Jak długo mamy pracować?

Czy mamy pracować do śmierci? Doc.dr Rudolf Jaworek Mikroelement kosmosu, jakim jest człowiek został wyposażony w rzadko spotykane w przyrodzie właściwości jak np. zdolność wyboru, nadzieja, myślenie abstrakcyjne, innowacyjność itd. Ta ostatnia właściwość sprawia, że człowiek od wieków wynajduje coraz to nowe rozwiązania i usprawnienia zmierzające do powiększenia różnych produkcji i usług. Czytaj dalej

Kto kieruje tym kłamstwem?

Dewiacje Nie wiem jak to się dzieje, że kiedy tylko pojawi się jakaś szlachetna i pożyteczna idea dla ludzi, od razu przyklejają się do niej różne ohydne pijawki, mogące piękno zohydzić. Jest tak po lewej jak i po prawej stronie współczesnych politycznych prądów. Sprawiedliwość społeczną, którą głosi tzw. lewica, łączy się z takimi zwyrodnieniami jak szerzenie homoseksualizmu, miłości Czytaj dalej

Problemy emerytur i demografia

Problemy emerytur i demografia Doc.dr Rudolf Jaworek Dzisiejsza dyskusja na temat podniesienia wieku emerytalnego zmusza nas do szerszego spojrzenia na toczące się zmiany demograficzne w kraju i w Europie. Pisałem o tych sprawach jeszcze przed naszym przystąpieniem do UE.   w pracy pt. "Tak -Nie, wydanej przez wyd. von Borowiecki. Przytoczę te rozważania uwzględniając w nich nowe, Czytaj dalej

Komu służy manifa?

Komu służy manifa? Manifa kontynuacją opcji antynarodowych? Doc.dr Rudolf Jaworek Chciałbym zapytać, kogo reprezentują i dokąd chcą nas zaprowadzić te panie z "Manify". Jaki to program propagują, w czyim imieniu występują i jacy to posłowie RP je wspierają? Czy to jest głos w imieniu polskiej racji stanu, czy też jest to zdrada interesów Czytaj dalej

Czas na emryturę

Wiek emerytalny- 67 lat – dlaczego? Doc.dr Rudolf Jaworek W związku z dyskusją nad podniesieniem wieku emerytalnego zwracam uwagę, że do granicy wieku 67 należy dodać rok związany z wcześniejszym rozpoczynaniem szkoły, a jednocześnie uwzględnić przyrost produktu narodowego jako wynik postępu technicznego, czyli automatyzacji, robotyzacji, komputeryzacji. Wszystkie te działania powodują Czytaj dalej

Dziura ozonowa-czy rzeczywiście?

Dziura ozonowa-czy rzeczywiście? Andrzej Ruraż-Lipiński   Niektórzy naukowcy, począwszy od lat 50 ubiegłego stulecia głosili tezę, iż nauka, i ich badania naukowe są wolne od polityki, od jakichkolwiek politycznych nacisków, co nie jest do końca prawdą. Nauka była i jest, chyba w każdym państwie na ziemi, finansowana przez budżet. To z pieniędzy rządowych finansowane są nakłady na naukę, Czytaj dalej